Sunteți pe pagina 1din 10

Lect univ dr Rapcencu Cristian

Contabilitatea activelor şi datoriilor (exemple cu analiza contabila)


1. Contabilitatea activelor imobilizate
1.1. Achiziţia de imobilizări

¤ cresc imobilizările; 2XX „Active imobilizate”; (A+); se debitează;


¤ cresc creanţele fiscale (faţă de stat); 4426 „TVA deductibilă”; (A+); se debitează;
¤ cresc datoriile faţă de furnizori; 404 „Furnizori de imobilizări”; (Dat+); se creditează;
Cost + TVA % = 404 „Furnizori de imobilizări”
Cost 2XX „Active imobilizate”
19% x Cost 4426 „TVA deductibilă”

Exemple:
 se achiziţionează un autoturism la costul de 30.000 lei, TVA 19%:
Atenţie!!! Dacă în textul tranzacţiei nu se precizează nimic de plată,
înseamnă că factura se va achita ulterior şi nu în momentul achiziţiei.

¤ cresc imobilizările; 2133 „Mijloace de transport”; (A+); se debitează;


¤ cresc creanţele fiscale (faţă de stat); 4426 „TVA deductibilă”; (A+); se debitează;
¤ cresc datoriile faţă de furnizori; 404 „Furnizori de imobilizări”; (Dat+); se creditează;

35.700 lei % = 404 „Furnizori de imobilizări”


30.000 lei 2133 „Mijloace de transport”
5.700 lei 4426 „TVA deductibilă”

 se cumpără un utilaj în valoare de 70.000 lei, TVA 19%, plata efectuându-se pe loc, în numerar:
¤ cresc imobilizările; 2131 „Echipamente tehnologice”; (A+); se debitează;
¤ cresc creanţele fiscale (faţă de stat); 4426 „TVA deductibilă”; (A+); se debitează;
¤ scade numerarul societăţii; 5311 „Casa în lei”; (A-); se creditează;

83.300 lei % = 5311 „Casa în lei”


70.000 lei 2131 „Echipamente tehnologice”
13.300 lei 4426 „TVA deductibilă”

 se achiziţionează un teren la costul de 100.000 lei, TVA 19%, plata efectuându-se prin banca:
¤ cresc imobilizările; 2111 „Terenuri”; (A+); se debitează;
¤ cresc creanţele fiscale (faţă de stat); 4426 „TVA deductibilă”; (A+); se debitează;
¤ scade disponibilul societăţii; 5121 „Conturi la bănci în lei”; (A-); se creditează;

119.000 lei % = 5121 „Conturi la bănci în lei”


100.000 lei 2111 „Terenuri”
19.000 lei 4426 „TVA deductibilă”

1
Lect univ dr Rapcencu Cristian
1.2. Amortizarea imobilizărilor

Amortizarea reprezintă recuperarea treptată a investiţiei efectuate cu ocazia achiziţiei unei


imobilizări prin includerea treptată a costului acesteia în categoria cheltuielilor. Imobilizările corporale
şi cele necorporale se amortizează deoarece odată cu trecerea timpului acestea se uzează fizic şi moral.

¤ creşte amortizarea imobilizărilor; 28X „Amortizarea imobilizărilor”; (A-); se creditează;


¤ cresc cheltuielile societăţii; 6811 „Cheltuieli cu amortizarea”; (Cap-); se debitează;

Suma 6811 „Cheltuieli cu amortizarea” = 28X „Amortizarea imobilizărilor”

Exemple:
 se înregistrează amortizarea lunară a unei clădiri în sumă de 1.500 lei:
¤ creşte amortizarea imobilizărilor corporale; 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale”; (A-);
se creditează;
¤ cresc cheltuielile societăţii; 6811 „Cheltuieli cu amortizarea”; (Cap-); se debitează;

1.500 lei 6811 „Cheltuieli cu amortizarea” = 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale”

 se înregistrează amortizarea unei licenţe în sumă de 200 lei:


¤ creşte amortizarea imobilizărilor necorporale; 280 „Amortizarea imobilizărilor necorporale”;
(A-); se creditează;
¤ cresc cheltuielile societăţii; 6811 „Cheltuieli cu amortizarea”; (Cap-); se debitează;

200 lei 6811 „Cheltuieli cu amortizarea” = 280 „Amortizarea imobilizărilor necorporale”

1.3. Casarea imobilizărilor (scoaterea din funcţiune)

Se întânesc două situaţii şi anume:


- activul este complet amortizat; şi
- activul este parţial amortizat.

