Sunteți pe pagina 1din 2

Curs Inspector/Referent resurse umane

Modul Încheierea, executarea și încetarea Contractului individual de muncă

Temă de analiză și dezbatere nr.5

I. Enumerați consecințele constatării incapacității fizice și/sau psihice după încheierea contractului
individual de muncă.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
II. Precizați dacă poate fi negociată și încheiată o clauză de exclusivitate cu salariatul, ca pe durata
contractului de muncă, să nu aibă și alte activități salariate, printr-un cumul de funcții, la alți angajatori.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________
III. Poate fi antrenată răspunderea juridică în muncă a unui salariat pentru nerespectarea clauzei de obiectiv
prevăzută în contractul individual de muncă? Dar dacă nu este stipulată în contract?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

IV. Enumerați 4 cazuri de suspendare din inițiativa angajatorului a contractului individual de muncă.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
V. Indicați 2 situații in care contractul individual de muncă poate fi declarat nul.

1
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
VI. Pot avea salariații acces la pontajele orelor lucrate?
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________