Sunteți pe pagina 1din 3

Tema nr.

Proiectați un joc didactic pentru preșcolari, precizând tema jocului, scopul și obiectivele
instructiv educative, sarcinile și regulile, scenariul și modalitatea de evaluare.

Activitate matematică: Roata ouălor de Paşte!- joc didactic

SCOPUL :

 Consolidarea cunoştinţelor, deprinderilor intelectuale prematematice în intervalul 1-3;

SARCINA JOCULUI DIDACTIC:

Câte un copil numit de Iepuraş cu bagheta lui magică va învârti roata şi va rezolva sarcina dată:

 Recunoaşterea culorii ouălor;


 Numărarea ouălor din imagine;
 Numărarea şi asocierea cifrei corespunzătoare numărului de obiecte dintr-o mulţime (1-
3);
 Aşezarea în coşuleţe a tot atâtea ouă cât iţi arată cifra, respectând şi criteriul culorii.
ELEMENTE DE JOC:

 Numirea copilului pentru a da răspunsul cu ajutorul baghetei Iepuraşului;


 Închiderea şi deschiderea ochilor;
 Aplauze;
 Învârtirea discului;
 Onomatopee;

MATERIAL DIDACTIC: jetoane cu cifre, ouă din polistiren, culori acrilice, rotto-
discuri, bagheta magică, roata ouălor de Paşti, siluete de iepuraşi.
REGULILE JOCULUI DIDACTIC:

Jocul va consta în invârtirea roţii de către copiii aleşi cu ajutorul baghetei magice şi aflarea
răspunsului la sarcina dată, acolo unde se opreşte săgeata. La numirea unui copil, acesta va soluționa
sarcina cerută de probă, verbalizând rezultatul.

După rezolvarea celor 3 probe, la complicarea jocului, copiii vor aşeza în coşuleţele construite de
ei atâtea ouă colorate câte le indică cifra.

OBIECTIVE OPERAŢIONALE:

Să opereze conştient cu cifre pentru a număra corect în limitele 1-3;


Să raporteze cifra la numărul de obiecte din mulţime și invers în cadrul probelor din
joc;
Să recunoască cele 3 culori cu care vor picta (roşu, albastru, galben);
Să aranjeze masa festiv selectând elementele cu aceeaşi cifră;
Să construiască coşuleţe pentru ouă, respectând modelul dat, câte unul din fiecare
culoare;
Să aplice corect regulile de joc;

Explicarea regulilor jocului:

Copilul care va fi numit de educatoare cu ajutorul baghetei magice a Iepuraşului, va învârti


roata, va rezolva sarcina sau va fi completat de un alt copil dacă va fi cazul. Răspunsurile corecte
vor fi premiate cu aplauze.

Desfăşurarea jocului de probă:

Jocul de probă se realizează pentru a se asigura că sarcinile au fost înțelese de către copii.

Un copil va veni în faţă şi va rezolva prima sarcină.

Desfășurarea jocului propriu-zis:


După ce copiii au înţeles regulile se trece la executarea jocului propriu - zis.

Rând pe rând vor veni copiii indicaţi de bagheta Iepuraşului să învârtă roata ouălor de Paşte şi
vor rezolva sarcinile propuse:

Varianta I: recunoaşte culoarea ouălor;

Varianta III: numără şi asociază cifra corespunzătoare (1-3)

Complicarea jocului:copiii vor aşeza în coşuleţe tot atâtea ouă câte le arată cifra, respectând şi
criteriul culorii. Pe fiecare coşuleţ se află câte un jeton cu cifre (1-3).

Încheierea jocului: Voi face aprecieri individuale şi generale în funcţie de răspunsurile date de
copii.Voi împărţi recompense.