Sunteți pe pagina 1din 7

Ce este asistentul personal?

Asistentul personal este persoana angajata prin contract individual de munca pentru a se ocupa de persoana cu handicap care nu
se descurca singura. Asistentul personal poate fi chiar una din rudele persoanei cu handicap sau poate fi un asistent personal
profesionist.
Data de 1 ianuarie 2019 aduce o majorare a salariului minim brut la 2.080 de lei, iar salariul net primit de angajat este de 1.263 lei.
Prin HG 937/2018, salariul minim brut a fost majorat de la 1.900 lei la 2.080 lei, pentru un program normal de lucru in medie de
167,333 ore pe luna, reprezentand 12,43 lei/ora. Din 1 ianuarie, pentru functiile cu studii superioare salariul minim brut este
de 2.350 lei. La un salariu minim de 2.350 de lei brut, salariul net primit de angajat este de 1.413 lei. Pentru a beneficia de acest
salariu, este necesar ca persoanele respective sa aiba macar 1 an vechime in domeniul respectivelor studii.

Salarizarea Asistentului Personal si Indemnizatia de handicap in 2019


Asistentul personal angajat cu un contract de munca, are dreptul la un salariu stabilit potrivit prevederilor Legii-cadru nr.
153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice (Art. I, pct. 7, lit a) din OUG nr. 51/2017 pentru modificarea si
completarea unor acte normative la Legea nr. 448/2006). Valoarea salariului asistentilor personali este diferentiata si in functie de
gradatiile acestora sunt structurate in clase de salarizare, in raport cu vechimea in munca.
Astfel, incepand cu 1 ianuarie 2019, dupa aplicarea cotelor procentuale ale contributiilor sociale corespunzatoare asiguratului, salariul de
baza pentru asistentul personal cu gradatia 0 al adultului cu handicap grav este de 2.080 lei brut, respectiv 1.263 lei net.
In perioada 2019-2022, se va acorda anual o crestere a salariilor de baza, fiecare crestere reprezentand 1/4 din diferenta dintre
salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022, care contine si majorarea acestuia si cel din luna decembrie 2018. Incepand cu
anul 2019, celelalte drepturi salariale prevazute de Legea-cadru (sporuri, indemnizatii, etc.) vor fi determinate prin aplicarea
procentelor prevazute in continutul legii si in anexe asupra salariului de baza, rezultand cuantumul acestora care va fi acordat
anual. Cresterea respectiva si data de aplicare se stabilesc prin legea anuala a bugetului de stat cu respectarea prevederilor art. 6
lit. h).

Pe langa cresterea salariilor de baza acordate in conditiile sus-mentionate, pot fi acordate indemnizatiile de vacanta prevazute la
art. 26 din lege (in situatia in care voucherele de vacanta nu sunt mentinute), precum si indemnizatiile de hrana prevazute la art. 18
din acelasi act normativ.

lndemnizatia de hrana in anul 2019 se va acorda incepand cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2019 si va fi de 347 lei
(4.160 lei/12 luni).
In functie de categoria de salariati, pot deveni incidente si dispozitiile art. 22 din Legea 153/2017 si ale HG 751/2018 care stabilesc
ca pentru activitatea desfasurata de nevazatorii cu handicap grav si accentuat, in cadrul programului normal de lucru, se acorda un
spor de 15% din salariul de baza/solda de functie/salariul de functie/indemnizatia de incadrare.

In 2019, salariile de baza se stabilesc potrivit art. 34 alin. (1) din OUG nr. 114/2018 si anume, la salariul de baza avut in luna
decembrie 2018 se adauga 1/4 din diferenta dintre salariul de baza prevazut de lege pentru anul 2022 si cel din luna
decembrie 2018. Clarificari, AICI

LEGE-CADRU privind salarizarea personalului platit din fonduri bugetare - Legea nr. 153/2017
Asistentul personal profesionist este persoana fizica atestata, care asigura, la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului cu
handicap grav sau accentuat, precum si, conditii pentru implicarea persoanei cu handicap in activitate, in situatii de viata reale,
pentru participare la viata comunitatii si exercitarea tuturor drepturilor cetatenesti.
Activitatea asistentului personal profesionist se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special,
specific protectiei persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat, incheiat cu Directia generala de asistenta sociala si protectia
copilului sau cu furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii. Angajatorul are obligatia monitorizarii si sprijinirii
activitatii desfasurate de acesta.

