Sunteți pe pagina 1din 4

NUME: CLASA:

PRENUME: DATA:

TEST DE EVALUARE-R 1
I. Calculați distanța (în kilometri) dintre două puncte A și B de pe o hartă cu scara de proporție de 1: 500 000
știind că distanța dintre cele două puncte este de 10 cm.

Răspuns:

10 puncte
II. Scrieti in dreptul literelor de pe desen numele paralelelor și meridianelor corespunzatoare:

A__________________________

B__________________________

C__________________________

D__________________________

E__________________________

F__________________________

G__________________________

H__________________________

8 x 3 puncte= 24 puncte
III. Dacă România este strabătută de paralela de 45 lat. N, la câte grade de latitudine este situata față de:
0

a. Polul Nord? a. ________________________________

b. Dar față de Polul Sud? b.________________________________

2 x 2 puncte= 4 puncte
IV. Asociați fiecărui termen din lista A definiția corespunzatoare din lista B
Lista A : 1. coordonate geografice, 2. ecuatorul , 3.meridianul, 4. latitudinea, 5. longitudinea.
Lista B:
a. arata distanta masurata in grade fata de Ecuator, respectiv distanta masurata in grade fata
de primul meridian a unui punct de pe Glob;

b. cercul imaginar care imparte Pamantul in doua emisfere : Emisfera Nordica si Emisfera
Sudica;

c. distanta masurata in grade de la primul meridian spre un punct din Emisfera Estica sau
spre un punct din Emisfera Vestica;

d. semicercul care uneste Polii;

e. distanta masurata in grade de la Ecuator spre un punct din Emisfera Nordica sau spre un
punct din Emisfera Sudica ;
5 x 4 puncte= 20 puncte
Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu prof. Răducan Sorin
V. Identificaţi coordonatele geografice ale punctelor A, B, C, D, E, F, G, H de pe harta de mai jos.

32 puncte
E Latitudinea…………………
A Latitudinea…………………
Longitudinea……………….
Longitudinea……………….
F Latitudinea…………………
B Latitudinea…………………
Longitudinea……………….
Longitudinea……………….

C Latitudinea………………… G Latitudinea…………………

Longitudinea………………. Longitudinea……………….

D Latitudinea………………… H Latitudinea…………………

Longitudinea………………. Longitudinea……………….

Timp de lucru efectiv 40 minute


Se acorda din oficiu 10 puncte

Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu prof. Răducan Sorin


NUME: CLASA:
PRENUME: DATA:

TEST DE EVALUARE-R 2
I. Calculați distanța (în kilometri) dintre două puncte A și B de pe o hartă cu scara de proporție de 1: 800 000
știind că distanța dintre cele două puncte este de 10 cm

Răspuns:

10 puncte
II. Scrieti in dreptul literelor de pe desen numele paralelelor și meridianelor corespunzatoare:

A__________________________

B__________________________

C__________________________

D__________________________

E__________________________

F__________________________

G__________________________

H__________________________

8 x 3 puncte= 24 puncte

III. Dacă România este strabătută de paralela de 450 lat. N, la câte grade de latitudine este situata față de:
a. Polul Sud? a. ________________________________

b. Dar față de Polul Nord? b.________________________________

2 x 2 puncte= 4 puncte
IV. Asociați fiecărui termen din lista A definiția corespunzatoare din lista B
Lista A : 1. latitudinea, 2. longitudinea, 3.meridianul, 4. coordonate geografice, 5. ecuatorul.
Lista B:
a. semicercul care uneste Polii;

b. distanta masurata in grade de la Ecuator spre un punct din Emisfera Nordica sau spre un
punct din Emisfera Sudica ;

c. distanta masurata in grade de la primul meridian spre un punct din Emisfera Estica sau
spre un punct din Emisfera Vestica;

d. arată distanța masurată în grade față de Ecuator, respectiv distanța masurată în grade față
de primul meridian a unui punct de pe Glob;

e. cercul imaginar care imparte Pamantul in doua emisfere : Emisfera Nordica si Emisfera
Sudica ;
5 x 4 puncte= 20 puncte
Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu prof. Răducan Sorin
V. Identificaţi coordonatele geografice ale punctelor A, B, C, D, E, F, G, H de pe harta de mai jos.

32 puncte
E Latitudinea…………………
A Latitudinea…………………
Longitudinea……………….
Longitudinea……………….
F Latitudinea…………………
B Latitudinea…………………
Longitudinea……………….
Longitudinea……………….

C Latitudinea………………… G Latitudinea…………………

Longitudinea………………. Longitudinea……………….

D Latitudinea………………… H Latitudinea…………………

Longitudinea………………. Longitudinea……………….

Timp de lucru efectiv 40 minute


Se acorda din oficiu 10 puncte

Colegiul "Mihai Viteazul" Ineu prof. Răducan Sorin

S-ar putea să vă placă și