Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de lectie

Data : Clasa : a-V-a Aria curriculara: Matematica si stiinte ale naturii Profesor : RAMONA MANCU Obiectul: Biologie-Botanica Unitatea de nvaare: Diversitatea plantelor Subiectul:Samanta Tipul lectiei: predare de noi cunostinte Competene specifice: S identifice plante i grupe de plante! S sta"ileasc rela#ii $ntre factorii de mediu i di%ersitatea plantelor! S utili&e&e metode i mi'loace adec%ate e(plorrii)in%estigrii lumii %egetale! Obiective operationale: S indice mediul de %ia# al "acteriilor i pe cel al algelor al"astre! S compare structura celulei "acteriene cu structura celulei %egetale tipice pentru a $n#elege no#iunea de procariote i eucariote* S e(plice modul de +rnire al "acteriilor, definind no#iunile de +eterotrof i autotrof, saprofit i para&it* S preci&e&e modul de $nmul#ire a "acteriilor* S e%iden#ie&e importan#a "acteriilor pentru mediu i om* S pre&inte principalele caracteristici ale algelor al"astre i s denumeasc speciile $n%#ate

Demersul didactic: a. Resurse procedurale: con%ersa#ia euristic, o"ser%atia, in%atarea prin descoperire, pro"lemati&area!

b. Resurse materiale: manual, material %egetal proaspat - seminte de fasole in diferite stadii de germinare., atlasul "otanic, ta%ite, coli al"e, mar/er, carioci, fise de acti%itate* c. orma de activitate: frontal , pe grupe !etode de evaluare: formati%a, prin fisa de e%alure "ocul desfasurarii: sala de clasa #iblio$rafie: 0*1loarea 2o"ran - Biologie* Manual pentru clasa a V a, 3ditura 4eora , Bucuresti 5667! 5*Viorel 8a&ar, Mariana Nicolae-8ectia forma de "aa a organi&arii procesului de predare-in%atare-e%aluare la disciplina "iologie, 3ditura Ar%es, 5669! :*Viorel 8a&ar * ;Metode utili&ate in predarea "iologiei, 3ditura Ar%ens, 566< D%S &'URAR%A "%C()%) %TAP%"% "%CT)%) Organizarea clasei Verificarea cunostintelor anterioare ACT)*)TAT%A PRO %SORU"U) -Pregtesc materialul didactic* -Note& $n catalog ele%ii a"sen#i i %erific dac sunt condi#ii optime pentru desf urarea lec#iei* Prin c+estionare orala! ele%ii tre"uie sa raspunda la in tre"arile profesorului: 0* Care este cea mai mic unitate structural i func#ional care poate e(ista i de sine stttor $n%#at> 5* Care sunt componentele unei celule %egetale> Ce-i lipse te celulei animale> :* 2up numrul de celule care $i alctuiesc corpul, de c?te ACT)*)TAT%A %"%*)"OR = i pregtesc cr#ile i caietele* Raspund la intre"arile profesorului: 0*Celula este unitatea de "a&a, structuralasi functionala a organismelor %ii* 5* Componentele celulei %egetale sunt: mem"rana, citoplasma, nucleu, %acuole, cloroplaste cu clorofila* Celula animala nu are cloroplaste* :* Plantele pot fi : unicelulare -alcatuiute dintr-o celula. si pluricelulare - alcatuite din mai multe

tipuri pot di plantele> 7* Cum se +rnesc plantele> @* Care sunt organele care alctuiesc o plant cu flori> Captarea atentiei * Anuntarea temei si a o"iecti%elor* 2iri'area in%atarii* -Pre&entarea materialului stimul : roaga ele%ii sa o"ser%e recipientele ce contin iaurt, "ors si otet de pe mese si incura'ea&a ele%ii sa-si e(prime parerea despre ce %or studia in aceasta lectie* -Anun# i scriu pe ta"l tema lec#iei i pre&int o"iecti%ele pe care ele%ii tre"uie s le cunoasc la terminarea lec#iei* Profesorul derulea&a pre&entarea poAer-point, demonstrand impartirea lumii %ii in cele @ regnuri, pe care le e(emplifica* 2etalia&a Regnul Procariota, pre&entand etimologia cu%antului BProcariotC-din l"* greaca, de la pro-inainte si carDon- nucleu.* P* pre&int rsp?ndirea "acteriilor i solicit ele%ilor s-i rspund la $ntre"ri*

celule.* 7* Plantele se +ranesc autotrof, prin fotosinte&a* @* O planta cu flori are doua tipuri de organe: %egetati%e -radacina, tulpina, frun&a. si generati%e - floare-fruct-samanta. -O"ser%a recipientele si aprecia&a ca in lectia de asta&i %om studia o"tinerea acestor produse- prin fermentatie, cu a'utorul "acteriilor** -Notea& $n caiete titlul lec#iei i urmresc o"iecti%ele*

