Sunteți pe pagina 1din 11

TESTE INIȚIALE

Clasele I-VIII

2018-2019
Calificativ:__________
Numele: ____________ Data:________
Evaluare inițială, clasa a I-a
1. Realizează corespondența dintre coloana A și coloana B.

2. Desenează Sfânta Cruce acolo unde lipsește.

Punctaj: Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru exercițiul 1 se acordă 45 puncte, câte 7,5
puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru exercițiul 2 se acordă 45 puncte, câte 7,5 puncte
pentru fiecare răspuns corect T=100 puncte = FOARTE BINE.
Calificativ:__________
Numele: ____________ Data:________
Evaluare inițială, clasa a II-a
1. Colorează doar obiectele care se află în biserică.

2. Unește ceea ce se potrivește.

Punctaj: Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru exercițiul 1 se acordă 60 de puncte, 7,5 pentru
fiecare desen corect. Pentru exercițiul 2 se acordă 30 puncte, 10 puncte pentru fiecare alegere
corectă. Total 100 puncte=Foarte Bine.
Calificativ:__________
Numele: ____________ Data:________
Evaluare inițială, clasa a III-a
1. Alege varianta corectă:
 Oamenii vorbesc cu Dumnezeu prin:
a) Telefon,
b) Scrisori,
c) Rugăciune.
 Dumnezeu vorbește cu oamenii prin
a) Radio,
b) Biblie,
c) Preot.
 La Sfânta Biserică mergem pentru:
a) Rugăciune,
b) Vorbit între noi,
c) Petreceri.
2. Completați spațiile goale folosindu-vă de următoarele cuvinte: Sfânta Masă, Trupul și
Sângele Domnului, altar, iconostas chivot.
Locul cel mai important din biserica se numește __________________. Peretele plin de
icoane care desparte altarul de restul bisericii se numește ________________. Masa din
Sfântul Altar se numește ___________________. Pe Sfânta Masă se găsește o bisericuță ce
poartă denumirea de ________________. În ea se păstrează _____________________ pentru
cei bolnavi.
3. Unește ceea ce se potrivește. Fecioara Maria a dovedit că:
era credincioasă, pentru că… făcea curățenie și împodobea templu;
era harnică, pentru că… respecta și asculta sfaturile părinților;
era ascultătoare, pentru că… se ruga;
era politicoasă, pentru că… vorbea frumos;
era milostivă, pentru că… a învățat poruncile Domnului;
era silitoare, pentru că… era îndrăgită de alți oameni;
Punctaj: Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru exercițiul 1 se acordă 30 puncte: 10 puncte
pentru fiecare cerință. Pentru exercițiul 2 se acordă 30 de puncte, câte 6 puncte pentru fiecare
răspuns corect. Pentru exercițiul 3 se acordă 30 puncte, 5 puncte pentru fiecare alegere
corectă. Total: 100 puncte = Foarte Bine.
Calificativ:__________
Numele: ____________ Data:________
Evaluare inițială, clasa a IV-a
4. Răspunde cu adevărat sau fals:
a. Biblia cuprinde Cuvântul lui Dumnezeu.
b. Biblia nu a fost scrisă de oameni aleși de Dumnezeu.
c. În Noul Testament aflăm despre Viața și învățătura Domnului Iisus Hristos.
d. Moise a fost evreu.
e. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să-i elibereze pe egipteni.
f. Dumnezeu nu i-a pedepsit pe egipteni.
5. Încercuieşte răspunsul corect.
 Iisus i-a învăţat „Rugăciunea Domnească”:
a. pe preoţi; b. pe Sfinţii Apostoli;
 Rugăciunea „Tatăl nostru” cuprinde:
a. 6 cereri; b. 7 cereri;
 Cuvântul „Amin” înseamnă:
a. „Doamne ajută!” b. „Aşa să fie!”
6. Notează cu „Adevărat” sau „Fals”:
a. ……………Naosul este prima încăpere din biserică.
b. ……………Altarul este încăperea în care stau credincioșii care participă la sfintele
slujbe.
c. …………….Iconostasul este un perete de lemn împodobit cu icoane.
d. …………….Altarul este partea cea mai sfântă dintr-o biserică.
e. …………….În interior, biserica este împărțită în trei părți.
f. …………….Iisus Hristos a numit biserica „Casa Tatălui Meu”.
7. Răspunde la întrebări.
a) Unde se oficiază Sfânta Liturghie?____________________________________________
b) Când se oficiază Sfânta Liturghie?____________________________________________
c) Ce se întâmplă în timpul Sfintei Liturghii?______________________________________
________________________________________________________________________
Punctaj: 10 puncte din oficiu. Pentru exercițiul 1 se acordă 30 de puncte, câte 5 puncte pentru
fiecare cerință. Pentru exercițiul 2 se acordă 15 puncte, câte 5 puncte pentru fiecare alegere.
Pentru exercițiul 3 se acordă 30 puncte, câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. Pentru
exercițiul 4 se acordă 15 puncte, câte 5 puncte pentru fiecare răspuns corect. Total 100
puncte=Foarte Bine.
Nota:__________
Numele: ____________ Data:________
Evaluare inițială, clasa a V-a
I. Apreciază enunțurile cu „Adevărat” sau „Fals”.
a) Sufletul se murdărește atunci când păcătuim ….
b) La Spovedanie nu trebuie să mergem îmbrăcați decent ….
c) Prin Spovedanie nu ni se iartă păcatele ….
d) După ce ne Spovedim nu avem sufletul curat ….
e) La Spovedanie putem da vina pe alți semeni pentru faptele noastre ….
II. Aranjează corect cuvintele în așa fel încât să porunca să fie corectă apoi completează în
căsuță numărul corespunzător fiecărei porunci.

