Sunteți pe pagina 1din 14

Strategii metodologice și de

intervenție în
pedagogia socială

www.uaic.ro
Abordarea de tipul
cercetare-acțiune. Principii

• Demersul cunoașterii cu scop de intervenție trebuie stabilit pentru o


perioadă determinată (semestru, an, ciclu de învățământ), nu
secvențial;

• 2. Cercetarea-acțiune vizează situații reale pe care trebuie să le


modifice, spre deosebire de contribuțiile teoretice care nu au
întotdeauna o componentă practică;

• 3. Finalitățile, determinantele contextuale, direcțiile principale de


intervenție în abordarea de tip cercetare-acțiune trebuie stabilite cu
acordul actorilor implicați (beneficiar direct, cadru didactic, familie,
instituție școlară);
COMPONENTELE PROIECTULUI

• TITLUL PROIECTULUI:

• PROPUNĂTOR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3, IAȘI


Persoană de contact:
Date de contact: email, tel.

• DURATA PROIECTULUI:
ANUL ȘCOLAR 2016-2017
COMPONENTELE UNUI PROIECT
EDUCAȚIONAL

• Echipa de intervenție

- personalul didactic al Școlii X din Iași,


- 10 părinți voluntari,
- psihologul școlar
- un polițist local.
• Grupul țintă

Grupul țintă este format din 28 de copii, înscriși în clasa a


IV-a din Școala Generală X, Iași, dintre care 18 băieți și 10
fete cu vârstele cuprinse între 9 și 10 ani.
1. Formularea problemei

Un enunț descriptiv, clar, concis, al unei situații, al


unui număr de situații critice sau al unei necesități
sociale care afectează anumite categorii de persoane,
într-un anumit loc și într-o anumită perioadă de timp.

Se sugerează ca enunțul să înceapă cu “prea”.


Prea puțini elevi din școlile plasate la periferia
orașului au posibilitatea utilizării tehnologiilor
moderne pentru a-și dezvolta și exprima
creativitatea.
2. Scopul intervenției

Exprimat într-un enunț sintetic care precizează


rezultatul final pe care îl urmărește instituția prin
ansamblul activităților propuse.

Un scop presupune cel puțin trei elemente fundamentale:


• Un verb care indică o schimbare a situației (de ex. a
crește, a decrește, a preveni, a elimina etc.);
• exprimarea problemei ce urmează a fi schimbată;
• Indicarea beneficiarilor.
• Combaterea discriminării elevilor de etnie rromă, prin
activități de conștientizare și implicare a comunității
școlare în integrarea socială a minoritarilor; reducerea
cu 20% a cazurilor de agresivitate;

• Facilitarea integării sociale a copiilor ai căror părinții


sunt plecați în străinătate;

• Prevenirea agresivității în rândul adolescenților care


provin din medii sociale defavorizate;

• Prevenirea marginalizării sociale în rândul


vârstnicilor, prin activități de învățare
intergenerațională.
3. Analiza situației
• culegerea informațiilor utile pentru beneficiar, despre
mediul în care acesta evaluează (microgrupul de
apartenență, mediul sociocultural general, instituțiile și
organizațiile cu funcții de sprijin social, inclusiv instituția
de învățământ).

• valorizează metode concrete de culegere a datelor


empirice pentru științele socio-umane, dar și de
cercetare și intervenție: analiza SWOT, observația,
documentarea, interviul, povestea autobiografică.
ANALIZA SWOT
(Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)

Puncte tari Puncte slabe


(mediul intern) (mediul intern)

Oportunități Amenințări
(mediul extern) (mediul extern)
4. Etapa evaluării preliminare și operaționale

4.1. Definirea și operaționalizarea conceptelor


cheie

• Marginalizarea reprezintă....(Neculau, 2002)


• Abuzul emoțional constă în...(Raport Salvați
copiii, 2016...)
• Discriminarea reprezintă...(Neamțu, 2004)
• Integrarea socială...(Neculau, 2002)
4.2. Grafic GANTT
Obiective Activitate Timp Responsa Locație
intermediare alocat bil
Informarea 1. Dialog cu familiile Semestrul I Directorul Școală,
grupului (ședințe cu părinții, permanent de proiect, Domiciliul
beneficiarilor consiliere etc.) echipa beneficiarul
direcți și 2. Dialog cu autoritățile, Octombrie, ui etc.
indirecți asupra membrii comunității 2016
consecințelor.. locale etc.

Formarea 3. Activitate opțională Semestrul al Profesorii Școală


beneficiarilor 4. II-lea disiplinelor
din perspectiva 5. Educație Laboratoare
asumării unor civică, special
comportamente Istorie amenajate
...
Evaluarea
nivelului de
integrare
socială/ școlară
a...
• Aplicarea
• Monitorizarea
• Evaluarea proiectului

S-ar putea să vă placă și