Sunteți pe pagina 1din 152

Ministerul Educaţiei Cercetării Tineretului şi Sportului

Marian Dominte Constantin Şerban


colaborator

Şahul ? – nimic mai simplu !!!

Ghid orientativ
pentru anii de studiu I-II
În conformitate cu cerinţele programului naţional opţional
„Şahul în şcoală”

Chess Textbook
Ghid orientativ

Marian Dominte (profesor-antrenor) maestru FIDE


Referent ştiintific :Constantin Şerban (director
Palatul Copiilor Iaşi) expert ARACIP

Manualul prezintă un material didactic la nivelul anilor de studiu


I-II, (care va trebui desigur completat cu multiple elemente de
susţinere practică aferente fiecărei teme, respectiv poziţii explicative,
aplicaţii, exerciţii, diagrame-test, evaluări, recomandări etc.) utilizabil
în procesul de informare-instruire de către toţi acei care doresc
iniţierea şi apoi depăşirea rapidă a nivelului mediu. În acelaşi timp,
este un excelent ghid orientativ de predare, fiind foarte simplu de
structurat pe secţiuni bine delimitate (lecţii), de către toate categoriile
de instructori şi antrenori. Acest tip de manual are drept scop o
prezentare introductivă, cât mai concisă, a elementelor teoretice de
bază ale şahului, absolut necesare procesului de formare şi dezvoltare
a forţei de joc pe parcusul anilor de studiu. Din acest motiv (legat
bineînţeles şi de spaţiul pubicistic), cum sugeram anterior, nu a mai
fost necesară încărcarea materialului ilustrativ cu diagrame
exemplificatoare şi de test, care în acest stadiu sunt destul de simpliste,
acestea putând fi foarte uşor concepute sau preluate din alte lucrări
axate tocmai pe această latură strict practică.

- 2011 -

iii
Specifiaţie:
 pentru clasele şcolare I-II, materialul trebuie selectat după
specific, ţinând cont de vârsta timpurie şi nivelul
cunoştinţelor apropiat de "0" al elevilor;
 spre deosebire, anii de studiu I-II presupun deja cursanţi cu
vârste diferite (chiar mai înaintate) şi care în prealabil s-au
iniţiat într-o oarecare măsură, pe căi independente faţă de
mediul organizat;
Ghid orientativ

Planul Tematic

Tematică anul I de studiu .......................................................... 11


L1 Scurt istoric specific ........................................................................ 11
L2 Dicţionar cu termeni esenţiali şi expresivi pentru începători ............ 15
L3 Tabla de şah .................................................................................... 18
L4-6 Piesele de şah ............................................................................... 21
Mutarea şi capturarea pieselor ................................................ 21
L7-10 Valoarea comparată şi relativă a pieselor ..................................... 27
L11-13 Notarea mutărilor ..................................................................... 30
L14-21 Noţiuni de bază ....................................................................... 32
Atacul....................................................................................... 33
Apărarea ................................................................................. 35
Cooperarea ............................................................................. 35
L 22-28 Scopul jocului de şah ............................................................... 37
Matul împotriva regelui aflat singur ......................................... 38
L29-32 Remiza ........................................................................................ 43
L33-60 Strategia ..................................................................................... 47
Primii paşi în deschidere ......................................................... 47
Timpul (tempoul) ..................................................................... 52
Zugzwang ................................................................................ 52
Spaţiul ..................................................................................... 54
Regula pătratului ..................................................................... 55
Opoziţia ................................................................................... 55
Finaluri simple ........................................................................ 56
Rege şi pion contra rege ......................................................... 56
Turn şi pion contra turn ........................................................... 60
Reguli şi principii generale ...................................................... 67
Nebuni de culori diferite........................................................... 68
Perechea de nebuni ................................................................ 70
Matul cu doi nebuni ................................................................. 71
Exerciţii .................................................................................... 74
Soluţii ....................................................................................... 77

v
Tematică anul II de studiu ........................................................ 79
Dicţionar selectiv .................................................................................. 79
Strategia ............................................................................................... 87
Elemente de teorie ............................................................................. 90
Deschideri ............................................................................................ 90
Introducere în tactică ............................................................................ 97
Delimitări teoretice ............................................................................. 102
Procedee strategice esenţiale ............................................................ 104
Manevra ............................................................................................. 104
Controlul centrului cu pioni ................................................................. 106
Pion infiltrat ........................................................................................ 112
Joc pe diagonale principale ................................................................ 114
Ocuparea coloanelor des-chise ......................................................... 116
Alcătuirea planului de joc ................................................................... 118
Criterii de apreciere a poziţiilor ........................................................... 120
Faza iniţială de construcţie ................................................................. 123
Trecerea în jocul de mijloc ................................................................. 130
Poziţii Tip ............................................................................................ 131
Jocul tactic ......................................................................................... 141
Apărarea poziţiei regelui .................................................................... 143
Faza finală a partidei .......................................................................... 143
Ghid orientativ

Cuvânt înainte

Fiecare început este marcat de temeri şi întrebări incomode,


iar domeniul şahului nu face excepţii: Voi reuşi să trezesc interesul
celor care mă susţin în pregătire? Voi putea crea un spaţiu de
comunicare cu aceştia, pentru o conectare la realitatea unei
evoluţii trepidante? Voi putea deveni un reper pentru alţi tineri
aflaţi la primii paşi în această activitate atât de captivantă, dar
deloc uşoară? Sunt întrebări la care numai timpul poate oferi
răspunsul şi oricine va simţi că în şah ar putea avea un cuvânt
important de spus trebuie să fie conştient că există premise pentru
reuşită: specialişti de nivel ridicat, mediu, susţinere, dotări
corespunzătoare, precum şi o permanentă competiţie.
Dimensiunea lineară, ireversibilă, care curge neîncetat
dinspre trecut, prin prezent, spre viitor, fără să cunoască
staţionarea, arată că şahistul cu „chemare” are înscrisă în el o
îngemănare de nestăvilită curiozitate şi dorinţă de autodepăşire,
exprimată prin a demonstra altceva, altcumva, altfel. Iar atunci
când ideea de modernizare se revoltă chiar din fragedă copilărie –
au răsărit deja mari maeştri de 12 ani! – toţi cei din jur se întreabă
nedumeriţi care sunt secretele acestor uimitoare ascensiuni, în timp
ce alţi copii la fel de dotaţi ca intelect, deşi încep încrezători, pierd
repede cadenţa. Explicaţiile cele mai verosimile ale acestui
fenomen care să ne poată lămuri suficient asupra bazei tipului de
progres, trebuie evident căutate pe linia psihologică a dezvoltării
capacităţilor impuse. Sintetizăm:
Un studiu făcut asupra unor copii teribili ai şahului arată că,
încă de la vârsta preşcolară, aceştia au fost absorbiţi de mirificul
spectacol al mişcării pieselor, pe care l-au perceput cu o prospeţime
caracteristică numai lor. Cu fiecare parte din zi petrecută în faţa
eşichierului, strategia jocului le-a apărut din ce în ce mai tentantă şi
mai atrăgătoare. Iar pe măsură ce capacitatea de înţelegere a

vii
crescut, orientarea către adaosul de cunoştinţe a antrenat cu
sine şi transformarea operativităţii mentale, factor care , în mod
obişnuit, devine premisă pentru sporul de cunoaştere. În aceste
condiţii, copilăria şi, mai ales, perioadele timpurii ale ei implică, în
proporţie diferită pentru fiecare, rapide şi intense dezvoltări ale
capacităţii intelectuale. Psihologii apreciază chiar că, în condiţii
optime, până la 6 ani se poate parcurge jumătate din drumul
dezvoltării inteligenţei, progresul acesta cu totul deosebit
explicându-se în mare măsură prin faptul că în procesul de instruire
şi asimilare tânărul este ajutat de adulţi competenţi.
Contextul comunicării cu cei care îl sprijină ajută pe
potenţialul performer să dobândească experienţa că tot ce învaţă nu
are nimic comun cu întâmplarea, iar dacă foloseşte corect acele
informaţii va reuşi să-şi satisfacă mai repede dorinţele şi să fie
apreciat. Faţă de activitatea în care a fost iniţiat şi a început să-l
atragă în mod deosebit, cere mereu explicaţii şi soluţii la ceea ce el
încearcă şi nu poate rezolva singur. Practic, începe un şir de
întrebări care, indiferent cum sunt privite de coordonatori, pentru
sine au o deosebită semnificaţie. Se instituie astfel o nouă atitudine
mentală, favorabilă dezvoltării, şi anume că totul are înţeles, se
leagă prin ceva etc. Are o mare încredere (şi va avea mult timp) în
nu doar informaţiile transmise, ci şi o anumită schemă, un model de
rezolvare a situaţiilor, ceea ce măreşte considerabil răspunderea
celui care îl pregăteşte şi îl susţine moral. Un bun exemplu în acest
sens este chiar fostul copil minune Garry Kasparov care, în afara
faptului că a beneficiat de un mediu şahist cu un standard extrem de
înalt, a fost îndrumat în permanenţă, pe tot parcursul carierei, de
mama sa, nelipsită de la nici o competiţie importantă, pe post de cel
mai fidel admirator.
O problemă importantă a progresului superior nivelului
mediu rămâne talentul. El reprezintă acea predispoziţie naturală
care, de exemplu, te poate face să înţelegi că nu vei obţine nici pe
departe într-un alt sport ceea ce poţi realiza în şah. Transferul de
experienţă pe cale intuitivă, de la cei ce îţi modelează „din mers”
tehnica, dă culoare talentului, care se manifestă virulent prin
uşurinţa depistării combinaţiilor, continuărilor tari, logice sau
Ghid orientativ

originale, dând astfel naştere, încă din copilărie, unei forţe reale de
joc, care urcă şi se menţine apoi foarte mult timp.
Efortul pentru a scrie acest ghid a fost motivat de amploarea
pe care a luat-o studiul şahului, contând drept materie opţională în
cadrul majorităţii grădiniţelor şi şcolilor. Iată un motiv în plus să
susţinem realitatea că "sportul minţii" cu marea lui diversitate, ca
impuls spre activitate şi confruntare, înseamnă o importantă bogăţie
de trăiri, de sentimente, de bucurie, de înfrângeri şi izbânzi,
renunţări şi îndoieli; uneori el provoacă teamă, tristeţe, dar şi
respect, pentru că izvorăşte din curiozitate şi se păstrează prin
pasiunea fierbinte pe care o dezlănţuie.

Autorii

ix
Un tratat pentru toţi şi totuşi puţini

În loc de prefaţă

Încă de la început, dorim să arătăm efectele benefice pentru


toţi cei care practică sportul minţii. În acest sens am cules cele mai
reprezentative valenţe educative în ceea ce priveşte răspunsul
concludent la întrebarea: ce implică, necesită şi dezvoltă şahul?

 Valenţa formativă a şahului cultivă atenţia, voinţa, gândirea


logică, perspicacitatea, iniţiativa, capacitatea de empatie.
 Mobilizează şi accelerează funcţiile psihice, de la raţionament
ipotetic la percepţie.
 Necesită capacitatea de sintetizare a ideilor, inventivitate, stări
variate de echilibru.
 Implică cerinţa de a calcula vizual-abstract, de a planifica,
organiza şi fomula permanent aprecieri, analize, etc.
 Reprezintă o motivaţie pentru creativitate şi modelare a
temperamentului.
 Îmbogăţeşte imaginaţia, lărgind abilitatea de pătrundere sau
perspectiva.
 Te provoacă să înveţi din propriile greşeli şi să te inspiri din
greşelile altora.
 Scoate în evidenţă conflicte interioare: talentul împotriva
experienţei sau memoriei; agresivitatea contra pasivităţii;
dinamica împotriva consolidării.
 Talentul şahist poate trezi capacităţi nedescoperite şi măreşte
considerabil încrederea în sine.
 Şahul modern, pe lângă faptul că foloseşte o literatură
profundă, necesită înţelegerea şi perfecţionarea pe computer.
 Dezvoltă alte calităţi cum sunt: spirit de competiţie, hotărâre,
Ghid orientativ

 curaj, vigoare, răbdare, adaptare la necesitatea de a găsi noi


resurse, de a improviza şi a risca.
 Scoate în evidenţă importanţa autocontrolului şi solicită atacul
frontal asupra situaţiilor care produc emoţiile excesive.
 Insuflă obişnuinţa de a avea reacţii gândite, disciplinate şi că
trebuie respectate regulile de politeţe în contactele cu ceilalţi.
 Prin pasiune, educă echilibrul mental, iar trecerea în universul
paşnic al şahului poate constitui astfel o terapie.

În plan social, partida de şah, având în vedere conţinutul


etapelor necesare derulării sale, a putut fi introdusă în anumite
sisteme (matematică, cibernetică, chiar management!), aserţiune ce
sugerează un model de gândire a acelor activităţi.
De asemenea, şahul a devenit sursă de inspiraţie în artă, literatură,
fiind pătruns adânc şi în filatelie. Efectele psihologice a vieţii
cotidiene nu i-au lăsat nepăsători nici pe regizori.
Şahul este geometric, există şi a pătruns printre noi pentru a ne
bucura de el, să îl trăim cu intensitate pentru a ne măsura
inteligenţa, a ne învăţa să pierdem pentru a câştiga respect, şi nu în
ultimul rând ca să devină, pentru cei animaţi de talent, glorie
sportivă.

xi
Anul I de studiu

xii
Ghid orientativ
O latură a şahului ne sugerează
mereu că există anumite lucruri pe
L1. Scurt istoric
care trebuie să le înţelegem singuri specific
Jocul de şah îşi are izvoarele
în timpurile cele mai străvechi.
După cum atestă vechile
manuscrise, regulile de joc
evoluate, apropiate celor de
astăzi, s-au dezvoltat abia la
sfârşitul sec. al XVI-lea.
Tematică În secolul al XVII-lea,
principiul de bază în desfă-
pentru anul I şurarea luptei era atacul decisiv
asupra regelui, dezvoltat cu
de studiu preţul oricăror sacrificii mate-
riale. Un reprezentant de marcă
al acestei perioade a fost
calabrezul Gioachimo Greco
(1600-1634), recunoscut după
anul 1620 drept cel mai mare
jucător al perioadei.
În secolul al XVIII-lea ob-
servăm un nou curent de gân-
dire. Unii maeştri au început să
Primul an de studiu este accesibil demonstreze că partida de şah
tuturor acelor care doresc iniţierea şi
aprofundarea notiunilor de bază ale
trebuie condusă avându-se în
jocului de şah. vedere şi unele scopuri inter-
Aşa cum s-a prezentat la începutul mediare, înaintea celui final,
manalului, ciclul teoretic este necesar bine determinate şi cu acţiuni
să fie susţinut de un bogat material planificate. Un astfel de teore-
cu caracter practic şi chiar de alte
lecţii cu activitate pe acelaşi conţinut
tician şi practician de mare
practic-tematic. forţă a fost francezul André
L = Nr. de lecţii ce ar putea fi afectat Danican Philidor (1726-1795),
fiecărei teme care a expus principii de

11
Anul I de studiu

strategie acceptate şi astăzi, e prea scurtă pentru toate cîte


precum şi interesante analize sunt de făcut chiar într-o biată
de deschideri şi finaluri. colibă de pustnic, necum în
În secolul următor, respectiv culmea unei ţări atît de întinse.
după 1830, acestea sunt apli- Tînărul şah era întotdeauna
cate de către unul dintre cei grăbit, repede se sătura de orice
mai mari jucători ai tuturor sărbătoare, tăia şi spînzura fără
timpurilor, americanul Charles să se gîndească mult, răsplătea
Paul Morphy (1837-1884). din belşug orice străin pribeag
Partidele sale erau conce- care îi aducea un cîntec nou,
pute pe baza unor planuri stra- sticle colorate şi mătăsuri
tegice bine formulate. necunoscute.
Asupra acestei evoluţii vom - Nu te grăbi Măria Ta, nu te
reveni în cadrul tematicii prea grăbi! îi spunea înţeleptu-i
pentru anul II de studiu. sfetnic.
*** Iată că într-o zi
Şi ce poate fi mai pică la curte un
cu şarm pentru cei omuleţ ciudat care
care încep să cunoştea toate lim-
parcurgă primii bile pămîntului şi
paşi, decât lectura cînd vorbea, îi
minunatei legende scăpărau scîntei din
pline de sensuri ochi, din dinţi şi din
ascunse a şahului unghiile ascuţite. El
se legă să născo-
De mult trăia cească o petrecere
în Persia, trăia un pentru împărat, o
tînăr Şah (împărat), petrecere fără surle
pe care toate grijile şi bucuriile şi dansuri, ci liniştită desfătare
cîrmuirii nu-l desfătau înde- a minţii, în clipe de singurătate.
ajuns, ci visa noi petreceri şi Curînd aduse un joc pe care
îndeletniciri. Se plicisea. În nu-l cunoştea nimeni şi anume
zadar îi spunea bătrînul său şahul, care s-a păstrat în zilele
vizir că are multe de îndeplinit noastre. Mult îi plăcu împăra-
în împărăţia sa, că viaţa omului tului persan această născocire.

12
Ghid orientativ

De bucurie că va şti cum să- - O traistă?


şi petreacă ceasurile de acum - Poate că mai mult!
înainte, el spuse învăţatului - Un sac!
străin că e gata să-i plătească - Poate că mai mult!
oricît pentru nepreţuitul dar. - Eşti un bătrîn smintit şi atîta
Omu-leţul se făcu că nu cere tot! Şi mai nebun sunt eu care
cine ştie ce, că el a vrut să fie stau de vorbă cu tine! Să se dea
numai pe placul Măriei Sale, şi străinului cît grîu a cerut!
că s-ar mulţumi cu un bob de porunci Înălţimea Sa. Şi puse
grîu drept răsplată. mîna pe sabie, ceea ce însemna
- Mi-ajunge un bob de grîu că va pedepsi pe oricine ar
stăpîne, dar să-i îndrăzni să crîc-
îndoieşti numărul nească. Pe înserat,
din pătrăţel în uitîndu-se pe fe-
pătrăţel, cîte des- reastră, ce să vadă
părţituri are măsu- împăratul? Curtea
ţa. Un bob de grîu era plină de saci
în cel dintîi pătrat, iar în mijlocul lor
două în al doilea, şedea meşterul
patru în al treilea, străin, privind
opt în al patrulea şi cum zeci şi zeci
aşa mai departe. de argaţi încarcă
Dacă-mi dai ce-ţi cer, mă faci grîu pe umeri şi ies pe poarta
omul cel mai bogat din palatului.
împărăţia Luminăţiei Tale. - Ce fac oamenii aceştia?
- Să i se dea numaidecît, - Plătim datoria străinului,
porunci şahul. răspunse vizirul oftînd.
- Nu te prea grăbi, Măria Ta îi - A ieşit aşa de mult!
spuse bătrînul vizir. Nu te prea - Precum vezi, Măria Ta!
grăbi... Să nu fie prea mult! Împăratul plecă de la
- Ce-o să fie? Un pumn de grîu! fereastră şi abia a doua zi se
răspunse împăratul. mai uită afară. Acolo ce să
- Se prea poate. Dar să vadă? Mii de asini încărcaţi cu
numărăm întîi. O mică cîte doi saci de grîu, intrau pe-o
socoteală nu strică! poartă a palatului şi ieşeau pe

13
Anul I de studiu

cealaltă; ciudatul vrăjitor cu nu-i venea să creadă ochilor. Îşi


unghii luminoase era acolo, şi- frecă pleoapele, se mai uită
n jurul său o ceată de dregători odată dacă nu se înşelase: din
ai curţii. Ochii şi dinţii îi zare pînă-n zare numai cămile
străluceau în scîntei de bucurie încărcate cu saci de grîu şi
drăcească. El numără asinii, piticul cu haine bălţate era în
arăta în catastif celui mai bătrîn curte şi prin faţa lui treceau
dintre curteni, acesta dădea din poveri-poveri peste cocoaşele
cap în semn că aşa e şi alte cete înaltelor dobitoace. Iar
de dobitoace luau drumul curteanul cel bătrîn se uita în
depărtărilor. catastiful străinului şi dădea
- Dar ce fac oamenii ăştia, mereu din cap că e aşa.
vizire? - Vizire, ce e asta?
- Plătim datoria străinului, - Plătim datoria străinului,
Măria Ta! Măria Ta!
- Aţi numărat - Aţi
bine? înnebunit?
- Bine, prea - Am urmat
bine, dar prea porunca
tîrziu, vai! Măriei
Tînărul şah Tale!
păli puţin, - Cum?...
scrîşni din Am spus să
dinţi, apoi ca i se dea un
să nu pară că bob de
se căieşte porunci: grîu, îndoit de şaizeci şi patru
- Să i se dea tot ce i se de ori, din pătrăţel în pătrăţel!
cuvine!... Vorba mea e vorbă. - Nici nu i s-a dat mai mult! Şi
Şi nu se mai uită în curte nu i s-a dat nici măcar a zecea
vreo trei zile, căci îl durea parte din ceea ce i se cuvine!
inima să vadă atîta avuţie Şahul chemă un învăţat şi
pierdută. începură să socotească laolaltă
A patra zi, cu inima strînsă cu vizirul. Cîte boabe de grîu
de-o teamă necunoscută se ieşiră pînă la urmă, nu vă mai
apropie iar de fereastră. Dar spunem, ca să nu vă luaţi cu

14
Ghid orientativ

mîinile de cap, cum au făcut cei cînd îl sfătuia să nu se prea


fruntaşi ai împărăţiei persane. grăbească. El plăti cu pungi de
Socotiră cam cîte boabe ar intra aur grîul care-i dacă îşi
într-o traistă, cîte traiste într-un zdruncină cumplit visteria. Iar
sac, cîţi asini şi cîte cămile ar altădată se gîndi mai mult pînă
trebui să poarte cîte doi saci şi să ia o hotărîre.
văzuseră că în tot cuprinsul Reţineţi morala:
ţării nu putea creşte atîta grîu. supeficialitatea şi graba nu
Şi nu se putea găsi atîtea prea îşi au locul în jocul de
dobitoace, ca să îndeplinească şah, iar ceea ce stă ascuns
făgăduiala dată meşterului care reprezintă în fapt o teorie
născocise îndemînaticul joc. vastă!
Şahul îşi dete seama cîtă
dreptate avea bărînul său vizir

L2. Dicţionar esenţial pentru începători

A avantaj – superioritate poziţio-


activizare – metodă de plasare nală sau materială; [când ai
a figurilor pe câmpuri ceva în plus];
importante dintr-un sector al B
desfăşurării jocului; [dezvoltă
piesele repede şi bine]; baterie – formaţie alcătuită din
cel puţin două figuri care
adversar – partenerul de joc; creează diferite ameninţări
[cel cu care joci]; specifice; [figuri care se susţin
apărare – un complex sau o un pe cealaltă];
singură mutare care vizează C
respingerea atacului de orice
tip al adversarului; [respinge cal – figură uşoară care se
atacurile adverse]; deplasează in forma literei „L”

15
Anul II de studiu

cu posibilitatea de a sări peste D


piese; [sare 3 pătrăţele: două
drepte în toate direcţiile, una dama – figura cea mai
lateral]; puternică, care se deplasează
cât cuprinde, pe toate direcţiile
captură – eliminarea de pe tablei; [merge în toate părţile şi
tablă a unei piese; [când iei o trebuie păzită cu străşnicie];
piesă adversă];
diagonală – şiruri de câmpuri
centralizare – principiu strate- de aceeaşi culoare care se
gic care recomandă ocuparea unesc între ele în colţuri;
sau controlul câmpurilor [liniile oblice de aceeaşi
centrale; [din centru piesele culoare];
controlează mai multe
pătrăţele]; dinamica poziţiei – resursa
poziţiei de a se efectua acţiuni
câmp – denumirea pătratelor în diverse zone al tablei; [joc
albe şi negre dispuse alternativ pe întreaga tablă];
pe tabla de şah fiind delimitat
distinct prin intersecţia unei E
coloane (literă) cu o linie en passant (în trecere) – un
(cifră); [pătrăţelele albe şi pion advers poate fi capturat
negre]; atunci când din poziţia iniţială
coloană – şir de câmpuri este mutat peste două câmpuri
verticale identificat printr-o şi trece prin raza de acţiune a
literă de la „a” la „h”; [şirurile unuia propriu; [mod special de
culcate în faţă]; captură a unui pion]:

cooperare – principiu funda- eşichier – tabla de şah;


mental care susţine întreaga figuri – rege, damă, turn,
strategie a partidei de şah nebun, cal având simbolurile:
reprezentând colaborarea pie- R, D, T, N, C sau în sistemul
selor în vederea realizării internaţional: q, r, t, n, k;
scopului propus; [piesele
proprii se susţin pentru acelaşi
scop]; L

16
Ghid de studiu

linie – şir de câmpuri orizon- piesă adversă se deplasesză


tale identificat printr-o cifră de înainte cu un câmp în diagonală
la „1” la „8”; [şirurile în linie pe o coloană alăturată. Ajuns
de la stânga la dreapta]; pe ultima linie se transformă
automat intr-o figură la alegere,
M aceasta intrând imediat în
mat – regele atacat este în acţiune; [defilează în faţa
imposibiltate de fi apărat; [ai figurilor];
învins]; rege – figura cea mai
morişca – formă de atac dublu, importantă care se deplaseză pe
succesiv la rege; [atac devas- un singur câmp, în toate
tator]; direcţiile, poate efectua o
mutare neobişnuită (rocada) şi
N nu se poate menţine sub raza de
nebun – figură uşoară care se acţiune a unei piese adverse.
deplasează pe diagonală, în Poate captura ca orice altă
funcţie de culoare; [piesă care figură; [de el depinde soarta
merge pe şiruri oblice albe şi partidei, nu poate rămâne în
negre]; şah, nu are voie sa fie vecin cu
regele advers]
notaţia şahistă – sistem ce
permite înregistrarea desfăşu- regină – [cealaltă denumire a
rării partidelor; damei]

P remiză – partidă încheiată la


egalitate (½ - ½); [nu ai pierdut
pat – nefiind în şah, una din dar nici nu ai câţtigat partida]
părţi este în împosibilitate de a
efectua mutarea. Partida se rocada – mutare specială care
încheie automat cu remiză; [nu se realizează în anumite
mai poţi muta şi nu eşti mat] condiţii. Regele este deplasat
două câmpuri de pe câmpul
pion – considerată cea mai iniţial către flancul damei sau
slabă piesă, se mută numai al turnului, apoi turnul sare
înainte, la început şi două peste rege şi se aşează pe
câmpuri, iar când capturează o câmpul alăturat acestuia;

17
Anul II de studiu

[regele şi turnul zboară două de câmpuri. Tabla este aşezată


pătrăţele] corect atunci când colţul de jos
din dreapta este de culoare
S albă.
schimb – captură reciprocă a 

unor piese de valori egale sau        8


relativ egale; [ai dat o piesă        7


pentru alta]        6

       5
transformare - posibilitatea de 
       4
înlocuire a unui pion pătruns pe 
       3
linia 1 respectiv 8 cu orice 
       2
figură în afară de rege; [ocazie 
       1
uriaşă de a întări pozţia cu o a b c d e f g h

figură puternică] Câmpurile sunt numerotate


turn – figură grea care cu litere şi cifre. Aşa cum
acţionează pe linii şi coloane şi putem observa în diagrama
participă la rocadă; [acţioneză următoare, numerotarea începe
în câmp deschis şi ascunde din colţul din stânga al
regele la colţ, prin rocadă] jucătorului cu piesele albe.
Literele se notează pe latura
L3. Tabla de şah orizontală a tablei, iar cifrele pe
latura verticală.
Jocul de şah se desfăşoară 
a8 b8 c8 h8 8
cu participarea a doi parteneri 
7
aflaţi faţă în faţă, care au tabla 
6
de şah cu figurile albe şi negre 
5
aşezate între ei. 
4
Tabla de şah (denumită şi 
3
eşichier) are forma pătrată şi 
2
este împărţită în 64 de căsuţe 
a1 b1 c1 h1 1
(pătrate la rândul lor) colorate a b c d e f g h

alternativ în două culori


Şirul de câmpuri notat cu
distincte (de obicei alb şi
aceeaşi literă se numeşte
negru) care poartă denumirea

18
Ghid de studiu

coloană, iar şirul de câmpuri Pe verticală, tabla se imparte


notat cu aceeaşi cifră poartă in două zone numite flancuri şi
denumirea de linie. Pe tabla de anume: flancul damei, care
şah distingem 8 coloane şi 8 cuprinde coloanele “a”, “b”,
linii. Coloanele se mai numesc “c”, “d” şi flancul regelui care
verticale, iar liniile orizontale. cuprinde coloanale “e”, “f”,
Identificarea unui câmp oare- “g”, “h”. Este bine de ştiut
care de pe eşicher se face prin deasemenea, că pe table de şah
intersecţia unei coloane cu o numărul de câmpuri pe
linie. Astfel, fiecare câmp are o diagonală este egal cu numărul
denumire proprie, compusă liniilor respective. Această
dintr-o literă şi o cifră. observaţie se dovedeşte adesea
importantă în finalul partidei.

      8 

      8

       7 

       7

       6 

       6

       5 

     5

       4 
flancul flancul
       4

       3 
damei regelui
       3

       2 

       2

       1 

       1
a b c d e f g h

Şirurile de câmpuri cu
a b c d e f g h

aceeaşi culoare care se ating Pe orizontală, tabla de şah


între ele prin colţuri, unind se imparte tot în două zone
astfel două laturi ale eşichie- denumite tabere sau dispo-
rului, se numesc diagonale. zitive. Liniile 1-a, a 2-a, a 3-a
Distingem două diagonale şi a 4-a formează dispozitivul
principale: una pentru câmpuri albului, iar liniile a 5-a, a 6-a,
albe a8-h1 şi cealaltă pentru a 7-a şi a 8-a pe cel al negrului.
câmpuri negre a1-h8, precum şi Patru câmpuri şi anume d4, e4,
mai multe diagonale secundare, d5, e5 formează centrul tablei
cum sunt: b1-a2, c1-a3, a3-f8, de joc. După cum vom vedea
f1-a6, etc. ulterior, ocuparea şi stăpânirea

19
Anul II de studiu

centrului tablei au o mare iniţiale sunt specific fiecărei


importanţă în jocul de şah ţări.
Adesea se vorbeşte de un

centru lărgit, atunci când pe 18 28 38 48 58 68 78 88 8

lângă cele patru câmpuri 17 27 37 47 56 67 77 87 7

menţionate, sunt luate in 16 26 36 46 56 66 76 86 6

consideraţie şi câmpurile c4, c5, 
15 25 35 45 55 65 75 85 5

f4, f5. 
14 24 34 44 54 64 74 84 4

13 23 33 43 53 63 73 83 3

      8

12 22 32 42 52 62 72 82 2

 11 21 31 41 51 61 71 81
       7
1
a b c d e f g h

       6
 În acelaşi mod sunt
      5
 prezentate şi mutările: se indică
      4
 câmpul de plecare şi cel de
       3
 sosire a piesei, fără să se
       2
 specifice şi felul acesteia. De
       1
a b c d e f g h exemplu mutarea Cg1-f3 se va
nota 71-63, iar e2-e4, 52-54
Marii maeştri sunt capabili
etc.
să joace partide sau chiar
simultane, la un nivel ridicat, Elemente practice comple-
fără a privi tabla (aşa zisele mentare:
partide oarbe).  Exerciţii de notare corectă a
În cazul jocului de şah prin liniilor având notată una
corespondenţă se foloseşte un dintre ele.
alt sistem de notaţie a tablei,  Ex. de notare corectă a
respectiv numai cu numere. colanelor având notate toate
Astfel corespondentul câm- liniile şi una din coloane.
pului a1 va fi 11, a lui b2 va fi  Ex. de notare corectă a
22, a lui c3 va fi 33, etc în acest diagonalelor având notat
mod se creează un sistem unul dintre câmpuri.
internaţional unic de trans-  Ex de notare corectă a
mitere a mutărilor, evitându-se liniilor, coloanelor şi
confuziile ce ar putea apărea în diagonalelor de pe întreaga
cazul notaţiei cu litere, ale cărei

20
Ghid de studiu

tablă avînd notate o linie, Este posibilă şi scrierea


coloană şi diagonală. câmpului de pe care pleacă
 Alte variaţiuni... pionul respesctiv. Ex: e2-e4 etc.
În cazul figurilor, este
L4-6. Piesele de şah obligatoriu de specificat câm-
pul de plecare, atunci când
Jocul de şah conţine 32 de două piese de acelaşi fel (doi
piese, câte 16 pentru fiecare cai, două turnuri) şi de aceeaşi
jucător. Piesele au două culori culoare pot fi mutate pe acelaşi
distincte (de obicei alb şi câmp.
negru) şi cuprind figuri şi
pioni. Fiecare figură are locul Mutarea şi capturarea
ei bine stabilit pe tabla de şah pieselor
în poziţia iniţială. Pionii sunt Jocul de şah se desfăşoară
aliniaţi, pe liniile 2 şi 7, prin efectuarea alternativă a
înaintea figurilor. câte unei mutări de către
fiecare jucător. Întotdeauna
deţinătorul pieselor




 8 albe




 7 execută prima mutare. Prin

 6 noţiunea de mutare înţelegemdeplasarea unei piese de pe
 5
 câmpul pe care staţionează pe

 4
un alt camp, neocupat de

 3
niciuna din piesele proprii.