1.3.1. Activul este complet amortizat

¤ scad imobilizările; 2XX „Active imobilizate”; (A-); se creditează;


¤ scade amortizarea imobilizărilor; 28X „Amortizarea imobilizărilor”; (A+); se debitează;

Cost 28X „Amortizarea imobilizărilor” = 2XX „Active imobilizate”

Exemple:
 se casează un utilaj complet amortizat, costul activului fiind de 25.000 lei:
¤ scad imobilizările corporale; 2131 „Echipamente tehnologice”; (A-); se creditează;
¤ scade amortizarea imobilizărilor; 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale”; (A+); se debitează;

25.000 lei 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale” = 2131 „Echipamente tehnologice”

2
Lect univ dr Rapcencu Cristian
 se casează o clădire complet amortizată, costul fiind de 80.000 lei:
¤ scad imobilizările corporale; 212 „Construcţii”; (A-); se creditează;
¤ scade amortizarea imobilizărilor; 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale”; (A+); se debitează;

80.000 lei 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale” = 212 „Construcţii”

 se înlocuieşte un program informatic complet amortizat, costul acestuia fiind de 12.000 lei:
¤ scad imobilizările necorporale; 208 „Alte imobilizări necorporale”; (A-); se creditează;
¤ scade amortizarea imobilizărilor; 280 „Amortizarea imobilizărilor necorporale”; (A+); se debitează;

12.000 lei 280 „Amortizarea imobilizărilor necorporale” = 208 „Alte imobilizări necorporale”

1.3.2. Activul este parţial amortizat


Atenţie!!! Partea rămasă neamortizată din costul unui activ se înregistrează în momentul
casării la cheltuieli, respectiv în contul 6583 „Cheltuieli privind activele cedate“.
înseamnă că factura se va achita ulterior şi nu în momentul achiziţiei.
¤ scad imobilizările; 2XX „Active imobilizate”; (A-); se creditează;
¤ scade amortizarea imobilizărilor; 28X „Amortizarea imobilizărilor”; (A+); se debitează;
¤ cresc cheltuielile societăţii; 6583 „Cheltuieli privind activele cedate“; (Cap-); se debitează;

Cost % = 2XX „Active imobilizate”


Amortizare 28X „Amortizarea imobilizărilor”
Parte neamortizată 6583 „Cheltuieli privind activele cedate“

Exemple:
 se casează un utilaj parţial amortizat, costul activului fiind de 25.000 lei, iar amortizarea
cumulată până în acel moment 22.000 lei:
¤ scad imobilizările corporale; 2131 „Echipamente tehnologice”; (A-); se creditează;
¤ scade amortizarea imobilizărilor; 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale”; (A+); se debitează;
¤ cresc cheltuielile societăţii; 6583 „Cheltuieli privind activele cedate“; (Cap-); se debitează;

25.000 lei % = 2131 „Echipamente tehnologice”


22.000 lei 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale”
3.000 lei 6583 „Cheltuieli privind activele cedate“

 se casează o clădire parţial amortizată, costul fiind de 80.000 lei, iar amortizarea cumulată până
în acel moment 67.000 lei:
¤ scad imobilizările corporale; 212 „Construcţii”; (A-); se creditează;
¤ scade amortizarea imobilizărilor; 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale”; (A+); se debitează;
¤ cresc cheltuielile societăţii; 6583 „Cheltuieli privind activele cedate“; (Cap-); se debitează;

80.000 lei % = 212 „Construcţii”


67.000 lei 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale”
13.000 lei 6583 „Cheltuieli privind activele cedate“

3
Lect univ dr Rapcencu Cristian
1.4. Vânzarea imobilizărilor

Orice tranzacţie de vânzare presupune existenţa a 2 etape:


- vânzarea propriu-zisă a activului; şi
- scoaterea din gestiune a activului vândut.

vânzarea propriu-zisă:
¤ cresc creanţele; 461 „Debitori diverşi”; (A+); se debitează;
¤ cresc veniturile societăţii; 7583 „Venituri din cedarea activelor imobilizate”; (Cap+); se creditează;
¤ cresc datoriile fiscale; 4427 „TVA colectată“; (Dat+); se creditează;

