Sunteți pe pagina 1din 1

ACHIZIȚII

Structura orientativă proiect

1. Motivaţie alegere produs


2. Descrierea produsului. Piaţa ţintă. Profilul consumatorului
3. Previziunea vânzărilor (pe 3 ani)
În funcţie de vânzările din perioada anterioară începerii producţiei calculaţi,
aplicând metodele de previziune învăţate (medie mobilă, extrapolare), vânzările
pentru perioadele următoare
4. Alegerea amplasării şi a spaţiului de producţie
Se vor preciza criteriile care au stat la baza alegerii amplasării.
Pentru spaţiul de producţie se va preciza:
a) Dimensionarea (spaţiu de producţie, spaţii auxiliare, alte spaţii) și schița;
b) Dacă spaţiul este rezultatul unei investiţii - valoarea investiţiei;
c) Dacă spaţiul este închiriat – valoarea anuală a chiriei.
5. Achiziţii în afara producţiei (mijloace de transport, calculatoare, licenţe de
fabricaţie, mărci de comercializare).
6. Determinarea necesarului de utilaje şi implicit a investiţiilor în
mijloace fixe pentru a putea realiza producţia previzionată.
7. Determinarea necesarului de materii prime şi materiale (cel mult 10 materii prime
si materiale)
Materiile prime vor fi specificate şi vor fi prezentate modalităţile de calcul.
8. Determinarea necesarului de personal (direct şi indirect productiv) şi a fondului
de salarii
9. Calculul costului de producţie (costuri directe şi indirecte)
10. Stabilirea preţului de vânzare pe baza costului
11. Calculul producţiei critice şi al cifrei de afaceri critice
12. Bugetul de venituri şi cheltuieli
13. Aprecierea situaţiei financiare
14. Concluzii
15. Bibliografie

Proiectul va fi predat la data anunțată în format listat și format electronic


(salvat sub denumirea Nume_prenume_nr.grupei.doc / .docx.)

S-ar putea să vă placă și