Sunteți pe pagina 1din 3

1.Aplicatie .O intreprindere urmareste 2 proiecte de investitii derulate pe 5 ani, cu 2.

AplicatieDeterminaţi dacă proiectul investiţional poate fi acceptat


caracteristicile din tabelul urmator. Alegeti proiectul dupa criteriul VAN daca rata dobanzii
este 9%. conform criteriului VAN, cunoscând că valoarea proiectului este
Proiect Valoare Fluxuri anuale de trezorerie 45800 lei, perioada de investire 5 ani și rata de actualizare 14%.
A 11234 2441 3214 2145 953 1065 Valoarea cash-flow-urilor pentru perioada analizată este 11200 lei
B 23114 5851 6972 6972 2651 1238 anual
n
11200 11200 11200 11200 11200
∑ ¿ ( CFt)t =
Proiect A
n

t =1
CFt
1+r
2441 3214 2145
1,09 (
1,09
953
1,09 1,09
1+r
∑ ¿ ( )t = 1,09 + ( )2 + ( )3 + ( )4 + ( t =1 )5 −11234
+ + + + 1065
1,14 ( 1,14 )2 ( 1,14 )3 ( 1,14 )4 ( 1,14 )5
−458
) ( )
VAN=(9824,56+8615,38+7567,57+6627,22+5803,11) – 45800
VAN = (2239,45 + 2705,16 + 1656,37 + 675,13 + 692,19) – 11234 = - 3265,70 Lei =-7362,16
Proiect B =
n Proiectul se respinge

∑ ¿ ( CFt)t = ( 5851
+
6972 6972
+ +
2651 1238
+
1+ 0,09 ( 1,09 ) ( 1,09 ) ( 1,09 )4 (1,09 )5
2 3
−23114
)
t =1 1+r
VAN = (5367,89 + 5868,19 + 5383,78 + 1878,04 + 804,63) – 23114 = -3811,47 Lei
Ambele proiecte se resping.

*3.Aplicatie .O intreprindere realizeaza ina nul precedent o


*5.Aplicatie
prod. In val de 4517886 disp in aceasi perioada de un sold al Activ (lei) Pasiv (lei)
AC in val de 948.745 lei.Productia previzionata pt trim 1 al Active imobilizate 11575 Capitaluri proprii 4877
Active circulante 10478 Datorii pe termen lung 6547
anului viitor este de 818665,viteza de rotatie Cvr din anul Datorii pe termen scurt 10629
precedent este calculate a p creste cu 18 uzile.Care este
Din contul de profit şi pierdere aferent aceleiaşi perioade s-au reţinut următoarele date (lei):
necesarul de finantare a exploatarii pt trm 1 al anului de plan producţia vândută 32420, consumuri de la terţi 19472, cheltuieli cu personalul 8748, cheltuieli
urmator. cu amortizarea 1341 și cheltuieli cu dobânzile 958. Să se calculeze rentabilitatea economică şi
financiară.
EBE = productie vanduta – consumuri terti –Chelt. Personal= 32.420 – 19.472 -8748= 4200
Ac 948745 Lei
Rc= x 360 = x 360 =76 zile
CA 4517886 Rezultat exploatare = EBE-Chelt. amortizare=4200-1341=2859

Rezultat brut = Rezultat exploatare -cheltuieli cu dobanzile= 2.859 – 958 = 1.901 lei.
Necesarul de finantare de exploatare pt trm 1 al anului viitor
QA 1−18 818665 18 Rata de rentabilitate bruta=
excedent brut = 4.200 = 19,04%
NFC= x Rc x = x 76 x (1- ) active totale 22.053
90 360 90 360
=656751,25 rezultat exploatare = 2.859 =
Rata de rentabilitate neta =
active totale 22.053
12,96%

Rata de rentabilitate financiara =


Profit net 1597
x 100= x 100=32,74 %
capitaluri proprii 4.877
Rata de rentabilitate financiara =
Profit net 1597
x 100= x 100=13,97 %
capitaluri pr .−Datorii 11424
Pn=Rez brut-imp pe profit=22053
Cap perm=Cap pr+Dat t lung=4877+6547=11424

*6. Aplicatie Sa se determine valoarea financiara a unei 8. Aplicatia Să se calculeze durata medie de încasare a creanţelor,
intreprinderi care genereaza fluxuri anuale constante de 7840 lei pe pornind de la datele din tabelul de mai jos.
o perioada de 4 ani. Dupa aceasta perioada, valoarea estimata de
lichidare a patrimoniului, este de 1.560 lei. Pentru intreaga perioada
1. Venituri din vânzări 456125
se considera o rata de actualizare de 4,5 %.
2. Creanţe:
4 - la începutul anului; 45789 
CF t VR 4 - la sfârşitul anului. 36823
∑¿( t
+
(1+ r )4
t =1 1+r ) Durata medie de incasarea creantelor Dm=

