Sunteți pe pagina 1din 7

II.3.7.

Test de evaluare a cunoştintelor


1. Efectul executiei comenzii in lantul cinematic se numeste:
a. comanda
b. actionare
c. programare
2. Inzestrarea informatiei cu putere energetica si transferul ei in circuitul de
comnda se numeste:
a. comanda
b. executia comenzii
c. comanda numerica
3. D.p.d.v. al modului de prelucrare al comenzilor si al felului miscarilor
comandate, comenzile de deplasare pot fi:
a. comenzi de directionare
b. comenzi de prelucrare liniara
c. comenzi spatiale
4. Comenzile de pozitionare dirijaza sau conduc miscarile de pozitionare
reciproca scula-piesa cu:
a. viteza de avans tehnologic
b. viteza rapida
c. viteza principala de aschiere
5. Comanda de prelucrare liniara se mai numeste:
a. sistem de comanda punct cu punct
b. comanda de conturare
c. comanda paraxiala

10
9
6. Unul din avantajele importante ale introducerii masinilor-unelte cu comanda
numerica in cadrul unui sistem de fabricatie este:
a. organizarea corespunzătoare a pregătirii fabricatiei astfel ca maşina să
nu stationeze din lipsă de comenzi, de semifabricate sau de scule.
b. micşorarea timpului auxiliar necesar reglării pozitiei dintre sculă
şi piesă, timpul de prelucrare efectivă crescând de la 20 - 40 % din
fondul de timp la maşinile conventionale, până la 60 - 75 % din
fondul de timp la MUCN, în special la seriile mici de piese,
prototipuri, unicate, care necesită schimbarea frecventă a
reperului prelucrat.
c. necesitatea specializării de cadre pentru programare, exploatare,
întretinere în domeniile mecanic, electric, hidraulic, electronic.
7. Elaborarea desenului de programare presupune:
a. alegerea originii piesei, stabilirea sensului axelor de coordonate,
transferarea cotelor din desenul de executie prin raportarea la
sistemul de referinta ales.
b. studiul si verificarea cotelor din desenul de executie, a preciziei de
prelucrare.
c. analiza informatiilor privind materialul piesei, lungimea curselor
saniilor, regimurile de aschire utilizate.
8. Testarea unui program CNC se realizeaza prin:
a. rularea rapida a intregului program
b. lucrul in regim fraza cu fraza
c. experienta operatorului si a programatorului
9. In stabilirea sensului axelor de coordonate ale masinii se aplica regula mainii
drepte (Fig. 1), care exprima:

Fig. 1

11
0
a. Degetul mare arată directia +X
Degetul arătător arată directia +Y
Degetul mijlociu arată directia +Z
b. Degetul mare arata axa + Y
Degetul aratator arata axa +X
Degetul mijlociu arata axa +Z
c. Degetul mare arata axa+Z
Degetul aratator arata axa +X
Degetul mijlociu arata axa + Y

10. Sistemul de coordonate al piesei este întotdeauna un sistem de coordonate


cartezian şi corespunde unei anumite piese (Fig. 2).

Amplasarea sistemului de coordonate al piesei în raport cu sistemul de


coordonate de bază (sau sistemul de coordonate al maşinii) este determinată
prin cadre de programare. Cadrele de programare sunt activate în programul
NC cu ajutorul unor comenzi, ca de exemplu:
a. G60
b. G54
c. G45
11. Ce se intimpla cu programul cind intilneste functia M00:
a. Se opreste automat si se reia din acelasi punct numai dupa apasarea

tastei "CICLU START"


b. Se opreste automat si se reia de la inceputul programului numai dupa

apasarea tastei "CICLU START"


c. Se opreste si se schimba automat scula

111
12. Care din frazele de program urmatoare determina apelarea / schimbarea
sculei din magazie?
a. G55 G00 x0 y0
b. T01 M06
c. M03 S1000

13. Ce functie auxiliara marcheaza sfirsitul subrogramului si revenirea la


programul principal?
a. M22
b. M23
c. M17

14. Ce functie marcheaza sfarsitul programului?


a. M18
b. M19
c. M30

15. Pentru a activa compensarea de raza de scula se foloseste functia:


a. G41
b. G04
c. G40

16. Care din urmatoarele instructiuni reprezinta comanda de miscare circulara


invers acelor de ceasornic?
a. G02
b. G03
c. G01

17. Ce semnificatie are cuvantul L2 din urmatoarea linie de program:


M98 P1001 L2
a. Apelare subprogram si intoarcere in programul principal
b. Subprogramul apelat se executa de doua ori
c. Subprogramul apelat exista dar nu este executat

112
18. Pentru exemplul din figura, indicati fraza corecta pentru realizarea
interpolarii circulare:

a. N30 G02 X20 Y35 I0 J-25


b. N30 G03 X20 Y35 I0 J-25
c. N30 G02 X20 Y35 I0 J25

19. Studiati secventa de program CNC pentru piesa din figura:

113
%
:1
N10 G00 G90 G80 G40 G17 G98
N20 T01 M06
N30 G55 G43 Z100. H01 M03 S800 F100
N50 X20. Y70.
N60 Z2.
N70 G81 G98 R2. Z-18.
N80 X50. Y20. Z-38.
N90 X100. Y50. Z-22.
N100 G80 Z100. M09
N110 T0 M06
N120 Y0. Z0.
N130 M30

Fraza N70 exprima:


a. Ciclul de gaurire adanca
b. Ciclul de gaurire
c. Corectia de lungime de scula

20. Studiati secventa de program CNC pentru piesa din figura:

114
%
:2
N10 G00 G90 G80 G17
N20 T02 M06
N40 G56 X-20. Y-20. M08
N30 G43 Z100. H01 M03 S2000
N50 Z-10.
N60 G01 G41 G91 X20. Y20. D01 F500
N70 Y40. F250
N80 X40. Y20.
N90 G02 X40. Y-40. I0. J-40
N100 X-20. Y-20. I-20. J0.
N110 G01 X-60.
N120 G40 X-20. Y-20. F500
N130 G00 G90 Z100.
N140 T0 M06
N150 G53 Y0. Z0.
N160 M30.
Fraza N30 exprima:
a. Declarare corectie de lungime de scula si rotirea arborelui principal
spre dreapta cu turatia 2000 rot/min
b. Declarare corectie de raza de scula si rotirea arborelui principal spre
dreapta cu turatia 2000 rot/min
c. Deplasare rapida pe axa Z
21. In programarea asistata de calculator se utilizeaza programe care sunt
compuse din doua subprograme principale - procesor si postprocesor.
Postprocesorul are urmatorul rol:
a. prelucreaza informatiile geometrice si de miscare, formand o baza de
date.
b. preia informatiile din baza de date a procesorului, le completeaza cu
date tehnologice si auxiliare si genereaza programul CNC al masinii.
elaboreaza informatiile necesare procesorului, fiind independent de tipul masinii
pe care se realizeaza prelucrarea.

115