1. Prin comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, asistentul personal profesionist prezinta garantii pentru
exercitarea drepturilor si obligatiilor cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;
2. Are in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, odihna si gazduire ale beneficiarilor;
3. Are domiciliul stabil intr-o localitate cu acces la servicii educative, medicale si de recuperare/reabilitare.
Asistentul personal profesionist desfasoara, in principal, urmatoarele activitati specifice:

 realizeaza o planificare realista si corecta a activitatilor cotidiene;

 sprijina beneficiarul in procesul de integrare in familia asistentului personal profesionist;

 asista/sprijina beneficiarul in gasirea/pastrarea unui loc de munca;

 sprijina beneficiarul pentru a desfasura activitati in familie si comunitate;

 sprijina beneficiarului in vederea asigurarii recuperarii pe diferite planuri, atingerea unui nivel functional maxim si reabilitarea sa prin
educatie continua, dezvoltarea autonomiei personale si formarea unei imagini de sine pozitive;

 promoveaza drepturile beneficiarului si asigura respectarea lor.


Asistentul personal profesionist pentru persoane cu handicap
Asistentul personal profesionist are obligatia sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene,
respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita
in starea fizica, psihica ori sociala a adultului cu handicap grav sau accentuat si alte situatii de natura sa modifice acordarea
drepturilor prevazute de lege.

Legea nr. 250/2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2016, prorogarea unor termene, precum si
unele masuri fiscal-bugetare si pentru modificarea si completarea unor acte normative, coroborata cu OUG nr. 2/2017, prevede:
"Finantarea drepturilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau a indemnizatiilor lunare ale persoanelor cu
handicap grav, acordate in baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor
persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se asigura integral de la bugetul de stat, din sume
defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale."

Salariile de baza si gradatiile

GRADATIILE asistentului personal in anul 2019 ANGAJAT cu contract de munca prin Primariesau DGASPC, in raport cu vechimea
acestuia, structurate in clase de salarizare:
 Gradatia 0 - de la 0 la 3 ani - 2.080 lei brut si 1.263 lei net;
 Gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 2.139 lei brut si 1.296 lei net;
 Gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - 2.246 lei brut si 1.355 lei net;
 Gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - 2.359 lei brut si 1.417 lei net;
 Gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - 2.419 lei brut si 1.451 lei net;
 Gradatia 5 - peste 20 de ani - 2.479 lei brut si 1.484 lei net.
In conformitate cu Legea nr. 153/2017 {Art 10. (4)}, transele de vechime in munca in functie de care se acorda cele 5 gradatii, precum si
cotele procentuale corespunzatoare acestora, calculate la salariul de baza avut la data indeplinirii conditiilor de trecere in gradatie si incluse
in acesta, sunt urmatoarele:
a) gradatia 1 - de la 3 ani la 5 ani - se determina prin majorarea salariului de baza prevazut in anexele la prezenta lege cu cota
procentuala de 7,5%, rezultand noul salariu de baza;
b) gradatia 2 - de la 5 ani la 10 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand noul
salariu de baza;
c) gradatia 3 - de la 10 ani la 15 ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 5%, rezultand
noul salariu de baza;
d) gradatia 4 - de la 15 ani la 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%,
rezultand noul salariu de baza;
e) gradatia 5 - peste 20 de ani - se determina prin majorarea salariului de baza avut cu cota procentuala de 2,5%, rezultand noul
salariu de baza.
Nota: Gradatia obtinuta se acorda cu incepere de la data de intai a lunii urmatoare celei in care s-au implinit conditiile de acordare.
Pentru acordarea gradatiei corespunzatoare transei de vechime in munca, angajatorul va lua in considerare integral si perioadele
lucrate anterior in alte domenii de activitate decat cele bugetare (OUG. nr. 91/2017)

