Sunteți pe pagina 1din 11

Nume:  Data: 

Evaluare inițială
A trecut și vacanța mare și sper că te-ai bucurat de fiecare zi.

Azi, te invităm într-o călătorie imaginară, tot în vacanță... când ai mers cu părinții la mare,
unde ai avut parte de multe provocări. Iată câteva dintre ele.

1. Tocmai ați ajuns la hotel. La recepție vi se dau o serie de indicii pentru a afla numărul
camerei în care sunteți cazați. Rezolvă indiciile și află numărul.

Cifra sutelor este cel mai 375


Numărul este format din mic număr impar format
trei cifre pare diferite. dintr-o singură cifră.
129

269
ifrelor
Suma c e
ului est
număr
u 15. 682
egală c
Cifra e
te l o r est
su 1.
l lui
du b l u
773

2. Odată intrați în cameră descoperiți un mesaj lăsat pe masă, însă și acesta este codat. Rezolvă
exercițiile pentru a descoperi mesajul.

V B I N T E U
449 + 967 - 729 - 689 - 384 - 252 + 173 +
53 239 512 190 38 353 250

Pagina 1 of 4 vizitează twinkl.ro


728 423 499 502 605 499 217 346
!

3. Pornind spre plajă, te gândești care este câtul numerelor 64 și 8. Fără să-ți dai seama, începi
să faci diferite calcule. Care este numărul obținut când ajungi pe plajă? Rezolvă exercițiile
pentru a afla.

Câtul numerelor 64 și 8

Îl înmulțești cu 8

Apoi scazi câtul numerelor 54 și 6

Mai adaugi 2

Aduni produsul numerelor 9 și 9.

La ce număr ai ajuns?

4. Pe plajă observi multe obiecte ce seamănă cu diferite corpuri geometrice învățate la școală.
Unește imaginea fiecărui obiect cu denumirea corpului geometric cu care se aseamănă.

sferă cilindru con cuboid

Pagina 2 of 4 vizitează twinkl.ro


5. Seara, vă hotărâți să mergeți la pizza. Fiecare membru al familiei comandă câte o pizza,
însă nimeni nu reușește să o termine. Scrie fracția corespunzătoare părții mâncate din
fiecare pizza.

6. A doua zi mergeți la un spectacol cu delfini. La ieșire, dacă răspundeți corect la câteva


întrebări, primiți cadou un delfin de jucărie. Încercuiește răspunsul corect de pe fiecare bilet.

sc:
Delfinii sunt: Delfinii trăie
ord
a. păsări a. la Polul N
Nea gră
b. pești b. în Marea

c. mamifere c. în râuri

Rezolvă exercițiul următor și află până la ce greutate pot ajunge delfinii:

5 x 10 + (925 – 175) – 150

Pagina 3 of 4 vizitează twinkl.ro


7. Într-o zi însorită, la terasa de pe plajă se vând 155 de înghețate și cu 82 mai multe limonade.
Câte produse se vând în total la terasă?

Pagina 4 of 4 vizitează twinkl.ro


Evaluare inițială
1. Competențe specifice
2.1. Recunoașterea numerelor naturale din concentrul 0-10.000 și a fracțiilor subunitare sau echiunitare, cu
numitori mai mici sau egali cu 10
2.4. Efectuarea de adunări și și scăderi de numere naturale în concentrul 0 - 10 000 sau cu fracții de
același număr
2.5. Efectuarea de înmulțiri de numere în concentrul 0 - 10 000 și de împărțiri folosind tabla înmulțirii, re-
spectiv tabla împărțirii
3.2. Explorarea caracteristicilor simple ale figurilor și corpurilor geometrice în contexte familiare
5.1. Utilizarea terminologiei specifice și a unor schimburi matematice în rezolvarea și/sau compunerea de
probleme cu raționamente simple

