Sunteți pe pagina 1din 6

REFERAT

T.I.C.

REALIZAT DE:
ALEXE EUGENIA LUCHILIANA - I B AMG
CRUDU CARMEN VASILIȚA- I B AMG
ORGANIZAREA INFORMAȚIILOR ÎN SISTEMUL DE
OPERARE WINDOWS

Prin SISTEM DE OPERARE se înţelege un ansamblu de programe care gestionează


activitatea calculatorului. Aceasta înseamnă că, în esenţă gestionează resursele calculatorului
şi asigură interfaţa cu utilizatorul.
Sistemele de operare au evoluat de-a lungul anilor în mai multe generaţii. Primul
sistem de operare cunoscut în literatură este cel dezvoltat în primii ani de după '50 de General
Motors Research Laboratory, pentru un calculator IBM 701. În anii '60, s-a pus problema
dezvoltării sistemelor de operare batch cu multitaskink, în care resursele să fie partajate între
mai multe procese. Anii '70 au dus la dezvoltarea sistemelor hibride de operare. Apar primele
variante de operare CP/M şi MS-DOS. Anii '80 au fost anii calculatoarelor personale, ai
informaticii distribuite, trecându-se masiv de la calculatoare izolate, la reţele de calculatoare.
După '90 se dezvoltă masiv calculul distribuit, în care problemele sunt sparte în subprobleme,
rezolvate cu ajutorul unor sisteme multiprocesor cât şi reţele de calculatoare. Microsoft
WINDOWS este un sistem de operare ce realizează un mediu prin intermediul căruia se poate
lucra cu calculatorul, mediu bazat pe imagini (pictograme) şi meniuri, organizate în casete
denumite ferestre. Acest mediu este numit şi interfaţă grafică pentru utilizator.
Suprafaţa de lucru a sistemului Windows
• Pictogramele - sunt simboluri care reprezintă programele (Word, Excel), fişiere, documente,
grafice, informaţii despre calculator (hard-disc, dischetă)
• Suprafaţa de lucru - zona de fundal pe care sunt plasate obiectele
• Indicatorul mouse-ului
• Butonul de Start - pentru lansarea meniului Start
Pictogramele de pe suprafaţa de lucru
• My Computer - asigură accesul la o fereastră în care se poate vedea ce conţine
calculatorul, informaţii despre unităţile de disc, Control Panel, lucrări programate spre
executare şi imprimante
• Internet Explorer - lansează utilitarul Internet Explorer
• Recycle Bin - coşul de gunoi, în care pot fi păstrate fişierele nedorite/ şterse
• My Briefcase - pentru actualizarea copiilor (între două calculatoare)
Informațiile din calculator (hard disk, CD, DVD, discheta, memory stick etc) sunt
organizate cu ajutorul directoarelor și fișierelor.
1. Directorul (folder) – reprezintă locul unde salvăm fișierele (asemănător coperților
unui dosar)
- se recunoaște după nume
Sistemul de fişiere al sistemului de operare Windows este organizat sub forma unui
arbore de directoare. Fiecare director (folder, dosar) poate conţine alte directoare şi fişiere.
Aplicaţia care gestionează sistemul de fişiere poartă numele de Windows Explorer. Sistemul
de fişiere este afişat în două ferestre. In fereastra din dreapta ecranului este afişat conţinutul
unui anumit director. In fereastra din stânga se poate afişa:
 arborele de directoare (modul Explorare, Explore),
 operaţiile ce se pot efectua asupra directorului sau a unui fişier sau subdirector selectat,
detalii asupra directorului sau conţinutului acestuia etc.,(modul Deschidere, Open).
Aplicaţia Windows Explorer permite:
 crearea, ştergerea, mutarea şi copierea de fişiere şi directoare,
 căutarea de directoare şi fişiere pe disc,
 comprimarea şi decomprimarea de fişiere şi directoare,
 salvarea şi restaurarea de fişiere şi directoare.
Aceste operaţii se pot efectua în mai multe feluri:
a) cu opţiunile meniului contextual afişate la un clic cu butonul drept al mousului :
 pe numele fişierului sau directorului în fereastra dreaptă,
 pe un element al arborelui afişat în fereastra stângă.
b) cu opţiunile afişate în fereastra de operaţii din stânga ecranului.
c) cu opţiunile meniurilor File, Edit şi View.

2. Fișierul (file) –este o colecție de date care trebuie păstrate mai mult timp (documente,
fotografii, muzica, filme, etc)
- se recunoaște după nume.extensie, unde extensia reprezintă o secvență de 3
litere în funcție de tipul fisierului: .doc – fișiere document
.exe – fișiere executabile
.bmp, .jpg , .gif– fișiere imagini
.mp3 – fișiere de muzică etc
.html, .htm – fișiere pagini
web -Fișierele si folderele sunt organizate pe nivele,
într-o structură arborescentă. Primul nivel al structurii se
numește rădăcina. Pe nivelele subordonate se coboară
urmând relația de descendență ” părinte-copil.”
Gestionarea şi organizarea fişierelor este importantă pentru regăsirea uşoară a lor.
Sistemul de operare are directorul My Documents pentru memorarea fişierelor utilizator.
Pentru regăsirea rapidă a fişierelor se recomandă crearea de directoare ce conţin fişiere
de un singur tip. Directorul My Documents are directoare predefinite pentru fotografii (My
Pictures) şi pentru muzică (My Music).
Pentru regăsirea rapidă a fişierelor des utilizare există o listă cu documerntele recent
utilizate (My Recent Documents).
Pentru gestionarea eficientă a fişierelor se recomandă următoarele:
 memorarea în directoare separate a fişierelor şi programelor,
 alegerea unei metode de creare a numelor de directoare şi fişiere pentru regăsirea lor
uşoară,
 mutarea fişierelor ce nu mai sunt folosite în directoare separate la anumite intervale de
timp.

