Sunteți pe pagina 1din 2

Curs Inspector/Referent resurse umane

Modul Răspunderea juridică în muncă/ CCM.Conflicte de muncă

Temă de analiză și dezbatere nr.6

I. Enumerați 3 diferențe între contractul individual de muncă și contractul colectiv de muncă.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

II. Enumerați efectele neîncheierii contractului individual de muncă în forma scrisă.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

III. Indicați 2 asemănări și 2 deosebiri între demisie și concediere.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

IV. Indicați 2 asemănări și 2 deosebiri între delegare și detașare.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________

V. Este posibilă revocarea unilaterală a deciziei de concediere/demisiei? Enumerați potențiale efecte.


_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

1
VI. Descrieți posibile alternative de comunicare a deciziei de sancționare/concediere în cazul în care
salariatul refuză primirea.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________

VII. Formulați 5 întrebări pentru un interogatoriu adresat salariatului în cadrul cercetării disciplinare,
abaterea disciplinară săvârșită având caracter repetat.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________