1. Adu-ți odihnei aminte să o sfințești ca …………………………………………….


de ziua. …………………………………………….
2. ucizi nu Să. …………………………………………….
3. aproapele dorești Să are tău câte din nu …………………………………………….
nimic. ……………………………………………
4. Numele Dumnezeului în deșert ……………………………………………
Domnului nu iei Să tău. ……………………………………………
5. furi Să nu. ……………………………………………
6. Nu să minți …………………………………………….
7. Eu Domnul Dumnezeul sunt să ai alți …………………………………………….
de Mine dumnezei nu afară tău în. …………………………………………….
8. Mama tatăl pe tău și pe ta Cinstește. …………………………………………….
9. fii desfrânat nu Să. ……………………………………………
10. chip nu-ți cioplit Să faci. …………………………………………...

III. Completează enunțurile.


Iisus a intrat în Ierusalim călare pe un …………………… A fost vândut pe o sumă de
…………………… A murit răstignit pe o ………………….. A Înviat………………………..
Punctaj:Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru exercițiul 1 se acordă 30 puncte, câte 6 puncte
pentru fiecare răspuns corect. Pentru exercițiul 2 se acordă 50 puncte, câte 5 puncte pentru
fiecare răspuns corect (2,5 puncte pentru aranjarea cuvintelor și 2,5 puncte pentru numărul
corect al poruncii). Pentru exercițiul 4 se acordă 10 puncte (2,5 pentru fiecare răspuns corect).
T=100 puncte = nota 10.
Nota:__________
Numele: ____________ Data:________
Evaluare inițială, clasa a VI-a
1. Menționează următoarele aspecte referitoare la Întemeierea Bisericii Creștine.
a) Momentul întemeierii Bisericii Creștine_____________________________________
b) Locul________________________________________________________________
c) Numele Apostolului care i-a botezat pe primii creștini__________________________
2. Ce sunt Sfintele Taine?
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………...
3. Realizează corespondența dintre sărbători și data lor de cinstire.
Nașterea Domnului 6 ianuarie
Botezul Domnului 6 august
Întâmpinarea Domnului 2 februarie
Schimbarea Domnului la față 25 decembrie
Intrarea Domnului în Ierusalim la 40 de zile după Învierea Domnului
Învierea Domnului cu o săptămână înainte de Sfintele Paști
Înălțarea Domnului la cer la 50 de zile după Învierea Domnului
Pogorârea Duhului Sfânt la o săptămână după Florii.
4. Apreciază enunțurile cu „Adevărat” sau „Fals”.
a) ……. În urma botezului devenim creștini.
b) ……. Mirungerea se realizează o singură dată în viață.
c) ……. Păcatele nemărturisite sunt iertate.
d) ……. Spovedania și Împărtășania sunt identice.
e) ……. Sfânta Împărtășanie se administrează imediat după Spovedanie.
5. Definiți pildele.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Punctaj:
Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru exercițiul 1 se acordă 30 puncte: 10 puncte pentru
fiecare cerință. Pentru exercițiul 2 se acordă 10 de puncte. Pentru exercițiul 3 se acordă 16
puncte, câte 2 pentru fiecare cerință. Pentru exercițiul 4 se acordă 20 de puncte, 4 puncte