Preţ + TVA 461 „Debitori diverşi” = %


Preţ vânzare 7583 „Venituri din cedarea activelor imobilizate”
19% x Preţ 4427 „TVA colectată“

scoaterea din gestiune (înregistrarea este similară cu cea de la casare, în funcţie de


situaţie (activul este complet sau parţial amortizat)):
¤ scad imobilizările; 2XX „Active imobilizate”; (A-); se creditează;
¤ scade amortizarea imobilizărilor; 28X „Amortizarea imobilizărilor”; (A+); se debitează;
¤ cresc cheltuielile societăţii; 6583 „Cheltuieli privind activele cedate“; (Cap-); se debitează;

Cost % = 2XX „Active imobilizate”


Amortizare 28X „Amortizarea imobilizărilor”
Parte neamortizată 6583 „Cheltuieli privind activele cedate“

Exemple:
 se vinde un utilaj la preţul de vânzare de 10.000 lei, TVA 19%, costul de achiziţie al acestuia
fiind de 40.000 lei; activul este complet amortizat:
o vânzarea propriu-zisă:
¤ cresc creanţele; 461 „Debitori diverşi”; (A+); se debitează;
¤ cresc veniturile societăţii; 7583 „Venituri din cedarea activelor imobilizate”; (Cap+); se creditează;
¤ cresc datoriile fiscale; 4427 „TVA colectată“; (Dat+); se creditează;

11.900 lei 461 „Debitori diverşi” = %


10.000 lei 7583 „Venituri din cedarea activelor imobilizate”
1.900 lei 4427 „TVA colectată“

o scoaterea din gestiune:


¤ scad imobilizările corporale; 2131 „Echipamente tehnologice”; (A-); se creditează;
¤ scade amortizarea imobilizărilor; 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale”; (A+); se debitează;

40.000 lei 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale” = 2131 „Echipamente tehnologice”

 se vinde o clădire la preţul de vânzare de 40.000 lei, TVA 19%; costul activului este de 80.000
lei, iar amortizarea cumulată până în acel moment 67.000 lei:
o vânzarea propriu-zisă:
¤ cresc creanţele; 461 „Debitori diverşi”; (A+); se debitează;
¤ cresc veniturile societăţii; 7583 „Venituri din cedarea activelor imobilizate”; (Cap+); se creditează;
¤ cresc datoriile fiscale; 4427 „TVA colectată“; (Dat+); se creditează;

4
Lect univ dr Rapcencu Cristian
47.600 lei 461 „Debitori diverşi” = %
40.000 lei 7583 „Venituri din cedarea activelor imobilizate”
7.600 lei 4427 „TVA colectată“

o scoaterea din gestiune:


¤ scad imobilizările corporale; 212 „Construcţii”; (A-); se creditează;
¤ scade amortizarea imobilizărilor; 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale”; (A+); se debitează;
¤ cresc cheltuielile societăţii; 6583 „Cheltuieli privind activele cedate“; (Cap-); se debitează;

80.000 lei % = 212 „Construcţii”


67.000 lei 281 „Amortizarea imobilizărilor corporale”
13.000 lei 6583 „Cheltuieli privind activele cedate“

2. Contabilitatea stocurilor
2.1. Achiziţia de stocuri
¤ cresc stocurile; 3XX „Stocuri”; (A+); se debitează;
¤ cresc creanţele fiscale (faţă de stat); 4426 „TVA deductibilă”; (A+); se debitează;
¤ cresc datoriile faţă de furnizori; 401 „Furnizori”; (Dat+); se creditează;
Cost + TVA % = 401 „Furnizori”
Cost 3XX „Stocuri”
19% x Cost 4426 „TVA deductibilă”

Exemple:
 se achiziţionează mărfuri la costul de 20.000 lei, TVA 19%:
Atenţie!!! Dacă în textul tranzacţiei nu se precizează nimic de plată,
înseamnă că factura se va achita ulterior şi nu în momentul achiziţiei.