 2
Mutarea unui piese pe un câmp



 1
ocupat de o piesă adversă
a b c d e f g h
atrage după sine imediat
De obicei, în cazul pionilor, capturarea acesteia din urmă şi
notaţia se reduce doar la eliminarea ei de pe tabla de joc.
câmpul pe care este deplasat. Fiecare dintre cele 6 tipuri de
piese care participă la jocul de
şah se mută după nişte reguli
precise.

21
Anul II de studiu

Regele Dama
- se poate deplasa de - are o rază de acţiune
pe câmpul iniţial pe vastă. Se deplasează
oricare din câmpurile pe direcţia coloane-
învecinate, cu condi- lor, liniilor şi diago-
ţia ca acestea să nu fie nalelor. Nu poate sări
ocupate de figuri peste o piesă adversă
proprii sau în bătaia în direcţia deplasării
pieselor adverse. O singură sale. Este cea mai
dată în partidă regele poate sări puternică şi mai manevrabilă
peste două câmpuri (atunci piesă de pe tablă.
când efectuea-ză rocada). Reţineţi! Întoteauna în poziţia
Regele nu poate fi capturat, iniţială dama (albă sau neagră)
fiind singura figură care trebuie stă pe coloana „d”, pe un câmp
să rămână pe tablă până la de aceeaşi culoare cu a sa.
încheierea partidei. Amenin-

ţarea de captură a regelui  8

poartă denumirea de şah. La 

 7

rândul său el poate captura 

 6

orice piesă adversă aflată în 

 5

raza sa de acţiune. 


  4


 3


 2




8
 1


a b c d e f g h
7


 6
Turnul

 5
-se poate muta numai

  4
pe direcţia coloanelor

 3
şi liniilor pe care se
 2 află (în sus, în jos,
spre stânga sau spre

 1

a b c d e f g h
dreapta) fără sări
peste figuri (proprii
sau adverse). Regula de captură

22
Ghid de studiu

este aceeaşi ca în cazurile


anterioare. 






 8

 8 




 7

 7

 6

 6

 5

 5

 4

 4

 3

 3 




 2

 2 


 1

a b c d e f g h

 1

a b c d e f g h

 8

Deoarece dama şi turnurile 

au o rază mare de acţiune, ele 


 7

poartă denumirea de figuri 


 6

grele. 
 5


  4

Calul 
 3

-se deplasează de

 2

pe câmpul iniţial  1

pe unul învecinat a b c d e f g h

pe aceeaşi coloa-
nă sau linie şi de
Nebunul
-se poate deplasa de-a
acolo cu încă un
lungul diagonalelor
câmp în diago-
pe care se găseşte.
nală. Mutarea calului este astfel
Nebunul de câm-
compusă din două deplasări.
puri albe acţionează
Calul este singura figură care
pe diagonalele albe,
poate sări peste o piesă proprie
iar cel de câmpuri
sau adversă. Poate captura
negre pe diagonalele negre.
deasemenea orice figură aflată
Nebunii pot deasemenea
pe câmpul său final.
captura oricare din piesele
adverse aflate pe direcţia lor de
deplasare.

23
Anul II de studiu
 Deşi înaintează pe coloană,

 8
pionul capturează numai în

 7
diagonală la stânga sau la

 6
dreapta faţă de câmpul său

 5
iniţial.

 4




3
 8




2
 7



a b c d e f g h
1


 6


 5

Pionul,  4

-spre deosebire de 
 3

celelalte piese care  2

pot muta în orice


 1

direcţie, acesta a b c d e f g h

avanseză câte un Când este mutat două


camp. Atunci când câmpuri înainte (deci de pe
pleacă din poziţia iniţială (linia locul său iniţial), sărind astfel
a 2-a sau a 7-a) pionul poate fi peste câmpul de captură al unui
deplasat două câmpuri. Această pion advers, el poate fi capturat
posibilitate o are fiecare pion o en passant (în trecere). Dia-
singură dată şi numai de pe gramele următoare ajută la
locul său iniţial. înţelegerea acestei reguli.




8
 8




7
 7




6
 6




5
 5

 


4

  4




3
 3




2
 2



a b c d e f g h
1
 1

a b c d e f g h

24
Ghid de studiu

Albul este la mutare. El doreşte poate avea loc numai pe


să mute pionul de pe câmpul d2 orizontalele a 3-a şi a 6-a. Deci:
pe câmpul d4. În timpul  pionii nu se pot depăşi fără
deplasării respective, pionul a se expune capturii reci-
“d” a sărit peste câmpul d3, proce;
ajungând pe câmpul d4. Dar  pot captura orice altă
câmpul d3 este un câmp de figură adversă aflată în raza
captură pentru pionul negru din lor de captură;
c4. În această situaţie negrul  nu pot depăşi un obstacol
are dreptul să captureze pionul aflat pe coloana pe care se
din d4 care a fost în trecere pe deplasează, indiferent dacă
câmpul său de bătaie. Fiind la aceasta este o piesă proprie
mutare negrul captureză „en sau adversă;
passant” pionul din d4, Un pion care îşi încheie
plasându-şi pionul pe câmpul deplasarea şi ajunge pe linia a
regulamentar de captură (în 8-a (respectiv linia 1-a) se
acest caz d3). transformă într-o figură pe care

o doreşte jucătorul său. În acest

 8
caz, pionul este obligat să se

 7
transforme în damă, turn,
 6 nebun sau cal. Aşadar în urma

 5 transformării, pe tablă pot


  4 apărea, la un moment dat, mai


 3 multe figure de acelaşi fel.


 Figura ce înlocuieşte pionul
 2
 va rămâne pe tablă până la
 1
sfârşitul jocului sau când va fi
a b c d e f g h

capurată.
Dacă negrul nu capturează
imediat pionul alb, la urmă- 

toarea mutare sau în conti- 


  8

nuare, el pierde dreptul de a 


  7

mai captura en passant acest 


  6

pion. Acest gen de captură   5

  4

25
Anul II de studiu

  3 rocadei nu trebuie să se


  2 găsească în bătaia unei


  1 piese adverse;


a b c d e f g h
 câmpul pe care ajunge
regele după efectuarea
rocadei nu trebuie să fie
ameninţat de o piesă
Rocada adversă, deoarece în caz
Este mutarea regelui prin contrar regele s-ar afla în
care acesta părăseşte câmpul şah, iar pentru a ieşi din
iniţial, refugiindu-se spre unul această situaţie ar fi
din cele două flancuri. necesară o nouă mutare,
Rocada poate fi efectuată nepermisă de regulament.
respectând următoarele condi- În concluzie, în cazul
ţii: rocadei mici regele alb este
 spaţiul dintre rege şi turnul deplasat de pe câmpul e1 pe
din direcţia în care se face câmpul g1, iar turnul din h1 pe
rocada trebuie să fie degajat câmpul f1. Analog se
de piese; efectuează rocada mică a
 nici una dintre cele două regelui negru. Observăm în
figuri care participă la cele două cazuri că regele sare
rocadă (rege şi turn) să nu fi peste un câmp în direcţia
fost mutată de pe câmpurile flancului damei sau a regelui,
iniţiale; în cazul în care aşezându-se pe câmpul imediat
măcar una dintre cele două următor de aceeaşi culoare cu
figuri a fost mutată din câmpul de pe care a plecat.
poziţia sa iniţială, rocada nu Turnul spre care se deplasează
mai poate fi efectuată; sare peste acesta şi se aşează pe
 câmpul iniţial al regelui (e1 câmpul de lângă el, cele două
sau e8) să nu fie în bătaia manevre făcând parte din
unei piese adverse; regele aceeaşi mutare.
nu poate efectua rocada
fiind în şah; 

 8

 câmpul peste care sare 

 7

regele în timpul efectuării 

 6

26
Ghid de studiu

 Ex. de mutări şi capturi cu


 5

fiecare piesă în parte;


  4

 3 marcarea de câmpuri pe care


 2 pot muta piesele aşezateîntr-o anumită poziţie pe
 1

a b c d e f g h tablă;
Când deplasarea regelui se face  Ex. de respectare-învăţare a
spre flancul acestuia se execută regulii „en passant”;
rocada mică (notată 0-0) iar  Ex. de efectuare a rocadelor;
când regele se deplasează spre  Aplicaţii practice cu întrebări
flancul damei, se efectează diverse legate de temă;
roca-da mare (notată 0-0-0) La  Evaluări;
efectuarea rocadei regulamen-
tul impune mai întâi depla- L.7-10. Valoarea
sarea regelui, apoi cea a
turnului, aceasta deoarece roca-
comparată şi
da este considerată ca fiind relativă a pieselor
mutarea regelui.
Desigur că nu toate piesele

 8 de şah au aceeaşi valoare. Deşi


 7 regele este cea mai importantă


 6 piesă, de situaţia sa depinzând


 5 soarta întregii partide, figura


 cea mai valoroasă este dama.
  4
 Urmează în ordine turnul, apoi

 3
figurile uşoare, nebunul şi calul

 2
(care în poziţie statică sunt

 1
egale ca forţă) şi în sfârsit
a b c d e f g h
pionul, care constitue cea mai
Recomandări: slabă piesă în şah. Toate
 Ex. de aranjare corectă a acţiunile întreprinse în şah sunt
pieselor în pozţie iniţială şi puse în practică de către aceste
scriere corectă câmpurilor piese.
unde se sflă acestea; Unii teoreticieni, pentru a
putea stabili diferite echiva-
27
Anul II de studiu

lenţe între piese, folosesc ca câmpuri, în timp ce un pion


unitate de măsură pionul. doar două. Deci pionul este
Astfel ei consideră un cal sau piesa cu cel mai slab potenţial,
un nebun echivalent cu 3 pioni, însă aşa cum vom învăţa mai
un turn cu 5 pioni, neputând târziu, tocmai în această
echivala dama cu pioni (ea slăbiciune constă forţa sa: prin
poate fi mai puternică chiar promovarea pionilor se cuce-
decât cei opt pioni). reşte spaţiu pentru figurile
De aici deducem echiva- proprii, se ameninţă cele
lenţele dintre diferitele piese: adverse, pot fi uşor sacrificaţi
 turn şi două figuri uşoare în vederea străpungerii dispozi-
sunt mai valoroase dacât tivului de apărare constituit de
dama; către adversar.
 dama este egală cu două
Pionul, în funcţie de
turnuri sau trei figuri
rolul său în fiecare
uşoare;
poziţie, poate căpăta o
 un turn este egal cu o figură mare forţă, atât prin
uşoară şi doi pioni; posibilitatea de a se transforma
 două figuri uşoare sunt mai în orice figură, cât şi prin
puternice decât un turn; crearea unor ameninţări cu
 un turn şi un pion sunt egale caracter decisiv. Fiecare pas al
cu două figuri uşoare etc.... său trebuie bine cumpănit.
Evoluţia partidei este însă întrucât nu se mai poate
cea care stabileşte valoarea întoarce, el poate descoperi
reală a acestora. Ierarhizarea câmpuri importante sau poate
anterioară este făcută în funcţie crea slăbiciuni ce pot fi
de posibilităţile statice pe care exploatate apoi de către
le deţine fiecare piesă în parte adversar.
în lupta şahistă.
Cu cât o piesă controlează Calul are valoare mare
mai multe câmpuri, cu atât are atunci când este instalat
forţa mai mare şi implicit creşte pe câmpuri de unde cu
valoarea ei. Asfel o damă greu poate fi alungat
situată în centrul tablei are sub (în special în centru)
control 27 de câmpuri, un cal 8 contribuind în acest fel la

28
Ghid de studiu

întreţinerea presiunii, susţine- tablei, creând diferite ame-


rea atacului şi participarea la ninţări. Fiind cea mai valoroasă
combinaţii etc. figură, trebuie avut grijă să nu
devină ţintă de atac, întrucât o
Nebunul aflat într-o poziţie eventuală pierdere a damei
favorabilă poate facilita acţiuni pentru alte piese ce nu
de atac, el luând în vizor compensează forţa ei duce de
obiectivul ales de la distanţă. obicei la pierderea partidei. În
De asemenea, poate realiza acest context, logica cea mai
legături neplăcute figurilor corectă ne indică ca dama să
adverse. În anumite conjuncturi intre în joc mai târziu şi în toate
(ca şi celelalte figuri de altfel) cazurile (dacă este posibil) să
el poate deveni un simplu ocupe câmpuri ce nu pot fi
figurant, mai slab chiar decât atacate uşor de către forţele
un pion. adverse.
Turnul intră în joc mai Regele trebuie apărat o
târziu şi are o forţă mai mare parte din partidă
mare, atunci când impotriva oricărei ame-
controlează coloane de- ninţări adverse pentru ca
schise şi semideschise, adevărata sa valoare să
putând presa şi chiar se facă simţită în
pătrunde în poziţia adversă. finalurile de partidă (în special
Datorită mobilităţii mari, el cu figuri puţine şi fără dame).
este mai puternic decât figurile ***
uşoare. Valoarea cumulată a tuturor
Dama coordonează în pieselor uneia dintre părţi aflate
general acţiunile celor- la un moment dat pe tablă
lalte piese. Datorită constituie materialul cu care
marii sale raze de jucătorul respectiv întreţine
acţiune poate participa lupta şahistă. Dacă una dintre
la finalizarea unor părţi deţine material în plus
operaţiuni de atac. De spunem despre aceasta că are
asemenea poate pendula într-un avantaj material.
timp scurt prin toate zonele Cunoaşterea sistemului rela-
tiv de echivalenţe a valorii
29
Anul II de studiu

pieselor îl ajută pe începător să L.11-13 Notarea


aprecieze în mod corect anu-
mite poziţii şi să-şi ordoneze mutărilor
ideile de joc cel puţin în funcţie
de raportul de forţe. Acest gen Nimeni nu poate să se
de apreciere nu este însă perfecţioneze în şah fără
suficient, ci reprezintă doar o consultarea unei literaturi de
verigă a lanţului de criterii specialitate, care include pe
necesare unei aprecieri corecte lângă teorie şi analize
a oricărei poziţii de şah. complexe, ale partidelor mari-
Cunoaşterea valorii figurilor îşi lor jucători şi nu numai. Devine
demonstrează deasemenea foarte clar că înregistrarea şi
utilitatea şi atunci când se descifrarea partidelor proprii
doreşte schimbul unora dintre cât şi ale altor jucători stă la
acestea. Astfel nu vom face baza accesului la ştiinţa
unele schimburi dezavantajoase şahului.
din punct de vedere material În partidele oficiale (de
decât dacă acestea ne aduc concurs) notarea mutărilor pe
avantaje compensatoare de altă fişa de concurs este obligatorie.
natură. Desfăşurarea unei partide poate
Noţiunea de avantaj material se fi notată mutare cu mutare,
poate completa arătând că în folosind iniţialele figurilor:
afară de avantajul cantitativ - D – damă;
putem vorbi şi de avantaj - R – rege ;
calitativ, ca de exemplu: - T – turn;
 turn contra unei figuri - C – cal;
uşoare (în acest caz se poate - N – nebun;
spune că partea care deţine şi notaţiile câmpurilor.
turnul are calitatea în plus). Mutările se notează cu cifre
arabe de la „1” la „n”, până la
epuizarea lor.
Mişcarea pionilor se notează
fără indicarea denumirii piesei,
evidenţiindu-se doar cea a

30
Ghid de studiu

câmpurilor. Liniuţa delimitează prin transformare este indicată


câmpul iniţial de cel final. printr-o a 5-a cifră, astfel
În sistemul simplificat de 1=dama, 2=turn, 3=nebun,
notare se scrie doar câmpul 4=cal. Exemplu: d7-d8D
final, ex. d5. În concluzie, =47481
notarea se face scriind mai întâi În bibliografia de specia-
simbolul piesei, apoi simbolul litate, la comentarii, iniţiala
câmpului pe care s-a deplasat. figurii a fost definită cu desenul
La notarea partidelor de şah acesteia. Această modalitate
se folosesc şi semne conven- conjugată cu înlocuirea unor
ţionale: cuvinte (uzuale pentru comen-
- „:” sau „x” pentru captură tariul şahist) cu un sistem
- „+” pentru şah complex de semne convenţio-
Ex: Cc3:d5+ (calul din c3 nale asigură internaţionalizarea
capturează piesa din d5 şi dă notaţiei în şah şi depăşirea
şah regelui) sau simplificat tuturor barierelor lingvistice.
Cxd5+ (C:d5+) Pe lângă semnele uzuale
- „++” pentru şah dublu arătate se mai folosesc unele
- „#” pentru şah mat convenţionale cu ajutorul
În cazul transformării cărora se exprimă prescurtat o
pionului la sfârştul mutării se apreciere a forţei mutărilor;
trece şi simbolul figurii ce a exprimă valoarea unei mutări:
luat locul acestuia; ex : d7-d8D
sau e2-e1T etc. ! mutare bună
Atunci când după cifra care !! mutare foarte bună
indică numărul mutării, în locul !? mutare interesamtă
mutării albului apar în notaţie ?! mutare îndoielnică
trei puncte (...) însemnă că la ? mutare greşită
mutare urmează negrul. Ex.: ?? greşeală gravă
1-0 negrul cedează
52...Qf6. 0-1 albul cedează
În notaţia specifică şahului ½ remiză
prin corespondenţă (unde se ***
foloseşte notaţia numerică Activităţi:
internaţională) piesa rezultată

31
Anul II de studiu

 determinarea razei de Atacul


acţiune a pieselor aflate în  Atacul direct,
centrul tablei; câmpul e4 şi Este un procedeu de bază prin
e5 în cazul dat; care o piesă devine agresoare,
 invăţarea aprecierii valorii prin ameninţarea creată asupra
pieselor în raport cu pionul; unei piese adverse, atunci când
 exemple de poziţii în care de pe câmpul pe care se găseşte
valoarea pieselor se stabi- poate fi deplasată pe cel pe care
leşte prin cele 2 moduri de se gaseşte acea piesă adversă.
măsură arătate: raza de Toate piesele se pot ataca
acţiune si pioni; reciproc cu excepţia regilor.
 Teste recapitulative cu Acţiunea simplă, cel mai
întrebări diverse din frecvent folosită prin care (cum
întreaga tematică cu vom deduce mai târziu) se
evaluări bazate pe poate cîştiga timp şi spaţiu
calificative. necesare realizării în bune
condiţii a unor acţiuni proprii,
L 14-21. Noţiuni de este atacul direct.
Cu cât ameninţarea este
bază mai rapid realizată, aceasta este
mai eficientă.
Jocul de şah este considerat Ex. de aplicaţie cu relaţii de
ca două armate care luptă între atacuri directe:
ele. Piesele proprii se ajută, se
apără reciproc, le atacă pe cele 

 8

adverse şi încearcă să le 

 7

captureze, creând astfel un cerc 

de procedee şi elemente 
 6

indispensabile procesului de 5

luptă. Este evident că în acest 


 4

stadiu al pregătirii, (evident ca 3

şi în celelalte cazuri) noţiunile 


 2

de bază sunt prezentate mai  1

a b c d e f g h
mult cu titlu informativ.

32
Ghid de studiu

- pionul alb din e3 at+acă 

4

pionul negru din d4;  3

- nebunul alb din a3 atacă 

 2

turnul negru din d6; 

 1

- turnul alb din a5 atacă calul a b c d e f g h

negru din f5; atac dublu cu turnul


- pionul negru din d4 atacă 

pionul alb din e3; 


 8

- regele negru din d7 atacă 


 7

- calul alb din d8; 


 6

- calul negru din f5 atacă 5

pionul alb din e3; 4

 3

 Atacul dublu 



 2

O apărare mai dificilă se 

 1

realizează în cazul atacului a b c d e f g h

dublu. Acest tip de atac poate


lua mai multe forme dintre care
prezentăm câteva cazuri
specifice mai frecvent întâlnite atac dublu cu nebunul
în practică. 

 8

O piesă proprie atacă două 


 7

piese adverse. 




 6

Reprezintă forma cea mai 


 5

simplă a atacului dublu şi se 4

poate efectua la fel ca în cazul 3

atacului direct cu oricare dintre  2

piese, inclusiv regele.  1

a b c d e f g h
atac dublu cu dama ***


 8 atac dublu cu calul





7
 8




6

 7



5
 6

33
Anul II de studiu

 5 celor două piese este unită


 4 manifestâdu-se printr-o singură



 3 mutare. Acest tip de relaţie are

 2 o deosebită eficienţă, putându-


 se manifesta pregnant în toate
 1

a b c d e f g h fazele partidei printr-o mare


*** varietate de forme.
atac dublu cu regele Un caz particular de mare

   8 eficacitate distructivă este


 7 şahul prin descoperire, întrucât



 6 piesa care descoperă este

invulnerabilă putând lua sub
 5
 atac sau captura o piesă

 4
adversă. După caz, acea figură

 3
se poate deplasa pe un câmp


 2
protejat sau spre un altul

a b c d e f g h
1
deosebit de important al
poziţiei respective.
Pentru o mai mare expre-
sivitate oferim o poziţie surve-
atac dublu cu pionul (furculiţa) nită în practică:


 8

C. Torre – Em. Lasker 7
Moscova 1923
 6

 5 

 8

 4 

 7

 3

 6

  2

 5

 1

 4

a b c d e f g h


 3

  2

 Atacul prin descoperire 

Se poate realiza prin deplasarea 


a b c d e f g h
1

unei piese ce descoperă raza de


acţiunea a alteia. Practic, forţa

34
Ghid de studiu

[Albul are posibilitatea unei 
 1

suite de şahuri prin descoperire


a b c d e f g h

care vor conduce în final la un 1.Ke1++


avantaj material decisiv.]

1.t:f7+ Rg8 2.tg7+ Rh8 3.t:b7+ Rg8 


 8



 7

3.tg7+ Rh8 4.tg5+ Rh7 5.t:h5; 



6

[şi negrul a cedat.] 5

Invulnerabilă bateria T+N a 


 4

acţionat ca o „morişcă”, recu- 


 3

perând dama şi a capturat în 
 2

plus un material substanţial. 


a b c d e f g h
1

 Două piese atacă simultan Diagrama scoate în evidenţă şi


o piesă adversă un atac triplu.
Această operaţie se reali-
zează prin deplasarea de pe Apărarea
linia unei figuri cu bătaie lungă Este un complex de operaţii,
a unei alte piese (de regulă inclusiv preventiv, cu ajutorul
figură) care, la rândul ei, atacă căruia se respinge atacul de
piesa adversă. Forma cea mai orice fel al adversarului: asupra
răspândită este şahul dublu care unei piese, un câmp sau mai
se produce atunci când figura multe piese de aceeaşi culoare,
descoperitoare dă şah la rândul o anumită zonă a tablei cu
ei. În faţa acestui procedeu este grade de slăbiciune
obligatorie deplasarea regelui. Când obiectivul atacului este o

figură există patru posibilităţi

 8
de a o apăra:



 7
1. părăsirea câmpului de

 6
staţionare: figura amenin-
 5 ţată se deplasează de pe
câmpul aflat în zona ataca-

 4

 3 tă. Acesta este un procedeu



 2 pasiv, piesa pleacă, dar,
dacă este posibil, procedeul
35
Anul II de studiu

poate fi activ atunci când la fiecărei piese creşte atunci când


plecare atacă la rândul său acţionează în colaborare.
piesa atacatoare sau alte Unii dintre cursanţi au
figuri adverse. început desigur să constate că
2. interferenţa de protecţie: în timpul partidei, figurile şi
cînd figura atacatoare pionii capătă valori mai mari
acţionează din depărtare şi sau mai mici faţă de cum sunt
pe direcţia sa se poate cotate la început, în funcţie de
interpune o altă piesă. gradul de participare la acţiuni
Acest procedeu poate de atac, apărare şi gradul de
implica un eventual mobilizare. Învăţând maturile
schimb. elementare: rege si turn sau
3. capturarea piesei care o damă contra rege, începătorul
atacă constată că fără ajutorul regelui
4. susţinerea piesei atacate: turnul sau dama nu poate
piesa atacată ramâne pe realiza matul. Acestea sunt de
locul său, dar în ajutorul fapt formele elementare de
său este adusă o altă piesă. cooperare între figuri în atac.
5. contraatacul: schema
acestui procedeu de apărare
este următoarea: figura
atacată este lăsată fără
ajutor dar se execută atacul
asupra unei figuri adverse Aplicaţie
de valoare superioară sau atac-apărare-cooperare
cel puţin egală cu figura 

agresată. 
 8


 7

Cooperarea 
 6

Reprezintă un principiu 
 5

strategic esenţial al partidei de 4

şah, conform căruia figurile şi  3

pionii trebuie să acţioneze în 

 2

colaborare în vederea realizării 

 1

scopurilor propuse. Valoarea a b c d e f g h

36
Ghid de studiu

Piesele albe: 2. interferenţa Tg7 care scapă


 regele apără pionul din g3, astfel şi de atacul calului
nu atacă şi nu este atacat; 3. captura damei din d4
 pionul din f4 este apărat de
pionul din g3 şi dama din Elemente complementare de
d4, nu atacă nimic şi apără lucru:
calul din g5;  exemple cu poziţii de atac,
 calul din g5 atacă turnul din apărare şi cooperare a
f7, el nefiind sub amenin- figurilor;
ţare;  exemple cu descrierea
 dama din d4 este atacată de relaţiilor de atac, apărare şi
nebunul din b6 şi coopereză cooperare a tuturor pieselor
cu nebunul din c3 în vederea aflate pe tablă;
realizării matului din h8;  multiple exemple de
Piesele negre: coordonare armonioasă pe
 regele negru apără turnul grupuri de figuri: q+k, q+n,
din f7 şi se află sub q+t, t+n, k+n;
ameninţarea matului din h8;  teste şi întrebări legate de
 turnul din f7 se apără tematică;
reciproc cu turnul din b7,  aplicaţii cu întrebări speci-
este ameninţat de calul din fice temei;
g5, presează asupra punctu-  teste orale şi scrise cu
lui din f4; evaluări;
 nebunul negru apărat de  la fiecare partidă jucată de
turnul din b7 atacă direct cursant se va insista pe
dama albă din d4; această caracteristică a
poziţiei: armonia dintre
Concluzii: figuri sau altfel spus „lucrul
În cazul în care albul este la împreună al figurilor;
mutare realizează matul
datorită cooperării dintre D+N.
Dacă mută negrul are trei
posibilităţi de apărare a regelui:
1. deplasarea regelui pe f8

37
Anul II de studiu

toare, astfel încât acea piesă


să-l protejeze;
Întotdeauna când primim
şah trebuie să analizăm cu
maximă atenţie (cu excepţia
unor mutări obligatorii) care
dintre cele trei posibilităţi este
cea mai avantajoasă.
L.22-28 Scopul Se observă că schimbul de
jocului de şah piese şi captura sunt necesare
în primul rând pentru limitarea
- matul - posibilităţilor de apărare a
regelui.
Scopul jocului de şah constă În condiţiile jocului practic,
în aducerea regelui în postura matul pe tablă se întâlneşte
de a nu putea scăpa din faţa foarte rar, deoarece jucătorul a
ameninţării de captură lansate cărei înfrângere este iminentă
de către una din piesele se recunoaşte învins (cedează
adverse. În acest caz spunem că partida), fără a mai efectua
regele este mat şi partida se ultimele mutări elementare care
încheie cu victoria celui care conduc la scopul final. Întâlnim
l-a realizat. Chiar dacă s-a totuşi situaţii în care unii
anticipat, reamintim că regele jucători, ale căror poziţii sunt
nu poate fi capturat, deci în mult inferioare (teoretic pier-
momentul când este atacat dute), din diferite motive nu
(primeşte şah) devine obliga- cedeză. În acest caz suntem
torie apărarea acestuia prin una nevoiţi să cunoaştem, în primul
din următoarele metode: rând, finalurile simple de
- mutarea regelui pe un câmp partidă, în care o parte deţine
neatacat de vreo piesă material suficient pentru
adversă; victorie, iar partea care se apără
- captura piesei care dă a rămas pe tablă doar cu regele.
şahul; În orice caz, exersarea lor poate
- plasarea unei piese proprii constitui preludiul gândirii
între rege şi piesa ataca- concrete în şah.

38
Ghid de studiu

Matul împotriva regelui Când turnurile sunt dispuse


aflat singur sub altă formă principiul de
obţinere a matului rămâne
 Matul cu două turnuri acelaşi, adică aducerea forţată a
Acest tip de mat se poate regelui la marginea tablei.
realiza uşor, în special datorită În acest caz trebuie să avem
faptului că se poate obţine mai grijă ca regele atacat să nu se
rapid şi fără ajutorul propriului apropie la o distanţă mai mică
rege. de două câmpuri faţă de
vreunul din turnuri pentru a se

evita captura sa. Dacă unul din
 8

turnuri va fi atacat, atunci el
 7
 trebuie deplasat în linie, pe o
 6
 altă coloană şi cât mai departe

 5
de rege, nu însă pe coloana pe

 4
care este plasat celălalt turn.