pentru fiecare cerință rezolvată. Pentru exercițiul 5 se acordă 14 puncte. Total: 100 puncte =
nota 10.
Nota:__________
Numele: ____________ Data:________
Evaluare inițială, clasa a VII-a
1. Rugăciunea Tatăl nostru este alcătuită din trei părți. Care sunt cele trei părți?
a) _______________,
b) _______________,
c) _______________,
2. Realizează corespondența în mod corect.
Postul Nașterii Domnului 1-15 august
Postul Paștelui 15 noiembrie-25 decembrie
Postul Sfinților Apostoli Petru și Pavel Cu 40 de zile înainte de Sfintele Paști
Postul Adormirii Maicii Domnului Cu dată schimbătoare

3. Completează spațiile libere folosindu-te de următoarele cuvinte: Maslului, Cununiei,


iubire, diaconilor
a) Taina la care a participat Mântuitorul și a prefăcut apa în vin este Taina
…………………….
b) Inelul de la Taina Cununiei reprezintă ………………. fără sfârșit.
c) Alături de treapta Episcopilor și a Preoților mai există treapta ……………..
d) Taina prin care primim vindecare de boli sufletești se numește Taina
…………………………
4. Apreciază răspunsul cu „adevărat” sau „fals”.
a) _______ Răspândirea învățăturii creștine a întâmpinat la început unele piedici.
b) _______ Primul împărat persecutor a fost Traian.
c) _______ Încetarea persecuțiilor împotriva creștinilor este cunoscută sub numele de
Edictul de la Milan din anul 313.
d) ______ Împăratul care a pus capăt persecuțiilor a fost Constantin cel Mare.

Punctaj:
Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru exercițiul 1 se acordă 30 puncte: 10 puncte pentru
fiecare cerință. Pentru exercițiul 2 se acordă 20 de puncte (câte 5 puncte pentru fiecare alegere
corectă). Pentru exercițiul 3 se acordă 20 puncte, câte 5 pentru fiecare cerință. Pentru
exercițiul 4 se acordă 20 de puncte, 5 puncte pentru fiecare cerință rezolvată. Total: 100
puncte = nota 10.
Nota:__________
Numele: ____________ Data:________
Lucrare de control, clasa a VIII-a
5. Precizează la ce fac referire definițiile alegând răspunsul corect dintre următoarele
cuvinte: Sfânta Scriptură, Revelația divină, Inspirația Duhului Sfânt, Providența Divină;
Sfânta Tradiție.
a) Dumnezeu luminează mintea unui autor și îl ferește de greșeli în timpul scrisului________
b) Colecția de Cărți sfinte scrise de către oameni aleși de Dumnezeu____________________
c) Dumnezeu arată oamenilor voința Sa în legătură cu lumea și omenirea________________
d) Purtarea de grijă a lui Dumnezeu față de întreaga creație___________________________
e) Adevăruri de credință transmise prin viu grai de către Mântuitorul și Sfinții Apostoli_____
6. Realizează corespondența în mod corect
personajele pildelor simbolistica
tatăl iertător Judecata universală;
fiul cel mare oamenii;
fiul cel mic Dumnezeu;
stăpânul Părintele ceresc;
slujitorii oamenii case se căiesc pentru greșelile lor;
călătoria oamenii care păstrează legătura cu
talanții Dumnezeu;
întoarcerea stăpânului calitățile credincioșilor
viața omului pe pământ.

