Sunteți pe pagina 1din 6

D.G.A.S.P.C.

Galaţi PLAN PERSONALIZAT

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ”MARIA”

Nr. __ Data _07.10.2019


Numele şi prenumele beneficiarului ………………………….
Data şi locul naşterii: ……………, Com. …., Jud. ….., CNP ……
Dispoziţia nr. …. din data 03.04.2019
Certificat de încadrare în grad de handicap nr. xxxx din data 26.08.2014
Diagnostic: Deficiență funcțională gravă (cu asistent personal)
Tip de handicap: Psihic cod de boală: F00.1, G 30.1 Demență Alzheimer
Părinţi/ Reprezentant legal - Conform -
Domiciliul părinţilor sau al reprezentantului legal -
Domiciliul legal al beneficiarei: Mun. Galați, jud. Galați, Str. ………………………., nr. ….
Domiciliul de fapt: Mun Galați, ……………, nr. ….
Dosar nr: 6/08.04.2019 Manager de caz ………………………….
Schimbarea Managerului de caz – motive __________________________________________
Durata Planului Personalizat: 08.10.2019 – 07.04.2020

SERVICII OFERITE

1. ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ

GRUPINDIVIDUAL/

FRECVENȚATIMP ALOCAT,
PERIOADA

RESURSE
ACTIVITATEA / INTERVENȚIA MATERIALE
RESPONSABIL: CABINET MEDICAL ȘI/SAU
ECHIPAMENTE
NECESARE

- ASIGURAREA IGIENEI ZILNICE, DE CĂTRE PERSONAL; 3 ore/zi Scutece de unică


Săptămâna I

INDIVIDUAL

- MONITORIZAREA PERMANENTĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE; 7 minx3ori/zi folosință, aleze,


- ÎMBRĂCAT, DEZBRĂCAT, ÎNCĂLȚAT, DESCĂLȚAT, ALEGEREA 1 oră/zi șervețele umede,
HAINELOR ADECVATE; șervețele de cutie,
- ADMINISTRAREA MEDICAȚIEI CONFORM PRESCRIPȚIILOR 30 min/zi duș specializat,
MEDICALE; cadă gonflabilă,
- HRĂNIREA DE CĂTRE PERSONAL, CU HRANĂ 2,5 ore/ zi saltea antiescară,
CORESPUNZĂTOARE DIN PUNCT DE VEDERE NUTRIȚIONAL; echipament,
- HIDRATARE SUPLIMENTARĂ; 1 oră /zi medicamente,
- SCHIMBAREA POZIȚIEI CORPULUI LA FIECARE 2 ORE SAU ORI 1 oră/ zi tensiometru,
DE CÂTE ORI ESTE NECESAR (CÂND DEVINE NELINIȘTITĂ). alimente, veselă,
șervețele, apă și
produse de igienă,
dezinfectant
- ASIGURAREA IGIENEI ZILNICE, DE CĂTRE PERSONAL; 3 ore/zi Scutece de unică
INDIVIDUAL

- MONITORIZAREA PERMANENTĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE; 7 minx3ori/zi folosință, aleze,


Săptămâna II

- ÎMBRĂCAT, DEZBRĂCAT, ÎNCĂLȚAT, DESCĂLȚAT, ALEGEREA 1 oră/zi șervețele umede,


HAINELOR ADECVATE; șervețele de cutie,
- ADMINISTRAREA MEDICAȚIEI CONFORM PRESCRIPȚIILOR 30 min/zi duș specializat,
MEDICALE; cadă gonflabilă,
- HRĂNIREA DE CĂTRE PERSONAL, CU HRANĂ 2,5 ore/ zi saltea antiescară,
CORESPUNZĂTOARE DIN PUNCT DE VEDERE NUTRIȚIONAL; echipament,
- HIDRATARE SUPLIMENTARĂ; 1 oră /zi medicamente,
- SCHIMBAREA POZIȚIEI CORPULUI LA FIECARE 2 ORE SAU ORI 1 oră/ zi tensiometru,
DE CÂTE ORI ESTE NECESAR (CÂND DEVINE NELINIȘTITĂ). alimente, veselă,
șervețele, apă și
produse de igienă,
dezinfectant

Pag. 1 / 6
D.G.A.S.P.C. Galaţi PLAN PERSONALIZAT

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ”MARIA”

