Sunteți pe pagina 1din 1

Numele..............................................................

R4
Clasa..................................... Data ..................................... NOTA :

TEST DE EVALUARE
I. ALEGETI RASPUNSUL CORECT:

1..Citoplasma : 2.. Celula animala are in plus fata de celula vegetala:


a. lipseste la bacterii a. nucleu cu nucleoli
b.contine plastid la celula animala b. perete celular
c. este dispusa intre membrana si nucleu c. miofibrile
2p
3.. Mitocondriile : 4.. Nucleul:
a. prezinta membrana simpla a. este prezent in celula procariota
b au rol in respiratia celulara b. prezinta nucleoplasma
c. vezicule ce conţin enzime digestive c. este delimitat de un perete celular dublu

5 .Lizozomii:
a.formaţiuni sferice alcătuite din A.R.N. şi proteine
b.delimitati de o membrane simpla
c.rol in respiratie celulara

II. ASOCIATI CORESPUNZATOR NOTIUNILE DIN CELE DOUA COLOANE:


1. plastid 1… a.componenta fundamentala a tuturor celulelor vii
2. citoplasma 2… b. organit specific celulei vegetale 2p
3. nucleu 3… c. material genetic accesoriu
4. plasmid 4… d. 1-2 nucleoli

III. Notati ,,A’’(adevarat) sau ,,F’’(fals) in dreptul urmatoarelor afirmatii:


1.Cristele intra in alcatuirea plastidelor.
2.Peretele celular este specific celulei vegetale.
3. Reticulul endoplasmatic neted prezinta pe suprafata sa ribozomi. 2p
4.Celula procariota este specifica plantelor.

IV.
.Realizati un eseu pe tema’’ Celula -unitatea structurala si functionala a lumii vii’’.dupa urmatorul plan:
a)enumerarea a doua organite specifice celulei animale
b)precizati o deosebire intre celula animala si cea vegetala si o deosebire intrre celula procariota si eucariota. 2p
c)definiti celula si denumiti organitul cu rol in digestia intracelulara .

2p oficiu