¤ cresc stocurile; 371 „Mărfuri”; (A+); se debitează;


¤ cresc creanţele fiscale (faţă de stat); 4426 „TVA deductibilă”; (A+); se debitează;
¤ cresc datoriile faţă de furnizori; 401 „Furnizori”; (Dat+); se creditează;

23.800 lei % = 401 „Furnizori”


20.000 lei 371 „Mărfuri”
3.800 lei 4426 „TVA deductibilă”

 se cumpără materii prime de 3.000 lei, TVA 19%, plata efectuându-se pe loc, în numerar:
¤ cresc stocurile; 301 „Materii prime”; (A+); se debitează;
¤ cresc creanţele fiscale (faţă de stat); 4426 „TVA deductibilă”; (A+); se debitează;
¤ scade numerarul societăţii; 5311 „Casa în lei”; (A-); se creditează;

3.570 lei % = 5311 „Casa în lei”


3.000 lei 301 „Materii prime”
570 lei 4426 „TVA deductibilă”

 se cumpără materiale consumabile la costul de 700 lei, TVA 19%, plata se face prin banca:
¤ cresc stocurile; 302 „Materiale consumabile”; (A+); se debitează;
¤ cresc creanţele fiscale (faţă de stat); 4426 „TVA deductibilă”; (A+); se debitează;
¤ scade disponibilul societăţii; 5121 „Conturi la bănci în lei”; (A-); se creditează;
5
Lect univ dr Rapcencu Cristian

833 lei % = 5121 „Conturi la bănci în lei”


700 lei 302 „Materiale consumabile”
133 lei 4426 „TVA deductibilă”

2.2. Consumul stocurilor


Societatea recunoaşte diminuarea stocurilor disponibile şi o majorare a cheltuielilor suportate.

¤ scad stocurile; 3XX „Stocuri”; (A-); se creditează;


¤ cresc cheltuielile societăţii; 60X „Cheltuieli privind stocurile”; (Cap-); se debitează;
Cost 60X „Cheltuieli privind stocurile” = 3XX „Stocuri”

Exemple:
 se consumă materii prime la costul de 6.000 lei:
¤ scad stocurile; 301 „Materii prime”; (A-); se creditează;
¤ cresc cheltuielile societăţii; 601 „Cheltuieli cu materiile prime”; (Cap-); se debitează;
6.000 lei 601 „Cheltuieli cu materiile prime” = 301 „Materii prime”

 se consumă materiale consumabile în valoare de 13.000 lei:


¤ scad stocurile; 302 „Materiale consumabile”; (A-); se creditează;
¤ cresc cheltuielile societăţii; 602 „Cheltuieli materiale consumabile”; (Cap-); se debitează;
13.000 lei 602 „Cheltuieli cu materiale consumabile” = 302 „Materiale consumabile”

 se dau în folosinta obiecte de inventar la costul de 17.000 lei:


¤ scad stocurile; 303 „Obiecte de inventar”; (A-); se creditează;
¤ cresc cheltuielile societăţii; 603 „Cheltuieli cu obiecte de inventar”; (Cap-); se debitează;
17.000 lei 603 „Cheltuieli cu obiecte de inventar” = 303 „Obiecte de inventar”

2.3. Obţinerea de produse


Societatea recunoaşte creşterea stocurilor disponibile şi o majorare a veniturilor obţinute. În
categoria produselor sunt incluse semifabricatele, produsele finite şi produsele reziduale.

¤ cresc stocurile; 34X „Produse”; (A+); se debitează;


¤ cresc veniturile societăţii; 711 „Variaţia stocurilor”; (Cap+); se creditează;
Cost 34X „Produse” = 711 „Variaţia stocurilor”

Exemple:
 se obţin produse finite la costul de producţie de 2.800 lei:
¤ cresc stocurile; 345 „Produse finite”; (A+); se debitează;
¤ cresc veniturile societăţii; 711 „Variaţia stocurilor”; (Cap+); se creditează;
2.800 lei 345 „Produse finite” = 711 „Variaţia stocurilor”

 se obţin semifabricate la costul de producţie de 4.400 lei:


¤ cresc stocurile; 341 „Semifabricate”; (A+); se debitează;
¤ cresc veniturile societăţii; 711 „Variaţia stocurilor”; (Cap+); se creditează;
4.400 lei 341 „Semifabricate” = 711 „Variaţia stocurilor”

6
Lect univ dr Rapcencu Cristian
2.4. Vânzarea stocurilor

Ca şi în cazul imobilizărilor, tranzacţia de vânzare presupune existenţa a 2 înregistrări:


- vânzarea propriu-zisă a stocurilor; şi
- scoaterea din gestiune a bunurilor vândute.

vânzarea propriu-zisă:
¤ cresc creanţele; 411 „Clienţi”; (A+); se debitează;
¤ cresc veniturile societăţii; 70X „Venituri din vânzarea stocurilor”; (Cap+); se creditează;
¤ cresc datoriile fiscale; 4427 „TVA colectată“; (Dat+); se creditează;

Preţ + TVA 411 „Clienţi” = %


Preţ vânzare 70X „Venituri din vânzarea stocurilor”
19% x Preţ 4427 „TVA colectată“

scoaterea din gestiune:


 pentru mărfuri (înregistrarea este similară cu cea de la consumul stocurilor):
¤ scad stocurile; 371 „Mărfuri”; (A-); se creditează;
¤ cresc cheltuielile societăţii; 607 „Cheltuieli privind mărfurile”; (Cap-); se debitează;
Cost 607 „Cheltuieli privind mărfurile” = 371 „Mărfuri”

 pentru produse (înregistrarea este inversa celei de la obţinerea produselor. În


Planul de conturi nu există cont de cheltuială pentru produse finite şi de aceea se
utilizează tot contul 711 „Variaţia stocurilor”, însă semnificaţia este inversă):
¤ scad stocurile; 34X „Produse”; (A-); se creditează;
¤ scad veniturile societăţii; 711 „Variaţia stocurilor”; (Cap-); se debitează;
Cost 711 „Variaţia stocurilor” = 34X „Produse”

Exemple:
 se vând mărfuri la preţul de vânzare de 20.000 lei, TVA 19%, costul de achiziţie al acestora fiind
de 11.000 lei:
vânzarea propriu-zisă:
¤ cresc creanţele; 411 „Clienţi”; (A+); se debitează;
¤ cresc veniturile societăţii; 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”; (Cap+); se creditează;
¤ cresc datoriile fiscale; 4427 „TVA colectată“; (Dat+); se creditează;

23.800 lei 411 „Clienţi” = %


20.000 lei 707 „Venituri din vânzarea mărfurilor”
3.800 lei 4427 „TVA colectată“
scoaterea din gestiune:
¤ scad stocurile; 371 „Mărfuri”; (A-); se creditează;
¤ cresc cheltuielile societăţii; 607 „Cheltuieli privind mărfurile”; (Cap-); se debitează;
11.000 lei 607 „Cheltuieli privind mărfurile” = 371 „Mărfuri”

 se vând produse finite la preţul de vânzare de 80.000 lei, TVA 19%, costul de producţie al
acestora fiind de 65.000 lei:
o vânzarea propriu-zisă:
¤ cresc creanţele; 411 „Clienţi”; (A+); se debitează;
¤ cresc veniturile societăţii; 701 „Venituri din vânzarea produselor finite”; (Cap+); se creditează;
¤ cresc datoriile fiscale; 4427 „TVA colectată“; (Dat+); se creditează;

7
Lect univ dr Rapcencu Cristian

95.200 lei 411 „Clienţi” = %


80.000 lei 701 „Venituri din vânzarea produselor finite”
15.200 lei 4427 „TVA colectată“

o scoaterea din gestiune:


¤ scad stocurile; 345 „Produse finite”; (A-); se creditează;
¤ scad veniturile societăţii; 711 „Variaţia stocurilor”; (Cap-); se debitează;
65.000 lei 711 „Variaţia stocurilor” = 345 „Produse finite”

Contabilitatea salariilor
La înregistrarea salariilor, societatea recunoaste o creştere a datoriilor către angajaţi şi o majorare
a cheltuielilor suportate de aceasta.
Cele 3 contribuţii la bugetul de stat suportate atât de angajaţi, cât şi de angajatori sunt:
% %
Contribuţii
Angajat Societate
Contribuţia la asigurările sociale (CAS)
Contribuţia la asigurările sociale de sănătate (CASS)
Contribuţia la fondul de şomaj (FŞ)

Impozitul pe salarii de 16% este suportat tot de către angajati, adică la înregistrarea acestuia
datoriile către angajaţi se diminuează şi vor creşte datoriile către bugetul de stat.

