Sunteți pe pagina 1din 10

DATA: 6.12.

2019
UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Grădiniţa cu program prelungit nr.18 , Iaşi
EUCATOARE: PROF. ÎNV. PREŞCOLAR MARIA BALCAN
PROPUNĂTOR : STUDENT- URSACHE ADRIAN
GRUPA: Mare
DOMENIUL EXPERIENŢIAL: Domeniul limbă şi comunicare
TEMA: Când / Cum şi de ce se întâmplă ?
SUBIECTUL: Legenda lui Mos Nicolae
MIJLOCUL DE REALIZARE: povestirea educatoarei
TIPUL ACTIVITĂŢII: predare-învăţare
SCOPUL: Consolidarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unor atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi.
OBIECTIVE OPERAŢIONALE- pe parcursul activităţii, copiii vor fi capabili:
O1 - să-şi îmbogăţească vocabularul cu cuvinte noi din text;
O2 - să enumere comportamentele pozitive necesare pentru a primi cadouri de la Moş Nicolae (cuminte, ascultator, bun etc.);
O3 - să reţină mesajul poveştii, acela de a fi darnici şi buni asemenea lui Moş Nicolae;
O4 - sǎ exprime prin cuvinte stǎrile emoţionale provocate de întâmplǎrile poveştii.
STRATEGIA DIDACTICĂ
a) Metode şi procedee: povestirea educatoarei, expunerea, conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul;
b) Mijloace de învăţământ: panou-imagini din poveste, laptop, stimulente "dulci", cutie cadou, soseta, plic surpriza.

1
c) Forma de organizare: frontală, individuală.
I. Temporale: 30 min
II. Umane: 30 copii
Grupa are un număr de 30 copii, care se caracterizează printr-o dezvoltare psihică şi fizică normală, corespunzătoare vârstei.
III. Bibliografice:
● oficiale: - Curriculum pentru învăţământul preşcolar
● metodico – didactice: Laborator preşcolar, Ghid metodologic, Ed. V&I Integral, Bucureşti 2002

1. Revista Învăţământului Preşcolar nr.3- 4/2013, Editura Arlequin, Bucureşti, 2013


2. Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura Arves, 2002

2
CONŢINUTUL INSTRUCTIV- STRATEGIA DIDACTICĂ
Nr. Etapele /
Obiective EDUCATIV Metode, Forme de
crt secvenţele Mijloace de Evaluare
operaţionale Activitatea Activitatea procedee, organizare a
. activităţii învăţământ
propunătorului copiilor tehnici activităţii

Se asigură condiţiile Se pregătesc


necesare pentru buna pentru începerea
desfăşurare a
activităţii.
activităţii (aerisirea
sălii de grupă,
aranjarea mobilierului
Moment
1. pentru activitate,
organizatoric pregatirea materialelor
5' necesare desfăşurării
activităţii),
introducerea
organizată a copiilor
în sala de grupă.

Se realizeaza prin
intermediul unei
2. Captarea atenţiei
ghicitori.
10 ' Evaluare
sumativă
Lin soseşte în odaie,

3
Şi-n ghetuţele curate, Copiii dau
Încep iute să raspunsul corect
se-arate, la ghicitoarea
Daruri multe
adresata.
imbelsugate

Ia ghiceşte tu acum,

Cine-i moşul ăsta bun?

Se poarta o discutie
cu privire la cadourile
gasite in ghetute de
Copiii isi enumera
catre copii in aceasta cadourile gasite in
dimineata. ghetute.

Ei bine copii si eu am
primit o surpriza in
ciorapelul meu de
Mos Nicolae. Un copil ajuta
-Vreti sa vedeti ce am propunatorul sa
descopere surpriza.

4
primit?
-Haideti si ma ajutati
s-o desfac!

Se pare ca este o
poveste magica pentru
voi,copii!
Am sa v-o recit si Reţin titlul Povestirea Frontală
voua ea numindu-se povestii. educatoarei
„Legenda lui Moş
Nicolae”. Voi repeta
Anunţarea temei
titlul cu 2-3 copii
şi a obiectivelor pentru fixare.
3.
operaţionale
Trebuie să ascultaţi cu
1' mare atenţie această
poveste ca să o
spuneţi şi voi
părinţilor şi bunicilor
voştri.

