Sunteți pe pagina 1din 9

Aplicatia 14

Capacitatea de autofinantare CAF :


-

rezultat net: 180


amortizari: + 250
provizioane constituite:+ 180
CAF = 610

Aplicatia 15
Capacitatea reala de autofinantare C r AF :
-

Capacitatea de autofinantare CAF = 610


Dividende :- 150
Participari la beneficii: - 130
C r AF =330

Aplicatia 16
Rentabilitatea beneficiilor reinvestite (din punctul de vedere al
actionarilor):
a)

numar de actiuni N:15.000


valoare nominala actiuni VN:10
capital social C:150.000
beneficiu brut anual B:100.000
impozit pe profit I:16%
impozit societar asupra beneficiului reinvestit I s:5%
impozitul personal pe veniturile din dividende I d:16%
Se cere :
determinarea rentabilitatii dup suportarea impozitului pe profit R
Rezolvare:

R=

=56%

Aplicatia 17
b)

determinarea rentabilitatii dup suportarea impozitului pe profit R r


Rezolvare:

Rr = R x

= 0,56 x

= 0,56 x

= 0,56 x0,95 = 53%

Sa se comenteze nivelul Rr de mai sus din punctul de vedere al oportunitatii


reinvestirii pentru actionari in conditiile in care rata de plasament neutra este de
12%
Raspuns: este oportuna reinvestirea

Aplicatia 18
Majorare de capital social
O societate prezinta urmatoarele urmatoarele informatii privind capitalul social:
-

capital social C : 150.000


numar de actiuni N:15.000
valoare nominala actiuni VN:10
cursul la bursa al unei actiuni:15
valoare bursiera VB : 15.000 x 15 = 225.000

Societatea doreste majorarea capitalului social cu suma de 45.000,pentru a


ajunge la un capital social de 195.000.

a) Sa se determine strucura capitalului social in conditiile cresterii valorii


nominale a actiunilor
Rezolvare:
Cresterea valorii nominale a actiunilor = 45.000/15.000 = 3
valoare nominala actiunii dupa cresterea capitalului social: 10+3 = 13 lei
capital social C dupa crestere:15.000 x 13 = 195.000

Aplicatia 19

b) Sa se determine strucura capitalului social in conditiile cresterii


numarului de actiuni
Rezolvare:
Numar actiuni noi: 45.000 / 10 = 4.500
Numar total de actiuni: 15.000 + 4.500 = 19.500
Capital social C dupa crestere: 19.500 x 10 = 195.000

Aplicatia 20
Dreptul preferential de subscriere:
O societate prezinta urmatoarele urmatoarele informatii privind capitalul social:
-

capital social C : 150.000


numar de actiuni N:15.000
valoare nominala actiuni VN:10
cursul la bursa al unei actiuni:15
valoare bursiera VB : 15.000 x 15 = 225.000

Societatea doreste majorarea capitalului social cu suma de 45.000,pentru a


ajunge la un capital social de 195.000.

a) Sa se determine dreptul preferential de subscriere al vechilor actionari


stiind ca pretul de emisiune al noilor actiuni este de 12,5 lei/buc.
Rezolvare:
valoare bursiera totala inainte de majorare VB : 15.000 x 15= 225.000
valoare totala actiuni noi : 4.500 x 12,5 =
56.250
valoare totala 19.500 actiuni =
281.250

valoare bursiera a unei actiuni dup majorarea capitaluli social:

14,42
dreptul preferential de subscriere al vechilor actionari = 15 - 14,42 = 0,58

Aplicatia 21

b) Sa se determine numarul de actiuni noi care pot fi achizitionate in


conditii preferentiale de vechii actionari
Rezolvare:
Proportie actiuni noi/actiuni vechi: 4.500/15.000 = 3/10 adica un actionar
vechi care avea 10 actiuni poate cumpara 3 actiuni noi la pretul de
emisiune de 12,5

Aplicatia 22

c) Sa se determine capitalul unui actionar care a beneficiat de dreptul


preferential de subscriere,dupa emisiune
Rezolvare:
10 actiuni vechi = 10x 15 = 150
3 actiuni noi = 3x 12,5 = 37,5
Total: 187,50

Aplicatia 23

d) Sa se compare valoarea capitalului social detinut de vechiul actionar cu


valoarea bursiera a actiunilor detinute de actionarul vechi dup
manifestarea dreptului preferential de subscriere
Rezolvare:
10 actiuni vechi = 10x 15 = 150
3 actiuni noi = 3x 12,5 = 37,5
Total capital social detinut : 187,50
valoare bursiera dup manifestarea dreptului preferential de subscriere =
13 x 14,42 = 187,50
Comentariu :prin manifestarea dreptului preferential de subscriere
vechiul actioanr nu a inregistrat nici o pierdere de valoare a actiunilor
detinute