 3
Acelaşi principiu se aplică şi

 2
atunci când se urmăreşte matul

a b c d e f g h
1
pe linia 1-a sau pe coloanele
„a” şi „h”.
Turnurile albe pot face mat
regele negru dacă îl obligă să 1.tc2! Rb6 2.tb4+
se retragă pe liniile de margine. [turnul se deplasează pe
Această operaţie este uşor de coloana „b” pentru a-i permite
realizat prin deplasarea alterna- celuilalt turn să efectueze
tivă a turnurilor câte două linii, atacul decisiv]
obligându-l astfel pe acesta să
se retragă, în cazul nostru, spre 2...Ra5 3.tb1 Ra4 4.ta2#
linia a 8-a, matul devenind
inevitabil. Jocul poate decurge  Matul cu un singur turn
astfel: Matul cu turnul şi regele se
bazează pe acelaşi principiu de
1.tg5+ Rc6 2.th6+ Rd7 3.tg7+ Re8 aducere a regelui advers pe una
4. th8# din laturile tablei. De această
dată, participarea regelui pro-

39
Anul II de studiu

priu este obligatorie. El preia sunt aşezaţi pe aceeaşi coloană


rolul de baricadă în faţa regelui avînd între ei un câmp, spunem
aflat singur, tăindu-se astfel că sunt în opoziţie, întrucât nu
posibilităţile de fugă spre zona se mai pot apropia unul de
centrală a tablei. celălalt. Acum şahul cu turnul
obligă regele negru să


 8 părăsească linia pe care a
 7 staţionat un timp şi să se

 6 deplaseze spre înapoi, permi-


 5 ţând astfel regelui alb să


 4 cucerească linia care anterior îiera inaccesibilă. Acum, mutând
 3
 1.th5+, albul forţează regele

 2
negru să se refugieze pe unul

a b c d e f g h
1
din câmpurile e6 sau d6. Pentru
alb este însă importantă
Regele negru se află în
cucerirea liniei a 4-a pe care
centrul tablei. De aici albul
regele său, care va înainta,
trebuie să-l oblige să se
căutând să intre din nou în
refugieze spre una din
opoziţie, similar cu cea
marginile tablei. Cele mai
anterioară. Un nou şah şi o
apropiate sunt lina a 8-a şi
nouă linie cucerită de către
coloana "a". Deci, matul va fi
regele alb. Repetând aceste
dat cel mai rapid pe una dintre
manevre, albul va obţine
aceste laturi. Mai avantajoasă
poziţia de mat ilustrată în
este, în acest caz, linia a 8-a,
următoarea diagramă
întrucât obţinem decizia cu mai
puţine mutări, deci cu eforturi 

mai mici de gândire. 


 8

Constatăm că regele negru 


 7

poate muta pe trei coloane 


 6

(„c”, „d”, „e”) dar numai pe 


 5

două linii (a 5-a şi a 6-a), linia 


 4

a 4-a fiind baricadată de către 3

regele alb postat pe câmpul d3.  2

În această poziţie, în care regii 

 1

40
Ghid de studiu

      
a b c d e f g h
7

Se poate remarca că şahul       6
cu turnul este folositor numai      5
în momentele în care regii sunt

       4
în opoziţie, altfel regele singur

       3
poate evada, caz în care va

      2
trebui reluată manevra

       1
cunoscută. a b c d E f g h

Matul mai poate surveni şi Ultimul schimb de figuri a


fără poziţia în opoziţie, anume adus regele alb în postura de a
atunci când regele aflat singur lupta singur împotriva turnului
este plasat pe unul din cele 4 şi regelui advers. Negrul
câmpuri aflate în colţurile trebuie să decidă pe ce linie sau
tablei. coloană marginală va da mat.

1...Te2


8


 7
[Se pare că a ales coloana „a”;

 6
în acest scop, cu prima mutare

 5
se interzice accesul regelui alb

 4 spre flancul opus]

 3
2.rd4 Rg6

 2


a b c d e f g h
1 [Începe manevra regelui]
3.r3 Te7 4.rd2
Atunci când regele ame-
ninţat face eforturi disperate de [Dacă 4.rd4 atunci după 4... Rf5
a evita opoziţia, regele părţii albul nu mai poate urca întrucât
mai tari trebuie să-l urmeze pas intră în opoziţie]
cu pas până când acesta, ajuns
la marginea tablei, va trebui să 4... Rf5 5.rd1 Rf4 6.rd2 Rf3 7.rd1 Rf2
se întoarcă, moment în care nu 8,rd2 Td7! 9rc3 Re3 10.rc4 Td1!
va mai putea evita opoziţia [Regele alb este atras să intre în
critică. opoziţie, dar el va evita
 aceasta]
      8
41
Anul II de studiu

11.rc5 Re4 12.rc6 Re5 13. rc7 Re6 25.ra5 Tb1! 26.ra6 Rc5 27.ra7 Rc6
14.rc8 Re7 15.rb7 28.ra8 Rc7 29.ra7 Ta1#.
[Observând că la 15.rc7 Tc1+  Matul cu dama
ajunge tot pe coloana „b” Matul cu dama şi regele se
regele alb se refugiază de bună poate da foarte rapid într-o
voie acolo] gamă variată de poziţii.
15...Tc1! Tehnica de realizare este relativ
aceeaşi ca şi în cazul precedent.
[Bineînţeles se cucereşte ime- Regele advers este adus forţat
diat coloana eliberată] pe o coloană sau linie
marginală, apoi i se limitează
16.rb6
posibilităţile de refugiu cu
[În cazul 16.rb8 intervine un mat ajutorul propriului rege. Toate
foarte rapid în colţul tablei: acestea se petrec însă mult mai
16...Tc6! se închide drumul atât rapid decât în cazul matului cu
pe linie cât şi pe coloană; 17.rb7 turnul, deoarece dama poate
Rd6 18.ra7 Rc7 19.ra8 Ta6# sau controla în plus şi diagonalele
dacă 18.rb8 – în loc de 18.ra7 – tablei. O metodă simplă constă
18...Tc7 19.ra8 Rc6 20.rb8 Rb6 în aducerea regelui advers în
21.ra8Tc8#] unul din colţurile tablei, după
care venirea regelui decide.
16...Rd6 17.rb5 Rd5 18.rb4 Tc8

[Manevra turnului prin care se 


 8

trece mutarea părţii adverse în 


 7

scopul realizării poziţiei cheie, 


 6

adică opoziţia] 
 5

 4

19.rb3 Rd4 20.rb2 Rd3 21.rb1 Rd2 

 3

22.rb2 Tb8+ 23.ra4 Rc3 24.ra4 Rc4 

 2

[Este bine şi 24...Tb3, dar 


a b c d e f g h
1

mutarea din text scurtează


finalul] 1... Qd6 2.rc3 Qd5 3.rc2 Qd4 4.rc1 Qd3

42
Ghid de studiu

[Dama se menţine permanent  rezolvări de probleme diver-


în apropierea regelui advers la sificate cu mat într-o singură
distanţă de o mutare de cal; în mutare pentru fiecare piesă
acest mod ea ţine sub control în parte;
cele mai multe câmpuri]  teste in care albul şi negrul
dau mat dacă sunt la mutare;
5.rb2 Qc4 6.rb1 Qc3 7.ra2 Qd4 8.ra1
 teste şi evaluări cu punctaj şi
[Regele a ajuns în colţ; acum calificative;
mutarea 8...Qb3 nu mai este
posibilă, întrucât regele alb nu L29-32 Remiza
ar mai avea unde muta şi
partida s-ar încheia la egalitate; Desigur, nu toate partidele
de aceea urmează venirea se încheie cu victoria uneia din
regelui] părţi. Sunt cazuri (în prezent
din ce în ce mai frecvente) în
8...Rf6 9.ra2 Re5 10.ra1 Rc3 11.ra2
care partida se încheie la
Rc3 12.ra1 Db2#
egalitate. În această situaţie
Totuşi acest gen de manevră fiecare jucător obţine câte
nu este cel mai rapid. jumătate de punct.
Următoarele succesiuni de Situaţia propriu-zis de
mutări se numesc variante. remiză este aceea în care au
rămas doar regii pe tablă. De
Varianta I 1...Qd6 2.rc3 Rf6 3.rc4 asemenea, remiza survine şi în
Re5 4.rc3 Qd4+ 5.rb3 Re4 6.rc2 poziţiile în care, deşi una dintre
Qd3+ 7.rb2 Rd4 8.ra2 Qb5 9.ra3 Rc3 părţi deţine avantaj material,
10.ra2 Qb2# acesta nu este suficient pentru a
obţine matul, ca de exemplu:
Varianta II 1...Qd6 2.rc3 Rf6 3.rc2
- rege contra rege şi o figură
Re5 4.rc1 Qd3 5.rb2 Rd4 6.rc1 Qe2
uşoară;
7.rb1 Rc3 8.rc1 Qb2#
- rege contra rege şi doi cai;
Aferent lecţiilor acestei - finaluri în care sunt în joc
tematici sugerăm: forţe egale de ambele părţi;
 repetări cu diverse poziţii a
tehnicii de mat împotriva  Remiza prin şahul etern
regelui rămas singur;
43
Anul II de studiu

Uneori, una dintre părţi care  3

deţine poziţie mai slabă are 

 2

posibilitatea ca, de fiecare dată 

 1

când îi revine rândul la mutare a b c d e f g h

să dea şah regelui advers, fără Într-o altă poziţie, albul la


a-l putea pune într-o situaţie de mutare salvează partida datorită
mat. aceleiaşi posibilităţi de a da şah

etern:
 8

 7 1.qb8+ Qg8 2.qe5+ 3.Qg7


 6 cu remiză.
 ***
 5
 În cele mai frecvente cazuri

 4
figura care dă şah continuu este

  3
dama (ca în exemplele de mai


2
sus). Acest rol îl poate juca

a b c d e f g h
1
insă, oricare dintre celelalte
Albul are doi pioni în figuri, de ex. turnul:
minus, iar regele său este 

ameninţat de mat. E suficient 


 8

ca negrul să joace ...Q:g2+ 


  7

pentru ca lupta să se încheie în 6

favoarea sa. Cu toate acestea, 


 5

albul la mutare salvează partida 

 4

graţie şahului etern: 

  3

1.qe8 Rb7 2.qc6+ Rc8 3.qe8+ 


 2

  1

şi poziţia se repetă la infinit. a b c d e f g h

*** 1.tg7+ Rh8 2.th7+ Rg8 3. Thg7+


 8 ş.a.m.d.

  7 ***


 6 În diagramele următoare,
 prezentăm câte un exemplu în
 5
 care şahul etern este executat
 4

44
Ghid de studiu

de nebun, respectiv mecanis-  Remiza prin poziţia de pat


mul cal+turn. Patul reprezintă o altă

modalitate de a obţine remiza.

 8
Prin pat înţelegem acea poziţie


 7
în care un jucător la mutare

 6 constată că nu mai are
 5 posibilitatea de a o efectua. La

 4 şahiştii începători întâlnim


 3 frecvente poziţii de pat datorateneatenţiei (survenite adeseori în
 2
 poziţii superioare pentru una

a b c d e f g h
1
din părţi).
Prezentăm în continuare o
Deşi cu un turn mai puţin,
modalitate simplă, care ne arată
albul forţează remiza:
că uneori partea cu deficit de
1.nd4+ Rf8 2.nc5+ Rg7 3.nd4+ Rh6 material, beneficiază de unele
4.ne3+ Rg7 posibilităţi ascunse prin care
obţine forţat patul.
şi situaţia se repetă.
*** 

atac tipic 
 8


 7




8
 6


 7 


 5


 6 

 4


 5 

 3



 4 

 2


 3 

 1


 2
a b c d e f g h


a b c d e f g h
1
1.b6+! R:c6
[1...Rb8 2.rb5 =]
1.kh7+ Re8 2.kf6+ Rf8 3.kh7+ Rg8
4.kf6+ Rf8 (...Rh8 5.Th7#) ½-½. 2.b7 Rc7 3.ra7 N:b7 ( pat)
***
În cazul jucătorilor experi-
mentaţi, poziţiile de pat nu sunt

45
Anul II de studiu

rezultatul întâmplării, ci se În sfârşit, o altă regulă ţine


obţin în urma unor calcule de limitarea timpului orar al
precise ale variantelor, ce pot defăşurării unei partide şi
transforma o partidă teoretic intervine atunci când, de la
pierdută într-o remiză ultimul schimb sau captură de
nesperată. piesă s-au efectuat 50 de mutări
de o parte şi de alta. Numărul
 Alte reguli de validare a de 50 de mutări se măreşte în
remizei. cazul unor poziţii complexe
În afara cazurilor arătate teoretice ce necesită un numar
anterior, remiza poate fi con- mai mare de mutări, cum ar fi:
semnată şi prin înţelegerea - turn şi nebun contra turn;
jucătorilor care, din diferite - damă şi pion contra damă;
motive, preferă această soluţie - unele poziţii turn şi pion,
în locul unei lupte ce ar putea contra figură uşoară şi pion;
da naştere elementului surpriză.
Motivele ar putea fi diverse, ca
de pildă: poziţia este conside-
rată de către ambii jucători ca
fiind perfect egală şi fără nici o Aferent lecţiilor acestei
pătrundere în dispozitivul tematici sugerăm:
advers a vreuneia dintre părţi  prezentarea unor poziţii cu
(cazul poziţiilor blocate sau a diversele posibilităţi de
finalurilor teoretice de remiză) remiză, cu albul şi negrul la
Remiza se mai poate mutare;
consemna şi la repetarea de trei  formarea deprinderii de a
ori a aceleiaşi poziţii survenite construi singuri poziţii cu
la un moment dat în partidă. tematică impusă (cu
Remiza o poate cere cel care predilecţie, în conţinut,
aflându-se la mutare, demon- elementele de bază);
strează că prin mutarea ce  aplicaţii şi teste sub formă
urmează să o efectueze, poziţia de întrebări;
rezultată este identică cu cel
puţin două survenite anterior în
partidă.

46
Ghid de studiu

47
Anul II de studiu

1.e4 e5 2.kf3 Kc6 3.Nb5


L33-60 Strategia 



 8

- studiu introductiv – 



 7


 6


 5

 Primii paşi în deschidere 


 4

În etapa iniţială a dezvoltării 


 3

pieselor, cu excepţia mutărilor 




 2

1.Kf3; 1.g3 sau 1.b3, albul începe 



 1

a b c d e f g h
jocul cu mutarea pionilor
centrali "e"; "d"; "c"; şi foarte ***
rar "f" în vederea încercării de 1.e4 e5 2.kf3 Kf6
a obţine controlul centrului. În 

continuare ramificaţiile varian- 




 8

telor depind în mare măsură de

 7

formele de răspuns ale negru- 6

lui, aceasta fiind deja o  5

problemă complexă a studiului 

 4

în viitor. 


 3

1.e4 e5 2.kf3 Kc6 3.nc4 




 2

 

 1





 8 a b c d e f g h





 7
***
 6

 5 1.e4 e5 2.f4 4



 8


 3




 7





 2

 6



 1

 5
a b c d e f g h 

  4

*** 

 3

48
Ghid de studiu






2
 4







1

 3



a b c d e f g h
2

*** 


 1

a b c d e f g h

1.e4 Kf6

***


 8





 7
1.e4 d6 2.d4 Kf6 3.kc3 g6
 6 
 

 8

 5

 
 7

 4

  6

 3

  5



 2

  4




 1

a b c d e f g h

 3

*** 

 2

1.e4 c6 2.d4 d5 



 1

a b c d e f g h





 8
***


 7
1.e4 d5
 6

 


 8

 5

 

 7

 4

  6

 3

  5


 2

  4




 1

a b c d e f g h

 3

*** 


 2

1.e4 e6 2.d4 d5 




 1

a b c d e f g h





 8
***


 7
1.e4 c5 2.kf3
 6 
 



 8

 5 




 7

49
Anul II de studiu




6


 8




5


 7




4
  6




3
 5






2
 4





1

 3


a b c d e f g h
2

*** 


 1

a b c d e f g h

1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.kc3 Nb4 ***




 8

1.d4 d5 2.c4 e6




 7

 


6



 8




5

 7





4

 6


 3
 5





2
 4





1

 3



a b c d e f g h
2

*** 


 1

1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.kf3 a b c d e f g h



 8 ***

1.d4 d5 2.c4 d:c4




 7


  6



 8




5


 7




4
 6




3
 5





2
 4





1

 3



a b c d e f g h
2

*** 


 1

1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.g3 a b c d e f g h

50
Ghid de studiu

*** 


 1

1.d4 d5 2.c4 c6 a b c d e f g h

 ***



 8
 1.d4 Kf6 2.c4 g6 3.kc3 d5

 7





 6

8




 5

7

 

 4

6



 3

5




 2

4






 1

3



a b c d e f g h
2

*** 

 1

a b c d e f g h

1.d4 Kf6 2.c4 c5 3.d5 ***




 8
 1.d4 Kf6 2.c4 g6 3.kc3 Ng7 4.e4 d6


 7





 6

8





 5

7



 4

6



 3

5





 2

4






 1

3



a b c d e f g h
2

*** 

 1

1.d4 Kf6 2.c4 c5 3.kf3 a b c d e f g h

 ***


 8
 1.c4 e5 2.kc3 Kf6




 7




6


 8




5


 7




4
 6




3
 5




2
 4

51
Anul II de studiu

 3 câştig de material. Această




 2 deprindere greşită este motivată



 1 deseori de faptul ca adversarul
a b c d e f g h ar greşi flagrant. Obişnuit
*** reţeaua de mat este îndreptată
1.c4 e5 2.kc3 Kf6 împotriva celui mai slab punct

al poziţiei iniţiale (câmpul f7



 8
sau f2). De ex.:



 7
1.e4 e5 2.nc4 Kc6 3.qf3? (qh5?)
 6 

 
 


 8

 5 

 

 
 7

 4 

   6

 3 

    5



 2 

  
  4



 1 

a b c d e f g h

  3

*** 


 
 2

1.f4 d5 2.kf3 
 
 
 1

a b c d e f g h

 cu ameninţarea banală de mat

 8
la f7. Respigerea matului este



 7
foarte uşoară în ambele cazuri,

 6
după care negrul rămâne cu

 5
avans în dezvoltare.
 4

***
 3
 O altă ciudăţenie ar fi;


 2
 1.e4 e5 2.qh5?


 1

a b c d e f g h

*** 



 8

Constatare: 


 7

dreptul primei mutări nu 


 6

trebuie să-l tenteze pe începător 


 5

să întreprindă acţiuni care să 


 4

conducă repede la mat sau  3

52
Ghid de studiu







2

 1




a b c d e f g h
1

a b c d e f g h
[După care negrul în cel mai
fericit caz pierde un pion (4...d5
[Sperând la captura pionului
5.d3 Qe7 6.d:e4 Q:e5 7.e:d5 +- iar în
"e". În această poziţie, în afară
cel mai nefericit, prin
de constatat continuările
retragerea calului, dama]
corecte, ar fi poate utilă
întrebarea: care este mutarea 4...Kf6 5.kc6+
cea mai greşită a negrului?] ***
***
Cu siguranţă insă, o astfel
de deprindere greşită va putea
fi remediată în cel mai scurt
timp posibil prin învăţarea
princi-piilor şi regulilor de bază
ce guvernează orice început de
partidă.
Altfel stau lucrurile în cazul
curselor în deschidere. Aici
primează neatenţia sau necu- Este evident că studiul elementelor de
noaşterea unor trucuri teoretice, strategie reprezintă pentru
ceea ce este cu totul altceva. toţi o problemă mereu
prezentă
Un exemplu ar fi în deschi-
derea:  Timpul (tempoul)
1.e4 e5 2.kf3 Kf6 3.k:e5 K:e4? 4.qe2 Noţiunea de timp în jocul de
şah se referă la succesiunea



 8 alternativă a mutărilor. Deci,



 7 un timp este echivalentul unei
 mutări. În decursul partidei
 6
 timpul joacă un rol extrem de

 5
important şi orice mutare cu

 4
tempo (câştig de timp) poate

 3
ajuta fie la obţinerea unei



 2
superiorităţi în dezvoltare sau

53
Anul II de studiu

la organizarea unor ameninţări procedeele tehnice de joc la


decisive înainte ca adversarul câştig. Acestea fac referire la:
să aibă timpul necesar orga-  activizarea regelui;
nizării unei apărări satisfăcă-  structura superioară de
toare, fie la realizarea unor pioni;
condiţii necesare rezolvării cu  existenţa cel puţin a unei
succes a unui final de partidă. mutări de rezervă pentru a
Atacul figurilor cu pionii transmite mutare adversa-
reprezintă cel mai elementar rului şi aducerea în poziţie
câştig cu tempo. Orice mutare pierzătoare cu dreptul la
fără scop este considerată o mutare.
pierdere de tempo. Putem Aplicaţie
afirma că timpul este un 

element ce condiţionează din 


       8
umbră întreaga tehnică de 
       7
desfăşurare a unei partide. 
     6

     5
 Zugzwang 
     4
Se prezintă ca fiind o 
     3
situaţie aparte, ce poate inter- 
       2
veni pe parcursul partidei        1
a b c d e f g h

atunci când una din părţi fiind Albul mută şi va pierde un


la mutare, nu dispune decât de tempo pentru a-şi aduce adver-
continuări ce o aduc forţat în sarul în zugzwang.
dezavantaj poziţional sau 1.rf6!
material. Zuzgvang-ul îşi
găseşte cea mai mare aplicare [greşit ar fi fost 1.rf5? deoarece
la finaluri, în special cele de după 1...Rd4 intră albul în
pioni, care oferă elemente clare poziţie de zuzgvang.]
de înţelegere a noţiunii. Ele pot 1...Rd4 2.rf5!
fi apreciate cu exactitate drept
câştigătoare, pierdute sau [se pierde pionul e5 şi câştigul
remiză. Partea activă este se va asigura prin transforma-
necesar să ştie să folosească rea pionului alb]

54
Ghid de studiu

Dacă negrul este la mutare Pentru a putea valorifica


procedează la fel 1...Rd3! cu avantajul negrul trebuie să
poziţie câştigată din aceleaşi joace:
motive.
*** 1...h5!
Uneori intervine o situaţie în [Păstrînd astfel mutarea
care una din părţi are regele câştigătoare de rezervă 1...a5.
aproape în poziţie de pat şi Orice altă continuare anulează
faptul că nu este la mutare îi poziţia de zugzwang.] Acum
distruge tot avantajul material. urmează forţat:
Lupta pentru victorie
2.rf2 f4 3. rf3 f:g 4.r:g3 f5 5.rf3 f4 6.rf2
Rf5 7.rf3 a6!


 8

       7
 şi negrul câştigă.

    6
     5

   4 Spaţiul

       3 Trei idei trebuie să fie clare:


     2 1. câmpurile centrale au o


      1 valoare mai mare decât


a b c d e f g h
celelalte;
1.td1+ Tg1 2.tf1! T:f1 3.r:f1 a5 2. o figură prost plasată, de
4.b:a5 b4 5.a6 b3 6.a7 b2 7.a8q(n)# exemplu pe un câmp la
*** marginea tablei, scade
 sensibil forţa de luptă a

       8 ansamblului pieselor şi

       7 permite adversarului să

    6
realizeze o superioritate de

    5 forţe în centru;

   4
3. lupta pentru stăpânirea

 3 centrului;

      2 Am observat cu uşurinţă că
       1 toate cele 64 de câmpuri au
a b c d e f g h

aceeaşi dimensiune. Nu acelaşi


lucru putem însă spune şi

55
Anul II de studiu

despre valoarea acestora.  Regula pătratului


Prezenţa pieselor schimbă Pentru a stabili dacă în
radical situaţia, întrucât se anumite finaluri regele are
constată superioritatea celor posibilitatea de a opri la timp
aflate pe câpurile centrale faţă (sau în condiţii bune) un pion
de cele care ocupă poziţii advers ce se deplaseză spre
marginale. Într-adevăr, cum am câmpul de transformare, este
văzut deja la deplasarea necesară însuşirea regulilor
figurilor, una plasată pe un pătratului şi a opoziţiei.
câmp marginal îşi pierde în Latura pătratului imaginat
mod sensibil forţa de luptă pe tabla de joc cuprinde pionul
(datorită razei mici de acţiune), şi câmpurile pe care acesta le
în timp ce una aşezată pe unul are de străbătut până la linia de
central îşi pune în valoare transformare, conturându-se
întregul său potenţial de între pion şi zona în care se
acţiune. Datorită acestui găseşte regele advers.
element, câmpurile centrale se
dovedesc a fi mai valoroase
decât celelalte.
Câmpurile ocupate împre-
ună cu cele controlate de către 

      8
figurile uneia din părţi 

reprezintă spaţiul deţinut în 


       7
poziţia respectivă, la un 
       6
moment dat pe eşicher. Cu cât 
       5
este mai mare faţă de cel 
       4
advers, cu atât efectuarea      3

diferitelor regrupări şi manevre 


       2
strategice poate asigura un       1
a b c d e f g h

substanţial avantaj de poziţie.


În diagramă, pătratul este
Atenţionare: b3-b8-f8-f3. Cu negrul la
Lipsa spaţiului poate mutare, poziţia este remiză
conduce la plasamentul defici- intrucât regele său pătrunde în
tar sau fără libertate de pătrat, oprind transformarea.
mişcare a unor figuri.
56
Ghid de studiu

Dacă albul este la mutare In cadrul acestei teme vom


regele nu mai poate interveni. expune sumar metodica rezol-
Regula pătratului trebuie vării cu succes a unor situaţii
aplicată cu atenţie în cazul în tipice. Finalul partidei de şah
care pionul se află în poziţia sa prezintă aspecte la fel de
iniţială, deoarece în acest caz complexe ca şi celelalte două
pionul putând înainta cu două părţi ale acesteia. Numărul
câmpuri, pătratul î-şi restrânge poziţiilor ce pot surveni în
brusc dimensiunile. finalul este imens şi studierea
tuturor acestor poziţii este
 Opoziţia imposibil. Posibil este însă
Aşa cum s-a remarcat la cunoaşterea unor metode cu
matul cu turnul împotriva ajutorul cărora putem aprecia şi
regelui singur, reprezintă stabili şansele părţilor în
poziţia când cei doi regi se poziţiile respective.
găsesc faţă în faţă la distanţă de În final contează foarte mult
un câmp unul faţă de celălalt. aşezarea pionilor şi forţa
De cele mai multe ori partea ce relativă a figurilor care acum
trebuie să părăsescă opoziţia creşte simţitor. De multe ori,
(cea care este la mutare) intră regele poate atinge o forţă
în dezavantaj, în general relativ egală cu a unei figuri
hotărâtor, pentru rezolvarea sau uşoare. O mare parte a
salvărea unui final inferior. poziţiilor de final poate fi
rezolvată prin compararea
 Finaluri simple ideilor cu clele studiate în
Având în vedere că metodo- cadrul poziţiilor tipice
logia predării şahului reco- apropiate. În afara finalurilor
mandă, pentru nivelul de tip ce sunt analizate aici,
începători, mai întâi studiul prezentăm şi câteva reguli
finalurilor de partidă,am generale după care ne putem
selectat câteva de pioni orienta într-o altă varietate de
(urmând apoi să diversificăm) poziţii. Bineînţeles că aceste
care sunt foarte expresive reguli, fiind relative, cuprind şi
pentru înţelegerea anumitor excepţii. Cu o parte din ele ne
noţiuni specifice, de bază.

57
Anul II de studiu

vom întâlni mai târziu în cadrul [s-a obţinut opoziţia câştigă-


analizelor unor partide. toare]

 Rege şi pion contra rege 2.re3 Rg3 3.re2 Rg2 4.re3 h5


În acest tip de final, deosebit [după care pionul se transfor-
de importantă este poziţia mă.]
regelui aflat singur în raport cu ***
un pion, respectiv dacă acesta 

se află în pătratul pionului sau 


 8

nu. În cazul când pionul poate 


 7

fi oprit din drumul spre 


 6

transformare, principalul ele-  5

ment devine poziţia celor doi


 4

regi, unul faţă de celălalt şi 

 3

amândoi faţă de pion. Se 

 2

evidenţiază astfel regula 

 1

opoziţiei. a b c d e f g h

În poziţia care urmează, În acest exemplu, este foarte


regele aflat singur se găseşte în important cine este la mutare.
pătratul pionului „h”, dar el nu Regele alb se găseşte acum cu
poate opri înaintarea acestuia un câmp mai aproape faţă de
datorită acţiunii stânjenitoare a pionul negru. Dacă se află la
regelui advers. mutare, el obţine opoziţia
 laterală (blocarea regelui

 8
advers la marginea tablei) şi

 7
implicit remiza:
 6

 5 1.rf4 Rh4 2.rf3 Rh3 4
(în cazul pionilor marginali „a”

 3
şi „h”, nu se câştigă dacă regele
 2 părţii slabe are acces pe un
câmp aflat în faţă pe direcţia de

 1

a b c d e f g h
transformare a pionului)
1.re4 Rg4

58
Ghid de studiu

3.rf2 Rh2 4.rf1 h5 5rf2 h4 6.rf1 h3 7. situaţie în care, cu o apărare


Rf2 corectă, el menţine echilibrul.
[cu remiză] Indiferent cine mută, negrul
*** va trebui să manevreze astfel
În aceste poziţii tip, pionii încât atunci când regele său
marginali se dovedesc a fi mai ajunge pe ultima linie să deţină
slabi decât cei care se deplasea- opoziţia cu regele advers.
ză pe celelalte colane. 


 8




8
 7




7
 6




6
 5




5
 4




4

 3




3
 2




2
 1


a b c d e f g h
1

a b c d e f g h
1.e4+ Re6 (sau 1...Re5) 2.rd4 Rd6
Acum nu mai funcţionează 3.e5+ Re6 4.re4 Re7 5.rf5 Rf7!
opoziţia laterală, ci numai cea
frontală. Albul câştigă [manevră corectă, în continuare
indiferent cine este la mutare. repetându-se acelaşi procedeu]
Negrul la mutare continuă cu: 6.e6+ Re7 7.re5 Re8 8.rd6
1... Rb5 2.rf5 Rc5 3.re6 [sau 8.rf6 Rf8]
[cu câştig. Dacă 2...Rb6 3.re6 Rc7
4.re7 (opoziţia laterală ...Rd8
câştigătoare) şi susţinut pionul [negrul a obţinut opoziţia cu
se transformă.] mutarea la adversar, deci
*** remiza:]
În următoarele două exemple,
regele aflat singur se găseşte la 9.e7+ Re8.
un câmp în faţa pionului,

59
Anul II de studiu

Observaţie: pentru remiză este 1...Re7 2.rc6 Rd8 3.rd6 Rc8 4 re7 Rc7
important ca pionul să 5.d5
înainteze pe penultima linie.
Dacă negrul alege 8...Re8? [şi albul câştigă.]
opoziţia devine decisivă 2.e7 Rf7 ***
Din aceste exemple se
3,rd7 cu transformare.
desprinde clar că, atunci când
***
regii se află faţă în faţă, pe
Acelaşi rezultat se obţine şi
aceeaşi coloană şi numărul
în cazul următor:
câmpurilor dintre ei este impar,
 opoziţia o pierde cel care este

 8
la mutare.