Exemplu :
Societatea X are un angajat cu un venit brut de 1.000 lei. Efectuaţi înregistrările contabile
aferente salariilor, ştiind că impozitul pe salariu este de 140 lei.

a) înregistrarea salariilor brute :


- cresc datoriile; 421 „Salarii datorate”, Dat+, se creditează;
- cresc cheltuielile; 641 „Cheltuieli cu salariile”, Cap-, se debitează.
641 = 421 1.000 lei
„Cheltuieli cu salariile” „Salarii datorate”

b) înregistrarea contribuţiilor suportate de angajat (pentru că sumele sunt suportate de angajaţi, li se


vor reţine din salariul acestora):

- scad datoriile către angajaţi; 421 „Salarii datorate”, Dat-, se debitează;


- cresc datoriile către bugetul de stat; 4312 „CAS angajat”, Dat+, se creditează;
- cresc datoriile către bugetul de stat; 4314 „CASS angajat”, Dat+, se creditează;
- cresc datoriile către bugetul de stat; 4372 „FŞ angajat”, Dat+, se creditează;
421 = % 165 lei
„Salarii datorate” 4312 105 lei
„CAS angajat”
4314 55 lei
„CASS angajat”
4372 5 lei
„FŞ angajat”

8
Lect univ dr Rapcencu Cristian
c) înregistrarea contribuţiilor suportate de societate (pentru că sumele sunt suportate de societate,
aceasta va înregistra cheltuieli):

- cresc cheltuielile; 6451 „Cheltuieli cu CAS”, Cap-, se debitează;


- cresc datoriile către bugetul de stat; 4311 „CAS societate”, Dat+, se creditează;
6451 = 4311 158 lei
„Cheltuieli cu CAS” „CAS societate”

- cresc cheltuielile; 6452 „Cheltuieli cu FŞ”, Cap-, se debitează;


- cresc datoriile către bugetul de stat; 4371 „FŞ societate”, Dat+, se creditează;

6452 = 4371 5 lei


„Cheltuieli cu FŞ” „FŞ societate”

- cresc cheltuielile; 6453 „Cheltuieli cu CASS”, Cap-, se debitează;


- cresc datoriile către bugetul de stat; 4313 „CASS societate”, Dat+, se creditează;

6453 = 4313 52 lei


„Cheltuieli cu CASS” „CASS societate”

d) înregistrarea impozitului pe salariu:

- scad datoriile către angajaţi; 421 „Salarii datorate”, Dat-, se debitează;


- cresc datoriile către bugetul de stat; 444 „Impozit pe salariu”, Dat+, se creditează;

421 = 444 140 lei


„Salarii datorate” „Impozit pe salariu”

Salariu net = Salariu brut – CAS – CASS – FŞ – Impozit pe salariu


Salariu net = 1.000 lei – 105 lei – 55 lei – 5 lei – 140 lei = 695 lei

e) plata salariului net şi a datoriilor către stat:

- scad datoriile către angajaţi; 421 „Salarii datorate”, Dat-, se debitează;


- scad datoriile către bugetul de stat; 4311 „CAS societate”, Dat-, se debitează;
- scad datoriile către bugetul de stat; 4312 „CAS angajat”, Dat-, se debitează;
- scad datoriile către bugetul de stat; 4313 „CASS societate”, Dat-, se debitează;
- scad datoriile către bugetul de stat; 4314 „CASS angajat”, Dat-, se debitează;
- scad datoriile către bugetul de stat; 4371 „FŞ societate”, Dat-, se debitează;
- scad datoriile către bugetul de stat; 4372 „FŞ angajat”, Dat-, se debitează;
- scad datoriile către bugetul de stat; 444 „Impozit pe salariu”, Dat-, se debitează;
- scade disponibilul de la bancă; 5121 „Conturi la bănci în lei”; A-, se creditează.

% = 5121 1.215 lei


421 „Conturi la bănci în lei” 695 lei
„Salarii datorate”
4311 158 lei
„CAS societate”
4312 105 lei
„CAS angajat”
4313 52 lei
9
Lect univ dr Rapcencu Cristian
„CAS societate”
4314 55 lei
„CASS angajat”
4371 5 lei
„FŞ societate”
4372 5 lei
„FŞ angajat”
444 140 lei
„Impozit pe salariu”

10