!!! Avand in vedere ca Legea nr. 250/2016 se refera la SALARIUL asistentilor personali si NU la indemnizatia de handicap,
aceasta schimbare va afecta DOAR persoanele cu handicap grav, astfel:

 Persoanele cu handicap gradul I, cu indemnizatie de insotitor prin AJPIS vor primi 1.263 lei, echivalentul gradatiei zero plus
indemnizatia de handicap in valoare de 350 lei si bugetul complementar de 150 lei, in total 1.763 lei in mana.
 Persoanele adulte cu handicap grav care au optat pentru un asistent personal, vor incasa in continuare prestatia sociala alcatuita
din indemnizatia de handicap in valoare de 350 lei si bugetul complementar de 150 lei, iar asistentul personal va primi minim 1.263
lei salariu net, in functie de gradatia in care se incadreaza raportata la transele de vechime in munca, plusindemnizatie de hrana in
cuantum de 347 lei.

Din data de 1 ianuarie 2019, asistentul personal al persoanei cu handicap grav beneficiaza de:

 INDEMNIZATIE DE VACANTA in valoare de 1.450 lei net -"Institutiile si autoritatile publice (...) indiferent de sistemul de finantare si
de subordonare, inclusiv activitatile finantate integral din venituri proprii, infiintate pe langa institutiile publice, acorda, anual, in
perioada 1 ianuarie 2019 - 31 decembrie 2020, vouchere de vacanta in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat" (OUG nr.
114/2018 care completeaza Lege nr. 153/2017, Art. 26 alin. 4, 5).
 INDEMNIZATIE DE HRANA in valoare de 347 lei lunar/impozitati - se primeste din februarie 2019 (OUG nr. 114/2018 care
completeaza Legea nr. 153/2017, Art. 18 alin. 1).
 Gradatia 0 - de la 0 la 3 ani - 2.427 lei brut si 1.455 lei net (347 indemnizatia de hrana);
 Gradatia 1 - de la 3 la 5 ani - 2.486 lei brut si 1.488 lei net (347 indemnizatia de hrana);
 Gradatia 2 - de la 5 la 10 ani - 2.593 lei brut si 1.549 lei net (347 indemnizatia de hrana);
 Gradatia 3 - de la 10 la 15 ani - 2.706 lei brut si 1.609 lei net (347 indemnizatia de hrana);
 Gradatia 4 - de la 15 la 20 de ani - 2.766 lei brut si 1.643 lei net (347 indemnizatia de hrana);
 Gradatia 5 - peste 20 de ani - 2.826 lei brut si 1.676 lei net (347 indemnizatia de hrana).
UPDATE Conform Legii 153/2017 legea salarizarii din sistemul bugetar, la Cap.II - Anexa II, art.14, s-a emis HG 153/2018 -
regulamentul de aplicare a sporurilor din sanatate si asistenta sociala. In acest regulament la punctul IV alin A - se acorda un spor
de pana la 15% din salariul de baza, personalului care isi desfasoara activitate in:
Alin 2 - servicii de ingrijire la domiciliu pentru persoanele cu dizabilitati.
In consecinta se va acorda acest spor pentru fiecare gradatie de salariu din grila de salarizare aferenta asistentului personal.

Sporurile personalului din unitatile de asistenta sociala


In anul 2019, sporurile prevazute de lege se acorda personalului care beneficia de acestea in luna decembrie 2018, cel mult l a
nivelul cuantumului acordat la acea data, in masura in care personalul ocupa aceeasi functie si isi desfasoara activitatea in aceleasi
conditii. Cu alte cuvinte, primariile din tara care aveau contrate incheiate cu DSP-urile judetene pentru plata asistentilor personali
pana in luna decembrie 2018, vor plati in continuare asistentii personali in conformitate cu graficul de mai jos.
Astfel, incepand cu luna ianuarie 2019, in urma acordarii sporului maxim de 15% conform HG nr. 589/2.08.2018 publicata in MO
693/8.08.2018, GRILA de salarizare pentru asistentul personal va fi urmatoarea:
 Gradatia 0 - 2.080 x 15% = 2.383 lei brut - 1.438 lei net;
 Gradatia 1 - 2.139 x 15% = 2.460 lei brut - 1.474 lei net;
 Gradatia 2 - 2.246 x 15% = 2.583 lei brut - 1.543 lei net;
 Gradatia 3 - 2.359 x 15% = 2.713 lei brut - 1.615 lei net;
 Gradatia 4 - 2.419 x 15% = 2.782 lei brut - 1.653 lei net;
 Gradatia 5 - 2.479 x 15% = 2.851 lei brut - 1.690 lei net.
Contractele de munca care nu au act aditional cu noul salariu, vor necesita un act aditional in care se vor mentiona atat salariul de
baza din grila de salarizare cat si sporul de 15%. Acolo unde actul aditional la noul salariu a fost intocmit, se va face si un act
aditional cu sporul de 15% conform actului normativ mai sus mentionat.
Mergeti la primarii si solicitati acest spor. Daca au contracte incheiate cu Directia de Sanatate Publica, sunt obligati sa-l acorde.
Daca nu, nu! Mai multe detalii, AICI
 Sporul de 15% se acorda NUMAI asistentilor personali pentru ca sunt SALARIATII primariilor, in baza contractelor individuale de
munca.

 Cei care primesc indemnizatie (1.263 lei) in locul asistentului personal NU primesc acest spor pentru ca nu au un asistent personal
angajat de primarie.

Incepand cu 1 iulie 2018, nivelul indemnizatiei sociale pentru pensionari este de 640 lei si din septembrie 2019, pensia
minima garantata va ajunge la valoarea de 704 lei.
Cu incepere de la 1 iulie 2018, cuantumul indemnizatiei pentru insotitor in cazul pensionarilor de invaliditate incadrati in
gradul I de invaliditate este de 880 lei (80% din valoarea unui punct de pensie), iar din septembrie 2019, va avea valoarea
de 1.012 lei.

Optarea primirii indemnizatiei de insotitor se poate face prin AJPIS

Datorita numeroaselor nemultumiri din teritoriu cu privire la diferenta neechitabila, in prezent de 383 lei (1.263 - 880 =
383), dintre cuantumurile indemnizatiilor de insotitor primite prin Casele de Pensii si cele primite prin AJPIS, dorim sa va aducem la
cunostinta cadrul legal prin care puteti beneficia de cuantumul mai mare in baza unei cereri adresate AJPIS-ului judetean.
Plata prestatiilor sociale pentru persoanele cu handicap se face, incepand din ianuarie 2019, direct de catre agentiile teritoriale
pentru plati si inspectie sociala (OUG nr. 51/2017).
Persoanele care au calitatea de pensionar de invaliditate gradul I, inclusiv dupa trecerea la pensie pentru limita de varsta si primesc
indemnizatia pentru insotitor prevazuta la art. 77 din Legea nr. 263/2010 prin Casa Nationala de Pensii Publice, calculata la 80% din
valoare punctului de pensie, pot opta pentru primirea indemnizatiei de insotitor prevazuta la art. 43 si art. 58 alin. (3) din Legea nr.
448/2006, prin AJPIS-uri.
Potrivit art. 6 din Procedura de aplicare a prevederilor art. 42 din Legea nr. 448/2006, coroborate cu cele ale art. 77 din Legea nr.
263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice aprobata prin Ordinului Ministerului Muncii nr. 2.272 din 2013: "schimbarea
ulterioara a optiunii, ..., inclusiv dupa data trecerii la pensie pentru limita de varsta, se exprima prin cerere adresata casei
teritoriale/sectoriale de pensii sau, dupa caz, AJPIS, in functie de drepturile pentru care opteaza persoana. In aceasta situatie
suspendarea platii drepturilor incompatibile se face incepand cu luna urmatoare celei in care a fost inregistrata cererea la una din
cele doua institutii, in scopul de a evita cumulul celor doua tipuri de drepturi."

