Sunteți pe pagina 1din 5

Unitatea de învăţare 1:

Fantezii de toamnă
Competenţe Activităţi integrate/pe discipline; Detalii de
Ziua Resurse Evaluare
specifice organizarea colectivului de elevi conţinut

 Festivitatea de deschidere a noului an scolar


Luni
 “Bine aţi venit!” – Activitate comună părinţi – elevi pentru informarea părinţilor privind organizarea programului,
12.09
structura anului şcolar, rechizitele necesare, orarul clasei
 Exerciţii de citire a textului
 Explicarea cuvintelor Materiale:
LLR
 Formularea de enunţuri cu cuvintele nou manual, caiet
1.2;2.2;
3.1;3.2 învăţate Procedurale:
Observarea
 Jocuri de cuvinte Septembrie, după citirea explicativă,
4.4 sistematică
 Completarea unor enunţuri lacunare George Coşbuc conversaţia,
 Scrierea alfabetului: vocale şi consoane explicaţia, învăţarea
AVAP-2.5 Aprecieri
 Scrierea unor cuvinte în ordine alfabetică Textul literar prin descoperire,
 Scrierea de cuvinte după scheme date exerciţiul globale şi
MM- Alfabetul
 Schimbarea unei litere pentu a obţine Organizare: individuale
2.1 cuvinte noi acivitate frontală, pe
 Desenarea unui moment prezentat în text grupe
2h  Cântec: “Acum e toamnă, da!
M  Scrierea numerelor naturale Materiale:
1.1.1.2;1.3. Observarea
 Compararea numerelor Numerele manual, fişă de lucru
Marţi 2.1;3.1 2.4 sistematică
 Ordonarea numerelor naturale de la 0 Procedurale:
13.09 2.5.
 Numere pare/impare la 1000. explicaţia, exerciţiul,
AVAP-2.5  Succesor/predecesor Formare, problematizarea
Aprecieri
 Numere consecutive comparare, Organizare:
globale şi
 Rotunjirea numerelor ordonare activitate frontală,
individuale
 Completarea unor şiruri de numere individuală
 Prezentarea manualului
Materiale:
AVAP  Materiale şi instrumente necesare pentru
prezentare album Observarea
1.1;1.2; orele de arte
Arta din jurul tău Procedurale: sistematică
2.1; 2.2  Discuţii despre artă şi importanţa ei
conversaţia,
 Cum ne comportăm la muzeu?
Vacanţa explicaţia, exercițiul Aprecieri
MEM-2.1  Discuţii despre vacanţa care tocmai s-a
Organizare: globale şi
încheiat
MM-1.4 activitate frontală, individuale
 Aşteptări de la noul an de şcoală
individuală
Materiale:
 Exerciţii de citire a textului Fata săracului
LLR manual, caiet
 Formularea de răspunsuri la întrebări cea isteaţă, după Observarea
1.2;2.2; Procedurale:
 Explicarea unor cuvinte Petre Ispirescu sistematică
3.1;3.2 citirea explicativă,
 Formularea de enunţuri
4.4 conversaţia,
 Transcriere Cuvinte cu sens Aprecieri
explicaţia, exerciţiul
 Formularea de enunţuri cu sensurile asemănător. globale şi
AVAP-2.5 diferite ale unui cuvânt Organizare:
Cuvinte cu sens acivitate frontală, pe individuale
Mier-  Exerciţii de sinonimie/omonimie opus. Omonime
curi grupe
14.09 Materiale:
M Observarea
manual, fişă de lucru
2.4, 2.5. Adunarea şi sistematică
 Exerciţii de adunare şi scădere Procedurale:
scăderea
 Proba adunării şi a scăderii explicaţia, exerciţiul,
AVAP-2.5 numerelor
 Aflarea termenului necunoscut problematizarea
naturale de la 0 Aprecieri
 Rezolvarea de probleme Organizare:
la 1000 globale şi
activitate frontală,
individuale
individuală

1
 Realizarea unor sarcini de colaborare în
J. M. Observarea
practicarea activităților de joc și mișcare
1.1;1.2 Organizare: sistematică
 Implicarea activă în evitarea/ medierea Cros „Şcoala,
1.3;2.1 conflictelor în activitățile de joc și mișcare localitatea în activitate frontală,
2.2  Jocuri: Oglinda, Spate în spate, mişcare individual, pe grupe Aprecieri
globale şi
EC-2.3 Campionul
individuale