Aplicatia 24

Prag minim rentabilitate proiect de investitii dup emisiune de


actiuni
Pentru o emisiune de actiuni de 10.000.000 societatea emitenta
efectueaza cheltuieli de emisiune de 500.000.Tinand cont ca rentabilitatea
proiectului de investitii este de 15%,societatea doreste sa afle care este
pragul minim acceptabil al rentabilitatii ,cu luarea in considerare si a
cheltuielilor de emisiune.
Rezolvare:
pondere cheltuieli de emisiune in valoare crestere capital =
500.000/10.000.000 = 5%
pragul minim acceptabil al rentabilitatii = :

= 15,78%

Aplicatia 25

Dreptul de atribuire
Societatea comerciala Beta are urmatoarea situatie a capitalului:
capital social C : 150.000
numar de actiuni N:15.000
valoare nominala actiuni VN:10
cursul la bursa al unei actiuni:15
valoare bursiera VB : 15.000 x 15 = 225.000
fond de rezerva Fr.: 10.000
Sa se determine dreptul de atribuire in conditiile majorarii capitalului social
prin incorporarea unei parti a rezervelor si emiterea unui numar de 500
actiuni la valoarea nominala
Rezolvare:
cursul vechilor actiuni = 15
cursul actiunilor dup incorporarea rezervelor = 225.000/(15.000+500) =
14,52
pierdere teoretica pe care o suporta actionarul pentru fiecare actiune
detinuta = 15 14,52 = 0,48
Comentariu:
In realitate actionarul nu pierde nimic intrucat beneficiaza de dreptul de
atribuire gratuit al unor actiuni noi urmare a incorporarii rezervelor care
compenseaza matematic pierderea teoretica.

Aplicatia 26
Valoarea actuala a unui flux de numerar
O societate estimeaza fluxuri financiare pozitive pe urmatorii 5 ani ca
urmare a unui plasament bursier in suma de 10000 destinat finantarii
unui proiect de investitii al emitentului, efectuat la sfarsitul anului N,dup
cum urmeaza:
N+1 = 1.500
N+2 = 2.150
N+3 = 3.150
N+4= 3.250
N+5= 3.500
Sa se determine oportunitatea acestei investitii stiind ca rata de
actualizare (egala cu dobanda fara risc) este de 15%,iar la sfarsitul
perioadei se estimeaza vanzarea detinerilor la un pret de 2.000.
Rezolvare:
Nr.crt.

Indicator

1 Fluxuri anuale
2 V reziduala
fluxuri nete
3 anuale (1+2)
rata de
actualizare
4 (formula)
5 rata de
actualizare

N+1

10000
10000
1
1

N+2

1500

N+3

2150

N+4

3150

N+5

3250

3500
2000

1500
2150
3150
3250
5500
1/
1/
1/
1/
1/
(1+15%) (1+15%) (1+15%) (1+15%) (1+15%)
1

0,86956
5

0,75614
4

0,65751
6

0,57175
3

0,49717
7

(calculata)
fluxuri nete
anuale
actualizate
6 (rd.3 x rd.5)
valoare neta
actualizata
totala (suma
7 rd. 6)

10000

1304,34
8

1625,70
9

2071,17
6

1858,19
8

2734,47
2

-406,097

Concluzie:intrucat se obtine o valoare actualziata engativa,aceasta


inevstitie nu este oportuna.

Aplicatia 27
Prag de rentabilitate
Vnzrile anuale ale unei ntreprinderi sunt de 100 000 u.m. Costul
produciei vndut este de 80 000 u.m., cheltuielile variabile reprezentnd 75%.
Rezolvare:
-beneficiu
= 100 000-80 000 =20
000
-costuri variabile
= 80 000 x 75% = 60 000
-costuri fixe
= 80 000 - 60 000 = 20 000
-marja asupra cheltuielilor variabile = 100 000 - 60 000 = 40 000

P=

100000 X 20000
40000

= 50.000

Pragul de rentabilitate se poate calcula i dup relaia:


P = CF = 20000
=
50000
M%
40%
M% - reprezint marja asupra cheltuielilor variabile exprimat procentual.