5
Propunatorul
(povestitorul) expune
povestea introducând
copiii prin modulaţia
vocii într-o lume de
basm. Frontală Evaluare
“Trăia odată într-un formativă
sat foarte
îndepărtat…."

Propunatorul continuă
Dirijarea
povestea oprindu-se
4. Învăţării
din când în când
14'
pentru a întări
bunătatea moşului faţă
de copii si de a atasa
la panou imagini
sugestive din poveste.
Propunatorul încheie
povestea şi adresează Frontală
o serie de întrebări
copiilor:

6
*Cum s-a numit
povestea noastră?

* Câte fete
avea bătrânul?
*De ce voia el
să le vândă?
*Cine a fost
cel care le-a salvat pe
fete?
*Cine era Moş
Nicolae? Exerciţiul Evaluare
*Ce aduce el? formativă
*Cum îi
pedepseşte pe cei
neascultători?
Frontală

Educatoarea îi invită
pe cei care vor să Individuală
povestească o
întâmplare în care ei
Pe grupe
au ajutat pe cineva.

7
Exerciţiul Evaluare
Se va insista pe mesajul
educativ al poveştii. formativă

Frontală

Este reamintit titlul Copiii răspund la Aprecieri


legendei, mesajul întrebările Fulgişori globale şi
educativ:
adresate. individuale
Cum se numeşte
povestea pe care aţi
Asigurarea ascultat-o astăzi?
retenţiei şi a
5. Ce am învăţat noi din
transferului această poveste?
1'
Când vine Moş
Nicolae la noi?

Cum vine Moş


Nicolae?

Ce ne aduce Moş

8
Nicolae?

Propunatorul face
aprecieri asupra felului
Incheierea
6. in care au raspuns şi
activitatii s-au comportat copiii în
timpul activităţii.

9
Legenda lui Moș Nicolae!

Legenda spune că trei surori, fetele unui nobil sărac, nu se puteau


mărita datorită situaţiei financiare precare. Se spune că atunci când fata cea
mare a ajuns la vremea măritişului, Nicolae, ajuns deja episcop, a lăsat
noaptea, la uşa casei nobilului, un săculeţ cu aur. Povestea s-a repetat
întocmai şi când a venit vremea de maritiş pentru cea de a doua fată. Când
i-a venit vremea şi celei de a treia fete, nobilul a stat de pază pentru a afla
cine era cel care le-a făcut bine fetelor sale. În acea noapte, nobilul a stat de
pază şi l-a văzut pe cardinalul care lăsa săculeţul cu aur. Se spune că Sfântul
Nicolae s-a urcat pe acoperiş şi a dat drumul săculeţului prin hornul casei,
într-o şosetă pusă la uscat, motiv pentru care a apărut obiceiul agăţării
şosetelor de şemineu.
După ce tatăl fetelor a văzut cele întâmplate, Nicolae l-a rugat să
păstreze secretul, însă acesta nu a rezistat tentaţiei de a povesti mai departe.
De atunci, oricine primea un cadou neaşteptat îi mulţumea lui Nicolae pentru
el. Cei trei săculeţi cu aur făcuţi cadou fetelor de nobil au devenit simbolul
Sfântului Nicolae sub forma a trei bile de aur .
În noaptea de 5 spre 6 decembrie a fiecărui an ne lăsăm ghetele sau
bocancii pe pervaz sau afară în fața ușii, în speranţa că vom primi o vizită din
partea lui Moş Nicolae. Dacă am fost cuminţi, acesta ne va lăsa dulciuri şi
daruri, însă dacă am fost neascultători, el ne va ,,recompensa” cu o nuieluşă.
Cu siguranță v-ați pus întrebarea: Cine a fost Moș Nicolae și de ce
vine în fiecare an cu dulciuri sau cu nuieluşe?

10