Sunteți pe pagina 1din 2

2017 2018

Nr.
INDICATORI UM SB PREVĂZUT REALIZAT
crt.
Producţie obţinută
1 mii lei Qf 121,085 130,158
destinată vânzării

2 Număr mediu de salariaţi pers Ns 166 186

Număr mediu de zile


3 zile Nz 252 254
lucrate de un salariat
Durata medie a zilei de
4 ore dz sau Nh 7.50 7.40
lucru
Fond total de timp de
5 om - zile FTC
muncă (om-zile)

Fond total de timp de


6 om - ore FTC
muncă (om-ore)
Productivitatea medie
anuală calculată pe baza
7 mii lei Wa
producţiei obţinute
destinate vânzării
Productivitatea medie
zilnică calculată pe baza
8 mii lei Wz
producţiei obţinute
destinate vânzării

Productivitatea medie
orară calculată pe baza
9 mii lei Wh
producţiei obţinute
destinate vânzării

Productivitatea medie
10 mii lei rwh X 0.3613
orară recalculată

delta Wa

1. delta Nz

2. delta Wz

verificare 1

2.1 delta Nh

2.2. delta Wh

verificare 2

2.2.1.
2.2.2.

verificare 3
2018-2017 2018/2017*100
DINAMICA
Δ %

9,073 107.49

20 112.05

2 100.79

0 98.67

X X