 7


 6 

 8


 5 

 7


 4 

 6


 3 

 5


 2 

 4

 1 

 3
a b c d e f g h

 2

Regele alb se află pe un 

câmp în faţa pionului propriu.  1

a b c d e f g h

Acum el păstrează în rezervă o


Pentru a putea câştiga, albul
mutare de pion, element decisiv
trebuie să ocupe unul dintre
în lupta pentru păstrarea
opoziţiei. câmpurile importante: f5, e5, d5.
Bineînţeles el alege câmpul cel
1.d4 mai îndepărtat de regele advers,
respectiv d5.
[Dacă albul s-ar afla la mutare
în poziţia rezultată, ar trebui 1.re2!
să-şi deplaseze regele lateral şi
negrul l-ar impiedica să pătrun- [nu 1.rf2 Rg7 2.rf3 Rf7! remiză]
dă prin manevra cunoscută] 1... Rg7 2.rd3 Rf6 3.rd4 Re6 4.re4
[şi câştigă opoziţia.]

60
Ghid de studiu

*** [cu câştig.]


Pentru rezolvarea finalului ***
următor, este necesară stabi- Continuăm cu câteva poziţii
lirea câmpurilor de bază pe instructive care implică mai
care poate manevra regele alb pregnant lupta pentru victorie
în drumul spre câştigul opo- şi moduri de obţinere a remizei.
ziţiei pe câmpul cheie b5. Doi pioni răzleţi câştigă

 8

       8

 7

     7

       6
 6

    5
 5 
        4

 4 

       3

 3 

       2

 2 

     1
 1 a b c d e f g h

a b c d e f g h
1...Re6 2.g6! Re7 3.rc2 Rf8 4.e6!
Astfel apar două soluţii: cea
incorectă: [după care, unul dintre pioni se
[constând în deplasarea regelui transformă fără ajutorul
spre zona centrală] regelui.]
***
1.rd2 Re7 2.re3 Rd6 3.rd4 Rc6 =
[şi cea corectă, constând în
deplasarea spre flancul damei]

1.rc2! 2.Re7 2.rb3 Rd6 3.ra4 Rc7 


 8

4.ra5! 
 7


 6

[manevra de învăluire] 

 5

4...Rb7 
 4

 3

[4...Rc6 5.ra6 etc] 

 2

5.rb5  1

a b c d e f g h

61
Anul II de studiu

O poziţie de excepţie în care neoprit în marşul său spre


albul poate câştiga doar sacrifi- transformare.
când pionul „c”:

 8

1.c7! R:c7 2.re7 Rc8 3.rd6 Rb7 4.rd7 

 7

Rb8 5.rc6 Rc8 6.rb6 Rb8 7.rc6 Rc8 

8.b6 Rb8 9.b7 Ra7 10.rc7. 


 6

*** 
 5

O interesantă aplicaţie în care 


 4

ne întâlnim din nou cu 


 3

problema opoziţiei: 
 2


 1


a b c d e f g h
8

 7 Poziţia reprezintă un celebru


 6 studiu al marelui maestru cehR. Reti. Pionul alb pare pierdut,
 5
 iar cel negru de neoprit în

 4
marşul său spre transformare.

 3
Totuşi după:
 2

1.rg7 h4 2.rf6 h3 3.re7! h2 4.c7 h1Q


 1

a b c d e f g h
5.c8q+
1.g5!
[şi jocul este remiză.]
[acum albul ca capura pionul
Dacă negrul ar apropia
din g6 obţinând şi opoziţia
regele de pionul alb în loc să
favorabilă]
avanseze pionul, albul ar
Rf7 2.rd7 Rf8 3.re6 Rg7 4.re7 Rg8 câştiga timp pentru a intra în
5.rf6 Rh7 6.rf7 Rh8 7.rg6 Rg8 8.rh6 pătratul pionului advers (2...Rb6
Rh8 9.g6 Rg8 10.g7 1-0 3.re5 h3 4.rd6 =).
*** ***
Poziţia următoare reprezintă un Albul luptă pentru remiză.
celebru studiu al marelui Cu rezolvarea acestei poziţii nu
maestru ceh R. Reti. Pionul alb vor avea probleme cei care s-au
pare pierdut, iar cel negru de

62
Ghid de studiu

familiarizat deja cu opoziţia Pentru a învinge rezistenţa


regilor. şi contraatacul negrului, în
acest caz este necesară elabo-
apărare

rarea unei strategii mai profun-

 8
de, bazată pe ocuparea opo-

 7
ziţiei de la distanţă.

 6

1.rg8! Rb6!
 5

[1...Rb5? 2.rf7 Rc4 3.re6 Rc5 4.rd7! 4


 3 etc.]


 2
2.rf8 Rc6 3re8 Rd6
 1

a b c d e f g h
[Din cauza propriului pion,
Observând varianta 1.rg3? Re1 regele negru nu va mai putea
2.rg4 Rf2 etc. este clar că albul ţine opoziţia de aproape, fiind
nu are cum să forţeze jocul. De nevoit să părăsăsească coloana
aceea el trebuie să stea numai principală]
în apărare, aceasta fiind doar o 4.rf7! Rd7 5.rf6 Rd6 6.rf5 Rd7 7.re5
simplă problemă de tehnică.
Rc6 8.re6 Rc5 9.rd7! Rb5 10.rd6 Rc4
1.rh1!! Re2 2.rg2 Re1 3.rg1 Rd2 4.rh2! 11.rc6 1-0.
(4.rf2?? Rd3!! -+) remiză
***
***
jocul la victorie


 8
Remiză prin pat

 7


 6 autoblocare




5
 8




4
 7




3
 6




2
 5



1


 4


a b c d e f g h
3

63
Anul II de studiu

1.rd4 d6! 2.rc3 d5 3.rd4 b4 4.r:d5! b3


 2

5.rc6!

 1

a b c d e f g h

[ameninţă a7]
1.rc6! Rd8 2.rd5 R:d7 3.re4! Rd6 4.rf3
Re5 5.rg4 Rf6 6.rh5! R:f5 pat 5...Rb8 6.rb6 b2 7.a7+ Ra8 8.ra6
***
autoblocare [Albul a intrat cu regele

într-un cuib de pat, care

       8 împiedică transformarea pionul

    7 într-o piesă câştigătoare (damă

     6 sau turn)]

       5 ***
      4 

   3 
       8

   2 
     7

       1 
       6
a b c d e f g h

     5
1.rb5! f5! (1...R:e7? 2.rc4 
     4
+-) 2.rc6! R:e7 3.rd5 Rf6! 4.rd4 f4 
       3
5.re4! 
     2
       1
[5.r:d3 f3 -+] a b c d e f g h

Albul la mutare deţine


5…Rg5 6.rf3 Rf5 pat. avantaj întrucât va transforma
*** pionul înaintea celui negru.
intrare în cuib de pat Întrebarea care se pune este
 dacă acest final se poate câştiga
     8
 sau nu.

     7
      6

1.f5
     5

       4 [Încercarea albului de a prinde


     3 pionul negru eşuează pentru că


       2 nu este in pătrat favorabil


       1 datorită poziţiei regelui negru]


a b c d e f g h

1…c5 2.f6 c4 3.f7 c3 4.f8q c2

64
Ghid de studiu

[Singura metodă a albului este  1

apropierea prin şahuri de regele a b c d e f g h

negru pentru a-l forţa să 1.qc5+ Rd2 2.qb4+ Rc2 3.qc4+ Rd2
pătrundă în faţa pionului. Apoi 4.qb3! Rc1 5.qc3+ Rb1
aducerea pas cu pas a regelui
propriu decide] [Prin această manevră repetată
albul reuşeşte să aducă regele
5.qb4+ Ra2 în sprijinul damei pentru
captura pionului.]
[Regele părţii mai slabe nu se
duce în faţa pionului propriu ***
dacă nu este forţat] În toate genurile de final aceste
anexe tipice ajută prin
6.qc3 Rb1 7.qb3+ Ra1!
comparaţie la găsirea ideilor
[după care albul nu mai poate corecte. După studiul unui
evolua poziţia] marerial faptic larg s-au putut
desprinde câteva recomandări
8.q:c2 pat pentru finalurile de pioni.
***  regele este piesă activă de
În cazuri similare dar cu pionul atac; poziţiile bune ale
aflat la transformare pe acestuia sunt cele în care
coloanele „b”, „d”, „e”, „g” realizează opoziţia favora-
poziţia se câştigă. Pe coloanele bilă. Păstrarea poziţiei
„a” şi „h” remiza survine în iniţiale cu trecerea mutării
urma faptului că regele pasiv la adversar se realizea-ză
nu poate fi scos din colţ, prin metoda simplă a
survenind astfel patul. triunghiului. Uneori este
 necesară renunţarea la

 8
poziţia bună a regelui,

 7
pentru a înlesni unele

 6
elemente combinative le-

 5
gate de câştigul tempourilor
 4 sau transformarea pionilor;
 crearea situaţiilor de

 3


 2 zugzwang, în care avantajul
mutării se dovedeşte fatal,
65
Anul II de studiu

este un atribut fundamental

 8

al tentativei de valorificare

 7

a poziţiilor;  6

 poziţia ideală a pionilor o 


 5

constituie falanga; 

 4

 pionul liber depărtat, apă- 

 3

rat sau cel care opreşte doi 

adverşi pot asigura victoria; 


 2

 calculul devine mai simplu  1

a b c d e f g h

atunci când partea opusă nu


Poziţia de mai sus reprezintă
deţine contrajoc.
cheia metodei de obţinere a
 avantajul material este, în
remizei atunci când regele
cele mai multe cazuri,
părţii aflate în inferioritate se
hotărâtor;
găseşte în faţă pionului.
 păstrarea principiului coo- Observăm că turnul negru
perării între pioni şi figuri, din h6 nu permite regelui alb
creşte şi rolul structurii de pătrunderea pe orizontala a 6-a,
pioni; de unde ar putea crea
Deşi par dificile, astfel de ameninţări de mat. El trebuie să
finaluri tip si cele care vor se menţină pe această linie pînă
urma, împreună cu regulile când albul va promova pionul:
principiile şi recomandările 1.e6 Th1! după care, urmează fie
teoretice, trebuie studiate de şahul etern, fie capturarea
orice începător imediat ce a pionului, fie schimbul turnului,
învăţat noţiunile elementare ducând la un final cu pion ce
ale jocului! O remarcă nu poate fi câştigat.
specială este aceea că Foarte frecvent, în finalurile
modurile de rezolvare a celor partidei se poate ajunge la tipul
mai multe poziţii de final de poziţie expus în diagrama
sunt relativ unice, fapt care următoare.
creşte rolul cunoştinţelor ***
teoretice. Regele părţii mai slabe este
izolat la distanţă de o coloană
 Turn şi pion contra turn faţă de pion şi regele advers.

66
Ghid de studiu
podul Partea aflată în superioritate

 8 câştigă în toate poziţiileasemănătoare, excepţie făcând
 7
 poziţiile cu pionii aflaţi pe

 6
coloanele marginale „a” şi „h”.

 5
***

 4
Să analizăm acum un

 3
exemplu ceva mai complex

 2
gândind că unii dintre cursamţi
 1
au atins deja o anumită cotă
valorică a pregătirii.
a b c d e f g h

Metoda de câştig într-unastfel de caz a fost arătată încă  8

în anul 1847 de către spaniolul 

 7

Lucena:

 6

1...Tg3. 
 5

 4

[Negrul încearcă împiedicarea 

 3

deblocării pionului de propriul 

 2

rege şi de aceea menţine turnul 

pe coloana „g”.]  1

a b c d e f g h

2.te4 Manevra de câştig a albului


este foarte instructivă şi scoate
[Constituie aşa-zisul pod de în evidenţă faptul că pătrun-
apărare pe linia a 4-a împotriva derea regelui negru în spatele
şahurilor adverse] pionilor albi nu reprezintă un
2...Tg1! 3.td4+ Rc7 4.re7 Te1+ 5.rf6 element suficient pentru sal-
Tf1+ 6.re6 Te1+ vare:

[după mutarea de aşteptare 1.re1! Rg4 2.a7! Rh3 3.rd1 f5 4.rc1


6...Tf2, urmează td4→d5→f5] Rg2 5.rb1 Ta4 6.rb2 Rf2 7.rb3 Ta1
8.rc4 Ta4 9.rc5 Re1 10.rb6 Re2 11.rb5!
7.rf5 cu câştig.
[Un tempo extrem de preţios.]

67
Anul II de studiu

11…Ta7 12.ta7 d3 13.te7 Rf3 14.rc4  Niciodată nu trebuie pierdu-


d2 15.td7 Re2 16.rc3 d1Q 17.td1 Rd1 te detaliile cheie ale poziţiei:
18.rd3 (1-0) plasamentul regelui în zona
*** salvatoare ori replică efi-
cientă, indiferent de riscuri.
Iată unde stă ascuns secretul:  Pasivitatea, cu mici excepţii,
ultimul pion decide! nu este recomandată doar
Remarcă: pentru menţinerea egalităţii.
Suntem de acord cu toţii că Jocul în avantaj
este mare păcat a fi irosită
 Forţa pionului liber este
munca dintr-o partidă bine
dată de posibilitatea sus-
condusă pentru că nu stăpâniţi
ţinerii eficiente.
tehnica necesară abordării cu
 Cei mai periculoşi pioni
încredere a finalurilor de
liberi sunt cei legaţi.
turnuri, cu predilecţie cele în
care materialul joacă rolul  Poziţia optimă a turnului în
primordial. ajutorul pionului liber este
Aşa cum fiecare activitate în spatele acestuia, even-
solicită elemente ajutătoare tual cu limitarea interven-
specifice, şi aici este indispen- ţiei regelui opus sau contra-
sabilă călăuzirea după unele atacul asupra altor pioni.
marcaje directoare  Sprijinul regelui spre o zonă
favorabilă trebuie să implice
Reguli şi principii generale o anumită siguranţă a pro-
 Punctul fierbinte al crite- priilor pioni rămaşi desco-
riului de circulaţie trebuie periţi.
să-l constituie activizarea  Forţarea pătrunderii regelui
turnurilor. către pionii adverşi prezintă,
 Foarte oportună este de obicei un, caracter
prezenţa unui pion liber decisiv.
depărtat, caz în care cel mai  Turnul şi doi pioni câştigă
bun blocheur este regele. relativ uşor împotriva
 În cazul pionului liber mar- turnului în cele mai multe
ginal şansele de câştig se poziţii. Ceva mai greu
diminuează. câştigă în situaţiile în care

68
Ghid de studiu

pionii sunt dispersaţi; discutate doar concret, prin


 Turnul poate câştiga analogie, în cadrul unor
împotriva unei figuri uşoare comentarii raportate strict la
numai în poziţii de excepţie, poziţiile pe care dorim să le
în care regele advers este examinăm. Ne ajută mult şi
constrâns la margine, iar constatarea lui Tarrasch:
figura este rău plasată „Dacă o singură figură are un
plasament incolor, atunci
În apărare întreaga poziţie ar putea fi
 Contrajocul activ se obţine pusă sub semnul îndoielii”.
fie prin crearea unui pion ***
liber, fie prin realizarea
unor ameninţări concrete a-  Nebuni de culori diferite
supra bazei lanţului advers. De cele mai multe ori, în astfel
 Dacă nu poate bloca pionul de finaluri, avantajul unuia sau
liber, regele trebuie men- mai multor pioni în plus se
ţinut în preajma acestuia, poate dovedi insuficient pentru
ţinând însă seama de victorie.
particularităţile traseului În diagrama următoare, negrul
figurilor adverse. deplasează nebunul pe diagona-
 Nu trebuie neglijată apă- la mare, urmând ca după
rarea activă, ce implică venirea regelui alb şi înaintarea
ameninţările de mat. O altă pionului la f6 să urmeze
tactică se poate dovedi 

reducerea substanţială a 
 8

materialului 
  7

 Cea mai bună supraveghere 


 6

a pionului liber advers este 


 5

din spate.

 4

 În cazul a doi pioni liberi 3

legaţi, turnul trebuie să  2

oprească înaintarea celui 

 1

mai avansat. a b c d e f g h

Regulile şi principiile cu 1...Nf6 2.rf6 pat.


caracter particular pot fi ***

69
Anul II de studiu

De asemenea, pionul margi- aşteptare (câştiguri de tempo),


nal şi nebunul de culoare iar calul nu.
diferită de cea a câmpului de
transformare nu pot câştiga  Calul
împotriva regelui advers aflat Poate fi superior nebunului în
singur, dacă acesta reuşeşte să poziţii cu pioni blocaţi pe
ocupe câmpul de transformare. câmpuri de aceeaşi culoare cu
nebunul advers, acesta fiind
redus la pasivitate şi jucând

 8

 7 doar rolul de apărător. De ase-


 6 menea, calul poate controlacâmpuri de ambele culori şi
 5
 poate executa mai uşor atacuri

 4
duble.

 3


 2 

 8

 1 

 7
a b c d e f g h

 6

 Nebunul, 


 5

Este mai puternic decât 

 4

calul în poziţii deschise, cu 

 3

pioni pe ambele flancuri, în 

special când nu există 


 2

posibilităţi de formare a unui  1

a b c d e f g h

pion liber depărtat de regele Avem în faţă o poziţie tipică


advers. Superioritatea nebunu- cu cal bun şi nebun rău. În timp
lui constă în mobilitatea sa mai ce calul domină aproape
mare, putându-se deplasa rapid întreaga tablă, nebunul alb este
de pe un flanc pe celălalt, lipsit de mobilitate din cauza
precum şi posibilitatea de a propriilor pioni. El nu poate
apăra şi ataca, în acelaşi timp, ataca nimic, jucând doar rolul
două câmpuri depărtate unul de de apărător.
celălalt. De asemenea, nebunul Ideea de câştig a negrului
poate executa mutări de este foarte simplă. Aducerea
calului pe câmpul h4 şi

70
Ghid de studiu

pătrunderea regelui pe flancul poate fi mai pronunţat atunci


damei. când se confruntă cu doi cai
sau un cal şi nebun, întrucât
1...Rb6 2.rc3 Kg6 3.rd3Ra5 4.rc3 acum şi nebunii vor controla
[4.re4 Kh4! cu pătrunderea câmpurile de ambele culori. Ei
regelui negru] se pot constitui încă din jocul
de mijloc într-un eficient
4...Kh4 0-1 mecanism de atac asupra
*** regelui. Tragem concluzia că
Referitor la cal si nebun în perechea de nebuni este
finalul partidei (şi celelalte formaţia ce depinde mult de
faze) întâlnim astfel noţiunea structura pionilor, fiind de
de C-N bun. Aprecierea este preferat ca aceasta să nu-i
dată de structura proprie stânjenească mobilitatea.
favorabilă, fără ca mobilitatea
să fie diminuată. În contrast Apeciind situaţia următoare,
intâlnim noţiunea de C-N rău unii jucători ar putea face
adică cu mobilitatea diminuată eroarea de a concluziona că
din cauza poziţiei pionilor, cu poziţia negrului este supe-
alte cuvinte figuri stânjenite în rioară, datorită celor doi pioni
mişcări . Este de remarcat că în plus. În realitate, negrul este
aceste principii legate de pierdut datorită presiunii figu-
amplasarea pionilor pe câmpuri rilor grele pe coloana „d” şi a
de unde să stânjenească mobilităţii deosebite a celor doi
activitatea propriilor piese nebuni!
trebuie luată in seamă încă de G.Kasparov-E. Bareev
la primele mutări ale partidei. Novgorod 1994
Deci, gândeşte mereu cum muţi 

pionii în raport cu poziţia! 


     8

7
 Perechea de nebuni 
  6

De multe ori vom întâlni şi 


   5
noţiunea de avantaj al perechii 
      4
de nebuni. În cazul poziţiilor 
    3

deschise, avantajul acesteia 


    
2
   1
71
Anul II de studiu

sunt ceva mai complicate decât


a b c d e f g h

Cum ar trebui să continue în exemplele precedente .


albul? Cum ştim, matul cu un
singur nebun sau cu un singur
30.h4!! cal, fără alte piese pe tablă nu
[Cam aşa stau lucrurile în este posibil. În cazul în care
această fază avansată a partidei, partea mai tare deţine doi cai şi
când, prin propulsarea candidă rege contra rege, matul nu se
a pionului marginal, se poate realiza decât cu concur-
pregăteşte parcă o replică sul părţii care se apără (altfel
şahistă a acestuia, înfăţişând, stau lucrurile dacă există un
totodată, o uimitoare imagine pion blocat de unul dintre cai)
de zugzwang, realizată Principiul matului cu doi
pragmatic pe diverse teme stra- nebuni este acelaşi ca şi în
tegice.] cazurile precedente: partea care
deţine nebunii caută să limiteze
30…Rh8 31.h5 g5 32.qf3 Rg7 aria de mişcare a regelui
33.qf5 advers, până la anularea sa
totală în zona unuia din
[Dama se plasează pe câmpul
colţurile tablei. Partea aflată în
de unde creează presiunea cea
apărare caută să se menţină cât
mai distructivă asupra regelui
mai mult în centrul tablei şi să
negru.]
evite apropierea de coloanele şi
33…b6 34.n:d7 K:d7 5.n:g5! (1-0) liniile marginale, în special în
colţurile eşicherului, acolo
[Caracterul paşnic s-a instalat unde se găsesc câmpurile cri-
după o finalizare de înaltă tice pentru obţinerea matului.
factură tehnică. 35…h:g5 36.q:g5 Acestea sunt în număr de
Rf8 37.h6 b:c5 38.h7 + – ] 12: a1, b1, g1, h1, a2, h2, a7,
*** h7, a8, b8, g8, h8. Când regele
părţii mai slabe a ajuns pe unul
 Matul cu doi nebuni din aceste câmpuri, regele
În cazul matului cu figuri părţii aflate în atac trebuie să
uşoare, problemele care apar ocupe unul din câmpurile
învecinate, având grijă să evite

72
Ghid de studiu

poziţia de pat. Câmpurile cheie siguranţă (desigur, în cooperare


pentru regele părţii care atacă cu regele)
se află la distanţă de o mutare Să presupunem că albul
de cal faţă de câmpul din colţul continuă cu:
tablei. Acestea sunt in număr
de 8: b3, b6, c2, c7, f2, f7, g3, 1.nf3+ Re5
g6. După ocuparea unuia din [Câmpul cel mai central. Albul
aceste câmpuri, regele advers trebuie să ia regelui negru acest
va fi făcut mat cu nebunul de câmp, de aceea pregăteşte o
culoarea câmpului critic. manevră de aşteptare.

 8 2.nd2 Rd6 3.nf4 7
[Regelui negru îi rămân doar

 6
câmpurile (mai bune) c5 şi e6.

 5
Făcând abstracţie de variantele

 4 secundare ce pot interveni,

 3 jocul ar putea continua astfel:]

 2
3…Rc5 4.rc3 Rb5 5.nf4 Rc5 6.rc3 Rb5
 1
7.ne3 Ra6 8.nc6
a b c d e f g h

Regele părţii mai slabe se [se limitează mobilitatea


află în centrul tablei. În regelui negru]
acţiunea de constrângere a
8…Ra5 9.rc4 Ra6 10.rc5 Ra5 11.nf4
acestuia de a se îndrepta spre
unul din colţurile tablei, vor fi Ra6 12.nc7 Ra7 13.ne4 Ra6 14.rc6
mobilizaţi atât cei doi nebuni Ra7 15.nd3 Ra8 16.nf4 Ra7 17 Rc7!
cât şi regele propriu. Nebunii [Regele alb a ajuns în câmpul
vor colabora între ei, cheie]
schimbându-şi rolurile cu
fiecare mutare, astfel unul va 17…Ra8
susţine atacul, în timp ce [Urmează mutările tipice de
celălalt va bara accesul regelui mat, având grijă de a lăsa un
negru spre câmpurile de câmp de refugiu regelui advers]

73
Anul II de studiu

18.ne5 Ra7 19.nd4+ Ra8 20.ne4#


Precizăm că analiza pe
computer a demonstrat că doi
nebuni şi rege pot câştiga
împotriva cal si rege

 Matul cu cal şi nebun se


constituie într-o problemă mai
de complexă deorece presu-
pune un număr mare de mutări
complicate. De aceea, tema
respectivă trebuie studiată în
anii superiori de pregătire,
aceasta putând reprezenta chiar
examenul de maturitate al
jucătorului avansat.

competiţii) cu caracter
La încheierea acestui general, în vederea
ciclu anual de pregătire se stabilirii obiective a
impun unele teste cunoştinţelor acumulate
recapitulative (inclusiv precum şi o selecţie a
analiza efectivă a unor celor mai talentaţi şi
partide jucate în conştiincioşi cursanţi.

74
Ghid de studiu

Întrucât lecţiile practice  1

a b c d e f g h
complementare nu fac obiectul
acestui manual prezentăm
Următoarele poziţii sunt
selectiv câteva modele de
combinaţii în care albul mută şi
exerciţii şi poziţii test :
alb→mat într-o mutare:
obţine avantaj decisiv:

joc capcană
1.

 8




7 4.  8



6

 7




 5 6




4
 5




3

 4




 2 3



1

 2


a b c d e f g h
1
alb→mat in două mutări a b c d e f g h

2.

 8
atac dublu


 7
5.

 8


 6 

 7


 5 

 6


 4 

 5


 3 

 4


 2 

 3

 1 

 2
a b c d e f g h

alb→remiză  1

a b c d e f g h

3.

 8
transformare
 7

 6 6.

       8

 5

     7
        6
 4

        5

 3 

     4
 2 

       3
75
Anul II de studiu

     2


 4

      1

a b c d e f g h


3




 2

 1

cooperare a b c d e f g h


7

 8 ***


 7
şah prin descoperire
 6 
10 
 8
 5 

 
 7

 4 

  6

 3 

  5

 2 

  4

 1 

a b c d e f g h


 3

*** 


 2

 1

transformarea avantajului a b c d e f g h


8

 8 ***


 7
interferare
 6 

 11  8

 5 

 

 7

 4 

   6

 3 

  5

 2 

  4

 1 

a b c d e f g h

 3

*** 

 2

 1

atragere a b c d e f g h

9 


8 ***



 7
legături
 6
12 

 
8

 5 



 7

76
Ghid de studiu




6 15  8




5
 7




4
 6




3
 5





2
 4




1

 3


a b c d e f g h
2

***  1

a b c d e f g h
tactică în atac
 ***
13

 8


  7 distragere




6 16  8




5

 7




4
 6




3


5


 2

 4



1

 3


a b c d e f g h
2

***  1

a b c d e f g h
interferenţă
 ***
14

 8



 7



6
soluţiile la pagina 77

 5


  4



 3


 2

 1

a b c d e f g h După cum observăm, studiul


*** în cadrul acestui program,
tinde către atingerea aspec-
calul instabil telor de bază ale jocului,

77
Anul II de studiu

chiar dacă uneori în forme 8. 1.te7+ T:e7 2.d:e7 R:e7 3.re5 si


mai complicate. Aceasta, în albul obţine opoziţia
speranţa că timpul afectat câştigătoare +-
pentru învăţare reglează
cunoştinţele din fiecare lecţie 9. 1.te7+ Q:e7(1...R:e7 q:g7 #)
sau stadiu, în forma evidentă 2.d6+ după care se câştigă
de la simplu la complex. dama cu şah +-
10. 1.tc7 Q:h5 2.te7+ Rf8 3.t:b7+
Re8 4.te7+ Rf8 5.t:a7+ Re8
6.te7+ Rf8 7.t:h7+ Re8 8.t:h5 +-
1. 1.0-0 # (din moment ce nu s- 11. 1.te7 şi albul obţine avantaj
a făcut nici o precizare material decisiv
suplimentară, mutarea
capcană este perfect regula- 12. 1.td8+ şi datorită legătu-
mentară. rilor, negrul pierde dama

2. 1.qh3 Re4 2.tc4 # 13. 1.q:g7+ R:g7 2.g:h7+ Rf7


(mutare unică) 3.tg7+ şi
3. 1.th7 T:h7 pat albul căştigă
4. 1.d8q+ R:d8 2.0-0-0 urmat de 14. 1.ke6 –lovitură cu efect
3.r:b2 şi albul câştigă decisiv (I. Timman)
5. 1.qa8+ (1.k:b3 Qb6+ şi negrul 15. r:d4 Kb5+ 2.rc5 K:a7 3.rb6 Kc8
recuperează figura) 1...Ra2 4.rc7 Ka7 (4...Ke7 5.h7 Rg7
2.qa1+ (1...Rc2 2.qc1+ ) 6.f6+- sau 5...Kd5 6.rd6 +-)
urmat de 2...R:a1 3.k:b3+ 5.rd7 Kb5 6.h7 Rg7 7.f6! R:h7 8.f7
rege oriunde 4.k:a5 +- Rg7 9.re7 +-
6. 1.c8t (1c8q? Tc4+ 2.q:c4 pat) 16. 1.Ta3 şi indiferent unde ar
1...Ta4 2.rb3 şi datorită muta dama să pareze Nf2
ameninţării de mat, negrul mat, se pierde după şahul
pierde turnul +-; Kf3 urmat de altul prin
descoperire
7. 1.rf5 Rh7 (1...T:g7 2.th1 #) 2.rf6
Ta8 3.g8q T:g8 4.th1#

78
Ghid de studiu

79
Anul II de studiu

Tematică
pentru anul II
de studiu Dicţionar selectiv
- completare –
Parcurgerea acestui ciclu
implică deja condiţia asimilării A
în trecut a unui minim bagaj de
cunoştinţe. Chiar dacă nu va fi antrenament – proces de
accesibil la acelaşi nivel pentru pregătire sub conducerea unui
toţi cursanţii, nu trebuie să instructor sau antrenor;
constituie pentru nimeni un aprecierea poziţiei – analiza
motiv de renunţare. Totul se poziţiei pe baza unei serii de
poate revizui şi recupera în caracteristici statice şi relative
viitor... ale pieselor, care formează
Având în vedere că problemele ansamblul criteriilor funcţio-
devin din ce în ce mai com- nale de evaluare;
plexe, s-a renunţat la împărţirea arbitru – persoană care
materialului pe lecţii (aceasta conduce după regulament
ramânând în sarcina celor care competiţia şahistă;
vor preda) recomandând pentru
studiul strategiei, aferent atragere – procedeu tactic prin
acestui an o reţetă în ore de care o piesă adversă este
pregătire după cum urmează: obligată să ocupe o poziţie
dezavantajoasă;
a. Deschideri (repertoar) .. 15
b. Combinaţii.................... 25 B
c. Joc poziţional ............... 50
blitz – partidă de şah fulger;
d. Finaluri ......................... 40
e: Partide şi analize ........ 120

