Sunteți pe pagina 1din 5

Elena Porumb, Cristina Rotar, Stela Andrei, Romana Cramarenco

CAPITOLUL 2. LARGIREA UNIUNII EUROPENE

2.1. Largirea Uniunii Europene: criterii de


aderare
 Democratie, domnia legii, drepturile omului, respectarea drepturilor minoritatilor (criteriu
politic)
 Economie de piata functionala (criteriu economic)
 Abilitatea de a-si asuma obligatiile ce decurg din statutul de memebru: aderarea la scopurile
Uniunii politice, economice si monetare ( Acquis Communautaire)

2.2. Largirea Uniunii Europene: strategia


de aderare / 1
 Stabilirea comertului liber in domeniul produselor industriale in perioada de tranzitie(libera
circulatie a capitalului, serviciilor si a fortei de munca)
 Evaluarea domenilor prioritare pentru fiecare stat candidat:democratie, stabilitate
macroeconomica, restructurea industriei, siguranta in domeniul nuclear, adoptarea aquis-ului)
 Sprijin in pre-aderare: Constructie institutionala si finanatarea investitilor( Phare), Program
special de aderarea in domeniul agriculturii si al dezvoltarii rurale,( SAPARD), Instrument
pentru sustinerea politicilor structurale in faza de pre-aderare( ISPA).

2.3. Largirea Uniunii Europene: strategia


de aderare / 2
 Participare in programele comunitare (Familiarizarea cu politicile si metodele de lucru)
 Participarea in Agentiile Comunitatii

2.4. Harta oportunitatilor: care sunt


posibilitatile oferite de Uniunea
Europeana?
Sprijin in faza de pre-aderare prin programe comunitare: SAPARD, ISPA, PHARE

2.4.1. SAPARD ( program special de aderare in


domeniul agriculturii si dezvoltarii rurale)
SAPARD / 1: Pregatirea aderarii Romaniei la PAC ( Politica Agricola Comuna) prin sustinere
implementarii aquis-ului comunitar si prin sustinere dezvoltatii rurale.
SAPARD / 2: sprijin comunitar acordat in sistem piramida( UE- Agentii nationale)

1
Elena Porumb, Cristina Rotar, Stela Andrei, Romana Cramarenco

SAPARD / 3:alocarii bugetere in functie de de suprafata agricola, populatia implicata in agricultura ,


PIB/capita. Romania beneficiaza de 160.630.000 euro, ocupand locul secund ( Polonia atrage 179.876.000
euro)
SAPARD / 4: Masuri prioritare pentru Romania:
 Imbunatatirea accesului la piata si a competitivitatii produselor agricole
 Accelerarea dezvoltarii agriculturii si infrastructurii rurale
 Dezvoltarea economiei rurale
 Dezvoltarea resurselor umane
SAPARD / 5
In faza de pre-aderare Agentia Nationala SAPARD are
urmatoarele responsabilitati:
 Selectia si managementul proiectelor;
 Aranjamente financiare;
 Desemnarea castigatorilor fara a depinde de aprobarea anterioara a Comunitatii.
In faza de post-aderare responsabilitatea revine Agentiei PAC.