Pentru modelul de Cerere (Anexa 1 la Procedura) - care se completeaza in 2 exemplare si se depune la AJPIS - precum si
pentru alte precizari, puteti consulta Ordinul nr. 2.272 din 2013, AICI

!!! Din 1 septembrie 2019, valoarea punctului de pensie se va majora cu 15% si va ajunge sa fie de 1.265 lei (OUG nr.
114/2018) si tot din septembrie 2019, pensia minima garantata se va majora cu 10% si va ajunge la valoarea de 704 lei.

Descrierea ocupatiei de Asistent Personal


Asistentul personal este persoana fizica atestata care asigura la domiciliul sau ingrijirea si protectia adultului si copilului cu handicap
grav, precum si conditii pentru implicarea persoanei cu handicap in activitate, in situatii de viata reale, pentru participare la viata comunitatii
si exercitarea tuturor drepturilor cetatenesti.
Activitatea asistentului se desfasoara in baza unui contract individual de munca, care are un caracter special, specific prot ectiei
persoanei adulte si a copilului cu handicap grav, incheiat cu Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, sau cu
furnizorii de servicii sociale privati, acreditati in conditiile legii. Angajatorul are obligatia monitorizarii si sprijinirii activitatii desfasurate
de acesta.

 Prin comportamentul in societate, starea sanatatii si profilul psihologic, asistentul personal prezinta garantii pentru exercitarea
drepturilor si obligatiilor cu privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte si a copilului cu handicap grav.

 Are in folosinta o locuinta care acopera necesitatile de preparare a hranei, igiena, odihna, si gazduire ale beneficiarilor.

 Are domiciliul stabil intr-o localitate cu acces la servicii educative, medicale si de recuperare/reabilitare.
Asistentul Personal desfasoara in principal, urmatoarele activitati specifice:

 realizeaza o planificare realista si corecta a activitatilor cotidiene;

 sprijina beneficiarul in procesul de integrare in familia asistentului personal;

 asista/sprijina beneficiarul in gasirea/pastrarea unui loc de munca;

 sprijina beneficiarul pentru a desfasura activitati in familie si comunitate;


 sprijina beneficiarului in vederea asigurarii recuperarii pe diferite planuri, atingerea unui nivel functional maxim si reabilitarea sa prin
educatie continua, dezvoltarea autonomiei personale si formarea unei imagini de sine pozitive;

 promoveaza drepturile beneficiarului si asigura respectarea lor.


Asistentul personal are obligatia sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice modificare survenita in starea
fizica, psihica ori sociala a adultului si copilului cu handicap grav si alte situatii de natura sa modifice ac ordarea drepturilor
prevazute de lege.

Cine poate beneficia de un asistent personal?

 In baza evaluarii sociopsihomedicale, persoana adulta cu handicap grav si copilul cu handicap grav au dreptul la un asistent
personal.
 In cazul in care intr-o familie exista doua sau mai multe persoane cu handicap grav cu drept la asistent personal, fiecare dintre
acestea beneficiaza de asistent personal.

 Copilul cu handicap pentru care s-a dispus o masura de protectie speciala la asistent maternal, NU beneficiaza de asistent
personal.

 Ingrijirea si protectia adultilor cu handicap grav sau a copilului cu handicap grav de catre asistentul personal se face pe baza
deciziei comisiilor de evaluare a persoanelor adulte si copiilor cu handicap judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului
Bucuresti.
Asistent personal - Facilitati pentru ingrijirea batranilor

Cine poate fi asistent personal?


