Sunteți pe pagina 1din 7

Enunțuri intrebări cu imagini - Radiologie stomatologica, 2019-2020

1. Ce semnifică simbolul din imagine:


2. Figura din imagine reprezintă:
3. Figura din imagine reprezintă:
4. Care din afirmații corespund figurii din imagine:
5. Care variante de diagnostic sunt cele mai probabile privitor pacientului din imagine:
6. Figura din imagine reprezintă:
7. Săgeata arată:
8. Care este diagnosticul cel mai probabil pentru pacientul din imagine:
9. Care din modificările patologice enumărate corespund radiografiei:
10. Care este diagnosticul cel mai probabil pentru pacientul din imagine:
11. Echipamentele din imagine sunt destinate pentru efectuarea:
12. Figura reprezintă:
13. Figura reprezintă:
14. Figura reprezintă:
15. Ce eroare a fost comisă în efectuarea ortopantomografiei:
16. Ce eroare a fost comisă în efectuarea ortopantomografiei:
17. Ce eroare a fost comisă în efectuarea ortopantomografiei:
18. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
19. Indicați metoda de investigație, cu ajutorul căreia a fost obținută imaginea:
20. Imaginea reprezintă rezultatele următoarelor investigații:
21. Pacientul din imaginea a fost supus acțiunii:
22. Imaginea reprezintă rezultatele următoarelor investigații:
23. Ce eroare a fost comisă în efectuarea ortopantomografiei:
24. Ce eroare a fost comisă în efectuarea ortopantomografiei:
25. Figura reprezintă:
26. Ce eroare a fost comisă în efectuarea ortopantomografiei:
27. Figura reprezintă:
28. Figura reprezintă modificări patologice, cele mai caracteristice pentru:
29. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
30. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
31. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
32. Modificările patologice, indicate cu săgeata, sunt caracteristice pentru:
33. Radiografia reprezintă modificările patologice, caracteristice pentru:
34. Radiografia relevă:
35. Radiografia relevă:
36. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
37. Săgețile arată:
38. Săgețile arată:
39. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
40. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
41. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
42. Imaginea reprezintă:
43. Care din structurile anatomice indicate se pot vizualiza pe imaginea radiografică:
44. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
45. Indicați modificările patologice prezente pe imaginea radiografică:
46. Modificările patologice, prezente pe imaginea radiografică, sunt caracteristice pentru:
47. Inidcați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
48. Inidcați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
49. Inidcați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
50. Inidcați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
51. Săgețile arată:
52. Radiografia relevă:
53. Care din modificările patologice indicate se detectează pe radiografie:
54. Săgeata arată:
55. Radiografia relevă:
56. Săgeata arată:
57. Radiografia relevă:
58. Radiografia relevă:
59. Figura reprezintă:
60. Săgeata arată:
61. Indicați tipul de fractură, prezentată pe imagine:
62. Indicați patologia, prezentată pe imagine:
63. Ce fractură este prezentată pe imagine:
64. Ce fractură este prezentată pe imagine:
65. Ce fractură este prezentată pe imagine:
66. Imaginea reprezintă:
67. Tomografia computerizată relevă:
68. Ortopantomografia relevă:
69. Indicați tipul de fractură, prezentat pe imagine:
70. Care din modificările patologice enumărate sunt prezente pe imagine:
71. Care din afirmații referitor la imaginea prezentată sunt corecte:
72. Indicați modificările patologice, prezente pe imagine:
73. Radiografia relevă:
74. Care din afirmații referitor la radiografia prezentată sunt corecte:
75. Săgețile arată:
76. Radiografia relevă:
77. Radiografia relevă:
78. Care din afirmații referitor la modificările patologice, prezente pe radiografia sunt corecte:
79. Imaginea reprezintă:
80. Săgeata arată:
81. Radiografia relevă:
82. Ce modificări patologice arată săgeata:
83. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
84. Modificările radiografice sunt caracteristice pentru:
85. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
86. Ce investigație a fost efectuată pacientului:
87. Selectați răspunsurile corecte:
88. Săgețile indică:
89. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
90. Săgețile negre, cel mai probabil, arată:
91. Modificările patologice, indicate cu săgeți, sunt caracteristice pentru:
92. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
93. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
94. Săgețile arată:
95. Care din modificările patologice enumărate sunt indicate cu săgeata:
96. Săgeata arată:
97. Săgeata arată:
98. Săgeata arată:
99. Radiografia relevă:
100. Radiografia relevă:
101. Radiografia relevă:
102. Radiografia relevă semne de:
103. Radiografia relevă:
104. Radiografia relevă:
105. Radiografia relevă:
106. Radiografia relevă:
107. Radiografia relevă:
108. Radiografia relevă:
109. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
110. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
111. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
112. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
113. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
114. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
115. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
116. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
117. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
118. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
119. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
120. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
121. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
122. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
123. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
124. Indicați vârsta cea mai probabilă a pacientului reieșind din imaginea radiografică:
125. Ce patologie arată săgeata:
126. Ce patologie arată săgeata:
127. Ce patologie arată săgeata:
128. Ce patologie arată săgeata:
129. Ce patologie arată săgețile:
130. Ce patologie arată săgeata:
131. Modificarea, indicată cu săgeata, este în favoarea:
132. Ce patologie arată săgeata:
133. Între care patologii va fi necesar de efectuat diagnosticul diferențial în cazul imaginii radiografice
prezentate:
134. Săgeata, cel mai probabil, arată:
135. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
136. Modificările radiografice, indicate cu săgeata, sunt caracteristice pentru:
137. Modificările radiografice, prezentate pe imagine, sunt caracteristice pentru:
138. Radiografia relevă:
139. Radiografia relevă:
140. Modificările radiologice, indicate cu săgeata, sunt caracteristice pentru:
141. Săgeata, cel mai probabil, arată:
142. Săgeata, cel mai probabil, arată:
143. Săgeata, cel mai probabil, arată:
144. Care din modificările patologice indicate sunt prezente pe ortopantomografia:
145. Care din modificările patologice indicate sunt prezente pe ortopantomografia:
146. Săgeata arată:
147. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
148. Care din modificările patologice indicate sunt prezente pe radiografie:
149. Care din modificările indicate sunt prezente pe ortopantomografie:
150. Care din variantele de tratament indicate au fost efectuate pacientului:
151. Ortopantomografia relevă:
152. Care din modificările indicate sunt prezente pe ortopantomografie:
153. Care din modificările indicate sunt prezente pe ortopantomografie:
154. Care din modificările indicate sunt prezente pe ortopantomografie:
155. Care din modificările indicate sunt prezente pe ortopantomografie:
156. Radiografia relevă:
157. Radiografia relevă:
158. Radiografia relevă:
159. Radiografia relevă:
160. Radiografia relevă:
161. Săgeata indică:
162. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
163. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
164. Radiografia relevă:
165. Radiografia, cel mai probabil, relevă:
166. Săgeata, cel mai probabil, arată:
167. Selectați afirmațiile corecte despre afecțiunea indicată cu săgeată:
168. Indicați tipul leziunii parodontale din imagine:
169. Indicați leziunile parodontale din imagine:
170. Selectați caracteristicile leziunii parodontale adiacente dintelui 3.7 și 3.6:
171. Care din modificările enumărate por fi detectate pe radiografia:
172. Săgețile indică:
173. Săgețile indică:
174. Săgeata indică:
175. Săgețile indică:
176. Săgețile indică:
177. Săgețile indică:
178. Săgețile indică:
179. Săgețile indică:
180. Săgațile indică:
181. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
182. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
183. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
184. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
185. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
186. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
187. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
188. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
189. Care din structurile anatomice indicate sunt vizibile pe radiografie:
190. Care din structurile anatomice indicate sunt vizibile pe radiografie:
191. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
192. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
193. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
194. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
195. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
196. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
197. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
198. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
199. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
200. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
201. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
202. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
203. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
204. Care din cifre sunt indicate corect corespunzător structurilor anatomice:
205. Ce investigație a fost efectuată pacientului:
206. Ce investigație a fost efectuată pacientului:
207. Ce investigație a fost efectuată pacientului:
208. Ce modificări se determină pe imagine:
209. Tomografia computerizată a articulației temporo-mandibulare relevă semnele, caracteristice pentru:
210. Ce patologie este evidențiată cu cerc galben:
211. Ce aspecte radiologice se determină pe imagine:
212. Care din modificîrile indicate sunt prezente pe radiografie:
213. Care din aspectele radiologice indicate se determină pe imagine:
214. Radiografia relevă:
215. Radiografia relevă:
216. Care din aspectele enumărate pot fi analizate cu ajutorul radiografiei prezentate:
217. Care din aspectele enumărate pot fi analizate cu ajutorul radiografiei prezentate:
218. Tomografia relevă:
219. Tomografia relevă:
220. Care din aspectele radiologice indicate se determină pe imagine:
221. Radiografia relevă:
222. Tomografia relevă:
223. Care din afirmații referitor la radiografia prezentată este corectă:
224. Săgeata indică:
225. Complexul de imagini din figura prezentată este destinat pentru:
226. Complexul de imagini din figura prezentată este destinat pentru:
227. Complexul de imagini din figura prezentată este destinat pentru:
228. Care din modificările indicate sunt prezente pe radiografie:
229. Care din afirmații despre ortopantomografia prezentată sunt corecte:
230. Ce modificări se determină pe ortopantomografie:
231. Care din modificările indicate sunt prezente pe radiografie:
232. Care din modificările indicate sunt prezente pe radiografie:
233. Care din modificările indicate sunt prezente pe radiografie:
234. Care din modificările indicate sunt prezente pe radiografie:
235. Care din modificările indicate sunt prezente pe radiografie:
236. Care din modificările indicate sunt prezente pe ortopantomografie:
237. Ce aspect a fost analizat în imaginea tomografică prezentată:
238. Ce aspecte au fost analizate în imaginea tomografică prezentată:
239. Care din cele enumărate este posibil de efectuat bazându-se pe imaginea prezentată:
240. Ce aspecte au fost analizate în imaginea tomografică prezentată:
241. Ce aspecte au fost analizate în imaginea tomografică prezentată:
242. Ce aspecte au fost analizate în imaginea tomografică prezentată:
243. Ce aspecte au fost analizate în imaginea tomografică prezentată:
244. Care din afirmații legate de imagini sunt corecte:
245. Care din afirmații legate de imagini sunt corecte:
246. Care semne radiografice ale eșecului implantului pot fi determinate din imagine:
247. Ce concluzii pot fi făcute bazându-se pe imaginile tomografice prezentate:
248. Care din modificările indicate sunt prezente pe imagine:
249. Săgeata, cel mai probabil, arată:
250. Care din modificările indicate sunt prezente pe imagine:
251. Săgeata, cel mai probabil, arată:
252. Ce concluzii pot fi făcute bazându-se pe imaginile tomografice prezentate:
253. Tomografia relevă:
254. Imaginile prezentate au fost efectuate cu scop de:
255. Care din afirmații despre imaginile prezentate sunt corecte:
256. Care din afirmații despre imaginea prezentată sunt corecte:
257. Care din structurie anatomice enumărate pot fi recunoscute pe imagine:
258. Care este diagnosticul cel mai probabil, bazându-se pe imaginea radiografică:
259. Semnul patologic, prezent pe radiografie, se mai numește:
260. Care din afirmații despre modificările patologice, indicate cu săgeata, sunt corecte:
261. Diagnosticul cel mai probabil la pacientul din imagine este:
262. Diagnosticul cel mai probabil la pacientul din imagine este:
263. Diagnosticul cel mai probabil la pacientul din imagine este:
264. Care din afirmații despre patologia, prezentă pe radiografie, sunt corecte:
265. Radiografia relevă:
266. Indicați modificările patologice prezente pe radiografie:
267. Radiografia, cel mai probabil, relevă: