Sunteți pe pagina 1din 2

Interpretarea testului iniṭial

Data: 22.09.2015
Disciplina: Limba ṣi literatura română
Clasa: a Xa A
Şcoala: LICEUL CU PROGRAM SPORTIV, Botoṣani
Profesor: Raluca Balan

Obiective:
O1 -săînțeleagămesajulunuitextdat (la prima vedere);
O2 -săidentificedouămoduri de expunereṣisăprecizezerolullor;
O3 -sădeaexemplu de douăexpresii/locuṭiuni;
O4 -săprecizeze tema textului;
O5 - săprecizezedouă elemente ale subiectivității;
O6- săcaracterizeze un personaj;
O7 -să-și exprime opiniaînlegăturăcu o temădată;.

Nr. Numeleşiprenumeleelevului Test de


evaluareiniţială: Note
1 AmarandeiAnca 5,5
2 Anghelache Flavius 5
3 ApachiṭeiRăzvan 5,5
4 ArapaṣuAdelin 6
5 Aungurencei Andrei 6,8
6 Balan Andrei 3
7 Belciu Denis 4,5
8 Bordianu Cosmin 3,5
9 ChicioreanuCătălina 4
10 CiobanuAlin 4,5
11 Cirimpei Bogdan 4
12 Corduneanu Alexandra 3,5
13 Creṭu Adrian 5,5
14 DănilăTeofan 5,5
15 FluierariuMihaela 6,5
16 Iftime Vlad 3,5
17 IrimescuAdelin 3,5
18 PopoviciAlexandu 8
19 Popovici Robert 4
20 PuriceCătălin 3,5
21 SurciucRăzvan 4
22 TeodoreseiMihaela 3,5
23 UrsuLiviu 2,5
24 ViziteuDorina 4,5

Note între: 1-3,99 (8); 4-5,99 (12); 6-7,99 (3); 8-10 (1)
Media clasei: 4,59
ASPECTE POZITIVE

Testuliniţialpregătit a urmăritstabilireanivelului de pregătire a elevilor la începutulclasei a X- a.


Acest test presupune un nivel mediu de dificultateşinudepăşeştesferaconţinuturilorreactualizate la
orele de curs.

Din analiza testelor s-a observatcăceimaimulțidintreeleviauidentificatcorect tema textuluidat;


audatexemple de expresii/ locuṭiuniîncaresă existe cuvintele date.
Totodatăauînșelesmesajultextului la prima vedereșiauidentificatmodurile de expunere.

ASPECTE NEGATIVE

Înurmatestuluiinițial s-a constatatcăîntimpulvacanțeieleviiauuitat multe dintrenoțiunileînvățate.


Aceștianuaurecapitulatnoțiunileînvățateînainte de ziuatestuluișinuși-
audatsilințaînrezolvareaitemilorștiindcănotelenuvor fi trecuteîncatalog.
Uniidintreeleviaurezolvatparțialși superficial partea a II-a legată de textulargumentativ;
suntelevicarenicinuauîncercatrezolvareapărții a II-a.

MĂSURI DE REMEDIERE

-proiectarea unor activităţi atractive pentru elevi, aceştia putându-se distanţa de pericolul notării,
concentrându-se asupra activităţii în sine;
-încurajarea tuturor elevilor să participe la oră;
-sarcinile de lucru trebuie să vizeze nu numai teoria cât şi creativitatea, atitudinea şi convingerile
elevilor
-introducerea în proiectarea lecţiei a unui moment ortografic;
-noţiunile de bază să fie amintite/recapitulate cât de des e posibil;
-efectuarea de ore suplimentare de pregatire in perioada de recapitulare si inaintea lucrarilor
semestriale;