 Exerciţii de înmulţire şi împărţire, folosind Materiale:


M Observarea
şi adunarea/scăderea repetată manual, fişă de lucru
2.5; 5.1 sistematică
 Exerciţii cu terminologia specifică Înmulţirea şi Procedurale:
matematicii împărţirea explicaţia, exerciţiul,
AVAP-2.5
 Rezolvarea de probleme numerelor problematizarea
Aprecieri
 Aflarea termenului necunoscut naturale 0-100 Organizare:
globale şi
 Fracţii activitate frontală,
individuale
 Ordinea efectuării operaţiilor individuală

Joi  Exerciţii de citire a textului Materiale:


15.09 LLR  Formularea de răspunsuri la întrebări manual, caiet
 Explicarea unor cuvinte Observarea
1.2;2.2; Dialogul Procedurale:
 Formularea de enunţuri cu anumite sistematică
3.1;3.2 citirea explicativă,
cuvinte date
4.4 Propoziţia. conversaţia,
 Transcriere Aprecieri
Semne de explicaţia, exerciţiul
 Jocuri de rol globale şi
AVAP-2.5  Delimitarea cuvintelor în propoziţie punctuaţie Organizare:
acivitate frontală, pe individuale
 Utilizarea semnelor de punctuaţie în
enunţuri grupe

Materiale:
M Observarea
manual, fişă de lucru
2.5; 5.1  Analiza problemei sistematică
Probleme. Procedurale:
 Rezolvarea de probleme
Organizarea şi explicaţia, exerciţiul,
AVAP-2.5  Schimbarea datelor unei probleme
reprezentarea problematizarea
 Compunerea de probleme Aprecieri
datelor Organizare:
 Formularea întrebărilor globale şi
activitate frontală,
individuale
individuală
 Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenţa,
E. C. ziua, data, meteo, agenda zilei
1.1; 2.3  Activităti plăcute desfăşurate în vacanţă
 Starea emotională: “M-am simţit
vesel/trist/furis/speriat atunci când…” Materiale:
CLR-1.2  Stabilirea regulilor clasei manual, fişă de lucru Observarea
 Identificarea obiectivelor materiei Ed. Eu si ceilalti – Procedurale: sistematică
AVAP-2.5 Civică şi conţinuturile din auxiliar “Amintiri din explicatia, exercitiul,
Vineri
16.09  Exerciții de colorare, în desene/contururi vacanță” problematizarea Aprecieri
date, a imaginilor care înfăţişează Organizare: globale şi
persoane activitate frontală, individuale
 Exerciții de prezentare, în perechi, a individual, pe grupe
propriei persoane (a unor aspecte
relevante pentru identitatea proprie)
 Locuri vizitate in vacanţă – desen

 Tehnici de lucru:, conturare, tăiere de Materiale:


AVAP hârtie, lipire prezentare album Observarea
1.1;1.2;  Numirea materialelor, instrumentelor şi Arta din jurul tău
Procedurale: sistematică
2.1; 2.2 tehnicilor utilizate;
conversaţia,
 Explorarea mediului cultural-artistic Drumul către
explicaţia, exercițiul Aprecieri
MEM-2.1 pentru a identifica forme, culori, şcoală
materiale, tehnici, obiecte artistice; Organizare: globale şi
MM-1.4 discutarea mesajului şi a impresiilor; activitate frontală, individuale
 Identificarea mai multor texturi, a individuală

