Sunteți pe pagina 1din 3

CERINȚELE, NEVOILE FAMILIEI

Fișa informativă
Tipuri de nevoi ale familiei
Tipuri de nevoi ale familiei :
-Nevoia de autonomie si responsabilizare sociala ( este evidenta nevoia de identitate a fiecarei
familii )
-Nevoia de sprijin ( fiecare familie este dependenta de societate de relatiile cu celalalte familii si
are nevoie de sprijin pentru a-si gasi sensul si locul in comunitatea din care face parte
-Nevoi initiale ( apar inaintea formarii familiei ele avand in vedere cunoasterea reciproca a cuplului
in planul socio-emotional )
-Nevoi permanente ( au ca obiect : unitatea si coeziunea grupului, cresterea si educarea tinerei
generatii, sustinerea economica culturala si emotionala )
-Nevoile in situatii de criza – familia are nevoie de sprijin in special in momentele de criza, de
disolutie sau ruptura.

DESIGN DE ACTIVITATE

COMPETENŢĂ GENERALĂ: descoperirea rolului vieții economice în viața fiecărui


membru al unei familii
Competenţe specifice:
 Cognitive:
C1: să definească nevoile familiei
C2: să clasifice nevoile familiei
C3: să stabileasca / inteleaga conditiile care determina sau influenteaza nevoile unei
familii
C4: să mentioneze resursele necesare satisfacerii, fiecarei categorii de nevoi in parte
 Afectiv – atitudinale:
C3: să aibă o atitudine participativă
Strategia didactică:
 Resurse procedurale:
- Conversaţia, expunerea, explicaţia,descoperirea dirijată,brainstorming-ul
 Resurse materiale:
- video-proiector, flip-chart, marker, fişe de lucru
Forme de organizare:
- Frontal, pe grupe
Forma de evaluare: Observarea sistematică a comportamentului elevilor, analizarea
modului de lucru şi a răspunsurilor
Durata: 50 minute
Bibliografie: Sociologie – Doina Olga Stefanescu, Alfred Bulai editura – Humanitas
Educational
Voinea M. Psihopedagogia familiei, Universitatea Bucuresti 1996
Mihailescu Ioan, Familia in societatile europene, Ed. Universitatii Buc. 1999
Ecaterina Urasmas, Familia. Coordonatele si nevoile / cerintele ei contemporane
Zaamfir Catalin, Diagnoza saraciei si a riscurilor in dezvoltarea copilului in Romania
DESFĂŞURAREA ACTIVITĂȚII

Etape Elemente esentiale de continut Strategii Forme


didactice de
T
Activitatea profesorului Activitatea Metode Mijloa organiz
elevilor ce are
1.Moment -2 Se stabileşte prezenţa elevilor - Conversaţia Frontal
organizatoric/ ’ - Verifică existenţa resurselor Răspund la
Pregătirea materiale. întrebări.
clasei pentru -
activitate Participă activ

2. 8Se adresează întrebarea: Ce - Conversaţia Frontal


Captarea ’ intelegeti prin cuvintele: nevoi și Participă activ
atenţiei/Discuţ cerințe
ie introductivă
(pregătitoare)

3. 5-Prezintă tema, obiectivele si - Elevii sunt Expunerea V Frontal


Anunţarea ’ planul lecţiei atenti ideo
conţinutului şi Proiect
a obiectivelor or

4. 2Se definesc nevoile : nevoile sunt - Elevii participă Expunerea Frontal


Dirijarea 5’ necesitati ale oamenilor si sunt activ
învăţării satisfacute prin consumul de
bunuri materiale si servicii
Descoperire Frontal
Se clasifica nevoile. dirijată

A.Dupa analiza realitatilor - Elevii ascultă


complexe contemporane și pun întrebări
identificam in plan general doua pentru Prezentare
nevoi fundamentale ale familiei : clarificare
-Nevoia de autonomie si
responsabilizare sociala
-Nevoia de sprijin
Video
B.Nevoile familiei in Proiect Frontal
momente diferite de convietuire si or
dezvoltare:
-Nevoi initiale Descoperire
-Nevoi permanente dirijată
-Nevoile in situatii de criza
Lucru
Alte categorii de nevoi si Elevii ascultă cu pe
resursele necesare satifacerii interes grupe
acestora. Fisa informativă
Se mentioneaza conditiile
care determina, influenteaza
nevoile unei familii . PPT
Elevii discută în
Distribuie elevilor fisa de grupe și
lucru si le cere sa o completeze realizează
sarcina de lucru
5. -7 Se poartă discuții cu elevii despre - Elevii răspund Conversația Frontal
Asigurarea ’ unele nelamuriri ale elevilor in la întrebări Explicaţia
feed-backului legatura cu materialul discutat spunându-și
- Se apreciază participarea elevilor părerea
6. 3 Se cere elevilor sa exprime Impresii Joc Frontal
Evaluarea ’ modul în care apreciază lecţia le elevilor
activității despre activitate

Fișa de lucru
Răspundeti la următoarele întrebări :
1) Care sunt principalele nevoi ale familiei din care faci parte ?

2) Are familia timp si energie să-si rezolve nevoile ?


Daca da , de ce ? Daca nu , de ce ? Ce poate fi facut să se schimbe situația ?

3) Daca exista nevoi individuale in ce mod ceilalti membrii ai familiei sunt suportivi?

4) Familia consideră că este benefic să dăruiască timp si energie pentru a-si rezolva nevoile ?

5) Exista vreo diferență între nevoi si dorinte ? Care?