80
Ghid de studiu

blocadă – limitarea mobilităţii poziţii favorabile, în special


unui potenţial factor important regele în finaluri de pioni;
de luptă, aplicabilă uneia sau
unui grup de piese, prin clasificări sportive – nivel
sistemul blocheur; intern cat. III – II – I, CM, M,
ME;
blocheur – figura care
stopează mişcarea unei piese, coeficient ELO (rating) –
de obicei un pion liber advers; sistem valoric independent de
apreciere obiectivă prin punctaj
bluf – o acţiune neclară, în a forţei de joc, pentru jucătorii
poziţie mai slabă, prin care se competitivi;
doresc complicaţii bazate pe
eventuale erori ale adversarului combinaţie – manevră tactică,
de efect, cu sau fără sacrificii,
C care poate rupe radical şi
neaşteptat echilibrul poziţional;
calculul variantelor –
verificarea permanentă a compensaţie – deţinerea unui
posibilităţilor proprii şi ale anumit avantaj poziţional în
adversarului. Se anticipează schimbul unuia material;
mental, un şir de variante
posibile; consolidare – operaţie obişnuit
preventivă de întărire a unei
calitate – noţiunea se referă la zone strategice importante;
poziţiile în care una din părţi (supraapărare)
deţine un turn în schimbul unei
figuri uşoare; contraatac – ripostă activă
contra unui atac advers care
ceas de control – ceas prevăzut aparent a obţinut iniţiativa, prin
cu două cadrane care care se urmăreşte profit de pe
înregistrează succesiv timpul urma oricărei fisuri a activităţii
de gândire aferent partidei; primare;
câmp corespondent – impune contrajoc – acţiunile active
ocuparea unui câmp cheie adverse sunt contracarate cu
(unic valabil) în vederea aceeasi metodă care vizează
ocupării de la distanţă a unei preluarea iniţiativei;

81
Anul II de studiu

contrasacrificiu – reprezintă distrugere – procedeu tactic


un mijloc de răsturnare sau care urmăreşte eliminarea
complicare a jocului prin apărării prin sacrificii diverse;
refuzarea momentană a unui
sacrificiu; F

contraşah – eliminarea falangă – structură cu mai


atacului dat asupra regelui mulţi pioni alăturaţi aşezaţi în
printr-un şah asupra celui linie;
advers; fazele partidei – deschidere,
criză de timp – deficit mare în joc de mijloc, final, succedate
timp de gândire; depăşirea de etapele: trecerea către jocul
timpului de gândire conduce cu de mijloc şi trecerea în final;
mici excepţii la pierderea fianchetto – plasametul nebu-
partidei; nilor pe diagonalele principale
cursă – acţiune care provoacă (câmpurile b2, g2 respectiv b7,
adversarul la răspunsuri aparent g7);
bune, dar în realitate greşite; FIDE – Federaţia Internaţi-
onală de Şah;
D
derocare – pierderea dreptului final – ultima parte a partidei,
de a efectua rocada; caracterizată prin reducerea
numărului de piese rămase în
dezlegare – eliberarea unei luptă;
piese aflată pe legătură;
flanc – împărţirea tablei în
dezvoltare (cu tempo) – două, pe direcţia coloanelor,
scoaterea rapidă a pieselor în flancul regelui şi flancul damei;
joc, uneori prin atacuri ce
asigură iniţiativa; forfait – pierderea jocului prin
neprezentare;
dinamica poziţiei – resursa
poziţiei de a se putea efectua G
acţiuni în diverse zone al tablei; gambit – deschidere
caracterizată printr-un

82
Ghid de studiu

sacrificiu oferit cu scopul îndepărtare – procedeu tactic


obţinerii iniţiativei; prin care o piesă este forţată să
părăsescă un câmp sau zonă
ideie de joc – variantă care importantă din poziţia adversă;
răspunde ca motivaţie planului
de joc ales; J
improvizaţie – alternativă jadoupe (aranjez) – prevenire
neteoretică, având deseori obligatorie în cazul atingerii
scopul psihologic de a deruta unei piese incorect aranjate pe
un adversar foarte bine pregătit tablă.
teoretic.
joc combinativ – desfăşurarea
inovaţie toretică – contribuţie luptei se bazează pe lovituri
cu o mutare sau variantă având tactice diverse, presărate cu
titlul de noutate; variante forţate, unde calculul
concret joacă un rol decisiv;
insulă de pioni – pioni dispuşi
izolat, de regulă fiind o joc de mijloc – este faza în
structură nefavorabilă; care ideile ţin mult de domeniul
creaţiei, al cunoştinţelor meto-
interferenţă – procedeu tactic dice, exprimate la un nivel cât
prin care se întrerupe controlul mai ridicat, fiind exclusă
unei figuri asupra unui punct aplicarea unor variante liniare;
important al poziţiei;
joc poziţional – se caracte-
intervertire de mutări – rizează prin acumularerea
schimbarea ordinii mutărilor treptată a unor mici avantaje
intr-o anumită variantă poziţionale, care se vor putea
teoretică sau aparent forţată; tranforma în altele, cu caracter
intuiţie şahistă – înzestrare decisiv;
nativă de pătrundere a esenţei lanţ de pioni – structură de
unei poziţii, invocând expe- pioni plasaţi pe aceeaşi diago-
rienţa şi simţul de a efectua nală care se apără reciproc;
mutări care nu se bazează pe
analize raţionale

83
Anul II de studiu

legare – un procedeu foarte până la prinderea lui într-o


eficace, prin care una sau mai capcană;
multe piese sunt imobilizate;
poantă – mişcare foarte ascun-
M să într-o combinaţie;
mobilitatea figurilor – capaci- pod – manevră de câştig în
tate a figurilor de a lua parte la unele finaluri de R, T contra R,
un număr cât mai mare T şi pion;
de operaţii tactico-strategice
active, fără a se mişca de pe program de şah – transpu-
câmpurile pe care le ocupă sau nerea algoritmului şahist
de a interveni în orice moment într-un set de instrucţiuni care
în alt sector important al tablei; permit analiza şi jucarea de
partide pe calculator;
morişca – formă de atac dublu,
succesiv la rege; R
regulament – ansamblu de
P
norme şi reguli după care se
pătratul – regulă de calcul desfăşoară în mod obligatoriu
folosită în finaluri de rege şi toate partidele şi concursurile
pion contra rege, pentru a se şah
deduce perimetrul de oprire a
pionului către transformare; S

perechea de nebuni – prezintă sacrificiu – reprezintă o ofertă


avantaj în anumite tipuri de deliberată de material cu un
poziţii deschise, când se pot scop bine determinat;
dovedi mai puternici decât schemă de joc – ramificaţie a
cuplul cal-nebun; unei variante teoretice;
piesă în priză – se lasă nejus- spaţiu – este un element
tificat o piesă sub atacul strategic care se referă la
advers; stăpânirea unei zone extinse,
plasă de mat – închiderea pentru a asigura maxima
sistematică a refugiului regelui mobilitate a figurilor;

84
Ghid de studiu

strategie – un reper esenţial în teorie – totalitatea infomaţiilor


conceperea şi realizarea planu- complexe şi elementare care
rilor de joc, ce oferă principiile stau la baza studiului
generale ale desfăşurării luptei principiilor strategice şi tactice
şahiste, fiind baza artei jocului în partida de şah
poziţional;
timp de gândire – reprezintă
străpungere – pătrundere timpul afectat fiecărui jucător
printr-o structură adversă în cadrul unei partide stabilit
utilizată des prin sacrificii de prin regulamentul concursului
pion cu diferite scopuri respectiv.
poziţionale sau tactice;
titluri sportive – maestru
structură – dispunerea pioni- FIDE, maestru internaţional,
lor, element strategic esential al mare maestru şi aleatoriu
jocului poziţional; campion mondial;
supraapărare - operaţie obiş- V
nuit preventivă de întărire a
unei zone strategice importante variantă – serie logică de
(consolidare); mutări care în funcţie de
răspunsul adversarului poate
T avea multiple ramificaţii,
forţate sau nu.
tactică – o parte a teoriei
şahului care oferă mijloacele Z
concrete de realizare a obiec-
tivelor strategice (procedee); zugzwang(forţare) – se con-
stată în unele poziţii când
tempo – unitate de măsură a dreptul la mutare constitue un
mutării care ne arată că dezavantaj care conduce fie la
efectuarea de mutări inutile înrăutăţirea situaţiei, fie la
conduce la principiul că a pierderea partidei
pierde un tempo înseamnă a
face intr-un număr egal de
mutări cu o mutare utilă mai
puţin decât adversarul;

85
Anul II de studiu

În afară de simbolurile albul are un avantaj


+-
cunoscute deja, pentru comen- decisiv
tarii, se mai folosesc şi unele negrul are un avantaj
care exprimă o apreciere gene- -+
decisiv
rală a unei poziţii, survenită la = joc egal
un moment dat în desfăşurarea ∞ joc dificil de apreciat
unei partide. Cele mai uzuale ∞ egalitate pe fondul
sunt: = unui joc complicat
cu atac
albul are un mic cu iniaţiativă
± cu compensaţie pentru
avantaj W
negrul are un mic material
+
avantaj nu există compensaţie
W
pentru material

86
Ghid de studiu

 studiul intens asupra


Pentru cei care conduc procesul de principiilor dezvoltării şi
pregătire:
coordonării armonioase a
Pe parcursul acestui stagiu pieselor în deschidere, joc
vom constata desigur o de mijloc, final;
diferenţă clară a nivelului de  siguranţă prin joc poziţional;
înţelegere şi asimilării de
 dezvoltarea continuă a
cunoştinţe între cursanţi,
capacităţii de calcul
evidenţiate prin consistenţa
(rezolvări multiple: analiză
ideilor aplicate în partidele
poziţii, combinaţii, studii,
oficiale şi nu numai. Laturile
probleme);
pozitive concentrate în jocul lor
 analiza propriilor partide cu
(jucători deveniţi poate între
şi fără ajutorul programelor
timp clasificaţi, decişi să se
speciale pe computer;
supună pentru mulţi ani unor
forme riguroase de pregătire) ar  partide libere cu sau fără
putea fi îmbunătăţite în cursul tematică impusă;
ciclulului de pregătire, prin  modul de dezechilibrare a
unele lecţii suplimentare care unor poziţii – pentru forţarea
să vizeze familiarizarea cu jocului la câştig;
unele aspecte rămase încă  abordări în manieră
nedefinite, (în funţie de vârstă dinamică a jocului;
şi sex) întrucât acestea vor  selectarea unor deschideri
trebui oricum să constituie o care permit trecerea rapidă
prioritate permanentă în drumul în faza finală (cu predilecţie
evoluţiei către performanţă. pentru cei care o stăpânesc
bine);
Aprofundare:  pregătirea pentru concurs
 tendinţe moderne ale jocului (direct sau pentru potenţiali
în deschidere; adversari);
 mutări critice în deschidere;  cunoaşterea perfectă a
 ritmul de joc (dozarea regulamentului jocului de
timpului de gândire la şah;
începutul jocului şi pe
parcurs);

87
Anul II de studiu

propriile figuri să stea în


Strategia apărarea lor.
 Plasarea figurilor uşoare pe
 Succesiunea dezvoltării în poziţii optime de exercitare
deschidere a unor presiuni asupra
sectorului advers. Nu
Partida de şah se împarte în trebuie să impiedice
trei părţi, denumite faze: mobilitatea altor piese
deschiderea, jocul de mijloc şi proprii.
finalul.  După rocadă, în funcţie de
Aşa cum deja am fost situaţiile ivite, vor intra în
iniţiaţi, deschiderea reprezintă joc şi figurile grele.
faza de început a partidei, în Deocamdată au rolul de a
care are loc mobilizarea exercita presiune de la
generală a forţelor, în vederea distanţă pe coloanele
declanşării acţiunilor viitoare deschise sau semideschise în
cu caracter restrâns şi bine vederea apărării sau
definit. susţinerii unor acţiuni în
centru sau pe flancuri.
Se recomandă:  Se vor evita pierderile de
 Dezvoltarea pionilor, îndeo- timp şi material, pentru care
sebi celor centrali. Aceştia nu se obţine o compensaţie
trebuie să asigure controlul suficientă, datorate unor
unor câmpuri importante şi mutări ce nu respectă
vor putea proteja propriile principul armoniei.
figuri de eventualele atacuri  Este necesară înţelegerea
adverse neplăcute. ideilor aplicate de adversar.
 Orice mutare de pion  Cu albul, trebuie acţionat în
trebuie făcută cu un scop general pentru obţinerea
precis. Deplasarea lor poate iniţiativei, iar la negru se
lăsa anumite câmpuri recomandă o tactică elastică
importante descoperite, de menţinerea a echilibrului
oferind părţii adverse şi preluarea iniţiativei.
obiective precise de urmărit
sau obligă prematur

88
Ghid de studiu

Atenţionare: nici unul din Iată două exemple:


principiile mai sus menţionate
nu trebuie aplicat mecanic. În a. ieşirea prematură a damei
practică există şi excepţii Deschiderea engleză
justificate de natura poziţiei Z. Peng - O. Basagic
sau de intenţiile ascunse ale Novisad – 1990
jucătorilor. Uneori, efectuarea 1.c4 e5 2.kc3 Kf6 3.g3 c6 4.ng2
unor mutări cu aceeaşi figură,
[teoria recomandă 4.kf3]
ieşirea timpurie a damei sau
crearea de slăbiciuni sunt 4…d5 5.c:d5 c:d5 6.qb3 Kc6
folosite pentru a se da jocului o
turnură oarecum riscantă, dar [un sacrificiu corect de pion
nu neapărat greşită în pentru iniţiativă;]
contextul respectiv. 7.k:d5 Kd4 8.qc4
***
Pe parcusul primelor 10-20 [o greşeală gravă; trebuia jucat
de mutări, ambele părţi dispun 8.k:f6+;]
de un număr foarte mare de
posibilităţi, riguros sistema- 8…C:d5 9.nd5 b5!
tizate şi analizate în teorie. 

Cunoaşterea variantelor şi 
 8

corecta interpretare a acestora,  7

permite evitarea din start a unor 


 6

curse sau mutări greşite.
 5

Nerespectarea principiilor  4

de bază: întârziere în dezvol- 

 3

tare, lipsă de coordonare, 


 2

slăbirea unor cîmpuri impor- 

 1

tante sau goana de câştig a b c d e f g h

material în dauna mobilizării [o replică, neprevăzută de alb,


armonioase a forţelor conduc prin care va fi sancţionată
deseori la acţiuni energice ale imediat poziţia expusă a damei]
adversarului cu efecte distrugă-
toare. 10.nc6+

89
Anul II de studiu

[albul ar fi avut dificultăţi mari 

 8

şi după 10.n:f7+ Re7 11.qd5 Kc2+




 7

12.rd1 K:a1 13.q:a8 Qc7 14.nb3 Ne6!] 

 6

10…Nd7 11. N:d7 Q:d7 12.qd3 Qc6! 


 5


 4

[atac dublu decisiv, permis de  3

întârzierea în dezvoltare a 


 2

albului] 

 1

a b c d e f g h
13.kf3 Kc2+ 14.rd1 K:a1 15.qc3 Tc8
16.b3 Nd6 17.nb2 Qa6 18.qd3 Q:a2 (0- Jucătorii fără experienţă nu
1) trebuie să se grăbească cu
învăţarea temeinică a varian-
b. sancţionarea pierderii de telor teoretice. Înţelegerea
timp. subtilităţilor acestora necesită
Apărarea siciliană. mai întâi cunoaşterea perfectă a
R. Fischer – S. Rechewsky principiilor, după care au fost
SUA 1958 concepute şi implicit a ideilor
1.e4 c5 2.kf3 Kc6 3.d4 c:d4 4.Kd4 g6 de bază pe care le pot oferi în
5.kc3 Ng7 6.ne2 Kf6 7.nc4 0-0 8. nb3 continuarea jocului.
Ka5?? Folositor este deocamdată
fixarea unui repertoriu restrâns,
[corect era 8...d6, urmat de cu 8-10 mutări în deschidere –
9...Nd7; mutând pentru a doua variante de bază, ce va fi
oară calul, înaintea terminării dezvoltat în timp, paralel cu
dezvoltării, negrul va fi perfecţionarea şi înţelegerea
pedepsit surprinzător de rapid] profundă a tehnicii şahiste.
Marele maestru A. Kotov
9.e5! Ke8 10.n:f7+! (1-0)
considera utilă, din punct de
[negrul a cedat, intrucât pier- vedere al începătorului obser-
derea damei nu mai poate fi varea periodică, începând chiar
evitată: 10...Tf7 11.ke6 sau 10...r:f7 după primele mutări, raspun-
11.ke6! R:e6 12.qd5+ Rf5 13.g4 cu zând apoi la un set de întrebări
atac de mat] simple de genul:

90
Ghid de studiu

 figurile sunt dezvoltate Partida italiană


suficient?
1.e4 e5 2.kf3 Kc6 3.nc4 Nc5
 aşezarea pionilor şi figurilor
nu este lipsită de armonie? Deschidere cunoscută încă din
 nu am făcut oare prea multe sec al XVI-lea, în special
mutări de pioni? datorită maeştrilor italieni. In
 regele propriu este oare în prezent ea este destul de
pericol imediat? frecvent jucată, studiul său
 de ce a trebuit la început fiind mereu imbogăţit de
mutată de mai multe ori practică.
aceeaşi piesă?
4.kc3 Kf6 5.d3 d6 6.ng5 h6 7.n:f6 Q:f6
Utilizând cel puţin o dată, în 8.kd5 Qd8 9.c3 Ke7 10.b4 Kd5 11.b:c5
timpul fazei de deschidere, Ke7
această metodă de autocontrol ***
(de preferinţă pe timpul de
gândire al adversarului) pot fi Jocul celor 2, 3 şi 4 cai
evitate unele abateri de la 1.e4 e5 2.kf3 Kc6
principiile de bază sau, dacă ele
au fost deja comise, jucătorul Datorită asaltului limitat al
are şansa de a se "trezi la pionilor şi posibilităţilor rapide
realitate", încercând să limiteze de schimb a figurilor, jocul
efectele. cailor a fost mult timp consi-
derat ca fiind o deschidere
Elemente teoretice sintetice paşnică. Teoria modernă
(pentru formare repertoar) evidenţiază şi aici unele
posibilităţi tactice.
Vom sublinia că denumirea
deschiderilor provine fie de la 3.kc3 Kf6 4.nb5 Nb4 5.0-0 0-0 6.d3 Nc3
locul de origine, fie după 7.b:c3 d6 8.ng5! Qe7 9.te1 Kd8 10.d4
numele celor care le-au Ke6 11.nc1 c5 12.d5 Kc7 13.nd3 =
inventat. ***
Apărarea rusă

 Deschideri deschise 1.e4 e5 1.e4 e5 2.kf3 Kf6

91
Anul II de studiu

Studiată la începutul secolului 7…d5 8.e:d5 K:d5 9.ke5 K:e5 10.t:e5


al XIX-lea de primul mare Kf6 11.d4 Nd6 12.te1 [tacul
maestru al Rusiei, A. Petrov. Marshall]
Este jucată astăzi cu multă
încredere la turneele de cel mai  Deschideri semideschise
înalt nivel. Caracteristica
principală o constituie contra- Cuprind sistemele la care
atacul rapid asupra pionului e4. negrul răspunde la 1.e4 cu alte
mutări decât 1…e5
3.ke5 d6 4.kf3 Ke4 5.qe2 (5.nd3 d5)
Qe7 6.d3 Kf6 7.ng5 Q:e2+ 8.n:e2 Ne7 Apărarea Alehin
9.kc3 c6! 10.b4 Kbd7 11.0-0 Kf8 12.b5 1.e4 Kf6
Ke6 =
*** Introdusă în practică de
genialul şahist rus A. Alehin în
Partida spaniolă 1921, această apărare subtilă
are la bază ideea cedării
1.e4 e5 2.kf3 Kc6 3.nb5 a6! 4.na4 Kf6
centrului, pentru ca ulterior
5.0-0 Ne7 6te1 b5 7.nb3 d6 8.c3 0-0
pionii adverşi să devină
Sistem de joc complex, cu obiective de atac. Viabilitatea
analize ample intrat în ideii a fost unanim recunoscută,
repertoriul a numeroşi mari în prezent fiind frcvent folosită
maeştri de elită. Albul tinde în marile turnee.
către stăpânirea zonei centrale
2.e5 Kd5 3.d4 d6 4.c4 Kb6 5.f4 d:e5
şi pregăteşte atacul pe flancul
regelui. Cu metode diverse, 6.f:e5 Nf5 7.kc3 e6 8.ne3 Nb4 9.kf3 c5
negrul menţine tensiunea în 10. ne2 Kc6 11.0-0 =
centru şi elaborează acţiuni pe ***
flancul damei.
4.nc6 d:c6 5.kc3 f6 6.d4 e:d4 7.qd4 Qd4
Apărarea Caro-Kann
8.kd4 Nd6 9.ne3 Ke7 10.0-0-0 Nd7
11.kb3 0-0-0 = [varianta 1.e4 c6 2.d4 d5
schimbului.]
Metodă solidă de contraatac în
centru datorată germanului

92
Ghid de studiu

Caro şi austriacului Kann, care 3.kd2 Kf6 4.e5 Kfd7 5. f4 c5 6.c3 Kc6
au analizat-o în detaliu. [varianta Tarrasch]
***
3.kc3 d:e4 4.k:e4 Nf5 5.kg3 Ng6 6.hf3
Kd7 7.h4 h6 8.h5 Nh7 9.nd3 N:d3 Apărarea Pirc-Ufimţev
10.qd3 Qc7 11.nd2 Kgf6 12.0-0-0 e6
1.e4 d6 2.d4 Kf6 3.kc3 g6 4.f4 Ng7
13.rb1 Ne7 =
5.kf3 0-0 6nd3 Kc6 7.0-0 e5 d:e5 f:e5
***
9.d5 Kd4 10. ke5 Kd5 11 kd5 Ne5
Apărarea franceză: ***
1.e4 e6 2.d4 d5 Apărarea scandinavă
Apărare foarte solidă. Albul 1.e4 d5
acţionează pe flancul regelui,
iar negrul contraatacă pe Riscând de la început pierderea
flancul damei, de unde unui tempo, negrul caută să
presează asupra pionilor elimine stâjenitorul pion de la
centrali, pregătind o eventuală e4
subminare a acestora. 2.e:d5 Q:d5 3.kc3 Qa5 4.d4 Kf6 5.kf3 c6
3.e:d5 e:d5 4.nd3 Kc6 5.c3 6.nc4 Nf5 7.nd2 e6
[varianta schimbului] ***

3.kc3 Kf6 4.ng5 Ne7 5.e5 Kfd7 6.n:e7


Q:e7 7.f4 0-0 8.kf3 c5 9.d:c5 Kc6 10.nd3
f6 11.e:f6 Tf6 [varianta clasică]
4.ng5 d:e4 5.ke4 Ne7 6.nf6 g:f6 7.kf3 f5
8.kc3 Nf6 9.qd2 c5! = [varianta Apărarea siciliană
Rubin-stein] 1.e4 c5 2.kf3
4.e5 c5 5.a3 Nc3 6.b:c3 [varianta Jucată la cele mai înalte nivele,
Nimzovici] s-a dovedit a fi o armă deosebit
3…Kf6 4.e5 Kd7 5kce2 c5 6.c3 de tăioasă ce imbină eficace
[varianta Steinitz] arta apărării cu cea a
contraatacului.

93
Anul II de studiu

2…d6 3.d4 c:d4 4.k:d4 Kf6 5.kc3 a6 6. 1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.g3 d5 4.kf3 d:c4
nc4 atacul Sozin sau 6.ng5 5.ng2
[varianta Najdorf]
Gambitul damei
5…e6 6.g4 [atacul Keres] sau
1.d4 d5 2.c4
6.ne2 [varianta Scheveningen]
Sistem foarte diversificat fiind
5…g6 varianta dragonului
cuprins într-o vastă literatură.
2…Kc6 3.d4 c:d4 4.k:d4 Kf6 5.kc3 e5
2…d:c4 3.kf3 Kf6 4.e3 e6 5.n:c4 c5
6.kdb5 d6 7.ng5 varianta
6.0-0 a6 7.qe2 b5 8.nb3 Nb7 9.kc3
Celiabinsk
Kbd7 10.td1 Ne7 = [varianta
5…d6 6.ng5 [atacul Richter gambitul damei acceptat]
Rauzer]
2…e6 3.kc3 Kf6 4.kf3 Ne7 5.ng5 0-0
4…e6 5.kc3 a6 6.ne2 7.Kge7 6.e3 [varianta clasică]
[varianta Taimanov]
4.c:d5 e:d5 5.ng5 c6 6.qc2 Ne7 7.e3
2…e6 3.d4 c:d4 4.k:d4 a6 5.nd3 d6 Kbd7 8.kf3 0-0 9.nd3 Te8 10.0-0 Kf8
6.c4 [varianta Paulsen] [varianta schimbului]
***
3…c5 4.c:d4 e:d5 5.kf3 Kc6 6.g3 Kf6
7.ng2 Ne7 8.0-0 0-0 [apărarea
Tarasch]
***

 Deschideri semiînchise
Cuprind sisteme ce încep cu
 Deschideri închise 1.d4 şi nu se regăsesc în
Cuprind sisteme ce încep cu celelalte grupe
1.d4 şi derivă din gambitul Apărarea Benoni
damei. Prin natura lor, oferă o
mare libertate continuărilor cu 1.d4 Kf6 2.c4 c5 3.d5
caracter poziţional.
Deschidere cu multiple posibi-
Deschiderea catalană lităţi dinamice.

94
Ghid de studiu

3…e6 4.kc3 e:d5 5.c:d5 6.e4 g6 7.kf3 ***


Ng7 8.ne2 0-0 9.0-0 te8 10.kd2 a6
Apărarea olandeză
10.a4 [varianta modernă]
1.d4 f5
3…e5 4. kc3 d6 5.e4 Ne7 6.kf3 0-0
7.nd3 a6 8.0-0 Ke8 9.a3 g6 10.b4 b6 Riscând din deschidere o mică
[varianta închisă] slăbiciune a liniei de apărare a
*** regelui, negrul tinde către
controlul importantului avan-
Apărarea Nimzovici post de la e4
1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.kc3 Nb4 2.kf3 Kf6 3.g3 e6 4.ng2 Ne7 5.0-0 0-0
Oferă negrului multe posibili- 6.c4 d5 7.qc2 c6 8.ke5 Kbd7 9.kd3 Ke4
tăţi pentru o dezvoltare sigură. 10.kbd2 Qe8 11.kdf3 ∞
4.e3 0-0 5.nd3 d5 6.kf3 c5 7.0-0 c:d4 3.c4 d6 4.kc3 g6 5.g3 Ng7 6.ng2 0-0
8.e:d4 d:c4 9.n:c4 b6 10.ng5 Nb7 11.tc1 7.0-0 c6 8.d5 Qe8 9.kd4 Nd7 10. tb1
Kc6 = Ka6 =
***
4.qc2 c5 5.d:c5 Ka6 6.a3 N:c3 7.q:c3
Kc5 =
***

Apărarea Grünfeld
Indiana damei
1.d4 Kf6 2.c4 g6 3.kc3 d5
1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.kf3 Negrul permite formarea
Se refuză legătura 3.kc3 Nb4 centrului de pioni albi, pentru
a-l ataca ulterior.
3…b6 4.g3 Nb7 5.ng2 Ne7 6kc3 0-0
7.0-0 ke4 = 4.c:d5 K:d5 5.e4 K:c3 6.b:c3 Ng7 7.nc4
0-0 8.ke2 c5 0.0-0 Kc6 10.ne3 Ka5
4…Na6 5.b3 Nb4 6.nd2 Ne7 7.ng2 d5 11.nd3 b6 12 qd2 Nb7 =
8.ke5
8.qd2 Qa5 9.tc1
4.a3 Nb7 5.kc3 d5 6.c:d5 K:d5 7.qc2 ***
K:c3 8.b:c3 Ne7 9.nb5+ c6 10.nd3

95
Anul II de studiu

Indiana regelui 1…e5 2. kc3 Kf6 3.g3 c6 4.d4 e:d4


5.q:d4 d5 6.ng2 Ne6 7.c:d5 c:d5 8. kf3
1.d4 Kf6 2.c4 g6 3.kc3 Ng7 4.e4 d6
3. kf3 Kc6 4.g3 Nb4 5.ng2 0-0 6.0-0 e4
Jucată în confruntări de
7.kg5 Nc3 8.b:c3 Te8 9.f3 ∞
nivel înalt are o reputaţie de
verificată soliditate. 3.g3 d5 4.c:d5 K:d5 5.ng2 Kc7 8.kf3
5.f3 0-0 6.ne3 e5 7.d5 Kh5 8.qd2 f5 9.0- Kc6 7.qa4
***
0-0 f4 10.nf2 Nf6 11. qe1 ±
Deschiderea Reti
5.kf3 0-0 6.ne2 e5 7.0-0 Kc6 8.d5 Ke7
9.ke1 Kd7 10.kd3 f5 11.nd2 Kf6 12 f3 f4 1.kf3 d5 2.c4
13 c5 g5
Prezintă o luptă poziţională
6.g3 e5 7.ng2 Kbd7 8.0-0 Te8 9.te1 c6 prelungită. Albul vizează
10.h3 centrul advers de pe poziţii
*** destul de retrase. Jocul oferă
elemente diversificate datorită
păstrării structurii mobile a
pionilor
 Deschideri de flanc
2…c6 3.b3 Kf6 4.nb2 Nf5 5.g3 e6
Cuprind sistemele în care
6.Ng2 Kbd7 7.d3 Nd6 8.kbd2 h6 9.0-0
jocul începe pe unul din
a5 10.a3 Nh7 =
flancuri. Cu excepţia deschi-
***
derii engleze, jocurile de flanc
sunt în prezent rar jucate  Gambituri importante
Deschiderea engleză
Gambitul regelui
1.c4
1.e4 e5 2.f4
Se caracterizează prin
Reprezintă arma cea mai
multiple posibilităţi de intrare
compexă de luptă îm cadrul
prin intervertire în alte sisteme
jocurilor deschise. Prin
de joc, fiind de aceea preferată
sacrificiul de pion se urmăreşte
de numeroşi mari maeştri.
obţinerea superiorităţii în
dezvoltare, combinată cu
96
Ghid de studiu

dominaţia în centru. Aceste deschiderile teoretice de bază,


compensaţii permit albului poziţiile rezultate sunt relativ
crearea de ameninţări reale de egale şi oferă şanse ambelor
atac asupra regelui advers, părţi. În continuare fiecare
situaţie ce se poate solda însă şi trebuie să caute ca prin
cu realizări poziţionale. Negrul manevre iscusite (arta navi-
poate organiza o apărare solidă gării) să oblige pe adversar să-
şi lupta pe anumite căi pentru şi creeze slăbiciuni sau să
iniţiativă. strice armonia pieselor. Orice
greşeală cât de mică va trebui
2…e:f4 [gambitul regelui apoi exploatată vizbil în jocul
acceptat] de mijloc.
2…Nc5 sau 2…d6 [gambitul
regelui refuzat]
2…d5 3.e:d5 e4 [contragambitul
regelui]
Gambitul Volga-Benkö Introducere în tactică
1.d4 Kf6 2.c4 c5 3.d5 b5 Cum s-a dedus din unele
Esenţa sistemului este de exemple, operaţiunile tactice se
natură modernă şi constă în bazează de obicei pe metode de
elemente poziţionale: presiune constrângere, cum ar fi: atacul,
pe coloanele semideschise "a" captura unei piese, sacrificiul,
şi "b", controlul diagonalei a6- ameninţarea directă sau
f1 cu obţinerea unei dispuneri indirectă.
armonioase a figurilor. Cu ajutorul acestor procedee
se poate dezvolta unul din cele
4.c:b5 a6 5.b:a6 N:a6 [varianta mai frumoase, fanteziste şi
principală] creatoare elemente: combinaţia.
*** Jocul combinativ este o formă
Constatare: de luptă cu un caracter
Întrucât respectă principiile surprinzător, neobişnuit, care
dezvoltării şi coordonării poate oferi impresii estetice
armonioase a figurilor în deosebite. Prin combinaţii se

97
Anul II de studiu

pot anula avantaje materiale şi   8

poziţionale ale părţii adverse. 