2
formelor în mişcare, a formelor ce au
suferit deformări minore, etc;
Materiale:
 Exerciţii de citire a textului Observarea
manual, caiet
LLR  Explicarea cuvintelor, a ortogramelor şi a sistematică
Procedurale:
1.2;2.2; semnelor de punctuaţie Textul literar
citirea explicativă,
3.1;3.2  Formularea de enunţuri cu noile cuvinte Prepeliţa şi puii
conversaţia,
4.4  Formularea de întrebări şi răspunsuri ei, după Lev N. explicaţia, exerciţiul
 Transcriere Tolstoi Aprecieri
Organizare:
AVAP-2.5  Explicarea unor expresii
activitate frontală, globale şi
 Scrierea de enunţuri după imagini individuale
individuală, pe grupe
 Lumea vie
 Nevoile de bază ale plantelor, animalelor,
omului
Ş. N.  Formele de relief Recapitulare
1.1;1.2 Fişă de evaluare
 Medii de viaţă
2.5;3.2
Luni Muncă Evaluare
 Încercuirea variantelor corecte
19.09  Bifarea variantelor corecte independentă sumativă
LLR-  Stabilirea valorii de adevăr a enunţurilor  Evaluare
 Completarea enunţurilor lacunare iniţială Activitate
2.3 individuală
 Stabilirea de corespondenţe
 Identificarea anotimpurilor după
activităţile specifice
Materiale:
 Reproducerea în grup a cântecelor însușite calculator, CD
MM
intuitiv, respectând sincronizarea Procedurale: Observarea
2.2; 3.1
 Dialog între grupe, sugerat de textul Cântarea vocală. conversaţia, sistematică
cântecelor Mişcarea pe explicaţia, exerciţiul,
AVAP-2.6
 Cântarea în nuanţă medie firească, cu muzică demonstraţia Probă
participare afectivă Organizare: practică
LLR-2.3
 Joc de rol activitate frontală, pe
grupe
 Exerciţii de citire a textului Materiale:
LLR  Exerciţii de utilizare corectă a
ortogramelor manual, caiet
1.2;2.2; Observarea
 Formularea de enunţuri cu ortogramele Procedurale:
3.1;3.2 sistematică
date citirea explicativă,
4.4 Scrierea corectă conversaţia,
 Completarea enunţurilor lacunare
a cuvintelor Aprecieri
 Identificarea greşelilor explicaţia, exerciţiul
AVAP-2.5  Exerciţii –joc: Cum se scrie corect? Organizare: globale şi
 Ordonarea cuvintelor în enunţuri individuale
2h  Utilizarea corectă a semnelor de
activitate frontală,
punctuaţie individuală, pe grupe
M  Identificarea figurilor şi a corpurilor Materiale:
Observarea
2.4; 3.1; geometrice manual, fişă de lucru
sistematică
3.2  Jocuri de numărare Noţiuni de Procedurale:
 Exerciţii de calcul geometrie. Figuri explicaţia, exerciţiul,
Marţi AVAP-2.5  Desenarea figurilor şi a corpurilor plane. Corpuri problematizarea
20.09 Aprecieri
geometrice geometrice Organizare:
globale şi
 Construirea de obiecte cu ajutorul figurilor activitate frontală,
individuale
geometrice individuală
 Tehnici de lucru:, conturare, tăiere de
hârtie, lipire
 Numirea materialelor, instrumentelor şi Materiale:
AVAP prezentare album Observarea
1.1;1.2; tehnicilor utilizate; Arta din jurul tău
 Explorarea mediului cultural-artistic Procedurale: sistematică
2.1; 2.2
pentru a identifica forme, culori, conversaţia,
Oamenii şcolii
materiale, tehnici, obiecte artistice; explicaţia, exercițiul Aprecieri
MEM-2.1 mici şi mari
discutarea mesajului şi a impresiilor; Organizare: globale şi
MM-1.4  Identificarea mai multor texturi, a activitate frontală, individuale
formelor în mişcare, a formelor ce au individuală
suferit deformări minore, etc;