VF = Creante 1
x 360 d= r x 360
7840 7840 7840 7840 1560 Venituridin vanzari Vr
+ + + +
1,045 1,045 1,045 1,045 1,045
2 3 4 4 45789+36813
D = x 360=65,20 zile m
456125
VF=7502,39+7179,48+6871,16+6577,18+1308,72=29.438,93 Lei
7. Aplicatia *9.Aplicatie 9
Se consideră un împrumut obligatar constituit din 100000 obligaţiuni  Pe baza bilanţului prezentat în tabelul de mai jos să se
cu o valoare nominală de 30 lei, dobândă de 15% şi durata de 4 ani. determine indicatorii de echilibru financiar.
Cunoscând că rambursarea se va face la paritate să se întocmească Activ Suma (lei) Pasiv Suma (lei)
tabloul de amortizare al împrumutului:
a) Prin amortizări constante şi anuităţi variabile; Imobilizări 14646 Capital social 200
b) Prin anuităţi constante şi amortizări variabile; corporale
c) Integral la scadență.
Imobilizări 1624 Rezerve 1844
Perioada Imprumuturi amortizari dobanda Anuitate
financiare
1 3000.000 750.000 450000 1200000
2 2250.000 750.000 337500 1087500 Stocuri 14312 Provizioane 2424
3 1500.000 750.000 225000 975000
4 750.000 750.000 112500 862500 Creanţe 11324 Datorii pe termen 25334
Total 3000000 1125000 4.125.000 lung
Val imprumut=nr obligatiuni x Valoare nominal=100.000 x 30=
3000.000 Casa şi conturi la 2753 Datorii pe termen 14857
bănci scurt
Valoare imprumut 3000.000 TOTAL ACTIV 44659 TOTAL PASIV 44659
Amortizari= = = 750.000
durataimprumut 4 Situatie neta SN=activ total-datorii totale
Rata dobanzii 15 SN=44659-(14857+25334)=4468
Dobanda= x Val.imprumut Anul 1= x Fond de rulment net:FRN=Capitaluri permanente-Nevoi permanente
100 100 FRN=(200+1844+2424+25334)-(14646+1624)=13532
Necesar de fond de rulment
300000=450.000 NFR=(Active circulante+active trezorarie)-(Datorii pe term scurt+Pasive trezorarie)
15 15 NFR=(14312+11324)-14857=10779
Trezoraria neta TN=FRN-NFR TN=13532-10779=2753
Anul 2= x 2250000= 337.500 Anul3= x 1500000=
100 100
225000
15
Anul 4= x 750000=112500
100
Anuitate=amortizare+dobanda Anul 1=750000+450000=1200000

*10 .Aplicatie Pe baza bilanţului prezentat în tabelul de mai jos să se determine


indicatorii de echilibru financiar şi să se interpreteze rezultatele obţinute.
Activ Suma (lei) Pasiv Suma (lei)

Active imobilizate 2172 Capital propriu 200


Stocuri 51460 Împrumuturi pe termen 20482
lung
Creanţe 25331 Datorii furnizori 62208
Investiții pe termen scurt 39028 Alte datorii pe termen scurt 15478

Casa şi conturi la bănci 688 Credite bancare curente 17458

Dividende datorate 2853


Situatie neta SN=activ total-datorii totale
SN=118679-(20482+62208+15478+17458+2853)=200
Fond de rulment net:FRN=Capitaluri permanente-Nevoi permanente
FRN=(200+20482)-2172=18510
FRN=Capitaluri permanente- Nevoi Permanente
FRN=(51460+25331+39028+688)-(62208+15478+17458+2853)=18510
Necesar de fond de rulment
NFR=(Active circulante+active trezorarie)-(Dat pe term scurt+Pasive trezorarie)
NFR=(51460+25331+39028+688-39028-688)-(62208+15478+17458+2853-17458-
2853)=-895
Trezoraria neta TN=FRN-NFR TN=18510-(895)=19405 lei
Situatia neta a intreprinderii de 200 lei arata ca in cazul in care din elementele
din patrimoniu s-ar plati toate datoriile contractate de aceasta.
Fondul de rulment 18510 lei ,arata existent unor capitaluri permanente
suficiente pt acoperirea integrala.

NFR de -895 rep o sursa de finantare degajatadin etajul inferior al bilantului.


Per ansamblu celor 2 etaje se constata existent echilibrului financiar ,aspect
rezultat in TN 19405 lei.