- ASIGURAREA IGIENEI ZILNICE, DE CĂTRE PERSONAL; 3 ore/zi Scutece de unică

INDIVIDUAL
- MONITORIZAREA PERMANENTĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE; 7 minx3ori/zi folosință, aleze,
Săptămâna III

- ÎMBRĂCAT, DEZBRĂCAT, ÎNCĂLȚAT, DESCĂLȚAT, ALEGEREA 1 oră/zi șervețele umede,


HAINELOR ADECVATE; șervețele de cutie,
- ADMINISTRAREA MEDICAȚIEI CONFORM PRESCRIPȚIILOR 30 min/zi duș specializat,
MEDICALE; cadă gonflabilă,
- HRĂNIREA DE CĂTRE PERSONAL, CU HRANĂ 2,5 ore/ zi saltea antiescară,
CORESPUNZĂTOARE DIN PUNCT DE VEDERE NUTRIȚIONAL; echipament,
- HIDRATARE SUPLIMENTARĂ; 1 oră /zi medicamente,
- SCHIMBAREA POZIȚIEI CORPULUI LA FIECARE 2 ORE SAU ORI 1 oră/ zi tensiometru,
DE CÂTE ORI ESTE NECESAR (CÂND DEVINE NELINIȘTITĂ). alimente, veselă,
șervețele, apă și
produse de igienă,
dezinfectant
- ASIGURAREA IGIENEI ZILNICE, DE CĂTRE PERSONAL; 3 ore/zi Scutece de unică

INDIVIDUAL
- MONITORIZAREA PERMANENTĂ A STĂRII DE SĂNĂTATE; 7 minx3ori/zi folosință, aleze,
- □ Supravegherea
ÎMBRĂCAT, DEZBRĂCAT,
starii de sanatate;ÎNCĂLȚAT, DESCĂLȚAT, ALEGEREA 1 oră/zi șervețele umede,
HAINELOR ADECVATE; …………………… ……………………
șervețele de cutie,
□ Administrarea tratamentului prescris de medicul specialist / □ familie;
Săptămâna IV

- □ Supravegherea/
ADMINISTRAREA MEDICAȚIEI
coordonarea CONFORM
alimentatiei PRESCRIPȚIILOR
active/ □ pasive si hidratarii ; ……………………
30 min/zi ……………………
duș specializat,
MEDICALE; igienei personale si a vestimentatiei adecvate;
□ Monitorizarea …………………… ……………………
cadă gonflabilă,
- □ Efectuarea
HRĂNIREA toaleteiDElocale/CĂTRE
□ Aplicare tratament
PERSONAL,la nevoie; CU HRANĂ 2,5 ore/ zi
…………………… saltea antiescară,
……………………
□ Monitorizarea
CORESPUNZĂTOAREfunctiilor vitale
DIN/ □PUNCT
MasurareaDE greutatii
VEDERE corporale;
NUTRIȚIONAL; echipament,
…………………… ……………………
- □ Monitorizarea eliminarilor;
HIDRATARE SUPLIMENTARĂ; 1 oră /zi medicamente,
□ Monitorizarea activitatilor de mobilizare pentru prevenirea escarelor;
- □ Monitorizarea
SCHIMBAREA POZIȚIEI CORPULUI LA FIECARE 2 ORE SAU ORI ……………………
1 oră/ zi ……………………
tensiometru,
starii de veghe/ □ Somn linistit / □ Insomnie;
DE CÂTE
□ Consult ORI
medic deESTE
familie/NECESAR
specialist in(CÂND DEVINE
cadrul centrului NELINIȘTITĂ).
□ Cabinet de spec.;
…………………… ……………………
alimente, veselă,
□ Imunizari / □ Analize medicale; ……………………. …………………..
șervețele, apă și
□ Internare Sp. Psihiatrie / □ Alte unitati sanitare de specialitate; produse de igienă,
dezinfectant