3
 Exerciţii de citire a poeziei
Materiale:
 Identificarea titlului, autorului, a Observarea
LLR manual, caiet
numărului de strofe şi versuri sistematică
1.2;2.2; Procedurale:
 Explicarea cuvintelor, a ortogramelor şi a
3.1;3.2 Textul liric citirea explicativă,
semnelor de punctuaţie
4.4 Toamna, de conversaţia,
 Formularea de enunţuri cu noile cuvinte
Octavian Goga explicaţia, exerciţiul
 Formularea de întrebări şi răspunsuri Aprecieri
AVAP-2.5 Organizare:
 Transcriere
activitate frontală, globale şi
 Explicarea unor expresii individuale
individuală, pe grupe
 Scrierea de enunţuri după imagini
M Materiale:
Mier- 2.4; 2.5; Observarea
manual, fişă de lucru
curi 4.1; 4.2;  Identificarea unităţilor şi a instrumentelor sistematică
Procedurale:
21.09 5.1 de măsură Măsurări:
explicaţia, exerciţiul,
 Realizarea de măsurători lungime,
problematizarea
AVAP-2.5  Exerciţii de calcul capacitate, masă Aprecieri
Organizare:
 Rezolvarea de probleme globale şi
activitate frontală,
individuale
individuală
J. M.  Realizarea unor sarcini de colaborare în Observarea
1.1;1.2 practicarea activităților de joc și mișcare Organizare: sistematică
1.3;2.1  Implicarea activă în evitarea/ medierea Jocurile activitate frontală,
2.2 conflictelor în activitățile de joc și mișcare copilăriei individual, pe grupe Aprecieri
 Jocuri: Oglinda, Spate în spate globale şi
EC-2.3 individuale
M Materiale:
2.4; 2.5; Observarea
 Identificarea unităţilor şi a instrumentelor manual, fişă de lucru
4.1; 4.2; sistematică
de măsură Procedurale:
5.1
 Completarea enunţurilor lacunare Măsurări: timp, explicaţia, exerciţiul,
 Citirea ceasului bani problematizarea
AVAP-2.5 Aprecieri
 Exerciţii de calcul Organizare:
globale şi
 Rezolvarea de probleme activitate frontală,
individuale
individuală
 Exerciţii de citire a textului
 Completarea unor enunţuri cu informaţii
Joi din text
22.09  Formularea de răspunsuri la întrebări
LLR  Identificarea în text a unor cuvinte
1.2;2.2; respectând cerinţele Fişă de evaluare
3.1;3.2  Exerciţii de sinonimie, antonimie,
Muncă Evaluare
4.4 omonimie  Evaluare independentă sumativă
 Despărţirea cuvintelor în silabe iniţială
AVAP-2.5  Formularea unor enunţuri cu anumite Activitate
ortograme date, cu folosirea tuturor individuală
semnelor de punctuaţie învăţate
 Completarea unui text cu semnele de
punctuaţie potrivite
 Scrierea unui bilet
 Scrierea numerelor cu cifre şi litere
 Numărarea şi ordonarea numerelor 0-1000
 Compararea numerelor Fişă de evaluare
 Exerciţii de adunare, scădere, înmulţire şi
împărţire Muncă Evaluare
M  Ordinea operaţiilor  Evaluare independentă sumativă
Vineri  Aflarea termenului necunoscut iniţială
23.09  Fracţii Activitate
 Stabilirea valorii de adevăr a enunţurilor individuală
 Rezolvarea de probleme
E. C.  Întâlnirea de dimineaţă - salutul, prezenta, Materiale: Observarea
Rutine şi sarcini
1.1; 2.3 ziua, data, meteo, agenda zilei
de lucru manual, fişă de lucru sistematică
 Activităţi plăcute desfăşurate la şcoala Procedurale:
4
LLR-1.2  Starea emoţională: “La şcoala mă simt explicatia, exercitiul, Aprecieri
…..vesel/trist/furios/speriat atunci problematizarea globale şi
AVAP-2.5 când…” Organizare: individuale
 Repetarea regulilor clasei activitate frontală,
 Identificarea emoţiilor individual, pe grupe
 Discuţii despre comportamentul unui elev

 Tehnici de lucru:, conturare, tăiere de


hârtie, lipire Materiale:
AVAP  Numirea materialelor, instrumentelor şi prezentare album Observarea
1.1;1.2; tehnicilor utilizate; Arta din jurul tău
Procedurale: sistematică
2.1; 2.2  Explorarea mediului cultural-artistic
conversaţia,
pentru a identifica forme, culori, Pagini din viaţa
explicaţia, exercițiul Aprecieri
MEM-2.1 materiale, tehnici, obiecte artistice; şcolii
discutarea mesajului şi a impresiilor; Organizare: globale şi
MM-1.4  Identificarea mai multor texturi, a activitate frontală, individuale
formelor în mişcare, a formelor ce au individuală
suferit deformări minore, etc;