Sunteți pe pagina 1din 4

Utilizarea calculatoarelor si grafica computerizata pag 1

Semestrul I – Seria A – Conf.dr.ing. Petrica IANCU Laborator 7

Laborator nr. 7

Rezolvare ecuatii in EXCEL


Temă de laborator

Sa se rezolve in EXCEL urmatoarele probleme utilizand informatiile primite


in ultimul curs.
Timp de lucru 2 ore
Utilizarea calculatoarelor si grafica computerizata pag 2
Semestrul I – Seria A – Conf.dr.ing. Petrica IANCU Laborator 7

Probleme rezolvate in EXCEL


Problema 1
Sa se calculeza functia y( x ) = e sin x pe domeniul [-5;5] utilizand tabelarea
functiilor si apoi sa se reprezinte grafic. Daca exista puncte de min si de max
sa de marcheze aceste puncte utilizand simbolul

2.5
Max
2.717123008

Functia
1.5 Min
Max

Min
0.368036337
0.5

0
-3 -2.5 -2 -1.5 -1 -0.5 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3

Problema 2
Sa se calculeze solutiile ecuatiei y(x)=g(x), utilizand Goal Seek, unde
g(x)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

Problema 3
Se considera urmatoarele ecuatii:
ln x + + x 2 = 2x x ∈ [1,10]
ln(1+x ) = e + 1 x ∈ [-20,0]
2 x

ex = x + 2 x ∈ [-2,10]
3x + 9x + 11 = 250 x ∈ [-20,20]
2

3sinx+9=10 x ∈ [-2π,2π]
Sa se gaseasca solutiile ecuatiilor pe domeniile prezentate, utilizand Solver.

Problema 4
Utilizarea calculatoarelor si grafica computerizata pag 3
Semestrul I – Seria A – Conf.dr.ing. Petrica IANCU Laborator 7

Sa se determine volumul ocupat de 1 mol de gaz ideal care exercita o presiune


de 1 atm (R=0.082 L-atm/mole-K) la temperatura de 273K, cu ajutorul
formulei wan der Waals (considerand ecutia de forma f(V)-nRT=0).
n 2a
(P + 2 )(V − nb) = nRT pentru urmatoarele gaze.
V

Pentru fiecare gaz se face reprezentare grafica pentru valori ale


volumului intre 22.4 si 224 L.
a b
Molecula
(L2atm / mol2) (L/mol)
H2 0.2444 0.02661
O2 1.36 0.03183
N2 1.39 0.03913
CO2 3.592 0.04267
Cl2 6.493 0.05622

Problema 5
Sa se reprezinte grafic functia y=f(x) formata cu coeficientii rezultati din
rezolvarea sistemului de ecuatii. Pentru a reprezenta functia graficului se va
adauga optiunea trendline.

67b + 12c = −5.653969


529b + 67c = −107.836263
a = ec
y = ae bx

y=f(x)

7
6
5
4
y

3
2
y = 9.7534e-0.4923x
1
0
0 2 4 6 8 10 12 14
x

Problema7
Alegeti functia pentru care s-au calculat valorile urmatoare, utilizand
optiunea Data/table:
Utilizarea calculatoarelor si grafica computerizata pag 4
Semestrul I – Seria A – Conf.dr.ing. Petrica IANCU Laborator 7

u = x + y2
u= x*y
u = x2 * y2
u = x2 + y2

S-ar putea să vă placă și