Sunteți pe pagina 1din 2

DICȚIONAR

Interesul superior al copilului = dreptul copilului la o dezvoltare fizică și morală normal, dreptul la
echilibru sociofamilial, dreptul la viață de familie

Copil = persoana care nu a împlinit 18 ani și nu a dobândit capacitate deplină de exercițiu, conform legii.

Familie = părinții și copiii acestora.

Familie extinsă = rudele până la gradul IV inclusive.

Familiei substitutivă = persoanele, altele decât cele din familia extinsă și asistenții maternali

Plan individualizat de protecție (PIP) = documentele realizate în vederea planificării serviciilor,


prestațiilor, măsurilor de protecție special.

Plan individualizat de servicii (PIS) = planificarea acordării de servicii și prestații, pe baza evaluării
psihosocialea copilului și familiei.

Reprezentant legal = părintele/persoana desemnată prin lege să exercite drepturile părintești față de
copil.

STUDIU DE CAZ

Familia P., formată de 4 membri, părinții și 2 copii minori, locuiește într-o comunitate rurală.
Tatăl, în vârstă de 38 ani, consumator cronic de alcool, nu are loc de muncă, petrecând timpul mai mult
la crâșma din sat. Se întâmplă deseori să manifeste violență verbală asupra tuturor membrilor familiei și
violență fizică asupra soției. Pe copiii nu i-a lovit niciodată.

Mama, în vârstă de 25 ani, are un loc de muncă în orașul din vecinătatea localității în care domiciliază.
Petrece câte 8 ore în afara casei. Manifestă stări de oboseală puternică, atitudine nervosă, uneori accese
de plans. Este preocupată de copii. Consumă alcool moderat.

Primul copil, este fetiță, este în vârstă de 9 ani și este elevă, având rezultate foarte bune la școală. Este
mereu retrasă, tăcută, râde puțin și nu are prieteni. Coalizează cu mama împotriva tatălui.

Cel de-al II-lea copil, un băiețel de 3 ani, este foarte energic. Mama a fost atenționată că la gradiniță țipă
mereu, aruncă jucăriile, lovește alți copii. Acasă refuză să se joace cu tatăl.

Cât timp mama este plecată vine bunica maternă, în vârstă de 65 ani, care se ocupă de treburile
gospodărești și de nepoți.

ÎNTREBĂRI:

1. Care sunt factorii ce caracterizeaza această familiei ca fiind disfunțională?


2. Propuneți soluții în vederea recăpătării echilibrului.