2. ABILITARE ȘI REABILITARE
GRUPINDIVIDUAL
PERIOADA

RESURSE
ACTIVITATEA / INTERVENȚIA MATERIALE
FRECVENȚATIMP ACORDAT

RESPONSABIL: ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ ȘI/SAU


ECHIPAMENTE
NECESARE
INDIVIDUAL

- EXERCIȚII DE MOTRICITATE GROSIERĂ; 10 min/zi Aparatura


Săptămâna I

- MELOTERAPIE 3 ore/ zi electronică a


centrului
INDIVIDUAL

- EXERCIȚII DE MOTRICITATE GROSIERĂ; 10 min/zi Aparatura


MELOTERAPIE 3 ore/ zi electronică a
Săptămâna II

-
centrului

Pag. 2 / 6
D.G.A.S.P.C. Galaţi PLAN PERSONALIZAT

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ”MARIA”

INDIVIDUAL
- EXERCIȚII DE MOTRICITATE GROSIERĂ; 10 min/zi Aparatura
MELOTERAPIE 3 ore/ zi electronică a
Săptămâna III

-
centrului

INDIVIDUAL
- EXERCIȚII DE MOTRICITATE GROSIERĂ; 10 min/zi Aparatura
- MELOTERAPIE 3 ore/zi electronică a
□ Supravegherea starii de sanatate; centrului,
…………………… ……………………
- □ EXERCIȚII DE MOTRICITATE GROSIERĂ;
Săptămâna IV

…………………… ……………………
- MELOTERAPIE
Administrarea tratamentului prescris de medicul specialist / □ familie;
…………………… ……………………
□ Supravegherea/ coordonarea alimentatiei active/ □ pasive si hidratarii ; …………………… ……………………
□ Monitorizarea igienei personale si a vestimentatiei adecvate; …………………… ……………………
□ Efectuarea toaletei locale/ □ Aplicare tratament la nevoie;
□ Monitorizarea functiilor vitale / □ Masurarea greutatii corporale; …………………… ……………………
□ Monitorizarea eliminarilor; …………………… ……………………
□ Monitorizarea activitatilor de mobilizare pentru prevenirea escarelor; ……………………. …………………..
□ Monitorizarea starii de veghe/ □ Somn linistit / □ Insomnie;
□ Consult medic de familie/ specialist in cadrul centrului □ Cabinet de spec.;
□ Imunizari / □ Analize medicale;
□ Internare Sp. Psihiatrie / □ Alte unitati sanitare de specialitate;

4. SERVICII DE INFORMARE ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ


GRUPINDIVIDUAL
PERIOADA

RESURSE
ACTIVITATEA / INTERVENȚIA MATERIALE
RESPONSABIL: ASISTENT SOCIAL
FRECVENȚATIMP ALOCAT

ȘI/SAU
ECHIPAMENTE
NECESARE
iNDIVIDUAL

- INFORMARE DESPRE ACTIVITĂȚI, PROCEDURI ȘI SERVICII 15 min/ 2 sapt Pliante, Ghidul


Săptămâna I

OFERITE DE CENTRU; informațional, Rof,


- INFORMARE PRIVIND LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE; 15 min., 1 Legislația în
dată/ lună vigoare, etc.
- INFORMARE CU PRIVIRE LA SITUAȚIA BENEFICIAREI; 5-10 min/ 2 Telefon, rețea de
sapt socializare,
- INFORMARE CU PRIVIRE LA ACȚIUNEA DE PUNERE SUB 15 min/1 data Produse, alimente
INTERDICȚIE ȘI STABILIREA TUTELEI; pe lună materiale și
- IMPLICAREA BISERICII ÎN VIAȚA SPIRITUALĂ A 1 oră /lună decorațiuni
BENEFICIAREI; necesare pentru
- SĂRBĂTORIREA ZILELOR DE NAȘTERE, ONOMASTICE ȘI 1 oră/lună activitatea
SPECIALE. spirituală,
sărbătorirea zilelor
Onomastice, etc

Pag. 3 / 6
D.G.A.S.P.C. Galaţi PLAN PERSONALIZAT

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ”MARIA”

iNDIVIDUAL
- INFORMARE DESPRE ACTIVITĂȚI, PROCEDURI ȘI SERVICII 15 min/ 2 sapt Pliante, Ghidul
OFERITE DE CENTRU; informațional, Rof,
Săptămâna II