Aplicația My Computer - se deschide prin dublu clic pe shortcut-ul de pe Desktop - în


această fereastră se pot vedea discurile logice: A-Floppy disk-discheta,
C, D – partițiile Hard-discului,
E, F – CD, DVD, numele computerului, etc.
Aplicația Windows Explorer - se deschide de la Start/Programs/Accessories/Windows
Explorer - fereastra aplicației este împărțită în 2 părți, partea stângă afișează structura de
directoare iar partea dreaptă afișează conținutul directorului selectat - cu ajutorul acestei
aplicații se pot realiza diferite operații cu foldere și fișiere:

1.Vizualizarea conținutului unui folder/fișier Metode: - se executa dublu clic pe


folder/fișier - prin comanda Vizualizare/Detalii din aplicația Windows Explorer se poate
vedea data modificării directoarelor și fișierelor din director, mărimea și tipul fișierelor din
acel director .

2.Crearea unui folder (director):- Cu clic dreapta se deschide meniul rapid, se alege
opțiunea Nou/Folder, se introduce numele directorului și se apasă Enter
3.Crearea unui fișier text:- Clic dreapta pentru meniul rapid, Nou/ Document Microsoft
Word, se introduce numele fișierului și se apasă Enter

4.Salvarea unui fișier Fișier/Salvare: - se alege directorul în care se dorește să fie salvat, se
apasă butonul Salvare.
- Salvarea unui fișier cu un alt nume sau în alt loc: Fișier/Salvare ca.., se alege
directorul în care se dorește să fie salvat, se apasă butonul Salvare

5.Copierea unui folder sau fișier: - clic dreapta pe folder/fișier, se selecteaza comanda
copy(copiere), se selecteaăa folderul unde se dorește să fie copiat, se dă clic dreapta și se
alege comanda Paste (lipire)

6. Mutarea unui fișier/folder: - clic dreapta pe folder/fișier, se selectează comanda


Cut(decupare), se selectează folderul unde se dorește sa fie copiat, se adaugă/lipește ( Paste)
unde se dorește.
Mutarea şi copierea directoarelor şi fişierelor prin tragere (drag and drop) se poate face
în următoarele moduri:
1. utilizarea butonului drept al mousului:
 se selectează fişierul sau directorul ce trebuie mutat cu butonul drept al mousului,
 se trage obiectul selectat deasupra directorului destinaţie cu butonul drept apăsat (drag
and drop),
 se eliberează butonul mousului; în acest moment apare meniul, în care se face clic pe
opţiunea dorită, copiere sau mutare, Copy Here sau Move Here; se copiază directorul
New Folder1 în directorul New Folder2.

2. utilizarea butonului stâng al mousului. Directorul sau fişierul se selectează cu butonul
stâng al mousului şi se trage deasupra directorului destinaţie cu butonul stâng apasat (drag
and drop). In acest caz directorul sau fişierul este mutat în noul director.
3. mutarea sau copierea mai multor directoare sau fişiere. Pentru început se selectează
directoarele şi fişierele ce trebuie mutate sau copiate cu una din metodele de mai jos :
 pentru a selecta un grup de fişiere sau directoare alăturate se selectează primul cu
butonul stâng şi apoi ţinând apăsată tasta Shift se execută clic pe ultimul fişier sau
director din grup,
 pentru a selecta un grup de fişiere sau directoare alăturate se desenează un deptunghi
în jurul lor cu butonul stâng al mousului,
 pentru a selecta un grup de fişiere sau directoare ce nu sunt alăturate se selectează
primul cu butonul stâng şi apoi ţinând apăsată tasta Ctrl se execută clic pe fiecare
fişier sau director din grup,
 pentru a selecta toate fişierele şi subdirectoarele dintr-un director se poate folosi
opţiunea Select All a meniului Edit, pentru a inversa selecţia fişierelor se va utiliza
opţiunea Invert Selection a meniului Edit.
Se mută sau se copiază directoarele si fişierele selectate cu una din metodele de din acest
paragraf sau din paragraful următormai jos :
7. Ștergerea unui folder sau fișier: - clic dreapta pe folder/fișier, se alege comanda
Delete (șterge). Folderul/fișierul va fi mutat în Recycle Bin.

8. Redenumirea unui folder sau fișier: - clic dreapta pe folder/fișier, se alege comanda
Rename (redenumire) , se introduce numele dorit, se apasă tasta Enter

9. Căutarea unui fișier: - Start/Search/Documents/Use advanced search options/….

BIBLIOGRAFIE:
1. Bazele informaticii economice- Ghid pentru Învăţământ Deschis la Distanţă;
2. Sistemul de operare Windows. Sistemul de fişiere
3. Sisteme de operare Windows. Cap.2