- asculta cu atentie e(plicatiile profesorului si notea&a in caiete clasificarea lumii %ii*

- 3* %or preci&a locurile deose"ite unde au citit c triesc "acteriile -&cminte de petrol, g+e#ari polari, spa#iu cosmic, $n m?ncare sau c+iar $n om $n intestinul gros al acestuia.* Se notea& pe caiete* P* %a indica ele%ilor principalele tipuri morfologice de "acterii 3* %or identifica acele forme de "acterii, preci&ea& ce form au %&ut ei in manual si pe plansele din atlas i %or nota $n caiete* P* %a e(plica alctuirea "acteriei, se notea& pe ta"l i apoi se 3* $ i %or aminti componentele unei celule %egetale, %or scrie desenea& comparati% structura "acteriei cu cea a unei celule i %or desena pe caiete odat cu P* %egetale $n%#ate* P* e(plic no#iunile de organism procariot i eucariot* 3* %or preci&a cum este nucleul la celula %egetal i $ i %or nota pe caiete* P* diri'ea& ele%ii s reactuali&e&e cuno tin#ele despre nutri#ia plantelor %er&i, apoi $i pune $n situa#ia pro"lem de a e(plica modul 3 %or preci&a modul cum se +rnesc plantele %er&i, adic prin

de +rnire a "acteriilor $n lipsa clorofilei* P* e(plic apoi $n ce const nutri#ia +eterotrof, saprofit i para&it, e(emplific?nd cu e(emple de "acterii din am"ele categorii P* cere ele%ilor s- i aminteasc cum se $nmul#esc plantele superioare* P* 3(plic apoi i scrie pe ta"l cum se $nmul#esc ase(uat "acteriile, prin di%i&iune P* folosind plan a i manualul %a diri'a 3* s deduc singuri importan#a "acteriilor $n func#ie de modul lor de +rnire* P* e(plic importan#a "acteriilor fi(atoare de a&ot* P* solicit 3* s pri%easc atlasele "otanice la plan a cu algele al"astre i le pre&int apoi, e(plic?nd c acestea se gsesc pe solurile umede* O"tinerea performantei ele%ilor* 3%aluarea performantei* - Se face folosind "rainstorming-ul* Prin c+estionare orala, pe tot parcursul lectiei*

fotosinte&, deoarece au $n celula lor -la frun&. clorofil* 3* %or re&ol%a pro"lema ridicat de P* prin compara#ia cu organismele animale* 3* $ i notea& pe caiete 3* %or pre&enta organele de $nmul#ire se(uat la plantele cu flori* Vor scrie pe ta"l* 3* %or preci&a importan#a "acteriilor sim"ionte i $ i %or nota $n caiete* Unii 3* %or citi date pri%ind c?te%a "acterii mai importante pentru om i cum ne-am putea feri de $m"oln%iri din referatele fcute 3* $ i notea& e(plica#iile i preci&ea& ce fel de +rnire au aceste alge* - Se gandesc independent, dupa care trec pe rand la ta"la si notea&a notiunile pe care le-au do"andit pe parcursul lectiei* Se face $n func#ie de rspunsurile date, de cone(iunile pe care le reali&ea& $n pre&entarea i argumentarea unor situa#ii pro"lem create de profesor i $n folosirea unor materiale suplimentare: referate, re%iste, atlase*

4ema pt acasa

8a sf?r itul acti%it#ii de predare ; $n%#are, ele%ii %or primi ca tem s reali&e&e un referat cu tema: BRelaia om bacterie $n care %or anali&a modalitatea de aprare a omului fa# de ac#iunea patogen a unor "acterii*

S-ar putea să vă placă și