- INFORMARE PRIVIND LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE; 15 min., 1 Legislația în


dată/ lună vigoare, etc.
- INFORMARE CU PRIVIRE LA SITUAȚIA BENEFICIAREI; 5-10 min/ 2 Telefon, rețea de
sapt socializare,
- INFORMARE CU PRIVIRE LA ACȚIUNEA DE PUNERE SUB 15 min/1 data Produse, alimente
INTERDICȚIE ȘI STABILIREA TUTELEI; pe lună și materiale și
- IMPLICAREA BISERICII ÎN VIAȚA SPIRITUALĂ A 1 oră /lună decorațiuni
BENEFICIAREI; necesare pentru
- SĂRBĂTORIREA ZILELOR DE NAȘTERE, ONOMASTICE ȘI 1 oră/lună activitatea
SPECIALE. spirituală,
sărbătorirea zilelor
Onomastice, etc

iNDIVIDUAL
- INFORMARE DESPRE ACTIVITĂȚI, PROCEDURI ȘI SERVICII 15 min/ 2 sapt Pliante, Ghidul
OFERITE DE CENTRU; informațional, Rof,
Săptămâna III

- INFORMARE PRIVIND LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE; 15 min., 1 Legislația în


dată/ lună vigoare, Telefon,
- INFORMARE CU PRIVIRE LA SITUAȚIA BENEFICIAREI; 5-10 min/ 2 rețea de
sapt socializare,
- INFORMARE CU PRIVIRE LA ACȚIUNEA DE PUNERE SUB 15 min/1 data Produse, alimente
INTERDICȚIE ȘI STABILIREA TUTELEI; pe lună și materiale și
- IMPLICAREA BISERICII ÎN VIAȚA SPIRITUALĂ A 1 oră /lună decorațiuni
BENEFICIAREI; necesare pentru
- SĂRBĂTORIREA ZILELOR DE NAȘTERE, ONOMASTICE ȘI 1 oră/lună activitatea
SPECIALE. spirituală,
sărbătorirea zilelor
Onomastice, etc
iNDIVIDUAL
- INFORMARE DESPRE ACTIVITĂȚI, PROCEDURI ȘI SERVICII 15 min/ 2 sapt Pliante, Ghidul
OFERITE DE CENTRU; informațional, Rof,
- □ Supravegherea
INFORMARE starii
PRIVIND LEGISLAȚIA ÎN VIGOARE;
de sanatate; 15 min., 1 Legislația în
……………………
dată/ lună ……………………
vigoare, etc.
□ Administrarea tratamentului prescris de medicul specialist / □ familie;
Săptămâna IV

- □ INFORMARE CU
Supravegherea/ PRIVIREalimentatiei
coordonarea LA SITUAȚIA BENEFICIAREI;
active/ □ pasive si hidratarii ; ……………………
5-10 min/ 2 ……………………
Telefon, rețea de
□ Monitorizarea igienei personale si a vestimentatiei adecvate; ……………………
sapt ……………………
socializare,
- □ Efectuarea
INFORMARE toaletei
CU locale/ □ Aplicare
PRIVIRE LA tratament
ACȚIUNEA la nevoie;
DE PUNERE SUB 15 min/1 data
…………………… Produse,
…………………… alimente
□ Monitorizarea
INTERDICȚIE functiilor vitale / □ Masurarea
ȘI STABILIREA TUTELEI;greutatii corporale; pe lună și materiale și
…………………… ……………………
- □ Monitorizarea
IMPLICAREAeliminarilor;
BISERICII ÎN VIAȚA SPIRITUALĂ A 1 oră /lună decorațiuni
□ Monitorizarea activitatilor de mobilizare pentru prevenirea escarelor;
BENEFICIAREI; …………………… ……………………
necesare pentru
□ Monitorizarea starii de veghe/ □ Somn linistit / □ Insomnie;
-□ SĂRBĂTORIREA
Consult medic de familie/ZILELOR
specialist DE NAȘTERE,
in cadrul centrului □ONOMASTICE
Cabinet de spec.;ȘI
……………………
1 oră/lună ……………………
activitatea
□ SPECIALE.
Imunizari / □ Analize medicale; ……………………. …………………..
spirituală,
□ Internare Sp. Psihiatrie / □ Alte unitati sanitare de specialitate; sărbătorirea zilelor
Onomastice, etc