 7

Iraţionalitatea unei mutări 

 6

setransformă brusc datorită 

 5

forţei de calcul şi fanteziei 

 4

şahistului, într-o armă a 

victoriei. 
 3

Combinaţiile în şah au 
 2

practic dimensiuni nelimitate,  1

a b c d e f g h
înregistrând o gamă variată de
idei şi motive pe teme simple 1.kb6! c:b6
sau complexe, putându-se […rb7 2.kc4! (1-0)]
manifesta în toate fazele
partidei.” Sacrificiul, care stă 2.rg3 Rb7 3.rf4 Rc7 4.re5 Rd7 5.rd5!
de obicei la baza oricărei Rc7 6.re6! (1-0)
combinaţii, este elementul ce ***
dă tonusul necesar expresiei 

practice a ideilor combinative. 


 8

Evaluarea forţei dinamice a 7

unei figuri sau a unei poziţii stă 



 6

la baza sacrificiului. În căutarea 


 5

atacului direct sau a combina- 4

ţiei care duce la acesta, nu  3

trenuie să ne fie teamă de


 2

sacrificiile materiale dacă pozi- 

 1

ţia dinamică a forţelor o cere. a b c d e f g h

Fiind un domeniu imens, 1.d7+! R:d7 2.ne5! Rc8 3.rf4 Nb8


studiabil în toată cariera şahistă
facem o mică introducere în [dacă negrul nu încearcă acum
tactica finalurilor. Elementele schimbul nebunilor, albul pă-
ceva mai complexe le trunde fără probleme 3...Rd7
recomandăm în cadrul lecţiilor 4.rg5 Re7 5.rg6 Re8 6.rf6 Rd7 7.rf7
practice suplimentare Rc8 8.r:e6 Rb7 9.rd7 Ra8 10.rc6!
(greşit 10.rc8? Nb8! 11.nb8 pat)]
 Sacrificiul
4.n:b8 R:b8 5.re5 Rc7 6.r:e6! (1-0)
98
Ghid de studiu

*** [4...Tc1+? 5.rb4 Tb1+ 6.ra3 Ta1+7.rb2+ +-]
 8

5.tc8! T:a7 6.rb6+! (1-0)
 7


 6 ***

 5 L. Kubbel




4
 8




3
 7




2
 6



1

 5


a b c d e f g h
4

1.q:d6+! c:d6 2.rf6 (1-0) 3

Observăm în cele 3 diagrame 


 2

cum, pe calea sacrificiului, se  1

a b c d e f g h
obţine o poziţie cu pion alb pe
linia a 5-a contra pion negru pe 1.e6! d:e6
linia a 6-a. Urmează apoi [Pionul trebuie luat, altfel se
pătrunderea regelui alb cu ameninţă mat pe coloana g. Nu
câştigul pionului şi al partidei. ajută nici încercarea de
*** închidere a drumului turnului
 Deschidere de linie spre g5 prin 1...d5 2.tc2 d:e4 3.tg2 şi

      8

matul este imparabil]
      7
 2.tg5 Qc6!

       6

       5 [la 2...Qb7 se câştigă forţând

     4 deschiderea liniei a 7-a, 3.tg8+

       3 Rf7 4.d6+! e:d6 5.tg7+]
     2

      1 3.tg8+ Rf7 4.kg5+ Rf6 5.f3!!


a b c d e f g h

1.rf4 Rf2! 2.re4 Re2 3.rd4 Rd2 4.Rc5! [nu numai că închide drumul
Rc3 damei spre câmpul h1, dar la
5...Rf7 6.ke5+, iar la 5...Qf3 6.tf8+
duce la câştig]

99
Anul II de studiu

5…e5 6.tg6+ Rf5 7.t:c6


a b c d e f g h

(1-0) 1.a5!! T:g1 2.rg1 Rg7 3.a6 Nb8 4.rh1!


***
[o mutare unică, de studiu, care
Subliniem faptul că aproape
forţează în final o superbă
toate operaţiile tactice şi
poziţie de pat.]
relaţiile apecifice ce apar, mai
ales în jocul de mijloc se 4…Rg8 5.rg1 Rf8 6.rh1 Re8 7.g5 f5
întâlnesc şi în finaluri 8.g6 f4 9.g7 Rf7 10.g8q R:g8 11.a7 Na7
*** (½-½)
Încheierea luptei dramatice ***
din jocul de mijloc, care a fost
dominată de negru, a dus la
poziţia finală din diagrama Leviţki-Marshall
următoare care la prima vedere 

pare într-adevăr pierdută de 


 8

alb. Ameninţarea capturii 


 7

pionului h2 şi a damei albe ar 6

trebui să reprezinte factorul  5

decisiv în această poziţie. 4

Deplasarea damei ar avea  3

deisgur efectele scontate de 


 2

negru. Spre surpriza lui Dreev, 

 1

marele maestru indian pune în a b c d e f g h

valoare o remarcabilă resursă


tactică. După 23...Qg3!!, albul a fost
obligat să cedeze. Intr-advăr, la
V. Anand-A.Dreev 24 h:g3 urmează 24...Ke2#; la

       8 24.f:g3, mat îm două mutări


       7 24...Ke2+ 25.rh1 T:f1#, iar după


24.qg3 Ke2+ 25.rh1 Kg3+ 26.rg1

    6
K:f1, negrul rămâne cu o figură

     5
în plus.

    4


      3 ***
     2

     1  Mutarea intermediară

100
Ghid de studiu

În cele două exemple care 9…Rd8


urmează ne vom întâlni cu un

element tactic de mare 
 8

importanţă practică şi anume 


 7

mutarea intermediară. Proce- 

 6

deul are drept scop principal 


 5

câştigul de timp necesar 

întreprinderii unei acţiuni 


 4

ulterioare. Se poate impiedica, 


 3

înaintea unei mutări forţate, o 


 2

acţiune favorabilă părţii 


 1

a b c d e f g h
adverse, ce ar putea urma
efectuării imediate a acelei [nu era bine 9…c6 10.d:c6 şi nici
mutări. În general, ea se 9...Nd7 10.qf5! Nb5 11.qc8+ Qd8
constituie sub formă de 12.qb7. Acum se vede clar că
contralovitură tactică. mutarea intermediară a
negrului a fost greşită.]
Deschiderea Ponziani
A. Barabanov - A. Moros 10.ng5!
Frunze 1984
1.e4 e5 2.kf3 Kc6 3.c3 Kf6 4.d4 Ke4 [o nouă mutare intermediară a
5.d5 Kb8 6.ke5 Qe7 7.qd4 d6 8.qe4 f5 albului care decide partida,
deoarece la 10...f:e4, urmează
[înainte de a captura calul din 11.kf7 mat]
e5, cu dama sau pionul, negrul ***
execută mutarea intermediară
f5, fiind convins că, după 


 8

deplasarea damei albe, ar 


 7

obţine o falangă solidă de pioni 

 6

prin d:e5] 


  5

9.nb5 
 4

 3

[la rândul său, albul surprinde 

adversarul folosind acelaşi 


 2

procedeu tactic.]  1

a b c d e f g h

101
Anul II de studiu

În poziţia rezultată, albul joacă: ameninţări de mat. Negrul a


calculat însă precis.]
1.n:c4!
4.ng6 Tf5!! 5.re2 Tf6! 6.te8 Tf8 7.t:f8
[mutare intermediară]
R:f8 8.n:c2 Rg7 ½
1…e6 2.nb5+ Re7 3.kg6+!
Finalul a însemnat pentru
şi negrul cedează, întrucât la Iudaşin muză de inspiraţie în
3...h:g6 urmează 4.kd5+ e:d5 compunerea unui studiu pe
5.qe5+ mat temă apropiată şi a imaginat
*** următoarea poziţie:

A.Dreev – L. Iudaşin tactică în apărare


Rusia 1990 


 8


 8 

 7



7 

 6


 6 

 5


 5 

 4


 4 

 3



 3 

 2


 2 

 1

 1 a b c d e f g h

a b c d e f g h
1.g7 Tg4!
1...Kc5!!
[1...Tf1 2.t:f1 Tg4 3.r:d2 =]
[pe cale tactică, a sosit
menţinerea echilibrului.] 2.t:g4 Nc3 3.td4!!

2.n:c5 T:c5 3.t:e6 c2 [3.tg1? Ta5! – +]

[Iată consecinţele sacrificiului 3...Re7! 4.g8k!!


de figură. Acum, pentru a [foarte elegant, transpunerea
împiedica transformarea pionu- minoră salvează o jumătate de
lui, albul este obligat să creeze punct.]

102
Ghid de studiu

4...Re6 5.t:d3 N:g7 6.te3 = numai în acele cazuri când se


relizează cele două condiţii
Delimitări teoretice esenţiale ale sale: superioritatea
de piese în zona unde poziţia
Acum ştim că obiectivul adversă este mai slabă, slăbirea
final în partida de şah se poate poziţiei adverse şi dezorgani-
realiza pe două căi, ce se zarea apărării sale.
desprind, mai devreme sau mai Aceste obiective se pot
târziu, în funcţie de natura realiza simultan sau succesiv,
avantajelor de poziţie obţinute: apropiind sistematic timpul
a. atacul de mat asupra îndeplinirii condiţiei obligatorii
regelui. a concretizării atacului. În
b. cucerirea şi mărirea trep- acelaşi timp, trebuie avut în
tată a avantajului material vedere faptul că acţiunile părţii
cu caracter decisiv active vor fi puternic contra-
Obţinerea superiorităţii ma- carate de către adversar.
teriale reprezintă un proces Greşeala sau elaborarea unui
deosebit de complex. Pentru plan nesatisfăcător simplifică
realizarea lui este necesar să acţiunea uneia din părţi. În
creem măcar un punct slab în cazul unui joc corect, pentru
poziţia adversă, iar apoi să atingerea scopului, este
îndreptăm asupra acestuia un necesară mobilizarea întregii
număr superior de figuri, capacităţi tehnice pe care o
comparativ cu partea care se oferă poziţia. Strategia, esenţa
apără. Rezultă astfel că atacul teoriei şahului, se manifestă
în partida de şah este considerat prin totalitatea acţiunilor
operaţiunea de bază prin care ofensive, de apărare şi
se obţin nişte rezultate. profilactice. Ea crează sau
Din acest motiv, principiile destrămă treptat condiţiile de
pregătirii şi aplicării planului bază ale atacului.
de luptă şi principiile planului Strategia dispune de metode
de apărare constituie baza de luptă care definesc cele trei
partidei de şah. Se înţelege că laturi ale sale: atacul, apărarea
atacul nu aduce întotdeauna si manevra. Presupune o serie
succes. El devine justificat de principii ca: dezvoltarea

103
Anul II de studiu

figurilor, lupta pentru centru şi În concluzie, spre deosebire


spaţiu, dispunerea efectivă a de operaşii de strategie, care
pionilor, valoarea relativă a treptat realizează condiţii
figurilor uşoare, preluarea şi pentru atac, tactica este în
dezvoltarea iniţiativei. Cum măsură ca în decursul câtorva
s-a studiat anterior, între mutări să pună în valoare o
procedeele strategice se superioritate obiectivă.
numără: centralizarea figurilor, Putem concluziona că
ocuparea coloanelor deschise, elementele de bază ale tacticii
ocuparea diagonalelor princi- constau în: ameninţarea,
pale, descoperirea şi izolarea tempoul şi jocul în forţă.
figurilor adverse, limitarea mo- Acesta din urmă presupune o
bilităţii figurilor adverse, sim- multitudine de procedee şi
plificarea, aglomerarea apără- situaţii tactice, cum ar fi:
rii adverse.  atacul (direct, dublu, prin
În procesul luptei strategice descoperire);
şi ca rezultat al acţiunilor în  atragerea;
diferite zone ale tablei, apar  îndepărtarea;
necondiţionat diferite ciocniri  blocarea (autoblocarea);
între figuri. In acest caz  legătura absolută sau
intervin procedee tactice. relativă
Pentru realizarea de rezultate  acoperirea;
efective, tactica cere obliga-  supraîncărcarea figurilor;
toriu o bună coordonare a
 mutarea intermediară;
figurilor. Nu este neapărat
 distrugerea;
atacul decisiv la rege sau
câştigul de material, ci şi  dirijarea;
realizarea poziţională prin  eliminarea apărării (distra-
simplificări favorabile etc. gerea);
Orice acţiune tactică, de  zugzwang-ul.
obicei, se relizează cu ajutorul
ameninţărilor concrete, obli- Procedee strategice
gând partea adversă la răspun- esenţiale
suri relativ forţate.
 Manevra

104
Ghid de studiu

Este operaţiunea strategică timp în care dama suprave-


ce contribuie într-o mare ghează câmpurile active ale
măsură la succesul scopurilor turnului. Această acţiune se
stabilite. Cu ajutorul mane- desfăşoară până ce regele părţii
vrelor putem clarifica o serie de inferioare este adus la una din
probleme greu de depăşit: extremităţile tablei. Urmează
drumul cel mai sigur către ţel; apoi izolarea sau legarea
necesitatea de a crea unele turnului de rege, având ca
tensiuni aparente diversificate; rezultat captura acestuia.
perspective obiectiv reale care
pot influenţa continuarea
jocului în poziţii egale.
Obţinerea unor avantaje în

astfel de cazuri poate rezulta  8

din provocarea adversarului la 

 7

întreprinderea unor acţiuni 

 6

nefavorabile. Se foloseşte în 

special metoda ameninţărilor 


 5

aparente (în realitate fără 


 4

valoare practică). Atenţie: nu 


 3

trebuie neglijată ordinea şi 


 2

legătura între mutări, pentru a  1

a b c d e f g h
nu permite vreo surpriză! Prin
natura lor, manevrele pot fi: 1.rc5 Ta3 2.qh2 Rg5 3.qd2+ Rf5
 de aşteptare (fără un scop 4.qc2+ Rg4 5.rd4 Tf3 6.qg2+ Tg3
evident), 7.qe2+ Rg5 8.qe5+ Rh4 9.qe1 Rh3
 tactice (nu trebuie confun- 10.qh1+ Rg4 11.re4 Rg5 12.qh2 Rg4
date cu combinaţia) 13.qh6 Tg2 14. qg6 Rh3 15.qh5+ Rg3
 de apărare şi plan. 16.re3 Tg1 17.qe5+ Rg2 18.re2 Th1
19.qe4+ Rg1 20.qg4+ Rh2 21.rf2
Să urmărim manevrele damei
Ta1 22.qh4 1-0
în lupta contra turn.
***
Jocul părţii ce posedă dama
constă, de obicei, în apropierea
regelui propriu de cel advers,

105
Anul II de studiu

al aprecierii generale, retrage-


rea pare nepotrivită, deoarece,
ajuns în poziţia iniţială, calul
nu mai exercită presiune asupra
punctelor centrale. Să ne
amintim însă de cuvintele lui
Cigorin, care trata problemele
teoriei şahiste în mod creator:
“În unele poziţii în care atacul
Din acest punct al ghidului vom trece nu se creează imediat după
la notaţia clasică, fără semnul de
captură.
vreo mutare, aşa cum se
întâmplă de obicei în jocul de
gambit, o continuare sau alta
Deschiderea engleză făcută la începutul partidei nu
V. Korcinoi – N. Short are însemnătate deosebită
Roterdam-1990 pentru desfăşurarea ei. Până şi
1.c4 e5 2.g3 Kc6 3.kc3 g6 4.ng2 Ng7 cele pe care unii le consideră
5.e3!? d6 6.kge2 h5 7.d4 h4 8.d5 Kce7 ca timpi pierduţi nu sunt menite
9.e4 f5 să aibă consecinţe grave. Este

necesar însă să fie încadrate



 8
într-un plan, să nu devină

 7 inutile.” Aici ideea este, pe cât

 6 de bizară, pe atât de logică:


 5 luarea în vizor a câmpului


 4 tocmai slăbit g5.] 3
10…Kf6 11.ng5

 2

[Şanse egale pot exista în

 1

a b c d e f g h varianta: 11.kh3 fe 12.kg5 nh6!


10.kg1! 13.kge4 ke4 14.ke4 nc1 15.tc1 h3!
16.nf3 kf5 17.ng4 kd4 18.f4 nf5.
[O manevră neprevăzută, care Acum evenimentele se
arată expresiv dorinţa menţi- precipită sub o altă formă.]
nerii mersului firesc al
lucrurilor. Din punct de vedere 11…hg 12.hg Th1 13.nh1 Rf7 14.qe2

106
Ghid de studiu

Qh8 15.ng2 Nd7  la prima vedere, nici una din


părţi nu a realizat lucruri
[dacă 15…qh2 albul pregăteşte deosebite;
cu 16.qf1 şi înaintarea f4.]  totuşi, mobilitatea figurilor
16.0-0-0 Qh5 albe este mai mare, iar
controlul câmpului g5 şi
[16…Nh6 17.kf3 permite păstrarea în rezervă a
controlul imediat asupra intercalării kb5 sunt eleme-
punctelor slabe g5-e6.] nte semnificative.
17.qh5 Kh5 18.kh3 Th8 19.th1 Nf6  Nf6 rămâne limitat de lanţul
pionilor proprii.
[ar fi fost exact timpul potrivit
pentru schimbul nebunilor: Concluzie:
19…Nh6 20.nh6 Th6 21.kb5 Th8! ] Criteriile funcţionale indică

schimbul de roluri al figurilor
 8 ce vizează câmpurile slăbite
amintite. Calea corectă am



 7

 6 văzut care este, iar cum se va



 5 îndeplini planul vom constata

pe parcurs.]

 4


  3
20…Rg7 21.kb5 fe?!
 2
 [Repetarea inconsecvenţei. Se
 1

a b c d e f g h arată că Short a pierdut


controlul psihologic al jocului.
20.nd2!
Aceasta va duce, încetul cu
[O nouă deviere perfectă care încetul, la distrugerea poziţiei
arată înaltul spirit analitic al sale. Studiind posibilitatea
albului. Putem încerca, 21…a6 22.kc7 Tc8 23.na5! Kg8 24.rb1
parcurgând criteriile de Nd8 25.ke6 Ne6 26.nd8 a constatat
apreciere, să deducem cum a că poziţia regelui la Rg7 este
gândit Korcinoi această vulnerabilă. De aceea cedează
retragere fină: cu uşurinţă câmpul e4.]

107
Anul II de studiu

33.ne3 c5 34.kh4 Rf6 35.f5 Ne7 36.tf1


  8

Rg7 37.tg1 Rf6 38.nf4 Nd8 39.rc2 a6




 7

40.tg2


 6



 5 1–0


 4
Intervenţia inevitabilă re3

  3
conduce la o splendidă situaţie



 2
de zugzwang.
 1

a b c d e f g h

22.kc3! ***

[Prin aceste manevre surprin-  Controlul centrului cu


zătoare dute-vino ale figurilor pioni
albe, în perfectă concordanţă cu Constituie factorul de bază
planul de hărţuire poziţională, în pregătirea şi desfăşurarea
s-au creat negrului neplăceri atacului. Prin ocuparea centru-
greu de remontat.] lui cu pionii, acţiunile adverse
sunt stânjenite şi limitate
22…Kg8 23.ke4 Ne7 24.khg5 Kgf6
datorită, resimţirii unei oare-
25.ke6 Ne6 26.de c6? care lipse de spaţiu. Plasarea
[Era necesar fie schimbul figurilor în spatele unei mase
cailor, fie retragerea 26… Kh7?!, de pioni are rolul de susţinere
dar şi în acest caz albul şi participare la acţiunea de
menţinea avantajul.] înaintare. Masa de pioni
centrală are o forţă dinamică
27.kg5! Te8 28.nf3 Nf8 29.nh5 gh? deosebită. În momentul avansă-
[Cum anticipam, negrul a intrat rii, poate aduce câştig de
definitiv pe linia descendentă. material. Sunt posibile şi
Acum, pionul trecut al albului spargeri prin care se dă posibi-
va fi perfect susţinut. La o litatea figurilor de a întreprinde
întârziere a acestei acţiuni ar fi acţiuni energice sau să ocupe
condus 29…Kh5.] câmpurile eliberate.
Acum avem un nou prilej de
30.f4 ef 31.gf Rg6 32.kf3 Ke4 exerciţiu analitic:
[32…Te6 33.f5 Rf5 34.kd4 ]

108
Ghid de studiu
Apărarea Grüfeld 17.c6!
A. Karpov – G. Kasparov
Londra 1986 [Intervenţia tacticii! care scoate
În partida a 5-a a meciului în evidenţă jocul mai bun al
pentru titlul mondial, Karpov a albului până în acest moment.
reuşit încă din deschidere să Este o străpungere clasică prin
obţină o poziţie promiţătoare: care închide negrului coloana
„c”]
1.d4 Kf6 2.c4 g6, 3.kc3 d5 4.nf4 Ng7
5.e3 c5 6.dc Qa5 7.tc1 Ke4 8.cd Kc3 17…bc 18.d6 c5 19.h4 h6 20.kh3 a5
9.qd2 Qa2 10.bc Qd2? 21.f3 a4 22.the1 a3 23.kf2 a2 24.kd3
Ta3 25.ta1 g5 26.hg hg 27.ng5 Rf7
[Fără a realiza că schimbul de 28.nf4 Tb8 29.tc1 Nc6 30.tc3 Ta5
dame duce la un final mai slab] 31.tc2 Ta8 32.kc1 1-0
11.rd2 Kd7 12.nb5 0-0 13.nd7 Nd7 ***
14.e4 f5 15.e5 e6 16.c4 Tfc8 În partida A. Karpov - R.
Hübner Tilburg 1982, albul a
[Albul are avantaj substanţial înaintat:
în centru datorită masei de
pioni. În plus, se limitează 16.d5
acţiunea nebunului din g7. Prin 

ultimele manevre negrul 


 8

reuşeşte să restabilească


 7

echilibrul mate-rial. Forţa   6

pionilor centrali adverşi se



 5

dovedeşte însă redutabilă.] 

 4

  3


 8 

 2


 7 

 1


 6 a b c d e f g h



 5
[Prin aceasta, centrul mobil s-a

 4
pus în mişcare creând
 3 posibilitatea formării unui
periculos pion liber. Hübner a

 2

  1 răspuns cu:]


a b c d e f g h

109
Anul II de studiu

16…Kg4 Tg8 33.d6 Na5 34.te6 Tg5 35.tf6 Th5


36.d7 Th2 37.ke3 0-1
[În speranţa preluării iniţiativei,
câmpul f2 fiind în pericol. Un O partidă model care ilustrează
eventual schimb al nebunului pregnant procesele de luptă ce
de cîmpuri negre al albului ar pot avea loc în condiţiile
duce la o poziţie lipsită de griji. acţiunii ferme a centrului mobil
A urmat însă o lovitură tactică de pioni susţinut.
ce răstoarnă toate calculele ***
sale] L. Liubojevici – I. Timman
Olanda 1988
17. ng7! 


 8



 8

7




 7

6



 6

5



 5

4



 4

3



 3

2





 2
a b c d e f g h
1

 1

a b c d e f g h
Intrarea în final a prijejuit
17...Rg7 18.qe2 Ng5+ 19.rb1 Kf6 negrului, o soluţie tactică
20.de Qc8 21.e7 Te8 22.td6! Qg4 23.qe5 frumoasă, prin care scoate în
Rg8 24.te1 Kd7 25.td7 Qd7 evidenţă valoarea masei de
pioni centrali. Calul din f5
[Sacrificiu posibil datorită ajută la promovarea pionii
forţei deosebite a pionului liberi.
central. în cooperare cu dama şi
calul acesta creează ameninţări, 1.th3! Te3! 2.kb1 Kh6+ 3.rh4 Kf5+
ce compensează materialul în 4.rg4 d4!
minus] [Ultima poantă tactică prin care
26.kf5 f6 27.qd5+ Qd5 28.cd Nf4 29.g3 pionii avansează decisiv.]
Nc7 30.rc2 b5 31.kh6+ Rh7 32.kf5

110
Ghid de studiu

5.tdh1 Kh6+ 6.rh4 Th3+ 7.th3 Tb5 ***


8.th1 c3 9.kc3 dc 10.tc1 Kf5+ 11.rg4 Modul în care s-a desfăşurat
c2 (0-1) lupta în faza deschiderii în
*** partida A. Lilienthal – L.
În partida A. Karpov – L. Landau, Amsterdam 1934, a
Liubojevici, Bruxelles 1985, permis albului formarea unei
desfăşurarea jocului s-a bazat structuri de pioni dispuşi sub
pe superioritatea poziţională a formă de falangă.
albului. Prin avansarea pionului 

„f”, forţează unele tensiuni, ce 8

oferă posibilitatea figurilor să 


 7

întreprindă acţiuni de atac. 6


 5


 8 


 4


 7 

 3



 6 



 2



 5 

 1



 4 a b c d e f g h


 3
Constatăm însă, că forţele

 
 2 negrului de pe flancul damei
 1 sunt superioare. De aceea este
a b c d e f g h
necesar ca la baza liniei de joc
1.f5!! Ne3 2.re3 b5 a albului să existe idei clare. În
consecinţă albul a continuat
[Negrul caută contrajoc prin energic cu o mutare de
activarea în extremis a turnului subminare.
din a6]
1.b3! cb 2.nb3 Na6 3.e5 Ne7 4.d5 ed
3.ab Tb6 4.tbg1 h5 5.kf4 5.nd5 Kc5
[Pune în evidenţă întregul lanţ [Înaintarea pionilor a permis
de slăbiciuni al poziţiei realizarea unor ameninţări
adverse] reale, pe care negrul nu le poate
5…fe 6.kg6+ Rh7 7.kg5+ Rg7 8.ke5 neglija. La 5...0-0, albul ar fi
Ke5 9.kf7+! Rf7 10.de (1-0) continuat cu 6.e6!]

111
Anul II de studiu

6.kd4 0-0 7.kf5 Tfe8 8.qg4 Nf8  centru închis (pionii se află
faţă în faţă sub formă de
[Figurile negre sunt plasate pe lanţuri);
poziţii pasive, dar se pare că
 centru mobil (pionii se pot
toate punctele slabe din lagărul
deplasa în centru);
său sunt suficient apărate]
 centru deschis (în centru nu
9.nf7+! se află pioni);
 centru static (pionii din
[lovitura decisivă] centru sunt fixaţi);
9…Rf7 10.td6! Nd6  centru dinamic (în centru
este o situaţie tensionată
[forţat] neclară);
11.qg7+ Re6 12.kd6 Qd8 13.ke8 Q:e8 Vom vedea mai târziu, că
14.qf6+ (1-0) aceste tipuri de structuri survin
într-o gamă variată de
De reţinut: deschideri şi pot determina
Centralizarea rămâne un liniile de joc la trecerea către
principiu strategic important mijlocul partidei.
cu aplicabilitate în toate fazele
partidei. În centru figurile şi  Pion infiltrat
pionii controlează câmpuri În paralel cu acţiunea de
cheie pentru desfăşurarea ocupare a centrului şi protecţie
jocului. În acelaşi timp este un a propriilor figuri, pionii au şi
element de dominaţie în scopul rolul important de a stânjeni
obţinerii de avantaj. Cel mai realizarea unor obiective ale
mult această luptă se dă în părţii adverse. Una din
deschidere, fiind elementul metodele eficiente întâlnite,
central al acestora. destul de des, constă în
blocarea prin infiltrare a unui
Recomandare: pion pe un câmp vital în poziţia
Se vor desfăşura lecţii de adversă. Pentru eliminarea
analiză cu cele cinci tipuri de acestuia se pierde mult timp în
centru, dintre care cu o parte detrimentul dezvoltării figu-
noi ne-am întâlnit deja: rilor.

112
Ghid de studiu
Deschiderea engleză 14.d3 Qd6
I. Timman – R. Hübner
Olanda 1990 [Aşa cum era de aşteptat,
1.c4 e5 2.kc3 Kf6 3.kf3 Kc6 4.g3 Nb4 negrul a câştigat pionul, însă a
5.ng2 0-0 6.0-0 Te8 7.kd5 kd 8.cd Kd4 rămas în urmă cu dezvoltarea
9.kd4 ed 10.e3 c5 11.a3 Na5 12.ed cd figurilor]

[albul are toate condiţiile 15.nf4 Qa6 16.b4 Nd8 17.te1 Tf8
pentru a-şi încheia armonios [O lipsă acută de mutări, fără a
dezvoltarea. El amână aceasta mai vorbi de posibilitatea
şi prin avansarea pionului lansării unui contrajoc eficient]
central, încearcă să dezechi-
libreze dezvoltarea figurilor 18.qh5 d6 19.nd5 Nd7 20.a4 Tc8
adverse.] 21.ne4 g6 22. qf3 Tc7 23.b5 Qb6

24.nh6 a6 25.nd5 Nf5 26.g4 Nc8 27.te2


 8
ab

 7
 şi constatând că, după

 6
răspunsul 28.tae1 totul se

 5
prăbuşeşte, negrul a cedat.

 4

 3 ***

 2 Un alt exemplu este din partidaR. Vaganian – V. Kupreicik

 1

a b c d e f g h jucată la Petersburg 1974


13.d6! 


  8

[Infiltrarea pionului tip „cui”]  7

     6
13...Qf6 


   5
[Dacă negrul ar fi încercat 
       4
infiltrarea analogă a pionului 
   3
pe d3, albul reuşea după 14.b4 
   2

urmat de 15.nb2, să-şi încheie   1


a b c d e f g h
armonios dezvoltarea]

113
Anul II de studiu

Pentru pionul în minus, de la e6, nici una dintre ele nu


albul are un avans considerabil poate fi capturată.]
de dezvoltare. Dispune în
acelaşi timp de o mare 6...h6 7.qd3
superioritate de spaţiu şi un [acum nu este posibil nici 7...hg]
centru puternic de pioni. Putem
trage concluzia că strategia sa 7…Rg8 8.qg6 Ne6 9.ke6 Th7 10.tf6
în deschidere a fost superioară. Kd7 11.nd7
1.e6! [Constatând lipsa acută de
material combinată cu
[Transformarea centrului mobil ameninţările decisive, negrul a
într-un pion tip „cui”. Acţiunea cedat].
implică lovituri tactice în
planul de atac.] ***
Alte structuri de pioni
1...fe 2.kg5 Kf6 (izolat, dublaţi, blocaţi, sau
[La 2...Kf8 ar fi urmat 3.nb5+ Nd7 atârnaţi etc) se constituie în
4de Nb5 5.cb cu ameninţări poziţii tip. Aşezarea lor pe
concrete] tablă se menţine mult timp
aceeaşi sau se modifică foarte
3.nb5+ Rf8 4.de lent. Se deternină atfel atât
configuraţia câpurilor slabe şi
[Pionul cui îşi face apariţia] tari, precum şi amplasamentul
4…a6 5.ne3! bun sau rău al figurilor.

