Sunteți pe pagina 1din 4

Nume, Prenume___________________________

Olimpiada școlară la Geografie


Clasa VI
L.T. „Universum” s. Sărata Galbenă, 2018

Dragă prietene!

Salut participarea ta la Olimpiada Școlară de Geografie şi sunt convins că ingeniozitatea,


creativitatea şi cunoaşterea materiei la Geografie mă va bucura din plin. Mult succes!
Nr. Itemul Pct.

1. Citeşte atent conţinutul subiectelor ce urmează. Selectează şi încercuieşte litera


corespunzătoare variantei corecte de răspuns, (varianta corectă poate fi doar una) L
0
1.Marea Mediterană față de Africa se află în: 1
a) Nord 2
b) Sud 3
c) Est 4
2.Ciocnirea a două plăci tectonice se numește: 5
a) coliziune 6
b) subducție 7
c) distanțare 8
3.Americile au fost descoperite de: 9
a) Cristofor Columb 10
b) Amerigo Vespucci
c) Bartolomeo Diaz
4. Strâmtoarea care desparte Africa de Madagascar se numește:
a) Magellan
b) Mozambic
c) Drake
5.Continentele sudice s-au format din destrămarea:
a) Gondwanei
b) Laurasiei
c) Pangeei
6.Cel mai înalt vârf din Africa este:
a) Kenya
b) Camerun
c) Kilimanjaro
7.Cea mai mare parte a Africii este localizată pe:
a) orogen
b) platformă
c) scut
8.Dunele sunt forme de relief din:
a) deșert
b) savană
c) păduri ecuatoriale
9.Cel mai lung rîu din Africa este:
a) Congo
b) Limpopo
c) Nil
10.În Sudul Africii se află capul:
a) Acelor
b) Verde
c) Guardafui

2 Explică: L
a) O cauză a formării munților Anzi: 0
_______________________________________________________________________ 1
_________________________________________________________________L 0 1 2 2
c) Modul de formare a Oceanului Atlantic 3
______________________________________________________________________ 4
________________________________________________________________ L 0 1 2
3. În coloana A sînt indicate 2 categorii de factori de formare și modificare a reliefului, L
iar în coloana B, respectiv cîțiva factori din aceste 2 categorii. Indică în spaţiul rezervat 0
– coloana A cifra corespunzătoare din coloana B: 1
Coloana A Coloana B 2
1. apele subterane 3
2. mișcări tectonice 4
3.erupții vulcanice 5
__________endogeni 4.vîntul 6
__________exogeni 5. apele marine 7
6. cutremure 8
7. activitatea umană
8. apele curgătoare

4. Citeşte textul de mai jos şi completează spaţiile libere L


0
1
Latitudinea poate fi________________și_______________. Prima este mai 2
la______________ de _____________, iar a doua este mai la____________de 3
4
_______________. 5
Latitudinea poate avea valori de la 0o până la __________în direcție 6
7
_____________și________________, pornind de la _________________ care are 8
valoarea de ______ o. A determina latitudinea geografică a unui punct înseamnă a găsi 9
10
__________________ pe care el este situat. 11
12
5. Analizând literele de pe harta anexată indică: L
0
1
a) Care dintre cele patru litere se află în Emisfera Vestică-_________________1p 2
b) Care dintre cele patru litere se află în Emisfera sudică-__________________1p 3
4
c) Care dintre cele patru litere este situat mai la Nord-_____________________1p 5
d) Care dintre cele patru litere are cea mai mare valoare a latitudinii-_________1p
e) Care dintre cele patru litere are cea mai mare valoare a longitudinii-________1p
6. V.Realizează un eseu structurat pe tema „Importanța reliefului” realizând sarcinile L
următoare: 0
a) Indică și explică prin 2 exemple importanța reliefului pentru societatea umană ( ce 1
activități se practică în munți/câmpie): 2
Importanța 1- 3
______________________________________________________________________ 4
______________________________________________________________________ 5
_______________________________________________________________ L0 1 2 3 6
Importanța 2- 7
_______________________________________________________________________ 8
_______________________________________________________________________ 9
_______________________________________________________________ L0 1 2 3
b) Indică și explică prin 1 exemplu importanța reliefului pentru natură:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________ L0 1 2 3
7. VI. Identifică cifrele de pe harta anexată și scrie denumirea lor în spațiul din dreptul L
cifrei respective 0
1
Mări: 1-____________________________, 2-_________________________ 2
Strâmtori: 3-_______________________, 4-___________________________, 3
4
5-____________________________________
5
Insule-6_______________________; 6
Extremități(Capuri): 7-______________________, 8-________________________ 7
9-_____________________________, 10-__________________________________. 8
9
10
Total puncte acumulate:____________ 58p

Africa. Harta fizică