SAPARD / 6

2
Elena Porumb, Cristina Rotar, Stela Andrei, Romana Cramarenco

SAPARD / 7

SAPARD AGENCY
APPLICANT/ (Paying Function)
BENEFICIARY payment

requests funding funding


2.4.2. ISPA (Instrument pentru Politici Structurale in
faza de pre-aderare)
NATIONAL FUND
ISPA /1 at the Ministry of funding Community
Obiective: Finance assistance
 Familiarizarea cu politicile si procedurile europene in domeniul transportului si protectiei
mediului
 adaptarea la standardele de mediu
 extinderea retelelor de transport trans-europene
ISPA/2
Bulgaria 8.0% - 12.0%
Czech Republic 5.5% - 8.0%
Estonia Number of EU 2.0% - 3.5%
Country
Hungary Projects financed
7.0% in 2001
- 10.0%
projects funding
Lithuania 4.0% - 6.0%
€ 349.6 Construction of regional wastewater treatment plants and
Bulgaria.
Latvia 9 3.5% - 5.5%
million the electrification of railway networks.
Poland 30.0% - 37.0%
Construction of roads, regional drinking and wastewater
ISPA/ 3
Romania
Czech
Slovenia
Republic
14
€ 171.4
million
20.0%
treatment plants1.0%
- 26.0%
and the decentralisation
- 2.0% of the
 Finanteaza pana la 75% din costurile
management proiectului
system. si 85% in cazuri exceptionale; co-
Slovakia 3.5% - 5.5%
finantarecu€Banca
82.4 Europeana de investitii,
Construction of roads,BERD, Banca
sewerage Nordica
system de Investitii, Fondul Nordic
upgrading,
Estonia 14
pentru Mediu, surse nationale
million regional si sectorul
waste privatplants and technical assistance
treatment
 Nivelul minim de investitii : 5 milioane
Regional euro
waste management, the rehabilitation of
 9 proiecte in € domeniul mediului
337.1 railway in 2001
lines, a regional sewerage and sewage treatment
Hungary 23 5 proiecte inmillion
domeniulprogramme,
transportuluitheinpreparation
2001 for implementing EU urban
 2 masuri din categoriawastewater
Actiuni Tematice
directives and technical assistance.
€ 219.7 Waste management, road construction, modernisation of
Latvia. 17
ISPA/4 million railway systems and technical assistance
Reda coordonarea intitutionala Modernisation of telecommunications, the development
€ 143.6intre Directia Generala responsabila cu programul ISPA – comitetul
Lithuania 16
responsabil cu managementul of regional wasteNationale-aplicant(Municipalitate,companie).
proiectelor-Agentiile management systems and technical
million
assistance.
Construction of sewage treatment plants, preparation and
ISPA/5 € 1,402 upgrading of railways, motorway construction, urban and
Poland 35
million municipal water and wastewater projects and technical
assistance.
Construction and rehabilitation of regional wastewater
€ 1,014.2
Romania 22 treatment plants, road and motorway construction and
million
technical assistance.
Upgrading and extension of regional wastewater
Slovak € 172.5
10 treatment, motorway construction, modernisation of
Republic million
railway networks, and technical assistance. 3
€ 45 Construction of regional water supply and wastewater
Slovenia 9
million treatment plants and the modernisation of a railway line
Elena Porumb, Cristina Rotar, Stela Andrei, Romana Cramarenco

2.4.3. PHARE

PHARE / 1
Obiectivele programului sunt:
 Dezvoltarea activitatii administratiei publice si a capacitatii institutionale pentru a opera
eficient in cadrul UE
 promovarea convergentei cu legislatia europeanasi reducerea perioadei de tranzitie
 Promovarea coeziunii economice si sociale

PHARE / 2
Sustinerea dezvoltarii institutionale prin:
 Program de tip Twinning (cooperare interministeriala pentru implementarea aquis-ului)
 Participare in co-finantarea programelor comunitare,
 Asistenta tehnica (consultanti, universitati, sectorul ONG)

PHARE / 3
 Societatea civila (asistenta acordata organizatiilor non-guvernamentale si non-profit cu rol in
implementarea aquis-ului si in garantarea apararii democratiei, respectarii legii, drepturilor
omului si protectiei minoritatilor)
 Suport prin fonduri structurale (dezvoltarea managementului programelor si a capacitatii
institutionale si administrative a organismelor regionale si nationale implicate in gestinatrea
fondurilor structurale.
 Suport pentru Agentiile SAPARD
PHARE / 4- Investitii
 Investitii prin asociere (acordarea echipamentului necesar unei institutii penru a functiona in
spiritul aquis-ului. Ex: monitorizarea activitatii)
 Investitii pentru sustinerea coeziunii economice si sociale
 Cresterea activitatii sectorului productiv (asistenta pentru IMM-uri si restructurarea
industriala)
 Dezvoltarea resurselor umane; e.x politici de ocupare a fortei de munca,politici ce vizeaza
includerea sociala)
 Imbunatatirea infrastructurii legate de domeniul afacerilor
PHARE / 5
 Cooperare trans-frontaliera
 Pregatirea si Supervizarea proiectelor
 Scheme de finantare( prioritar sectorul IMM, dezvoltarera resurselor umane, coeziunea
economica si sociala.

2.4.4. Harta Oportunitatilor in Romania


 Eligibilitatea administratiei publice locale din Romania
 Actiuni eligibile
 Conditii financiare/buget
 Cui ne adresam? / procesul de luare a deciziilor
 Intrebari si Raspunsuri
 Material ( prezentari de web-sites practici de succes, experienta, etc.)

4
Elena Porumb, Cristina Rotar, Stela Andrei, Romana Cramarenco

2.4.5. ACQUIS COMMUNAUTAIRE


Documentul ce reuneste drepturile si obligatiile statelor membre ale UE. Se remarca printr-o evolutie
constanta si cuprinde in principal:
 Continutul, principiile si obiectivele politice ale Tratatelor europene;
 Legislatia adopta in aplicarea Tratatelor si jurisprudenta Curtii de Justitie;
 Declaratii si rezolutii adoptate de Uniune;
 Masuri legate de fondurile structurale;
 Masuri legate de domeniul Justitie si Afaceri Interne;
 Acorduri internationale incheiate de comunitate sau de statele membre in domenile de
activitate ale UE