Aplicatia 28
Fondul de rulment net.
Se prezinta
situatie:
fondului
deurmatoarea
rulment net
Activ

Pasiv

Imobilizri corporale

1 642 160

Capital social

- mijloace fixe 1556485


- terenuri
- stocuri
- creane

Alte fonduri proprii


833 570
Datorii pe termen scurt 1 772 924

85675

Active circulante

1 328 425

2 292 759

1656043
405018

- disponibiliti 231698
Total activ
3 934 919

Total pasiv

3 934 919

Sa se calculeze fondul de rulment net in cele doua variante


Rezolvare.
Capitaluri permanente - Active imobilizate
= FRN

2161995
1642160
519835

sau
Active circulante - Datorii pe termen scurt
= FRN

519835

Aplicatia 29
Se prezinta urmatoarea situatie:
A.l.

CP.

1642160
U.C.

2161995
R.C.

2061061

1378365
R.T.

UT.
231698
Sa se calculeze FRN, NFR, T,

2292759
1772924

394559

Rezolvare.
FRN = 519835
NFR = 682696
T = -162861

Aplicatia 30
RELATIA DE TREZORERIE
Se prezinta urmatoarea situatie pentru bilanul societii comerciale Beta Bucureti la 31 decembrie anul N:
ACTIV

PASIV

Imobilizri corporale
- mijloace fixe
- terenuri

1642160 Capital social


1556485 Alte fonduri proprii
85675

1328425
833570

Stocuri
- materiale
- produse finite
- producie neterminat
- mrfuri
- ambalaje
Creane
- clieni
- debitori
- alte decontri

1656043
932454
335965
319193
15258
53173
405018
259304
83659
62055

1378365
119050
33626
22529
22591
472776
105061
306878
153168
10023
132663
394559

Obligaii
- decontri cu bugetul statului
- TVA de plat
- decontri cu asigurrile soc.
- creditori interni
- dividende de plat
- participare la profit
- furnizori interni
- furnizori externi
- avansuri de la clieni interni
- alte obligaii de exploatare
231698 mprumuturi pe termen scurt
125

Disponibiliti i plasamente
- casa n lei i alte valori
- casa n devize

1422

- disponibil la bnci n lei

91869

- disponibil la banc n devize

125594

- plasamente

12688

Total activ

3934919 Total pasiv

3934919

Sa se calculeze FRN,NFR,T
Rezolvare:
Acest bilan poate fi prezentat prin grupri ale posturilor sale astfel nct s se poat stabili termenii
relaiei de trezorerie.
ACTIV
Active imobilizate
Utilizri ciclice
Utilizri de trezorerie
TOTAL

PASIV
1642160
2061061
231698
3934919

Capitaluri permanente
Resurse ciclice
Resurse de trezorerie
TOTAL

2161995
1378365
394559
3934919

Vom observa c resursele ciclice de 1 378 365 mii lei se compun din:
resurse strict legate de exploatare (avansuri de la clieni i obligaii fa de furnizori) pentru suma de
470069 mii lei;
resurse ciclice din afara exploatrii (stat, dividende, etc.) pentru suma de 908296 mii lei. Pornind de la
egalitatea activ-pasiv, putem s efectum regrup-rile urmtoare:
AI + UC + UT = CP + RC + RT UT-RT = (CP-AI) + (RC-UC) UT-RT = (CP-AI) - (UC-RC) T =
FRN - NFR
Termenii formulei pot fi calculai cu datele existente.
FRN = CP - A I = 2 161 995 - 1 642 160 = 519 835 NFR = UC - RC = 2 061 061 - 1 378 365 = 682 696 T = UT RT = 231 698 - 394 559 = - 162 861

Se verific relaia trezoreriei:


T = FRN - NFR <=> - 162 861 = 519 835 - 682 696
n sfrit datele existente permit s se aprofundeze analiza NFR, separnd elmentele legate de
exploatare, de elementele din afara exploatrii. Elementele strict legate de exploatare nglobeaz stocurile,
creanele, avansurile de la clieni, datoriile fa de furnizori, alte decontri i permit s se stabileasc NFRE:
NFRE = Stocuri + Creane - Avansuri - Furnizori - Alte decontri =
=1656043 + 405018 - 10023 - 460046 - 132663 = 1458329
Elementele din afara exploatrii cuprind resursele care exprim obligaii fa de stat, fa de acionari
pentru plata dividendelor, fa de salariai pentru salarii i participare la profit i fa de ali creditori.
NFRAE = UAE - RAE = 0 - (175 205+472 776+105 061+22 591) =
= -775 633
Rezultatul negativ semnific faptul c elementele din afara exploatrii determin nu nevoie de finanare, ci
capacitate de finanare. Se verific astfel egalitatea:
NFR = NFRE + NFRAE = 1 458 329 - 775 633 = 682 696