Sunteți pe pagina 1din 3

DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SSOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GALATI

Compartimentul...........................................

FIŞA DE EVALUARE INITIALA

I. DATE PERSONALE
1. Nume şi prenume……………………………………..………………………………
Data şi locul naşterii …………………………………….…………………………….
BI/CI seria……nr…………..
CNP ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Stare civilă_____________________
Studii_________________________Ocupaţia_______________________________
Etnia ______________________
Religia_________________________________________
Domiciliul____________________________________________________________
_______________________________________________________________
2.Reprezentant legal_________________________________________________
BI/CI seria……nr……………….
CNP ___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/___/
Domiciliul………………………………………………………………………………………

II. STAREA DE SĂNĂTATE PSIHO-FIZICĂ


Istoric medical
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Starea de sănătate actuală , grad de autonomie, dependente
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Profilul psihologic
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

F-7.2-85/REV.0/04.06.2015 1
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SSOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GALATI
Compartimentul...........................................

III. ISTORIC SOCIAL


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

IV. ASPECTE PRIVIND MEDIUL DE VIAŢĂ


Locuinta_____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Utilitati______________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Situatia financiara
___________________________________________________________
______________________________________________________________
Relații sociale
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

V. Servicii sociale de care a mai beneficiat / beneficiază de la alte organizaţii


/instituţii:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

VI. NEVOI IDENTIFICATE


___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

F-7.2-85/REV.0/04.06.2015 2
DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SSOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI GALATI
Compartimentul...........................................

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
VII. CONCLUZII ŞI RECOMANDĂRI
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Întocmit. ....................................functia..........................semnatura……………

Data : ………………..

Şef ………………….,

F-7.2-85/REV.0/04.06.2015 3