Poate fi incadrata cu contract individual de munca in functia de asistent personal persoana care indeplineste urmatoarele conditii:

 are varsta minima de 18 ani impliniti;

 nu a fost condamnata pentru savarsirea unei infractiuni care ar face-o incompatibila cu exercitarea ocupatiei de asistent personal;

 are capacitate deplina de exercitiu;

 are o stare de sanatate corespunzatoare, atestata de medicul de familie sau pe baza unui examen medical de specialitate;

 a absolvit cel putin cursurile invatamantului general obligatoriu, cu exceptia rudelor si afinilor pana la gradul al IV-lea inclusiv ale
persoanei cu handicap grav, precum si cu exceptia sotului sau sotiei, dupa caz; in situatii exceptionale, la propunerea asistentului
social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi are domiciliul sau resedinta persoana care
urmeaza sa indeplineasca functia de asistent personal, Autoritatea Nationala pentru Persoanele cu Dizabilitati poate aproba
derogarea de la indeplinirea conditiilor de studii si in cazul altor persoane.
Nu pot detine calitatea de asistent personal persoanele care beneficiaza de concediu pentru cresterea copilului in varsta de
pana la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, de pana la 7 ani.

Cine angajeaza asistentul personal?


Contractul individual de munca al asistentului personal se incheie cu primaria localitatii de domiciliu sau resedinta a persoanei cu
handicap grav, dupa caz, in termen de maximum 30 de zile de la data inregistrarii cererii. Contractul individual de munca se
intocmeste in 3 exemplare, cate unul pentru fiecare parte contractanta, iar cel de-al treilea exemplar se transmite directiilor generale
de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 5 zile de la
incheierea acestuia. In aceasta perioada, primaria localitatii de domiciliu sau de resedinta a persoanei cu handicap grav face
demersurile necesare in vederea efectuarii anchetei sociale la domiciliul sau resedinta persoanei care doreste sa se angajeze ca
asistent personal.

Daca ancheta sociala se finalizeaza cu recomandarea in vederea angajarii, asistentului personal i se intocmesc contractul de
munca si un act aditional la contractul individual de munca, pe care le semneaza si prin care isi asuma raspunderea de a
realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv planul individual de servicii al persoanei adulte
cu handicap grav.
Dosarul de angajare va cuprinde:

 cererea de angajare;

 copie de pe actul de identitate al persoanei care solicita angajarea;

 carnetul de munca; daca solicitantul nu a mai lucrat, va da o declaratie pe propria raspundere in care sa specifice aceasta situatie;

 copie de pe actele de studii si de pe actele de stare civila;

 talonul de control medical eliberat de medicul de familie sau de unitatea sanitara la care a efectuat examenele medicale de
specialitate;

 cazierul judiciar;
 copie de pe certificatul de persoana cu handicap al persoanei cu handicap grav care necesita asistent personal, vizata de
functionarul insarcinat cu primirea dosarului;

 raportul de ancheta sociala intocmit de asistentul social din cadrul aparatului propriu al consiliului local in a carui raza teritoriala isi
are domiciliul sau resedinta persoana care solicita angajarea sau de o alta persoana desemnata de angajator, care va cuprinde si
mentiuni cu privire la conduita morala a persoanei care solicita angajarea;

 acordul scris al familiei sau al sustinatorilor legali, in cazul persoanelor cu handicap grav fara discernamant.
Contractul individual de munca se incheie pe durata determinata, in functie de valabilitatea certificatului de persoana cu handicap,
dar nu mai mult de un an, cu posibilitatea prelungirii. Pentru asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav, al caror certificat
de persoana cu handicap are valabilitate permanenta, contractul individual de munca se incheie pe durata nedeterminata.

Contractul individual de munca se suspenda pe perioada in care asistentul personal nu are in ingrijire persoana cu handicap grav,
precum si in alte cazuri prevazute de lege.

Pe baza recomandarilor rezultate din ancheta sociala angajatorul poate sa angajeze un asistent personal care sa presteze
activitatea la doua persoane cu handicap grav, cand acestea fac parte din aceeasi familie si au acelasi domiciliu sau resedinta, pe
baza aceluiasi contract individual de munca, cu respectarea duratei normale a programului zilnic de lucru, stabilita potrivit legii.