[Consecvent planului de atac,  Joc pe diagonale principale


albul sacrifică o figură, care Diagonalele reprezintă sec-
însă nu poate fi acceptată: ţiuni importante ale eşiche-
5...qd1 6.td1 ab 7.td8+ Ke8 8.0-0+ rului pe care se pot iniţia
Nf6 9. Tc8 Rg7 10.kf7 albul câştigă] acţiuni diverse. Dominarea
unei diagonale principale,
5…Qa5 6.0-0
asociată cu acţiuni poziţionale
[Cea mai bună continuare este colaterale rezultate din colabo-
atacul. Deşi sunt două figuri în rarea mai multor figuri. Poate
priză, datorită pionului central reprezenta o forţă de atac

114
Ghid de studiu

puternic atât pe plan poziţional planului: în poziţii superioare,


cât şi tactic. inferioare sau egale.
Două exemple în care planul
strategic elaborat constă în Jucătorul începător a putut
exploatarea diagonalelor prin- desluşi primele noţiuni despre
cipale h1-a8 şi a1-h8, încercă plan în cadrul procesului de
să contribuie la clarificarea asimilare a metodelor simple
problemei. de castig, precum şi în procesul
înţelegerii juste a ideilor
Dezvoltarea "ng2" este
strategice ce guvernează
specifică nultor deschideri şi
primele mutări ale partidei.
prezintă în majoritatea
Sintetizarea planului în astfel
cazurilor, un aspect poziţional.
de poziţii clare nu întâmpină
Dacă necesităţile strategice o
mari dificultăţi. În primul caz
impun, el poate fi plasat pe
partea aflată în inferioritate nu
coordonate de atac cu
are posibilităţi reale de ripostă,
posibilităţi tactice. Ideile unei
iar în cel de-al doilea,
astfel de dezvoltări sunt:
elementele specifice urmăresc,
controlul diagonalei, presiune
sub diferite forme, aceleaşi
asupra centrului şi flancului
deziderate.
opus, posibilităţi de atac în
Trecând însă la problemele
cazul prezenţei regelui în zona
adevărate pe care le implică
vizată.
noţiunea de planificare în
progresul fantezist al luptei,
Alcătuirea planului de
dificultatea de înţelegere,
joc concepţie şi expunere practică
se amplifică distinct. Iată
În fiecare poziţie aprecierea motivul pentru care situaţia
obiectivă a situaţiei este implică multe cunoştinţe în
factorul determinant în alegerea domeniu, ce trebuie apoi uşor
planului de joc. Deşi în mod mânuite în intimitatea gândirii.
obişnuit poziţiile nu se repetă Utilă în desăvârşirea
identic, ci se deosebesc prin studiului este pentru orice
mici diferenţe specifice, există început, aprofundarea postula-
repere pentru alcătuirea telor lui Steinitz:

115
Anul II de studiu

 cine deţine avantajul pozi-  în poziţii mai bune, cu avans


ţional poate ataca punctul de dezvoltare, trebuie alese
mai slab advers; mutări ce creează amenin-
 jucătorul aflat sub presiune, ţări concrete;
în afara apărării, trebuie sa  când situaţiile sunt neplă-
aibă mereu în vedere şi cute, se poate recurge la
contraofensiva; complicaţii;
 nu trebuie a fi dispuşi la  direcţia greşită de atac duce
concesii cum ar fi: cedarea la pierderea iniţiativei;
iniţiativei, neurmărirea idei-  o strategie activă cere
lor adverse, anularea ame- consecvenţă şi calcul exact
ninţărilor până când nu am în aplicare;
epuizat toate resursele  fundamentul strategiei de
apărării; apărare este contraatacul;
 în situaţii egale, manevrele  dacă centrul nu este blocat,
trebuie executate exact, acţiunile pe flanc se pot
pentru a nu intra în deza- dovedi inutile;
vantaj;  atacul fără compromisuri
 lupta psihologică (cu tine poate fi realizat în condiţiile
însuţi) este necesară trans- stăpânirii centrului;
formării elementelor poten-  în defensivă, este bine de
ţiale în avantaje reale. menţinut tensiunea în
Stabilirea tipului de avantaj: centru.
permanent (material, nesigu- În cunoştinţă de cauză,
ranţa regelui, câmpuri slabe, planul te poate ajuta să găseşti
stăpânirea liniilor, perechea de cele mai surprinzătoare mutări.
nebuni, etc) şi temporare Practica a demonstrat că
(figuri adverse afară din joc, preocuparea exagerată pentru
lipsa de armonie, avans în dezoltare, cu derularea unui joc
dezvoltare, spaţiu, presiuni "la mutare" sau declanşarea
diverse sunt un alt element unor ameninţări fără efect real,
important în determinarea constituie adesea un motiv
planului). suficient de intrare în poziţii
Reguli generale şi recoman- pasive.
dări de actualitate:

116
Ghid de studiu

În esenţă, planul se  mobilitatea figurilor proprii


organizează prin reperele şi adverse;
strategie-tactică, care, deşi  forţa şi slăbiciunea diver-
contradictorii, sunt insepara- selor puncte strategice;
bile, întrucât se condiţionează  poziţia regilor (nerocaţi,
reciproc. Ca definiţie, putem rocade pe aceeaşi parte sau
afirma că noţiunea se referă la inverse);
acea idee concretă ce îndreaptă  alte observaţii strategice
o multitudine de operaţii importante: diagonale bune
izolate către realizarea unui de stăpânit, perechea de
scop. nebuni etc.
 eventuale compensaţii;
 Criterii de apreciere a
 gradul de cooperare pe
poziţiilor moment şi în perspectivă.
Planul de joc se determină În următoarea etapă (prima
pe baza estimării poziţiilor. în elaborarea planului) se
Pentru exactitatea orientării compară rezultatele aprecierii,
trebuie avute în vedere o serie adică evaluarea şanselor
de caracteristici statice şi ambelor părţi în funcţie de
relative, ce formează ansamblul criteriile funcţionale. După
criteriilor de evaluare: stabilirea caracterului poziţiei
 raportul material de forţe; (bună, mai slabă sau egală)
 prezenţa ameninţărilor ne- sunt îndeplinite premisele
mijlocite; iniţierii liniei de joc, călăuză
 valoarea relativă, funcţie de fiind filiaţia ideilor ce urmează
amplasamentul figurilor; principiile strategice specifice.
 configuraţia structurii de Procesul trebuie să se
pioni (eventual, tipul de desfăşoare spontan, fiind dictat
poziţie); de criteriile funcţionale.
 situaţia în centru (închis, În cadrul temei oferim un
mobil, deschis, static, exemplu mai simplu apoi unul
dinamic) şi situaţia spaţilui; mai complicat.
 legături directe şi indirecte
(interacţiuni) între piese;

117
Anul II de studiu

Aprecierea poziţiei: 


 8




8

 7






7
 6




6

 5




5
 4




4

 3




3
 2




2
 1


a b c d e f g h
1

Poziţia pe care o avem în


a b c d e f g h

 materialul este egal; faţă este greu de apreciat.


 regii se află pe poziţii Negrul deţine trei pioni pentru
retrase; cal şi probabil un atac puternic
 albul are o mică deficienţă la rege. Avantajul material al
de structură a pionilor ceea albului este minim, o figură
ce a favorizat apariţia pe uşoară valorând ceva mai mult
tablă a unui punct tare de trei pioni în jocul de mijloc.
pentru negru (h3) şi altul Dacă toţi cei trei pioni ar fi fost
slab pentru alb (pionul din pe flancul damei şi puteau
h2); înainta rapid, avantajul material
Acest amănunt poziţional îi trebuia acordat negrului. Dar
permite negrului să pună în pionii în plus se află pe flancul
aplicare următorul plan: regelui şi nu pot fi uşor
 aducerea regelui la h3; promovaţi întrucât îndeplinesc
 legarea regelui alb de funcţia de apărare. În eventuala
apărarea pionului din h2; lipsă a atacului negrului,
 avansarea pionilor pe flancul rezultă că trebuie preferată în
regilor în scopul obţinerii de mod indiscutabil poziţia
câmpuri favorabile opoziţiei, albului. Dar negrul atacă şi
pentru a pătrunde eventual acest fapt nu poate fi ignorat. În
decisiv către flancul opus; condiţiile în care atacul ar fi
*** respins fără pierdere de timp,
Iată cum comentează spaţiu şi material, poziţia
Capablanca poziţia de mai jos: albului s-ar îmbunătăţi

118
Ghid de studiu

considerabil. Dar în această decisive. Mutarea td2 este


poziţie, noi desigur am prefera foarte bună. Eliberează câmpul
piesele negre, pentru că acum d1 pentru nebun, care din acest
este mai uşor să ataci decât să loc alungă dama neagră din f3
te aperi. O părere personală şi ţine sub control câmpurile g4
este că jucând 1.td2 albul poate şi h5. De asemeni după 1.td2
respinge toate ameninţările, in ameninţarea 2.qd7 devine
acest caz poziţia sa devenind concretă, iar nebunul din e3
preferabilă. este eliberat. După eventuala sa
Albul s-a pierdut însă în deplasare, înaintarea pionului
complexitatea analizelor şi a negru la e3 cu scopul
jucat 1.qd7. Aceasta este o deschideii diagonalei albe se
mutare slabă care ar fi trebuit parează cu f:e3 şi calul din g2
să ducă la pierdere, dacă negrul este apărat.
răspundea 1...T5c7 (alungând Deplasarea nebunului din e3
dama de pe diagonala h3-c8 eliberează câmpul pentru cal şi
urmat de Tc6 şi Tg6 cu astfel treptat, piesele albe
ameninţări decisive). Negrul nu ocupă poziţii mai bune.
a apreciat corect poziţia, În condiţiile în care aceste
considerând că deţine suficient manevre se efectuează fără
avantaj pentru a câştiga, a ales pierdere de material şi timp nu
o altă continuare şi în final a mai există nici o îndoială în
pierdut. privinţa părţii care are un joc
Revenind la poziţia din mai bun.
diagramă şi referindu-ne că ne ***
limităm numai la aprecierea ei,
să încercăm a o aprofunda.  Faza iniţială de construcţie
Ameninţarea directă a
Principii
negrului este Th5 urmat de Dh3.
Schemele caracteristice în-
Mutarea albului qd7 a fost ceputului de partidă urmăresc
făcută tocmai pentru a preveni nemijlocit realizarea coope-
această manevră. Aşa cum am rării figurilor cu pionii, pe
văzut, ea este gresită întrucât poziţii ce oferă şanse mari în
dă posibilitatea creării cu evoluţie şi implică, pe cât
tempo a unor ameninţări

119
Anul II de studiu

posibil, stânjenirea celor ad- considerând-o inofensivă, în


verse. Controlul unor câmpuri special datorită posibilităţilor
importante cât şi crearea unor multiple de subminare. În final
ameninţări diverse pot asigura însă ambele teorii şi-au dovedit
declan-şarea rapidă a planului valabilitatea, fără a mai fi
de atac poziţional sau la rege. nevoie astăzi de nici o
Ideile strategice înfiripate la demonstraţie suplimentară. În
primele mutări nu prezintă completare, conflictul întregii
dificultăţi mari de înţelegere. teorii distinge următoarea
Foarte complex este însă clasificare:
hăţişul numeroaselor variante 1. negrul, fie că angajează de
care se despart după mutările la primele mutări lupta în
de bază şi impun despicarea centru (sisteme deschise şi
firului în patru. Perceperea şi închise), fie că opune asimetric
respectarea principiilor gene- un centru reţinut sau pasiv
rale reprezintă o primă condiţie (deschideri semi-deschise şi
a spinosului drum către semiînchise);
realizări practice. În lipsa unor 2. temporar, albul nu este
scopuri imediate, planul con- preocupat de lupta pentru
structiv se bazează pe câteva supremaţie în centru (jocuri de
obiective de referinţă: flanc, care oferă, în special
 Încercarea de ocupare a după 1.c4 sau 1.kf3 („arcul
centrului cu pionii şi figurile comprimat”) unele alternative
sau pregătirea unei defensive distincte:
eficiente cu şanse practice de a - alegerea unor sisteme având
submina şi distruge centrul culorile inversate;
advers. Problema centrului de - transpunerea jocului în altele,
pioni în faza iniţială a născut prin intervertirea mutărilor;
multe controverse între clasici - variante specifice (în special
(al căror exponent de bază a „resortul strâns”, caracter-izat
fost dr. Tarrasch) şi hiper- prin fianchetări), atunci când
modernişti (Breyer, Reti, negrul evită primele
Nimzovici, Grünfeld), primii posibilităţi.
susţinând cu ardoare ideea  Realizarea unei dezvoltări
ocupării centrului, ceilalţi rapide prin căi poziţionale sau

120
Ghid de studiu

combinative a figurilor şi duce automat la continuarea


plasarea lor pe poziţii de jocului cu o mai mare uşurinţă.
mobilitate maximă, cu o În cadrul secvenţei practice
colaborare perfectă. ilustrăm două iscusite
 Formarea unor structuri exploatări a resurselor ascunse
favorabile de pioni care să ale poziţiilor, bazate pe
protejeze câmpurile impor- superioritatea în dezvoltare
tante, stânjenind şi acţiunea element de bază care în
forţelor adverse. deschidere este capabil să
 Efectuarea la timpul potrivit sancţioneze:
a rocadei sau neefectuarea ei,  lipsuri în armonie
în funcţie de ideea sau planul  greşeli de interpretare a
strategic adecvat. poziţiei;
Pregătirea complexă şi  goana după câştiguri
completă în deschidere nu riscante de material;
poate fi eficientă fără cunoaş-  plasamentul inadecvat al
terea ideilor moderne: regelui;
a) alegerea unor sisteme care  absenţa contrajocului ori
să corespundă nivelului de nefolosirea momentului
pregătire, dorinţelor şi tempe- propice de lansare;
ramentului propriu;  încercări nefondate de
b) eliminarea dogmatismului preluare a iniţiativei
în tratarea poziţiilor;
c) înţelegerea corectă a Gambitul damei
poziţiilor; A. Yusupov - J. Nogueiras
d) folosirea tehnicii subtile de Montpellier 1985
intervertire a mutărilor; 1.d4 d5 2.c4 e6 3.kc3 c6 4.kf3 Kf6
e) exploatarea posibilităţilor 5.ng5 Kbd7 6.cd
dinamice vizibile sau ascunse;
f) contribuţia personală. [Acţionând psihologic, (partida
Menţionăm că acest ultim s-a jucat în cadrul turneului
aspect este important în candidaţilor, unde este cunos-
perimetrul competiţional ac- cut că preferinţele fiecărui
tual: aplicarea unei idei noi participant sunt întotdeauna
studiate reciproc) albul evită

121
Anul II de studiu

linia Cambridge-Springs, care [În lipsa nc1, astfel de


poate urma la 6.e3 şi trece jocul incursiuni par destul de
în varianta schimbului.] atrăgătoare. Aceasta nu
înseamnă că întotdeauna sunt şi
6…ed 7.e3 Nd6!? eficace. O apreciere de
[Negrul se aventurează pe ansamblu ne arată că, în
coordonata unui plan rar uzitat, realitate, negrul a început
ce s-a dovedit, nu de puţine ori, dezorganizarea propriului
a fi straniu. Credem că ar fi dispozitiv. Goana după
determinat de faptul că o lungă material, chiar dacă nu evident,
perioadă de timp a creat neglijează dezvoltarea]
adepţilor un fel de dependenţă 10.0-0
în a elimina decalajul teoretic.
Soluţia implică manevra [Foarte frumos, albul aplică
prelungită kf8-g6.] consecvent metoda cea mai
utilizată de obţinere a
8.nd3 Kf8 9.ke5!? superiorităţii în dezvoltare.]
[Iată reacţia de întâmpinare a 10…Ne5
lui Yusupov. Datorită legăturii
din f6, se poate stabiliza poziţia [Şi mai riscant era 10…qb2 11.tc1
calului alb în centru prin f4] cu implicaţii negative.]
9…Qb6?! 11.de Kg4?
 [Încă o aventură excentrică, ce


 8
sporeşte lipsa de cooperare.


 7
Mult mai bine se prezintă


 6
11…k6d7, cu alternativa propusă

 5
de Simaghin 12.nf4 kc5!?]
 4


 3 12.qa4!



 2
[Trecând în revistă poziţia
 1
rezultată înaintea acestei
mutări, putem remarca varian-
a b c d e f g h

ta înşelătoare 12.nf4 qb2 13.tc1 kg6

122
Ghid de studiu

14.ng6! hg 15.e4! care, aparent, 13…Nd7


duce la o situaţie concludentă.
În realitate negrul poate juca [După 13…ke5 atât 14.tc2 qb6
liniştit 15…0-0! şi nu se mai văd 15.kd5 cât şi 14.kd5 kd3 15.tc6! duc
posibilităţi pentru alb de a evita la avantaj decisiv.]
egalarea jocului.] 14.qd4!!


 8 

  8


 7 


 7



 6 

 6


 5 

 5


 4 

 4



 3 


 3


 2 

 2

  1 

 1
a b c d e f g h
a b c d e f g h

[O analiză profundă ne arată o [Toate elementele negative


bună interpretare a situaţiei, strecurate în strategia negrului
împlinită de un calcul precisr. ies acum în relief cu claritate.
Intervenţia deosebit de naturală Atenţia distributivă a marelui
a damei are o forţă dinamică maestru rus este de invidiat.
surprinzătoare. La apărarea Într-adevăr, atâtea ameninţări
normală 12…nd7 ar fi o plăcută cu caracter decisiv, realizate
alegere între 13.qa3 f6 14.ef gf brusc, dintr-o singură mutare,
15.nh4 sau 13.e6 ne6 14.kd5 nd5 reprezintă o „rara avis” în
15.qg4, cu avantaj substanţial în materie. Imposibil de parat
ambele cazuri. Continuarea simultan 15.kd5; 15.kb5; 15.ke4;
scoate şi mai bine în evidenţă 15.tb1 sau, în sfârşit, 15.e6. Se
avantajul net în dezvoltare.] iveşte următoarea întrebare:
cum vi se par rezultatele
12…Qb2?! 13.tac1
jocului în deschi-dere, fără o
[Gafa 13.kd5? qe5 ar fi irosit pregătire bine conturată şi cu
toată munca depusă.] calcule evazive?]

123
Anul II de studiu

14…f6 15.ef gf 16.nf6 Tg8 17.kb5! 1.e4 c5 2.kf3 d6 3.d4 cd 4.kd4 Kf6
Qb5 18.nb5 Ke6 19.qb2 cb 20.nh4 1 – 5.kc3 a6 6.f4 e6 7.nd3 Kbd7 8.0-0
0 Qb6?!
***
[O bruscare curajoasă a
Legat de principiul tematic al
poziţiei, dar, oare, utilă?]
dezvoltării rapide rezultat din
partidă, interesantă ar fi părerea 9.ne3! Qb2?
(idee sugerată de Gufeld)…
calului din f8, care a rămas, [După cum vom vedea, în
neprincipial, aproape toată situaţia dată ideea capturării
partida, în hibernare necon- acestui pion nu a izvorât din
diţionată! O lecţie aspră, consideraţii logice, ci a depins
susţinută într-un tempo alert. doar de… hazard. Albul a
oferit pionul, încheind dezvol-
Tematica sacrificiului de pion, tarea, dar cum este bine să
denumit în anumite conjuncturi continue? Pentru rezolvare
„otrăvit” este extrem de trebuie depistate cele mai
controversată în privinţa ascunse nuanţe.]
deciziei de expunere la
presiune după acceptare. Jocul 10.kdb5! ab 11.kb5 Ta5 12.tb1!
are, în general, trenă dinamică, 

cerând o mare precizie şi o 


 8

cunoaştere perfectă a resur-
 7

selor poziţionale

 6

Unei astfel de exacerbări 


 5

tentante i-a căzut victimă însuşi 


  4

regele Kasparov, care 


 3

împotriva lui V. Anand, 



  2

Tilburg 91, a jucat totul pe o 


 1

singură carte, pierzând specta-


a b c d e f g h

culos. Exemplul, comentat [Raţionamentul evaziv în


sintetic, ne oferă un răspuns apreciere a condus spectaculos
concludent asupra unor între- către pierderea damei,
bări legate de pericolul incluzând nefericit şi contextul
aventurii.

124
Ghid de studiu

lipsei acute de dezvoltare: [După 4.cd cd 5.d4 jocul putea fi


12…qa2 13.kc3 qa3 14.tb3] transpus în cunoscuta variantă
simetrică de fianchetto a
12…Tb5 13.tb2 Tb2 14.qa1! apărării Grunfeld. Marele
[Concluzia este clară: când maestru Lputian caută mereu
iniţiem o operaţiune riscantă căi originale, însă de această
este imperios necesar a dată colecţia personală de
examina cu mare grijă (şi năravuri se îmbogăţeşte, fără
depista!) existenţa unor motive voie, cu elemente ce ţin mai
tactice ale părţii adverse.] mult de excentricitate. Ieşirea
prematură a damei sfidează un
14…Tb6 15.nb6 Kb6 16.qc3! Ne7 principiu cunoscut, motiv ce-i
17.tb1! Kfd7 18.qg7 Nf6 19.qh6 Re7 poate oferi partenerului idei de
20.nb5 Tg8 21.td1 e5 22.f5 Kc5 23.td6! joc superioare.]
Ng5 24.qh7 Ke4 25.tb6 Td8 26.nd3!
Ne3 27.rf1 Nb6 28.ne4 Td4 29.c3! 1-0 4…d4!
*** [Vassili sesizează momentul
Garry nu şi-a respectat prielnic de schimbare a
propriul crez: de obicei, el era direcţiei de joc.]
cel care prelua iniţiativa
folosind astfel de procedee! 5.b4 Kd7
Având în vedere gradul de [Cine nu ar fi preferat aici
dificultate al jocului, pentru liniar 5…ng7? Se doreşte însă
ambele părţi, formulăm urmă- punerea cât mai rapidă sub
toarea avertizare: chiar dacă semnul întrebării a poziţiei
potenţialitatea acceptării pio- damei albe.]
nului otrăvit este demonstrată,
principial trebuie păstrată o 5.nb2
anumită rezervă.
[Nu poate conveni 5.kd4 kb6
Deschidere de flanc 6.qb3 qd4 (6…ng7 7.e3 nd4 8.ed qd4
S. Lputian – V. Ivanciuk 9.kc3 kf6 ) 7.nb2 qc4 8.nh8 qb3 9.ab
Montecatini 2000 f6!]
1.kf3 d5 2.g3 g6 3.c4 c6 4.qa4?!
6…e5 7.e3 Ng7 8.ng2

125
Anul II de studiu

[O porţiune de răscruce se [În condiţiile în care captura pe


putea naşte după 8.ed ed 9.kd4 qe7 d4 era foarte bună, putem
(9…kb6 10.qc2! şi nu merge anticipa că Ivanciuk a pregătit
10…nd4 din cauza 11.qe4) 10.ne2 ceva cu totul special.]
qe4 11.f3 nd4! 12.fe nb2 13.kc3 na1.
12.ke1 Kb6 13.qb3 ab 14.qb4 Ka4
Probabil că albul ar fi trebuit să
prefere această cale.] [Intervenţia calului a creat, pe
lângă nesiguranţa câmpului d4,
8…Kh6 9.0-0 0-0
ameninţarea teribilă …c5.]
[Negrul a ieşit motivat din
deschidere, albul eşuând în 15.nc3
subminarea câmpului d4, cauză 

pentru care poziţia nb2 a 



 8

devenit îngrijorătoare.] 
 7

  6

10.ka3 a5! 

 5

[O nouă lovitură, bazată pe 




 4

prezenţa damei albe în zona 


 3

inadecvată.]

 2

 
 1

11.e:d4 a b c d e f g h

 15…e3!!

 8

[16.fe c5! 17.dc
 7


  6
[Serios marcat, albul evită


5
nejustificat varianta 17.qb3 cd



 4
18.ed nd4 19.rh1 kg4 20.nd4 qd4


 3
21.kec2 kf2 22.tf2 qf2 23.a4 şi lupta



 2
se prelungeşte.]
  1

a b c d e f g h 17…Kc3 18.dc Qd2 19.kb5 Kg4 20.kf3


11…e4! Qe3 21.rh1 Kf2 22.tf2 Qf2 23.a4 Nd7
24.kc7

126
Ghid de studiu

 necesitatea estimării profun-
  8
 de a poziţiilor şi începutul



 7
închegării unui plan îndrep-

 6
tat către un scop bine

 5
determinat;


4
 efectuarea unor manevre de


 3
regrupare sau schimbul

  2
anumitor figuri;
 1
 stabilirea de către una din
părţi a unei cooperări logice
a b c d e f g h

24…Ta4!! şi împiedicarea unor acţiuni


similare ale părţii opuse.
[Se pare că Ivanciuk s-a Referindu-ne strict însă la
specializat în încheieri fulmi- practica avansată cele mai
nante. Justificarea este concisă: importante segmente care leagă
25.ta4 nh3! 26.nh3 qf3 27.rg1 nc3 deschiderea de mijlocul parti-
urmat de …nd4.] 0 – 1 dei sunt structurile tip.
***
POZIŢII TIP
Trecerea în jocul de - iniţiere -
mijloc
Numitorul comun al acestor
În general se consideră că modele orientative îl constituie
jocul de mijloc începe pentru configuraţia de pioni (izolaţi,
un jucător acolo unde se blocaţi, în falangă, liberi,
sfârşesc cunoştinţele sale atârnaţi sau dublaţi, menţinând
toretice. mult timp aceeaşi aşezare sau
Poziţionarea corectă a modificându-se lent, determi-
trecerii către miezul partdei nând atât importanţa câmpuri-
diferă de la o deschidere sau lor slabe şi tari, cât şi ampla-
variantă la alta şi depinde de samentul bun sau rău al
nivelul valoric al pregătirii figurilor), elementul cel mai
toretice stabil în şah. Din faza iniţială
Unele elemente de orientare ar rezultă o serie de structuri
fi: tipice având caracteristici

127
Anul II de studiu

strategice comune, născute din efortul de adaptare la situaţii


cele mai diverse variante. poate deveni un excelent
Asupra acestor scheme şi stimulator în găsirea soluţiei
aşezări de figuri cu carac- bune. Ramificaţiile calculului
teristici strategice comune s-au trebuie de asemeni orientate în
făcut analize amănunţite, direcţiile unde presimţim că
stabilindu-se modul de conti- s-ar putea ascunde vreo ripostă
nuare a jocului. Ele nu sunt mai neaşteptată.
poziţii unice, cu o identitate Modelele cuprind elemente
clară. În funcţie de acestea se strategice specifice ce se
pot stabili însă planul şi regăsesc în mai multe sisteme.
metodele de conducere ori
modul de organizare a apă-  1. Poziţia tip cu pioni dubli
rării. Cunoaşterea căilor de joc mobili
aferente permite rezolvarea Deschiderea engleză
mult mai uşoară a problemelor 1.c4 kf6 2.kc3 e5 3.kf3 Kc6 4.g3 Nb4
strategice şi tactice care inter- 5.ng2 0-0 6.0-0 7.Kg5 Nc3 8.b:c3
vin în jocul de mijloc. De fapt,
în şahul ultramodern, adevărata 


 8

forţă de expresie în joc începe 


 7

abia cu această etapă. 

 6

Maniera de generare şi 

 5

verificare continuă a posibi- 

lităţilor permite eficient 


 4

utilizarea de elemente mem- 


 3

orate, apropiate celor în cauză. 



 2

Construcţia planului devine o 


 1

a b c d e f g h
chestiune mai uşoară atunci
când ne adaptăm modului de Configuraţia de pioni se
evoluţie tipic şi asocierea la constituie într-o poziţie tip ce
nevoile ivite. Nu rămâne decât poate surveni şi din alte
să stabilim dacă putem realiza deschideri cum ar fi apărarea
ceva asemănător ideilor Nimzovici. Slăbiciunea struc-
amintite. Chiar dacă utilizarea turii albului constă în faptul că
acestora nu este posibilă, nu poate fi pusă în mişcare

128
Ghid de studiu

după modelul pionilor obiş- 0-0 9.kf3 Te8 10.0-0 Kf8


nuiţi. Liniile moderne de joc
încearcă să pună în valoare



 8

forţa dinamică de joc, activă a 



 7

acestei slăbiciuni, elimininând 

 6

posibilitatea de a deveni statică, 

 5

pasivă. 


 4

 2. Pana centrală de pioni 



 3

Indiana regelui 


 2

1.d4 Kf6 2.c4 g6 3.kc3 Ng7 4.e4 d6 5.f3   1

a b c d e f g h
0-0 6.ne3 e5 7.d5
A survenit structura



 8 Karlsbad specifică atacului

minorităţii. Poate deriva şi din

 7
 apărarea Nimzovici, Grünfeld,

 6
precum şi din alte sisteme.