Pagina 1 of 7 vizitează twinkl.ro


Matematică - Evaluare inițială

2. Matricea de specificații*

Competența
Reamintire Înțelegere Aplicare Analiză Evaluare Creare
specifică

- identificarea unui număr pe


Item 1
baza unor criterii date
- rezolvarea de adunări și scăderi,
Item 2
cu și fără trecere peste ordin;

- rezolvarea unor exerciții


matematice, respectând ordinea Item 3
efectuării operațiilor;
- asocierea obiectelor cu
denumirea corpului geometric cu Item 4
care se aseamănă
- utilizarea fracțiilor jumătate,
respectiv sfert, utilizând suport
Item 5
concret sau desene (pizza,
tort etc)
- rezolvarea unor exerciții
matematice, respectând ordinea Item 6
efectuării operațiilor;
- rezolvarea unei probleme prin
Item 7
mai multe operații

* conform taxonomiei lui Bloom revizuită de Lorin Anderson și colegii săi (1999)

Pagina 2 of 7 vizitează twinkl.ro


Matematică - Evaluare inițială

3. Descriptori de performanță:

Performanța
Competența
Itemul specifică
Sarcina
Foarte bine Bine Suficient

Identifică numărul
- identificarea unui număr pe Descoperă Descoperă
1 2.1 corect, descoperind
baza unor criterii date; 2-3 indicii un indiciu
cele 4 indicii
- rezolvarea de adunări și
6-7 4-5 1-3
2 2.4 scăderi, cu și fără trecere
răspunsuri corecte răspunsuri corecte răspunsuri corecte
peste ordin;

- rezolvarea unor exerciții


Rezolvă corect Rezolvă Rezolvă
3 2.5 matematice, respectând ordinea
3 cerințe corect 2 cerințe corect 1 cerință
efectuării operațiilor;

- asocierea obiectelor cu
Asociază Asociază Asociază corect
4 3.2 denumirea corpului geometric cu
corect 4 obiecte corect 3 obiecte 1-2 obiecte
care se aseamănă ;

- utilizarea fracțiilor jumătate,


respectiv sfert, utilizând suport 4 3 1-2
5 2.1
concret sau desene (pizza, tort, răspunsuri corecte răspunsuri corecte răspunsuri corecte
măr, bomboane, caiet erc.);

- rezolvarea unor exerciții


Rezolvă corect Rezolvă Rezolvă
6 2.5 matematice, respectând ordinea
toate cele 3 cerințe corect 2 cerințe corect 1 cerință
efectuării operațiilor;

- rezolvarea unei probleme prin Rezolvă Rezolvă Rezolvă


7 5.1
mai multe operații problema corect corect 2 calcule corect 1 calcul

Pagina 3 of 7 vizitează twinkl.ro


Matematică - Evaluare inițială

Itemul 1 2 3 4 5 6 7
Total
Competența 1.1 1.4 1.6 2.2 1.6 4.1 5.2

Numele Copiilor FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S

Page 4 of 7 vizitează twinkl.ro


Matematică - Evaluare inițială

Itemul 1 2 3 4 5 6 7
Total
Competența 1.1 1.4 1.6 2.2 1.6 4.1 5.2

Numele Copiilor FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S FB B S

Page 5 of 7 vizitează twinkl.ro


Matematică - Evaluare inițială
Interpretare detaliată a rezultatelor testului Graficul probei
Calificativ 30.
Itemul 29.
Foarte bine Bine Suficient Insuficient 28.
27.
1
26.
2 25.
24.
3
23.
4 22.
21.
5
20.
6 19.
18.
7 17.
16.
Analiza probei 15.
14.

Item 13.
1 2 3 4 5 6 7 12.
Obiectiv 11.
10.
Nr de elevi care
9.
au realizat integral
8.
obiectivul
7.
6.
Nr de elevi care
5.
au realizat parţial
4.
obiectivul
3.
2.
Nr de elevi care nu au
1.
realizat obiectivul
FB B S I

Page 6 of 7 vizitează twinkl.ro


Matematică - Evaluare inițială
Concluzii

Puncte tari Puncte slabe Măsuri ameliorative

Page 7 of 7 vizitează twinkl.ro