Pe perioada absentei temporare a asistentului personal (concediu de odihna), angajatorul are obligatia de a asigura persoanei cu
handicap grav un inlocuitor al asistentului personal iar in situatia in care angajatorul nu poate asigura un inlocuitor al asistentului
personal, persoanei cu handicap grav i se acorda o indemnizatie lunara, similara cu indemnizatia prevazuta la art. 42 alin. (4) din
Legea nr. 448/2006 sau gazduirea intr-un centru de tip respiro.

Potrivit prevederilor Art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006, modificat prin art. 9 din OUG nr. 51/2017, parintii sau, dupa caz,
reprezentantii legali ai copilului cu handicap grav, persoana sau familia care a primit in plasament un copil cu handicap grav, adultii
cu handicap grav ori reprezentantii legali ai acestora, cu exceptia celor cu handicap vizual grav, POT OPTA intre asistent personal
si primirea unei indemnizatii lunare.

Care sunt drepturile asistentilor personali?


Pe perioada ingrijirii si protectiei persoanei cu handicap grav, pe baza contractului individual de munca, asistentul personal are
urmatoarele drepturi:
 salariu de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta
sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditii le
legii;

 program de lucru care sa nu depaseasca in medie 8 ore pe zi si 40 de ore pe saptamana;

 concediu anual de odihna, potrivit dispozitiilor legale aplicabile personalului incadrat in institutii publice;

 transport urban gratuit, in conditiile legii;

 transport interurban, in conditiile in conditiile legii.


Pe perioada ingrijirii si protectiei adultilor cu handicap grav sau accentuat, asistentul personal beneficiaza de urmatoarele
drepturi:
 salariul de baza stabilit potrivit dispozitiilor legale privind salarizarea asistentului social cu studii medii din unitatile de asistenta
sociala din sectorul bugetar, altele decat cele cu paturi, precum si spor de vechime si alte sporuri aferente acordate in conditiile
legii;

 un spor de 15% calculat la salariul de baza, pentru suprasolicitare neuropsihica si conditii de munca deosebite in care isi
desfasoara activitatea;

 un spor de 15% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie cel putin doua persoane adulte cu
handicap grav sau accentuat;

 un spor de 25% calculat la salariul de baza, pe perioada in care are in ingrijire si protectie o persoana adulta cu handicap grav
infectat cu HIV ori bolnav de SIDA;

 consiliere si sprijin din partea specialistilor de la directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv
locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti, ori a furnizorilor de servicii sociale, in vederea indeplinirii obligatiilor ce ii revin cu
privire la ingrijirea si protectia persoanei adulte cu handicap grav sau accentuat;

 decontarea cheltuielilor de transport interurban, cazare si masa, in cazul in care deplasarea se face in interesul adultului cu
handicap grav, in conditiile stabilite pentru personalul din sectorul bugetar;

 transport urban gratuit, in conditiile legii.


Indemnizatia lunara este in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, stabilit potrivit prevederilor legale care
reglementeaza nivelul de salarizare a personalului platit din fonduri publice (Art 10 alin (1) din OUG nr. 51/2017 pentru modificarea
si completarea unor acte normative care modifica alin (1) al art 43 din Legea 448/2006).
Indemnizatia lunara, in cuantum egal cu salariul net al asistentului personal gradatia 0, se acorda de angajator persoanei cu
handicap grav pe perioada absentei temporare a asistentului personal (perioada concediului de odihna), o singura data pe an,
chiar daca asistentul personal efectueaza concediul de odihna in transe.
In cazul copilului cu handicap, indemnizatia se acorda parintelui sau reprezentantului legal.
Copiii cu handicap, inclusiv copiii cu handicap de tip HIV/SIDA, beneficiaza de alocatie de stat in conditiile si in cuantumul prevazut
de lege, majorat cu 100%.
Adultul cu handicap vizual grav primeste pentru plata insotitorului o indemnizatie echivalenta cu salariul net al asistentului
personal gradatia 0, stabilite potrivit prevederilor Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice.
Autoritatile administratiei publice locale au obligatia sa prevada in bugetul local sumele necesare din care se suporta salar izarea,
precum si celelalte drepturi cuvenite asistentului personal, potrivit legii. Sumele se asigura integral de la bugetul de stat, din sume
defalcate din taxa pe valoarea adaugata, in baza numarului de beneficiari comunicat de unitatile administrativ-teritoriale.

Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a angaja si salariza asistentul personalal persoanei cu handicap grav, in
conditiile legii si de a asigura si garanta plata indemnizatiei lunare, in cazul in care persoana cu handicap grav sau reprezentantul ei
legal a optat pentru aceasta.

Care sunt obligatiile asistentilor personali?


Standard ocupational: Asistent personal al persoanei cu handicap grav
Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:
 sa participe, o data la 2 ani, la instruirea organizata de angajator;
 sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma
raspunderea de a realiza integral planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav, respectiv
planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 sa presteze pentru persoana cu handicap grav toate activitatile si serviciile prevazute in contractul
individual de munca, in fisa postului si in planul de recuperare pentru copilul cu handicap grav,
respectiv in planul individual de servicii al persoanei adulte cu handicap grav;
 sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere persoana cu handicap grav si sa nu abuzeze fizic,
psihic sau moral de starea acesteia;
 sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale
ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice
modificare survenita in starea fizica, psihica sau sociala a persoanei cu handicap grav si alte situatii
de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.
Asistentul personal are urmatoarele obligatii principale:
 sa participe anual la instruirea organizata de angajator;
 sa semneze un angajament, ca act aditional la contractul individual de munca, prin care isi asuma
raspunderea de a realiza integral planul individual de servicii al adultului cu handicap grav sau
accentuat;
 sa presteze pentru adultul cu handicap grav sau accentuat toate activitatile si serviciile prevazute in
contractul individual de munca, in fisa postului si in planul individual de servicii;
 sa trateze cu respect, buna-credinta si intelegere adultul cu handicap grav sau accentuat si sa nu
abuzeze fizic, psihic ori moral de starea acestuia;
 sa comunice directiilor generale de asistenta sociala si protectia copilului judetene, respectiv locale
ale sectoarelor municipiului Bucuresti, in termen de 48 de ore de la luarea la cunostinta, orice
modificare survenita in starea fizica, psihica ori sociala a adultului si copilului cu handicap
grav, precum si alte situatii de natura sa modifice acordarea drepturilor prevazute de lege.
Cine supravegheaza activitatea asistentilor personali?
Serviciul public de asistenta sociala dispune efectuarea de controale periodice asupra activitatii
asistentilor personali si prezinta semestrial un raport consiliului local.
Monitorizarea si controlul activitatii de ingrijire si protectie a adultilor si copiilor cu handicap
grav de catre asistentul personal se fac de directiile generale de asistenta sociala si protectia copilului
judetene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului Bucuresti.
Baza legala
 Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilitati;
 OUG nr. 69/2018 din 17 iulie 2018 pentru modificarea si completarea Legii nr. 448/2006 privind
protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
 Ordinul nr. 1690/2018 din 21 mai 2018 pentru aprobarea Procedurii de monitorizare si control al
activitatii asistentului personal profesionist;
 HG nr. 548/2017 din 27 iulie 2017 privind aprobarea conditiilor de obtinere a atestatului,
procedurile de atestare si statutul asistentului personal profesionist;
 OUG nr. 51 din 30 iunie 2017 pentru modificarea si completarea unor acte normative;
 LEGE-CADRU nr. 153 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice
 Legea nr. 250/2016 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice;
 HG nr. 268/2007 - Normele metodologice de aplicare a Legii 448/2006;
 HG nr. 463/2005 pentru modificarea Normelor metodologice privind conditiile de incadrare,
drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap, aprobate prin Hotararea
Guvernului nr. 427/2001;
 HG nr. 427/2001 pentru aprobarea Normelor Metodologice privind conditiile de incadrare,
drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu dizabilitati.