Sunteți pe pagina 1din 5

Punctul 1

Ce este amortizarea
amortizarea reprezinta modalitatea prin care costul activelor imobilizate este desfasurat pe parcursul
duratei de viata utila a acestora.

1 Metode de amortizare
Metodele de amortizare, pe baza carora se stabileste anual, lunar etc. valoarea amortizabila sunt:

1. Metoda liniara sau propotionala– este folosita cel mai des atat in teorie, cat si in practica si
presupune utilizarea, intr-un mod constant, a activelor pe durata de viata utila; se utilizeaza cel
mai des in romania

Metoda degresiva; se calculează, fie prin aplicarea unor cote descrescătoare


degresive asupra valorii iniţiale a activelor materiale imobilizate, fie prin aplicarea aceleaşi
cote dar asupra valorii rămase la finele fiecărui an.

Metoda accelerata. se caracterizează prin includerea în cheltuielile de exploatare în


primul an a unei amortizări de 50% din valoarea de intrare a activului material imobilizat, iar
în ceilalţi ani amortizarea se va calcula în regim liniar prin raportarea valorii rămase (după
deducerea a 50% din valoarea de intrare) la numărul de ani rămaşi.

Punctul 2
ÎMPRUMUTUL OBLIGATAR

Împrumutul obligatar este un contract de credit, o modalitate de procurare a resurselor


financiare necesare asigurării creşterii economice şi respectării unor obligaţii de plăţi
asumate.
El este accesibil numai marilor societăţi pe acţiuni sau statului.

Obligaţiunea este un titlu de credit pe termen lung emis de către o societate pe acţiuni sau o
instituţie guvernamentală, a cărei rambursare este în mod obişnuit garantată prin bunuri
patrimoniale sau ipoteci. În timp ce pentru emitent obligaţiunile reprezintă datorii care
generează
plăţi periodice sub formă de dobânzi, pentru subscriitori ele reprezintă drepturi de creanţă.

Deosebirile dintre actiuni si obligatiuni

Actiunile:

 dreptul de a primi in fiecare an o cota parte din profitul societatii (sub forma de dividende)
corespunzatoare cu numarul de actiuni detinute si cu suma alocata de conducerea societatii pentru
plata dividendelor. Datorita faptului ca acest dividend poate varia (sau poate fi chiar zero), actiunile
se mai numesc si valori mobiliare cu venit variabil.
 dreptul la informare cu privire la evolutia economico-financiara a intreprinderii.
 dreptul de a participa la hotararile importante cu privire la activitatea societatii, precum si la
conducerea societatii, prin participarea la Adunarile Generale ale Actionarilor (AGA), respectiv prin
posibilitatea de a alege si de a fi ales in consiliul de administratie al societatii.
 drept de proprietate asupra unei parti a activelor societatii, in cazul lichidarii (incetarii functionarii)
acesteia.
 dreptul de preemptiune, adica posibilitatea pastrarii procentului initial detinut de actionar sau daca
acesta nu este interesat, acest drept poate fi vândut;
 dreptul la informatii care poate sa înseamne: rapoarte periodice trimise catre actionari privind
situatia financiara, informari directe din partea Consililui de administratie sau a compartimentului
special pentru relatiile cu actionarii etc
 dreptul la recuperarea capitalului investit, adica în cazul unui faliment sau al lichidarii actionarii
isi pot recupera teoretic capitalul investit (practic insa acest drept de multe ori nu inseamna mare
lucru deoarece, intr-o asemenea situatie, ordinea de onorare a obligatiilor firmei este: salariati, statul ,
ceilalti creditori si ceea ce mai ramane se împarte la actionari).

Obligatiunile:
 Obligatiunile reprezinta un titlu de creanta asupra societatii emitente.
 Obligatiunile nu confera aceleasi drepturi ca si actiunile, dar posesorul lor beneficiaza de o dobanda
periodica fixa (din acest motiv, obligatiunile numindu-se valori mobiliare cu venituri fixe) si, la
expirarea perioadei de imprumut, de rambursarea sumei platite pentru cumpararea obligatiunilor.
 valoarea nominala, reprezinta suma pe care emitentul trebuie sa o ramburseze posesorului
obligatiunii;
 volumul total al emisiunii;
 dobânda (cuponul);
 scadenta;
 durata de viata a obligatiunii, adica perioada dintre emitere si scadenta;
 pretul de emisiune, adica valoarea la care se pune în circulatie efectiv obligatiunea; acesta poate fi
mai mare decât valoarea nominala (supra pari), egal cu aceasta (ad pari) sau mai mic (sub pari) lucru
stabilit în functie de conditiile pietei si de urgenta obtinerii fondurilor;
 modalitatile de rambursare;
 randamentul obligatiunii, indicator calculat în functie de pretul de emisiune si dobânda anuntata.
Punctul 3
Capital social = CS -20000 actiuni

Vanlaore Nominala VN – 80 UM

Valoare Bursiera VB- 120 UM

Se doreste crestere de capital cCS cu 640.000 UM

N=numar actiuni vechi -20.000

n numar de actiuni noi = (se vor calcula )

PE = pret emisiune pt noile actiuni (se va calcula)

Rezolvare

CS =20.000 x 80 =1.600.000 UM

Crestere CS = cCS / N = 640.000 / 20.000 = 32 um (plus valoare pentru noile actiuni)

n –numar de actiuni noi = cCS/VN = 640.000/80 =8000 actiuni noi

Noua VN =80+32 = PE 112 pt cele 8000 de actiuni noi

CS= 20000+8000 x 80 =2.240.000

CS nou =20000 x( 80+32) = 2.240.000 UM ( valoare in unitati)

20000 x 120 = 2.400.000 UM

8000x 112 =896.000 UM

2.400.000+896.000= 3.296.000 UM

VBN (valoare bursiare noua) 3.296.000 / 28000 = 117.71 / um.actiune

Pierdere : VBN- VB = 117.71-120 =-2.28 / um .actiune

**Drept de subscriere ds =n(vb-PE) / n+N

8000 x (120 -112) / 28.000 = 2,28

Valorile pierderilor cat si a dreptului de subscriere sunt egale deci pierderea se compenseaza
Punctul 4

d -durata de realizare a investiţiei


Da -durata de atingere a parametrilor proiectaţi
Dn -durata de funcţionare normală
Dd -durata de declin

D -durata eficientă de funcţionare


Df -durata fizică de funcţionare
Q -valoarea producţiei
C -costul producţiei
Punctul 5

Fig. Reprezentarea grafică a actualizării la momentul punerii în funcţiune a noului obiectiv (p).

d -durata de realizare a investiţiei

D -durata eficientă de funcţionare