Sunteți pe pagina 1din 2

UNIVERSITATEA "ROMANO-AMERICANA" BUCUREŞTI

FACULTATEA DE DREPT
PROGRAMUL DE STUDII: DREPT
DISCIPLINA: DREPT CIVIL.TEORIA GENERALA
ANUL DE STUDIU: I

TEMATICA PENTRU EXAMENUL LA DISCIPLINA


DREPT CIVIL.TEORIA GENERALA

- Definiţia şi importanţa dreptului civil.


- Principiile fundamentale ale dreptului civil.
- Delimitarea dreptului civil de alte ramuri de drept.
- Noţiunea şi prezentarea izvoarelor dreptului civil.
- Aplicarea legii civile.
- Interpretarea normelor de drept civil.
- Noţiuni introductive: definiţia, caracterele, izvoarele şi structura raportului juridic civil.
- Subiectele raportului juridic civil: categoriile, determinarea, pluralitatea, şi schimbarea subiectelor
de drept civil.
- Capacitatea civilă.
- Conţinutul raportului juridic civil: noţiune şi structură; clasificarea drepturilor subiective;
recunoaşterea, ocrotirea şi exercitarea drepturilor subiective civile.
- Conţinutul raportului juridic civil: clasificarea obligaţiilor civile.
- Obiectul raportului juridic civil: bunurile.
- Noţiune actului juridic civil.
- Clasificarea actului juridic civil.
- Condiţiile actului juridic civil: capacitatea de a încheia acte juridice civile; consimţământul; viciile
de consimţământ.
- Obiectul actului juridic civil; cauza actului juridic civil.
- Forma actului juridic civil: forma cerută ad validitatem; forma ceruta ad probationem; forma cerută
pentru opozabilitate faţă de terţi.
- Modalităţile actului juridic civil: termenul; condiţia; sarcina.
- Efectele actului juridic civil: reguli de determinare a efectelor actului juridic civil; principiile
efectelor actului juridic civil.
- Nulitatea actului juridic civil: categoriile de nulităţi ale actului juridic civil; cauzele de nulitate.
- Noţiunea, obiectul şi sarcina probei.
- Mijloacele de probă: proba prin înscrisuri.
- Mijloacele de probă: proba testimonială; mărturisirea; prezumţiile; raportul de expertiză.
- Noţiuni introductive: protecţia juridică a drepturilor subiective civile; atitudinea titularului dreptului;
acţiunea civilă; ideea curgerii timpului şi instituţia prescripţiei extinctive.
- Definiţia şi reglementarea prescripţiei extinctive.
- Caracterul normelor care reglementează prescripţia extinctivă.
- Natura juridică, funcţiile şi delimitarea prescripţiei extinctive de alte instituţii juridice:delimitarea
faţă de prescripţia achizitivă; delimitarea faţă de termenul extinctiv; delimitarea faţă de decădere.
- Efectul şi principiile prescripţiei extinctive.
- Domeniul prescripţiei extinctive: domeniul în cadrul drepturilor patrimoniale; domeniul în categoria
drepturilor personale nepatrimoniale.
- Termenele de prescripţie extinctivă: categorii de termene; prezentarea termenelor.
- Cursul prescripţiei extinctive:
• începutul prescripţiei extinctive;
• suspendarea prescripţiei extinctive: cauzele de suspendare, efectele suspendării prescripţiei
extinctive;
• întreruperea prescripţiei extinctive: cauzele de întrerupere; efectele întreruperii prescripţiei
extinctive;
• repunerea în termenul de prescripţie: termenul de repunere în termenul de prescripţie;
efectul repunerii în termen; cum operează repunerea în termen;
• împlinirea (calculul) prescripţiei extinctive.
- Regimul general al termenelor de decădere: termenul de decădere; calculul termenelor.

Bibliografie:
1 Firică Manuel-Cristian, Drept civil I și II (Partea generală și Persoanele), Editura Sitech,
Craiova, 2015
2 Diaconu Constantin, Firică Cristian, Drept civil. Persoana fizică. Persoana juridică. Teste
grilă. Editura Universitaria, Craiova, 2011
3 Ungureanu Carmen Tamara, Drept civil. Partea generală, Persoanele – în reglementarea noului
Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
4 Boroi Gabriel, Anghelescu Carla Alexandra, Curs de drept civil. Partea generală – conform
noului Cod civil, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011
5 Boroi Gabriel, Stănciulescu Liviu, Instituţii de drept civil – în reglementarea noului Cod civil,
Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
6 Boroi Gabriel, Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia a IV-a, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2010 Boroi Gabriel, Pivniceru Mona Maria, Rădulescu Tudor Vlad, Irinescu Lucia,
Drept civil. Partea generală. Explicaţii teoretice, speţe şi grile, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2008
7 Baias Flavius-Antoniu, Chelaru Eugen, Constantinovici Rodica, Macovei Ioan (coord.),
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012
8 Atanasiu Ana-Gabriela, (ş.a.), Noul Cod civil. Note. Corelaţii. Explicaţii, Editura C. H. Beck,
Bucureşti, 2011
9 Ungureanu Carmen Tamara, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrinăşi jurisprudenţă, vol. I,
art. 1-952, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
10 Ricu Carmen Simona, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrinăşi jurisprudenţă, vol. II, art.
953-1649, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
11 Gavriş Dumitru Marcel, (ş.a.), Noul Cod civil. Comentarii, doctrinăşi jurisprudenţă, vol. III,
art. 1650-2664, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012
12 Terzea Viorel, Noul Cod civil adnotat cu jurisprudenţăşi doctrină, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2011
13 Nicolae Adina Georgeta, Uliescu Marilena, Instituţii de drept civil în noul Cod civil. Manual
pentru uzul formatorilor SNG, http://www.csm1909.ro/csm/linkuri/ 06_01_2011_38060_ro.pdf,
Bucureşti, 2010