5. MENȚINEREA ȘI DEZVOLTAREA DEPRINDERILOR DE COMUNICARE


GRUPINDIVIDUAL
PERIOADA

RESURSE
ACTIVITATEA / INTERVENȚIA MATERIALE
FRECVENȚATIMP ACORDAT

RESPONSABIL: ȘI/SAU
ECHIPAMENTE
NECESARE

Pag. 4 / 6
D.G.A.S.P.C. Galaţi PLAN PERSONALIZAT

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ”MARIA”

INDIVIDUAL
- EXERCIȚII DE COMUNICARE; 15 min x
Săptămâna I

2/sapt Materiale
- VERBALIZAREA TUTUROR ACȚIUNILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR Permanent didactice
ZILNICE PENTRU PĂSTRAREA CONFORTULUI PSIHIC;
- ÎNCURAJAREA ȘI SPRIJINIREA BENEFICIAREI PENTRU 15 min/zi
EXTERIORIZAREA EMOȚIILOR;

INDIVIDUAL
- EXERCIȚII DE COMUNICARE; 15 min x
2/sapt Materiale
Săptămâna II

- VERBALIZAREA TUTUROR ACȚIUNILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR Permanent didactice


ZILNICE PENTRU PĂSTRAREA CONFORTULUI PSIHIC;
- ÎNCURAJAREA ȘI SPRIJINIREA BENEFICIAREI PENTRU 15 min/zi
EXTERIORIZAREA EMOȚIILOR;

INDIVIDUAL
- EXERCIȚII DE COMUNICARE; 15 min x
2/sapt Materiale
Săptămâna III

- VERBALIZAREA TUTUROR ACȚIUNILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR Permanent didactice


ZILNICE PENTRU PĂSTRAREA CONFORTULUI PSIHIC;
- ÎNCURAJAREA ȘI SPRIJINIREA BENEFICIAREI PENTRU 15 min/zi
EXTERIORIZAREA EMOȚIILOR;

INDIVIDUAL
- EXERCIȚII DE COMUNICARE; 15 min x
2/săpt Materiale
- □ Supravegherea
VERBALIZAREA starii TUTUROR
de sanatate; ACȚIUNILOR ȘI ACTIVITĂȚILOR Permanent didactice
ZILNICE PENTRU PĂSTRAREA CONFORTULUI …………………… Materiale didactice
□ Administrarea tratamentului prescris de medicul specialistPSIHIC;
/ □ familie; ……………………
Săptămâna IV

- □ Supravegherea/
ÎNCURAJAREA ȘI SPRIJINIREA
coordonarea BENEFICIAREI
alimentatiei active/ PENTRU
□ pasive si hidratarii ; ……………………
15 min/zi
EXTERIORIZAREA
□ Monitorizarea EMOȚIILOR;
igienei personale si a vestimentatiei adecvate; …………………… ……………………
□ Efectuarea toaletei locale/ □ Aplicare tratament la nevoie; …………………… ……………………
□ Monitorizarea functiilor vitale / □ Masurarea greutatii corporale;
□ Monitorizarea eliminarilor; …………………… ……………………
□ Monitorizarea activitatilor de mobilizare pentru prevenirea escarelor; …………………… ……………………
□ Monitorizarea starii de veghe/ □ Somn linistit / □ Insomnie; ……………………
□ Consult medic de familie/ specialist in cadrul centrului □ Cabinet de spec.;
……………………
□ Imunizari / □ Analize medicale; ……………………. ……………………
□ Internare Sp. Psihiatrie / □ Alte unitati sanitare de specialitate; …………………..

CONCLUZII:

Data viitoarei revizuirii: 07.04.2020

Manager de caz: ………………..

ECHIPA MULTIDISCIPLINARĂ:

NUME ŞI PRENUME FUNCȚIA SEMNĂTURA


…………….. ASISTENT SOCIAL
………………….. PSIHOPEDAGOG
…………………… ASISTENT MEDICAL
Pag. 5 / 6
D.G.A.S.P.C. Galaţi PLAN PERSONALIZAT

CENTRUL DE ÎNGRIJIRE ȘI ASISTENȚĂ PENTRU PERSOANE ADULTE CU DIZABILITĂȚI ”MARIA”

DIRECTOR GENERAL ADJUNCT


PENTRU PROTECŢIE SOCIALĂ, BENEFICIAR/ REPREZENTANT LEGAL,
………………………………………….
......................................................................

ŞEF CENTRU,

……………………………………..

Pag. 6 / 6