7. Apreciază cu „Adevărat” sau „Fals” enunțurile:


1. ………….Părțile Sfintei Liturghii sunt: Proscomidia, Liturghia catehumenilor și Liturghia
credincioșilor.
2. ……….....Miridele sunt pâini mici, rotunde sau în formă de cruce.
3. ………….Sfântul Agneț reprezintă pe Mântuitorul Iisus Hristos.
4. Enumerați virtuțile cardinale.
___________________________________________________________________________
Punctaj: Se acordă 10 puncte din oficiu. Pentru exercițiul 1 se acordă 30 puncte, 6 puncte
pentru fiecare răspuns corect. Pentru exercițiul 2 se acordă 20 de puncte, 2,5 puncte pentru
fiecare răspuns corect. Pentru exercițiul 3 se acordă 30 puncte, 10 puncte pentru fiecare
răspuns corect. Pentru exercițiul 4 se acordă 10 puncte. Total: 100 puncte = nota 10.

Bibliografie

1. ***Biblia sau Sfânta Scriptură, ed. I.B.M.B.O.R., București, 2006.


2. ***Mica Biblie, ed. I.B.M.B.O.R., București, 1984.
3. ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin
ortodoxă - clasa pregătitoare, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
4. ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin
ortodoxă - clasa a I-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
5. ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin
ortodoxă - clasa a II-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
1. ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin
ortodoxă - clasa a III-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
2. ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin
ortodoxă - clasa a IV-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
1. ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin
ortodoxă - clasa a V-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
3. ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin
ortodoxă - clasa a VI-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
1. ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin
ortodoxă - clasa a VII-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
4. ***Trăirea învățăturii de credință. Activități didactice pentru ora de religie creștin
ortodoxă - clasa a VIII-a, ed. Partoș, Timișoara, 2013.
2. Chiagă, Prot Prof. Adrian, Chiagă, Prof. Cristina, Să învățăm Religie. Culegere de jocuri
și exerciții creștin-ortodoxe, clasele I-IV, ed. Andreas, București, 2013.
1. Kivko, Rt. Rev. John, We Worship God, ed. Department of Relious Education Russian
Orthodox Church of America, f.l., f.a.
1. Muha, Camelia, Mocanu, Elena, Religiei creștin-ortodoxă: caiet pentru elevi: clasa a II-
a, ed. Sf. Mina, f.l. f.a.
2. Muha, Camelia, Mocanu, Elena, Religiei creștin-ortodoxă: caiet pentru elevi: clasa a II-
a, ed. Sf. Mina, Iași 2009.
3. Muha, Camelia, Mocanu, Elena, Religiei creștin-ortodoxă: caiet pentru elevi: clasa a
III-a, ed. Sf. Mina, Iași 2009.
4. Muha, Camelia, Mocanu, Elena, Religiei creștin-ortodoxă: caiet pentru elevi: clasa a
III-a, ed. Sf. Mina, Iași 2009.
1. Muha, Camelia, Mocanu, Elena, Religiei creștin-ortodoxă: caiet pentru elevi: clasa a IV-
a, ed. Sf. Mina, Iași 2009.
2. Muha, Muha, Camelia, Religiei creștin-ortodoxă: caiet pentru elevi: clasa a VII-a, ed.
Sf. Mina, Iași 2009.

3. Camelia, Religiei creștin-ortodoxă: caiet pentru elevi: clasa a V-a, ed. Sf. Mina, Iași
2009.
4. Muha, Camelia, Religiei creștin-ortodoxă: caiet pentru elevi: clasa a VIII-a, ed. Sf. Mina,
Iași 2009.
5. Șebu, Preot prof. univ. dr. Sebastian, Opriș, Prof. Monica, Opriș, Prof. Dorin, Metodica
predării Religiei, ed. Reîntregirea, Alba Iulia, 2000.