Sunteți pe pagina 1din 3

EŞALONAREA ANUALĂ A UNITĂŢILOR DE ÎNVĂŢARE

CLASA A XII - A
CATEDRA DE EDUCAŢIE FIZICĂ ŞI SPORT 1 oră / săptămână
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: An şcolar: 2010-2011

VACANŢA INTERSEMESTRIALĂ 29 ianuarie – 06 februarie


SEMESTRUL I SEMESTRUL AL II -LEA
UNITĂŢI

VACANŢĂ : 16 aprilie - 25 aprilie


DE LUNA / SĂPTĂMÂNA LUNA / SĂPTĂMÂNA LUNA /
SĂPTĂMÂNA
ÎNVĂŢARE sept. oct. nov. dec. ian. febr. mart. apr. apr. mai

VACANŢĂ : 22 decembrie - 04 ianuarie


1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15
0 1 2 3 4 5 6 7 8 0
Calităţi motrice

Viteză
Îndemânar
e
Forţă/
Viteză
Forţă E

Rezistenţ
ă

Alergare
Probe / ramuri sportive din :
Atletism

E
de
viteză
Alergare E
de
rezistenţă
Săritura E
în
lungime
Aruncarea
greutăţii
Gimnastică

Gimn.
acrobatic
ă
Gimn.
aerobică
Sărituri la E
aparate
Jocuri E
sportive:
Volei
Fotbal E