 5
Amintim în continuare unele

 4
planuri de joc de care dispun

 3
ambele părţi, elaborate în


  2
funcţie de structura de pioni în

 1
cauză:
a) albul efectuează atacul
a b c d e f g h

Atât albul cât şi negrul pot minorităţii


întrprinde acţiuni atât pe b) în acest caz negru poate
flancul regelui cât şi pe flancul întreprinde operaţii active
damei pe coloana semideschisă "e"
sau pe flancul regelui.
De asemenea el poate stopa
atacul minorităţii prin manevra
b7-b5 stabilind controlul
 3. Structura tip Karlsbad câmpului c4 care poate fi apoi
Gambitul damei ocupat, eventual cu calul. O
1.d4 Kf6 2.c4 e6 3.kc3 d5 4.c:d5 e:d5 altă manevră de frânare în
5.ng5 Ne7 6.e3 c6 7.qc2 kb:d7 18.nd3 cazul schimbului pe f6 pentru

129
Anul II de studiu

accelerarea atacului minorităţii, denumirea de indiana regelui la


este legat de g4 şi c8. alb.
a) albul poate combina atacul Din practică a rezultat că
minorităţii cu un atac de planurile pe care le pot elabora
figuri pe flancul damei, în cele două părţi sunt multiple.
cazul slăbirii dispozitivului Negrul poate efectua rocada şi
de apărare a7-a6; începe contraatacul pe flancul
b) albul iniţiază planul lui damei prin avansarea masei de
Marshal: tae1 cu ideea e3- pioni. În acest caz albul
e4 pregăteşte înaintarea tematică
e5, după care prin atacul cu
pionul "h" încearcă să
slăbească flancul regelui.
Întărirea punctului e5 prin f4 şi
aducerea calului pe câmpul g4
 4. Structura oferă şanse bune de atac.
indiana regelui alb
  5. Poziţii cu pion izolat



 8
Studiul poziţiilor cu pion



 7
izolat în centru are o mare

 6
importanţă practică privind

 5
posibilităţile şi modul de
 4
abordare a jocului în faza de
mijloc sau în final. Acceptarea

 3



 2 formării unei astfel de structuri


 1 implică neapărat o bună
a b c d e f g h cunoaştere a liniilor şi
Această structură de pioni metodelor de luptă ce pot fi
poate rezulta pe căi diferite aplicate de ambele părţi. Nu
dintr-o serie de deschideri cum rare sunt cazurile în care
ar fi: Reti, apărarea franceză, formarea pionului izolat este
Alehin şi chiar siciliana, dacă impusă de situaţia concretă
albul nu doreşte să intre în alte ivită la un moment dat pe tabla
sisteme. Sub această formă ea de joc. Cunoscând ideile
este cunoscută în teorie sub sugerate de poziţia în cauză,

130
Ghid de studiu

jucătorul începător va juca [Planurile de joc încep să se


deschiderea nu pe mutări, ci pe contureze. Albul urmează să-şi
idei clare sau linii concrete, maseze figurile pe puziţii cu
poziţiile tip servindu-i drept şanse de atac, iar negrul să
repere în orientarea jocului blocheze ferm pionul izolat d4]
său...
De aici rezultă marea lor Cu titlu informativ prezentăm
utilitate practică. şi alte structuri tipice de pioni

 Gambitul damei
1.c4 e6 2.kf3 d5 3.d4 Kf6 4.kc3 Ne7  Structura Metger
5.ng5 0-0 6.e3 (caracteristică în jocul celor 4 cai)

[Varianta ortodoxă a 
       8
gambitului damei refuzat] 
  7

     6
6…Kbd7 7.nd3 c5!? 8.0-0 

     5


    5
     3
[Albul acceptă formarea 

  2


pionului izolat] 

       1
a b c d e f g h

9.e:d4 d:c4 10.nc4 Kb6  Cal mai bun decît nebun     8
  


8
   7

   7
     6
   6


    5
       5


   5
    4


       3
   3


   2

   2
       1
  1
h

a b c d e f g h

131
Anul II de studiu

 Lanţul francez Jocul de mijloc       8 Ideile în această etapă ţin


   7
mult de domeniul creaţiei,

     6 deoarece este exclusă aplicarea

   5 unor variante liniare, aşa cum

     5 se întâmplă de obicei în

     3 deschidere. În lipsa multor


   2
aspecte procedurale neteoret-
       1 izate, alăturate celor exterioare
a b c d e f g h
jocului, se face apel mai mult la
Poziţia - Benoni cunoştinţele metodice, expri-
(caracteristică unor poziţii din mate la un nivel cât mai ridicat.
indiana Benoni, apărarea Nimzovici)

Este format totodată mediul

       8 prielnic pentru manifestarea


   7
fanteziei în conducerea corectă

     6 a luptei. La baza îndeplinirii

   5 obiectivelor majore stă în

   5 primul rând condiţia sub-

       3 înţeleasă de alegere a criteriilor


   2
pentru stabilirea planului ce
       1 implică premisele obţinerii
a b c d e f g h
unui joc bun. Considerăm că
 poziţia Botvinnik este necesar să reluam pe scurt
(poate surveni din apărarea siciliană, necesităţile obiective şi
deschiderea engleză, indiana regelui subiective:
etc – la negru şi la alb)  apreciind poziţia obţinută

       8 din faza precedentă vom


     7 selecta pe bazele cunoscute


   6 calea ce trebuie urmată,


   5 indiferent dacă este


       5 influenţată sau nu de dorinţa


 3 sau temperamentul propriu;


    2  urmează calculul cât mai


       1 precis al variantelor.
a b c d e f g h

132
Ghid de studiu

O mare importanţă se realizarea obiectivelor îl joacă,


acordă tot mai mult cuprinderii pe lângă profilaxie, şi tehnica
în gândire a „deprinderii profi- manevrării.
lactice” pe tot parcursul
Indiana damei
conflictului. Este mai uşoară
V. Anand-M. Adams
prevenirea decât rezolvarea Wijk aan Zee
situaţiei neplăcute. 1.d4
În cadrul teoriei privind
jocul poziţional remarcăm: [Prima surpriză. Din ceea ce
a) procedee subtile în efec- ştiam, Vishi juca mai întot-
tuarea schimburilor favo- deauna rolul „cavalerului alb”
rabile; prin 1.e4.]
b) valorificarea dinamică a
diagonalelor importante şi a 1…Kf6 2.kf3 e6 3.c4 b6 4.g3 Nb7
coloanelor deschise; 5.ng2 Ne7 6.0-0 0-0 7.te1!?
c) aspecte complexe legate de [O intercalare modernă, care,
majorităţi de pioni şi alte se pare, îl va afecta serios pe
structuri favorabile cu marele maestru englez.]
importanţă deosebită, atacul
asupra acestora; 7…d5 8.cd ed 9.kc3 Ka6 10.nf4 c5
d) metode de lichidare a slă- 11.tc1 Ke4 12.dc Kac5 13.kd4
biciunilor şi de eliberare a
[Iată-l pe idolul tacticii arătând
câmpurilor cheie;
publicului o nouă faţetă, cea de
e) iniţiativa strategică în toate
agresivitate poziţională! Deo-
zonele tablei şi lupta pentru
camdată, tema de referinţă este
menţinerea echilibrului de
legată de pionul izolat. Se
ansamblu;
impune deci necesitatea
f) avantajul material trans-
practică de rezolvare optimă a
format în resort poziţional;
elementelor tipice reclamate de
g) pârghii de rezistenţă în
structura în cauză.]
poziţii grele.
Subliniem faptul că în 13…Nf6 14.nh3!
cadrul luptei strategice poziţia
regelui este de obicei solid [Principiul acţiunii maxime a
asigurată. Un rol important în figurilor este aplicat cu

133
Anul II de studiu

sfinţenie. Diagonala principală a) evoluarea procesului de


fiind obturată, nebunul trebuie limitare;
să acţioneze pe alte coordonate. b) crearea avanpostului ideal,
Dacă partenerului nu-i place câmpul c6.
defensiva lipsită de contrajoc Aceste nuanţe clare impun
imediat, de ce să nu forţezi părţii adverse decizii greu de
puţin o apărare mai acceptat în alte condiţii.]
prelungită?]
21…Nd4
14…Kg5 15.ng5! Ng5 16.e3 Nf6 17.te2
[O decizie grea, însă tactica
g6
aşteptării nu poate fi
[17…a5!? ] recomandată, de ex 21…qe5
22.nd7 qe7 23.kc6 qa3 24.tc4 a6 25.b6
18.b4 Ke4 19.ke4 de 20.td2!
ta6 26.qc2 b5 27.tc5 nc6 28.tc6 tc6
[În urma manevrelor desfăşu- 29.nc6 ]
rate, izolanul a dispărut, însă
negrul nu a centralizat încă 22.td4
turnurile, iar nb7 are o rază [Controlul coloanelor centrale
restrânsă de acţiune.] este un criteriu suficient de
menţinere a iniţiativei.]
20…Qe7 21.b5!

22…Nc8
  8
 [Nebunul inactiv va fi
 7
 schimbat, dar dominaţia

 6
figurilor albe rămâne o

 5
chestiune de lungă durată.]
 4

  3 23.nd7! Nd7 24.td7 Qa3 25.tc2 Qa4


 2 26.td5 Tae8!?


 1
[Îngrijorat de soarta pionului
a b c d e f g h
e4, Adams se decide la o
[Înţelegerea exactă a poziţiei a apărare statică, bazând contra-
dus la: jocul numai pe activitatea
damei. Trecând peste conse-

134
Ghid de studiu

cinţe, nu ni se pare mai bună permis încheierea prin unul din


încercarea 26…tac8 27.tc8 qd1 marile delicii ale asistenţei:
28.td1 tc8 29.td7 cu avantaj în zugzwang! Absenţa contra-
final.] jocului advers a fost consecinţa
declanşării iniţiativei cu toate
27.h4! formele în regulă.]
[Forţează puţin nota, cu scopul ***
slăbirii sensibile a liniei de
apărare.]
27…h5 28.rg2 Te6 29.qe2 Qa3 30.tc7
Te7 31.tc6 Tfe8 32.qc4!
[Presiunea s-a amplificat
considerabil. După unele
secvenţe de acrobaţie stilistică Apărarea Grünfeld
a figurilor albe, apar şi M. Marin – O' Connel, G.
ameninţări de genul 33.tg6 fg Georgia 1999
34.td3 urmat de ta3.] 1.c4 Kf6 2.kc3 g6 3.g3
32…Rh7 33.td2 Tb7 34.tdd6 Qb2 35.a4 [Mutări aferente „arcului
Te5 36.td5 Td5 37.qd5 Te7 38.qd6! Te6 comprimat” (engleză, catalană,
39.qd8! Qe5 40.tc7 Rg7 41.ta7 Reti): ]
[Tatonarea, şi devierile pe 3…d5 4.cd Kd5 5.ng2 Kb6 6.d3
câmpurile „magnetice” create
[Împotriva ordinii de mutări
parcă anume pentru un dans
adoptate de negru, este o idee
ameţitor au condus la câştig de
destul de bună să evitarea
material.]
ocuparii imediate a centrului.
41…Td6 42.qe7 Qd5 43.ta8 Td7 44.qf8 În perspectivă, albul plănuieşte
Rf6 45.te8! 1-0 un atac al minorităţii pe flancul
damei, urmând ca după reuşita
[Lecţia de stăpânire ideală a acestuia să avanseze ma-
coloanelor deschise, urmată de joritatea de pe celălalt flanc.
perpetua instalare pe poziţii Destul de lent la prima vedere,
optime a arsenalului greu a

135
Anul II de studiu

acest plan este mai periculos omis esenţialul. Jocul ar fi putut


decât pare.] continua 17.a4 h6 18.kf3!]
6...Ng7 7.ne3 0-0 8.qd2 17.kge4 Tc7
[Schimbul nebunilor de câm- 

puri negre elimină principalul 


 8

atu al negrului: presiunea pe 


 7

marea diagonală. În plus, pe- 



 6

ricolul unui atac direct la rege 


 5

(nh6, h4-h5) îl obligă pe acesta 


 4

să abandoneze dezvoltarea

 3

normală a figurilor.]  2

8...K8d7 9.nh6 Kf6   1

a b c d e f g h

[Deşi a evitat pericolele 18.qb2!


imediate, O’Connel s-a trezit
pe nesimţite într-o poziţie [S-a oscilat destul de mult între
pasivă, lipsită de contrajoc.] continuarea din partidă şi 18.kf6
ef 19.ke4. Până la urmă,
10.kf3 c6 11.0-0 Ne6 12.b4 concluzia a fost că slăbi-ciunea
din f6 este destul de uşor de
[Începutul atacului preconizat.]
apărat, în vreme ce deschiderea
12...Qd7 13.tfc1 coloanei "c" i-ar putea fi utilă
negrului.”]
[Desigur, albul nu trebuie să
permită schimbul propriului 18...Ke4 19.ke4 f6
nebun de fian-chetto. În plus,
[O ultimă încercare, destul de
turnul ocupă o poziţie activă în
riscantă ce-i drept, de a obţine
vederea atacului poziţional.]
contrajoc ar fi fost 19…rh7 20.a4
13...Nh3 14.nh1 Tac8 15.ng7 Rg7 f5 21.kc5 qd6.]
16.kg5 h6?!
20.a4 Td8 21.a5 Kc8
[Ar fi trebuit să se împiedice cu
[21…kd5!? 22.kc5 qc8 23.e4? kf4]
orice preţ instalarea unui cal alb
la c5, jucând 16...nf5, însă s-a 22.kc5 Qf5

136
Ghid de studiu

[22...qd4 23.qd4 td4 24.b5 ] 26.ke6 Qe6 27.tc7 kd6 28.a6 ba 29.ta6
Rf8 30.tca7
23.ne4
[30.taa7 kf5 31.ne4?? qe4 – +]
[Nu ar fi fost greşit nici 23.a6
dar s-a preferat să se tragă cât 30...Qf5 31.ta8 Ta8 32.ta8 Rg7 33.qb3
mai multe foloase din micile Kf7 34.qd5 Qd5 35.nd5 Kd6 36.nc6 Ng4
detalii ale poziţiei.] 37.f3 Ne6 38.tb8 Kf5 39.nb5 Kd4 40.rf2
Kb5 41.tb5
23...Qh5
[Ar fi fost timpul ca negrul să
[23...qg5 24.f4 qh5 25.nf3 ng4 26.ke6
cedeze.]
+–]
41...h5 42.e4 g5 43.f4 gf 44.gf Ng4
24.nf3 Qf5
45.f5 Rf7 46.tb7 Re8 47.re3 e6 48.fe
[24...qg5 25.a6] Ne6 49.d4 Nd7 50.d5 Re7 51.rd4 Rd6
52.tb6 Re7 53.rc5 h4 54.tb7 h3 55.ta7
(1-0)


 8



 7
Totul pare atât de simplu, dar

 6
oare e aşa?

 5


 4
Jocul tactic
 3
 Jocul combinativ poate anula

 2
avantaje materiale sau poziţio-
 1
nale ale părţii opuse. Astfel, se
a b c d e f g h

25.b5! nasc poziţii care sfidează parcă


legităţile jocului: rocada se
[Împlinirea obiectivului. 25.a6 execută aproape de final, regele
ba (25...b6 26.kb7) 26.ka6 td3 27.kc7 devine pe neaşteptate o incre-
tf3 28.tc5 + – ] dibilă forţă de atac iar uneori
25...cb situaţia materială nu mai are
nici o importanţă. Pe drept
[25...kd6 26.b6 ab 27.ab tcc8 28.ta4 cuvânt, se naşte întrebarea: de
(28.ta5) 28...h5 (28...ta8 29.g4) 29.ta5 ce se întâmplă acestea?
e5 30.ta7 tb8 31.nc6 + – ] Categoric, pentru că în şah

137
Anul II de studiu

există paradoxuri, exact ca în rezulă din faptul că în


viaţa cotidiană. comparaţie cu albul nu reuşit să
termine dezvoltarea. Dacă
Elaborarea unei combinaţii poate în bune condiţii să facă
necesită unele etape în proce- cele două mutări importante
sul gândirii:
Ne7 şi 0-0 poziţia se echili-
 stabilirea unor posibilităţi brează. Albul la mutare, caută
favorabile; cu orice preţ să profite de acest
 desluşirea ideii de bază; moment, pe cale tactică.
 începutul calculului cu
variantele determinate ca 1.e5! K:e5 2.n:b7 T:b7 3.q:a6 Qb8 4.kc6
fiind principale; K:c6 5.q:c6+ d7 6.kc5!! d:c5
 aprecierea precisă a
[6…Ta7 7.k:d7 T:d7 8.ta8]
consecinţelor rezultate din
ciocnirea tactică. 7.nf4! Nd6
Uneori, ideea combinativă
poate fi mai uşor de găsit, [7…Q:f4 8.qc8+ Re7 9.q:b7 Rf6
calculul fiind foarte dificil, iar 10.t:d7 cu câştig]
alteori este exact invers. 8.n:d6 Tb6 9.q:d7+!
V. Smîslov - A. Kotnaver Negrul cedează fără a reuşi să

 8 mai efectueze mutările salva-toare.

 7
 ***

 6
G. Kasparov – V. Topalov

 5
WijK aan Zee 1999
 4

 3

 8



 2

 7

 1 

6

a b c d e f g h

 5

O estimare corectă a poziţiei 



 4

ne conduce la ideea că negrul a 


 3

comis unele greşeli în 2

deschidere. Această deducţie  1

a b c d e f g h

138
Ghid de studiu

33.c3+! Exemple cu răsturnări de


situaţii, am întâlnit deseori pe
[Dispunerea combinativă a parcursul cursului şi le
albului este la graniţă cu arta şi recomandăm ca o motivaţie
ultimele mişcări sunt resurse specială în cadrul lecţiilor.
precis calculate]
33…Rc3 34.qa1 Rd2 Apărarea poziţiei
regelui
[34…rb4 35.qb2 ra5 36.qa3 qa4 37.ta7
+–] Desigur, nu orice încercare
de a învinge apărarea este
35.qb2 Rd1 36.nf1! Td2 37.td7! încununată de succes. Deseori,
[Ultima lovitură pregăteşte chiar atunci când acţiunea a
încheierea actului combinativ.] fost bine gândită se poate
dovedi iluzorie, datorită unor
37…Td7 38.nc4 bc 39.qh8 Td3 40.qa8 resurse incredibile, greu de
c3 41.qa4 Re1 42.f4 f5 43.rc1 Td2 anticipat.
44.qa7 Sacrificiile nu trebuie întot-
1-0 deauna acceptate. Practica ne
*** arată că, în pofida neajun-
cum continuăm atacul? surilor materiale ori poziţio-

nale pe care le implică o
  8
 decizie sau alta, refuzul


 7
acestora constituie constant

 6
calea viabilă de continuare a

 5
luptei. Afirmaţia necesită

 4
precizarea că prin neintrarea în


 3
combinaţie, nu se modifică


 2
aprecierile asupra acesteia dacă
 1 refuzul colaborării nu
a b c d e f g h
înrăutăţeşte situaţia părţii
1.t:g7+! R:g7 2.qg5+ Rf7 3.q:f6+ active.
Re8 4.ng6+ kf7 5.ne5! Dacă nu sunt întrunite
condiţiile optime, acceptarea
[urmat de 27.n:c7 cu mat pe d8 1- pune ofensivei probleme
0]
139
Anul II de studiu

dificile. În acest caz lupta poate urma rezolvării problemelor


lua un caracter echilibrat. din etapele primare ale partidei
Rezultatul este influenţat de constituie un resort de bază al
măiestria cu care sunt conduse marilor succese.
schimburile de lovituri. În Studiul şi tratarea practică a
concluzie, trebuie spus că zonei cu un număr mai redus
procesul de luare a deciziilor de piese a fost şi rămâne o
implică un înalt nivel logic al specialitate greu de pătruns în
gândirii. Referitor strict la faza substrat. Aprecierea tuturor
apărării, aceasta trebuie să poziţiilor care ar putea permite
răspundă neapărat câtorva o apărare sau un câştig sigur
cerinţe: este practic un fenomen exclus.
 sesizarea apariţiei, evitarea Majoritatea manevrelor conţin
sau apărarea activă a aspecte imprevizibile legate de
punctelor slabe din zona mutări unice, cu influenţe
critică; directe şi imediate.
 promovarea unei atitudini Calea strict tehnică, de
prudente folosind eficient valorificare a avantajelor
elementele de prevenire; poziţionale (în special mini-
 limitarea forţei de acţiune male) sau materiale, nu poate fi
prin schimbul de material decât în anumite conjuncturi
activ sau alte mijloace; ocolită. De aceea, interesul
 provocarea prin mutări pentru însuşirea tehnicii de
energice a unor slăbiciuni în final, cât şi adaptarea la
cadrul planului ataca-tor şi realitatea că, indiferent de
exploatarea acestora; situaţie şi condiţii, partida
 declanşarea unui contra- trebuie jucată până la capăt, se
atac care să întreacă atacul cere necontenit sporit. Mo-
în viteză. mentul şi modul trecerii în final
trebuie bine cântărit. Planul,
Faza finală a partidei este necesar să pună în valoare
priceperea de a realiza sau
Capacitatea tehnică şi salva poziţii ce pot trece drept
psihologică de anticipare a câştigate, pierdute sau egale.
finalurilor ce se conturează în

140
Ghid de studiu

Secvenţele tipice a căror Las Vegas 1999


rezolvare este demonstrată 


teoretic se arată în practică 


(datorită factorilor psihologici, 

presiunii timpului de gândire şi 



renunţării la întreruperea 

acestora) un examen mult mai 

complex decât o arată 

aparenţele. 

Alături de o bună pregătire, 
materializată prin sensibilizarea
a b c d e f g h

aptitudinilor apreciere-calcul, 69.ta2!


abordarea jocului în final cere
neapărat şi un profund simţ [Prin ultima sa mutare albul
strategic. Este bine ştiut că trece la realizarea planului de
teoria specifică reprezintă un bază. Turnul alb îşi schimbă
domeniu, tratat detaliat în pentru puţină vreme direcţia de
lucrări diversificate. acţiune, sprijinind astfel
avansarea regelui.]
Să urmărim un sfârşit de
partidă în aparenţă simplu dar 69…Re7
care în realitate ne arată câte [Structura centrală face ca
incertitudini şi curse poate pionul h să fie tabu: 69…th7?
ascunde: 70.ta6 re7 71.ta7 + – sau 69…tc8
70.rb5 tb8 71.ra6 ta8 72.rb7 th8 73.th2
+ –.
70.rc5
[70.ta7 rf6 71.rc5 rg5 72.rd6 rf4 73.re6
re4 =]
70…Tc8 71.rb6 Th8??
[O greşeală de mari proporţii.
Remiza era asigurată prin
V. Akopian A.Khalifman
71…rf6 72.tg2 (72.th2 rg7 =)
141
Anul II de studiu

72…th8 73.th2 rg7 74.rc6 th7 = [Nu există timp pentru


Această variantă simplă nu a contrajoc: 76…rf4 77.re6 re4 78.th4
fost observată de majoritatea rf3 79.re5 + –]
comentatorilor, deşi respectă
principiile elementare de 77.rd7 Rf7 78.th3 Rf6 79.th1 Rf7 80.th4
aducere a regelui propriu lângă Rf6 81.th1 Rf7
pionul liber advers, cu [Alte câteva repetări utile de
menţinerea regelui alb tăiat] mutări.]
82.tf1 Rg7 83.re7! + –
[83.re6? te8 84.rd7 ta8 85.th1 rh8
 86.re6 ta5]

 8


 7 

 8


 6 

 7


 5 

 6


 4 

 5


 3 

 4


 2 

 3

 1 

 2
a b c d e f g h

 1

72.th2 Rd6 73.td2 Re7 74.rc7 Rf6 a b c d e f g h

75.th2
[După ce regele negru a fost [După multe peripeţii călătoria
alungat dincolo de „lanţul regelui s-a încheiat.]
muntos”, turnul revine pe 83…Ta8
coloana h.]
[83…rg6 84.tg1 rh6 85.rf7 th7 86.rf6
75…Rg5 +- sau 83…rh6 84.tg1 +-]
[75…re7 76.th1] 84.h8q1 – 0
76.rd6 Rf6 Este uşor de constatat că
după schimbul turnurilor:

142
Ghid de studiu

84…rh8 85.tf8 sau 84…th8 85.tg1


rh7 86.th1 negrul nu poate lua
opoziţia în finalul cu pioni. 

Bogăţia de idei şi planuri 


 8

pentru ambele culori într-o 


 7

secvenţă atât de scurtă 


 6

impresioneză vădit şi este plină 5

de învăţăminte. 
 4

Necesitatea simplificărilor

 3

implică deci, pe lângă alţi 

 2

factori, motivaţii strategice 

 1

diverse, pentru care se luptă a b c d e f g h

atât în deschidere cât şi în jocul 1.a7!


de mijloc: [O astfel de mutare trebuie
 eliminarea unor figuri făcută cu mare prudenţă
adverse plasate supărător; întrucât imobilizează propriul
 ocuparea unor puncte cheie; turn. În poziţia ilustrată ea este
deschiderea de linii sau însă foarte bună deoarece
coloane; vizează direct obţinerea poziţiei
 provocarea de slăbiciuni; de zugzwang în lupta regelui
 participarea activă a regelui pentru capturarea pionului slab
în joc; din f5.
 valorificarea structurii de  Regele negru este blocat pe
pioni câmpurile h7, g7 (rf7 Th8 Rf6-
Din multitudinea finalurilor, h6-g6 pierde datorită şahului
am selectat câteva (printre cele din spate)]
mai întâlnite în practică) care  În aceste condiţii regele alb
să servească drept modele va mavevra fără a putea fi
tipice de orientare a jocului în oprit până pe cîmpul e6, şi
cadrul lecţiilor practice. punctul f5 cade datorită
zugzwang-ului]
***
Sah!!!


  8

143
Anul II de studiu




7
 7




6
 6




5
 5




4
 4




3
 3




2

 2



1
 1

a b c d e f g h a b c d e f g h

1.a7 Ta1 2.f4 g:f4! 3.r:f3 h4!


1.a7! Ta2+ 2.rd3 Ta1 3.rd4 Ta5 4.rc4
Ta3 5.rc5 Ta1 6.rd6 Ta3 7.re7 Ta6 [Un contraatac foarte bun care
8.rf7 Ta3 9.rg7 Ta1 10.rh6! Ta6 asigură egalitatea]
11.tb8! T:a7 12. tb5+ Re6 13.r:g6 Ta8
1.rf1 Rh7 2.re1 Rg7 3.a7 Ta2! ½ -½
14.r:h5 Tg8 15.g4 Th8+ 16.rg6
***
[Şi după această succesiune 

 8

forţată de mutări albul câştigă] 

*** 
 7


 6


 5


 4


 3


 2

 1

a b c d e f g h

albul la mutare:
1.te8! Ta6+

[1...T:a7 2.te7+ şi finalul de pioni


se câştigă de alb datorită
opoziţiei favorabile]
Cu altă formaţie de pioni a
albului negrul poate face 2.r:f5 T:a7 3.te5 Rh6 4.te6+ Rg7
remiză: 5.tg6+ Rh7 6.tf6! Ta5+ 7.rf4 Rg7
8.tf5

 8

144
Ghid de studiu

[şi pătrunderea regelui la g5 
 7

asigură câştigul] 

 6

*** 
 5

cu negrul la mutare 
 4

1...Ta6+ 2.r:f5 Ta5+ (½-½) 


 3

 2

[Situaţia se schimbă întrucât 

 1

regele alb nu poate scăpa de a b c d e f g h

şahurile laterale]
1.rd7 Kc8 2.nd4 Ke7 3.ne3 Kc8 4.nc5
***
Ra8! 5.rc6 Kb6! (½-½)
În finaluri cu figuri uşoare
avantajul minimal se poate [Datorită intrării în cuibul de
valorifica dacă figura părţii mai pat negrul are asigurată remiza]
slabe are un plasament ***
defectuos. 


 8

 8

 7

 7

 6

 6

 5

 5

 4

 4

 3

 3

 2

 2  1

a b c d e f g h

 1

a b c d e f g h 1.kg3! Ne5 2.kf1 Rg2 3.nf4 Rh1! 4.rf3


1.ne4 Kf7 2.nf3 Kd8 3.nd5 Kf7 4.re6! Kg3! (½½)
Kd8+ 5.rd6 Rg7 6.re7 (1-0) [şi ne întâlnim cu poziţia de
remiză din exemplul precedent]
***
***

 8

145
Anul II de studiu

 8 material, factorul complex


 7 constă în faptul că, de cele mai


 6 multe ori, acesta este


 5 compensat prin unele elemente


 poziţionale. Pentru realizarea
 4
 scopului se impune mai întâi

 3
anularea lor prin diferite

 2
metode. Noţiunea de avantaj
 1
material se referă la:
a b c d e f g h

1.kf4! f1Q  avantajul cantitativ, con-


stând exclusiv în numărul de
[1... Ne6 2.ke2+ Rf1 3.kf4 Nf5 4.rf3! pioni sau figuri în plus;
=]  avantajul calitativ, de
2.kh3+ Rh1 3.kf2+ (½-½) exemplu: turn contra figură
uşoară, figuri contra pioni
[cu şah etern] etc.
*** În contextul amintit, trebuie

ţinut seama de faptul că partea
 8
 mai slabă se poate lansa în

 7
complicaţii diverse, sperând să


 6
răstoarne, prin metode tactice,

 5
situaţia. Se impune tratarea în

 4
mod obiectiv a poziţiilor şi o

 3
permanentă grijă faţă de

 2
măsurile profilactice.
 1 ***
a b c d e f g h
Cu vânt înapoi
1.rd5 Ng2! 2.rc5 Re6 3.kh7! Ne4 Activitatea de predare-
4.kf8+ Rf7 5.rb6! Nf5 6.rc7 R:f8 7.d7 însuşire a noţiunilor teoretice
N:d7 8.r:d7 Rf7 9.rd6 de bază, cu respectarea
verigilor clasice a lecţiilor
[şi albul câştigă opoziţia] specifice primilor ani de studiu,
*** trebuie să constituie forma
Aşa cum s-a constatat, când centrală a conţinutului cu o
una din părţi deţine un avantaj pondere de 50% faţă de

146
Ghid de studiu

celelalte forme practice să scadă treptat către procentul


ajutătoare cum sunt: mediu prevăzut (20-25%). În
 aplicaţii inclusiv cu momentul dobândirii unui
exersarea şi explicarea volum considerabil de
primelor 6-10 mutări ale cunoştinţe ea tinde spre
deschiderilor principale; procentul minim prevăzut (5-
 exersări cu poziţii de mat şi 10%). Această diminuare
combinaţii tematice; treptată a ponderii lecţiilor
 analize diverse cu ajutorul teoretice este compensată prin
computerului; alte forme de pregătire tehnică.
 partide libere cu sau fără Între acestea ar fi analizele
tematică impusă; teoretice şi studiul individual
 informaţii despre raţionali- necesar aprofundării şi
zarea timpului de gândire; desăvârşirii bogatelor cunoş-
Întrucât în aceste perioade tinţe însuşite pe parcursul
jucătorii dau în general mai antrenamentului. În cazul când
multă atenţie posibilităţilor lecţiile teoretice sunt însoţite la
proprii de joc decît cele ale sfârşitul lor de lămuririle
adversarului, am ajuns la necesare unei înţelegeri
concluzia că sunt absolut imediate şi depline a noţiunilor
necesare şi unele lecţii de predate, ele devin forma cea
corectare sau impiedicare a mai potrivită şi recomandabilă
formării deprinderilor greşite în pentru însuşirea toriei şahului.
toate stadiile partidei.
Ulterior, în funcţie de En passant
dezvoltarea forţei de joc, care Şi cum orice efort disciplinat
este în raport direct cu însuşirea este răsplătit, ţinem să
teoriei şahului (a cunoştinţelor încheiem acest ghid aşa cu l-am
elementare şi complexe care început, adică cu o povestire cu
stau la baza studiului celor trei un fin substrat şahistic
faze componente al partidei de (psihologic). Pentru delectarea
şah). Pe măsura obţinerii unui celor care îl vor parcurge,
volum de cunoştinţe suficiente, câteva pasaje din proza
predarea lecţiilor teoretice, în fantastică, scrisă numai „în
cadrul pregătirii tehnice, începe zilele de marţi”, a poetului,

147
Anul II de studiu

prozatorului neobişnuit, pre-


cum şi pasionatului şahist
ieşean Dan Giosu sperăm că
vor fi un excelent prilej de
destindere.

148
Ghid de studiu

BIBLIOGRAFIE

Şahul de la simplu la complex, Iaşi, Ed.


Dominte, M. Sanviali, 1995
Radical din 64, Iaşi, Ed. Ştef, 2007
Dvoreţki, M. Attack in Defense, London, Ed. Batsford, 1992
Internet
Kotov, A. Din tainele gândirii jucătorului de şah,
Bucureşti, Ed. Sport-Turism, 1979
Pancu Gh.
Manual de şah, Iaşi, Ed. Taida, 2007
D. Nechifor
Pavlov, M Cooperarea strategică (2 vol), Bucureşti, Ed.
Artex, 2000
Strategia jocului de mijloc în şah, Bucureşti,
Urseanu V.
Ed. Sport-Turism, 1985
Zărnescu C. Dicţionar explicativ al jocului de şah,
Bucureşti, Ed. Tempus 1995

PERIODICE
COLECŢIILE:
1. Almanah „Planeta Şah” – România
2. Revista Română de Şah „Gambit” – România
3. Şah Matî Biiuletin – Rusia
4. Şahovski Informator – Serbia
5. Şahovski Encyclopedia – Serbia

149
Anul II de studiu

Tematica pentru aprofundarea


strategiei şahului, în forma sa mai
evoluată, este cuprinsă în acelaşi tip
de ghid orientativ pentru anii de
studiu III-IV intitulat "Succesiunea
planului", de aceeaşi autori.

150

S-ar putea să vă placă și