Sunteți pe pagina 1din 3

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.

27 TIMIȘOARA

vă invită să participați la

”Scrisoare către Moș Crăciun”- concurs național de epistole


ediția a VII-a (decembrie 2019)

ARGUMENT:

E iarnă şi se apropie vremea colindelor, a bradului împodobit şi a poveştilor despre


naşterea Pruncului Iisus. Pentru cei aflaţi la vârsta copilăriei- şi nu numai- fiecare zi a
sărbătorilor are în ea un strop de magie.
Prin activităţile cuprinse în acest proiect, ne-am propus să punem în valoare farmecul
iernii şi spiritul Sărbătorilor, spre a ne umple inima de bucurie şi a deveni mai generoşi, mai
frumoşi, mai buni.

OBIECTIVELE PROIECTULUI:

 Stimularea creativităţii şi expresivităţii prin realizarea


de epistole;
 Familiarizarea elevilor cu tradițiile și obiceiurile de
Crăciun;
 Dezvoltarea limbajului;
 Promovarea elevilor talentați;
 Identificarea și încurajarea elevilor cu aptitudini literare

PARTENERI:

 Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiș

GRUPUL ȚINTĂ CĂRUIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL. BENEFICIARII


DIRECȚI ȘI INDIRECȚI:
Proiectul se adresează elevilor din clasele pregătitoare - a VIII-a (beneficiari direcți) și
cadrelor didactice coordonatoare (prof. înv. primar, profesori de limba și literatura română).

REGULAMENT DE PARTICIPARE

Concursul se adresează elevilor din învățământul primar și gimnazial, precum şi


cadrelor didactice de specialitate care îi îndrumă în realizarea lucrărilor (învățători,
profesori de limba și literatura română).
Fiecare epistolă expediată va fi redactată în Word, respectând următoarele cerințe:
- epistola trebuie să se încadreze într-o pagină (A4);
- tehnoredactare în Microsoft Word 2010, format docx;
- format A4, portrait;
Documentul Word care conţine lucrarea trebuie să fie denumit conform convenţiei:
- nume_prenume_școală.docx.
- marginile: 2 cm sus, 2 cm jos, 2 cm stânga, 2cm dreapta;
- titlul se va scrie cu majuscule, Arial 12, centrat şi îngroşat;
- autorul se va menţiona la sfârșitul epistolei, cu litere obişnuite (Arial 12, îngroşat, aliniere
la dreapta, clasa, școala, profesor îndrumător); nu utilizaţi prescurtări;
- textul se va scrie cu diacritice, Arial 12, la un rând, aliniere stânga-dreapta;
Lucrările elevilor vor fi expediate împreună cu fișa de înscriere pe adresa de e-mail:
concurs.scrisoare.mos.craciun@gmail.com până la data de 25 decembrie 2019.

 Vor fi descalificate lucrările care nu întrunesc criteriile de participare și


originalitate.
 Se vor lua în considerare lucrările realizate exclusiv de elevi.
 Un cadru didactic poate participa cu un număr maxim de 3 lucrări.
 Materialele se trimit doar în format electronic.
 Nu se percepe taxă de participare.
 Premiile se vor acorda pe grupe de vârstă (clase).
 Nu se acordă diplome de participare.
 Diplomele vor fi expediate în format electronic (pdf).
 Cadrele didactice îndrumătoare vor primi diplomă de participare pe e-mail.
 Concursul este cuprins în Calendarul Activităților Educative Școlare și
Extrașcolare al I.S.J. Timiș.

Coordonatori proiect:
Învățământ primar: Gimnaziu:
Prof. Manuela Nedelcu Prof. Mihaela Fotescu-Vardarie
Prof. Angela Sandu Prof. Mihaela Lădariu
FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
LA CONCURSUL NAȚIONAL DE EPISTOLE
- SCRISOARE PENTRU MOȘ CRĂCIUN -

Unitatea de învăţământ: ____________________________________________


Localitatea/judeţul: ________________________________________________
Țara: ___________________________________________________________
Numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător: _______________________
________________________________________________________________
Specialitatea: _____________________________________________________
Adresa: _________________________________________________________
Telefon/e-mail: ___________________________________________________

Nr. Numele şi prenumele Clasa/Vârsta


crt. elevului
1
2
3