Sunteți pe pagina 1din 18

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ

ŞI PROTECŢIA COPILULUI

CURS
LUCRĂTOR SOCIAL

LUCRARE DE ABSOLVIRE

ÎNDRUMĂTOR

CURSANT:

1
TITLUL LUCRĂRII

FENOMENUL MAMELOR MINORE

CUPRINS

2
1. CAPITOLUL 1 – ARGUMENT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
2. CAPITOLUL 2 - ELEMENTE INTRODUCTIVE
PRIVIND FENOMENUL MAMELOR MINORE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
3. CAPITOLUL 3 - PREZENTAREA CAZULUI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
4. CAPITOLUL 4 - PLAN DE SERVICII –MENŢINEREA
MINORULUI ÎN FAMILIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
5. CAPITOLUL 5 – CONCLUZII. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
6. BIBLIOGRAFIE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

CAPITOLUL 1

ARGUMENT

3
În aceste timpuri în România se intâlnesc tot mai multe cazuri în care tinere minore, devin
mame. Maternitatea la o vǎrstǎ fragedǎ afecteazǎ în mod dramatic viaţa şi viitorul social al tinerei devenite
mamǎ, dar şi al nou nǎscutului.
Scopul lucrarii mele este acela de a sublinia amploarea acestui fenomen al mamelor minore în
România, şi un rol important în diminuarea acestui fenomen îl constituie intervenţia specialiṣtilor din
domeniul educaţional, medical şi cel social.
Apariţia maternitaţii la minorǎ implicǎ abandon ṣcolar, depresie dupǎ naṣtere, abilitǎţi scǎzute
de mamă, emoţii negative faţǎ de copil şi insuficientă relaţionare cu acesta.
Specialiṣtii din domeniul social sunt psihologi, asistenţi sociali, care au rolul de a susţine
mamele în vederea clarificǎrii deciziei cu privire la copil, de a oferi tinerelor informaţii despre drepturile pe
care le au. Aceṣtia lucreazǎ împreunǎ pentru a interveni la nivelul individului, a familiei, pentru a reduce
gradul de vulnerabilitate al beneficiarului şi a aduce un aport în ceea ce priveṣte îmbunǎtǎţirea calitǎţii
vieţii acestuia prin eliminarea sau diminuarea factorilor de risc.
România se situeazǎ pe primul loc în Europa în ceea ce priveṣte numǎrul de avorturi, având
peste 8.500 de mame minore anual şi peste 40.000 de copii abandonaţi. Statisticile spun cǎ din 1.000 de
femei care nasc, 43 sunt minore. Mamele minore au risc crescut de avort, iar dacǎ naṣterea are loc, existǎ
riscul major ca acest copil să fie abandonat, iar tânǎra mamă va avea dificultăţi de integrare socialǎ şi
abandon şcolar.
Asistenṭa Socială este un ansamblu de instituţii, programe, măsuri, activităţi profesionalizate,
servicii specializate de protejare a persoanelor, grupurilor, comunităţilor cu probleme speciale aflate
temporar în dificultate, care din cauza unor motive de naturǎ economicǎ, socio-culturalǎ, biologicǎ sau
psihologicǎ, nu au posibilitatea de a realiza prin mijloace şi eforturi proprii un mod normal, decent de viaţă.

CAPITOLUL 2

ELEMENTE INTRODUCTIVE PRIVIND FENOMENUL


MAMELOR MINORE
4
Se spune că vârsta ,,potrivitǎ” pentru a deveni mamǎ, acceptatǎ din punct de vedere social este atunci
când femeia nu este nici prea tanarǎ nici prea în vârstǎ, când are o educaţie, dispune de independenţǎ
financiarǎ, maturitate personală, sau apariţia maternitaţii înǎuntrul unei familii, a unei cǎsnicii, a unei relaţii
securizate.
Familia constituie mediul în care un copil se naṣte, trǎieşte primii ani ai existenţei sale, se dezvoltǎ şi se
formeazǎ pentru viaţǎ .
În primii ani de viaţă copilul deprinde reguli si modele după care se va ghida. El va imita cu usurinţă
ceea ce vede în jurul său.
Când o fetiţă devine mamă, ceva nu funcţioneaza în casa în care a crescut şi în care ar fi trebuit să fie
ocrotită, aceasata nu-i asigură un mediu normal în care să crească. Părintii sunt neatenţi, ocupaţi, stresaţi,
nepăsători la nevoile copilului lor, nu discută deschis cu acesta, nu au timp să-i asculte frământarile, de cele
mai multe ori aceștia nu știu că fata lor este însărcinată până în momentul nașterii.
O sarcină nedorită apare la fetele minore și pe fondul ignoranței, al familiilor dezorganizate, dar și a
sărăciei, de multe ori părinții sunt plecați să lucreze în străinătate, iar aceștia sunt nesupravegheați.
Acest fenomen al mamelor minore este determinat de mai multi factori, unii care țin de persoanele în
cauză, alții care au de-a face cu societatea în general. Conform statisticilor în zona rurală mamele minore
provin din familii dezorganizate și au un nivel redus de educație, inclusiv educație sexuală și contraceptivă.
Tinerii fac sex la vârste tot mai fragede din spirit de gașcă, dar și de teama de a nu fi stigmatizați.
Societatea promovează libertismul sexual, iar adolescenții resimt tot mai devreme impulsul de a-și
începe viața sexuală, chiar daca ei nu sunt pregatiți pentru acest pas.
Lacunele relaționale, complexele, fluctuațiile sentimentale și toate problemele interioare ale copilului
sunt în mare parte o consecință a unei educații familiale defectuoase, care poate duce cu usurință la aparitia
unei sarcini nedorite.
Toți acești factori coroborați cu lipsa educației sexuale duc la o sarcină nedorită. Școala nu reușește să-i
pregatească pentru viața adevarată atunci cand aceștia au nevoie, iar educația sexuală predată sporadic în
scoli nu este eficientă.
Mamele minore sunt predispuse la avorturi, iar în cazul în care nașterea are totuși loc, copilul născut
poate deveni un copil abandonat. Atunci când nou născutul nu este abandonat , el va suferi din cauza lipsei
de experiență a parinților și ei minori la rândul lor.
Atunci când familia mamei minore nu acceptă situația, șansa mamei și a nou nascutului este să ajungă
într-un centru de plasament.

5
În cazul în care minora este acceptată de familie, părinții depun o cerere și declară că vor avea grijă atât
de mama minoră, cât și de nou nascut și se constată că nu sunt pericole, atunci mama și copilul pot rămâne
în familie. Când o minoră dă naștere unui copil, atât parinții mamei, cât și mama minora au parte de
consiliere.
Reintegrarea socială este cea mai importantă în viața unui individ care a fost exclus sau înlăturat din
societate. Aceste adolescente nu putem spune că au fost excluse , dar au fost înlăturate din viața de familie.
Este foarte importantă restabilirea legăturilor deoarece este nevoie de o dezvoltare armonioasă a mamei și a
copilului ei și de asemenea dacă este posibil să își continue studiile sau să lucreze.

CAPITOLUL 3

PREZENTAREA CAZULUI

6
La Primăria din comuna J., s-a înregistrat o sesizare din partea vecinilor, că o mamă minoră de
șaisprezece ani lasă nesupravegheat un copil de numai un an și trei luni. Copilul este văzut adesea de
vecini în curtea casei într-un patuț improvizat și stă singur cu orele. Mama acestuia, lăsată la rândul ei
și ea nesupravegheată de parinți are un comportament imatur, nefiind responsabilă de copil.

Familia P.O. este formată din șapte membri, mama, tata și cinci copii având domiciliul în
localitatea J.
P.C. mama celor cinci copii este în vârstă de patruzeci și trei de ani și este separată de tatăl
copiilor, fiind plecată de șase ani în Italia. Mama ține legătura cu copiii minori pe care îi susține
financiar.
P.O., tatăl copiilor în vârstă de patruzeci și șapte ani lucrează cu ziua în localitate, iar primavara
și toamna este muncitor sezonier la o Stațiune Viticolă din alt județ. El locuiește din când în când cu
copiii.
Din cei cinci copii ai familiei trei sunt majori, iar doi minori:
1. P.I., în vârstă de douazeci și cinci de ani esta căsătorită în județul B. și nu ține legătura cu
familia;
2. P.D.V., în vârstă de douazeci și trei de ani este plecat în Spania la muncă și ține legătura cu
familia;
3. P.A., în vârstă de nouasprezece ani este plecat în Italia și ține legătura cu familia;
4. R.A., în vârstă de șaptesprezece ani este casnică;
5. P.O.R., în vârstă de doisprezece ani este elev în clasa aVI-a.
Copiii minori sunt acasă doar cu tatal care îi lasă nesupravegheați și susține că fiind mult plecat nu
prea mai are autoritate asupra lor.
R.A. la vârsta de cinsprezece ani a rămas însărcinată dând naștere unui copil care nu a fost
recunoscut de tată și care în prezent are un an și trei luni.
Mama R.A. nu este responsabilă și de multe ori pleacă lăsând copilul R.A.C. nesupravegheată sau
în grija străbunicii R.M. în vârstă de optzeci și opt de ani.
R.A. are un comportament imoral, fumează, caută distracție în compania a diferiți bărbați, plecand
frecvent noaptea de acasă.
Datorită faptului că R.A. nu a fost sprijinită de familie, după nașterea copilului R.A.C., aceasta a
făcut o depresie părăsind copilul în spital. Ulterior a fost consiliată și primită acasă de tatăl său împreună
cu nou născutul.

7
Asistenții sociali din Primăria localității J. s-au deplasat la familia P. în vederea efectuării unei
evaluări a situației sesizate.
În urma evaluării inițiale, asistenții sociali au întocmit o anchetă socială constatându-se următoarele
aspecte:
1. Locuința formată din trei camere, proprietatea familiei P. este neîntreținută din punct de vedere
al normelor igienice.
2. Copilul R.A.C.era în grija baiatului de doisprezece ani P.O.R..
3. R.A.C. era neîngrijită și nemâncată, cu secreții nazale și semne de răceală.
4. R.A. a făcut zece clase după care nu a mai urmat altă formă de învățământ.
5. P.O.R. nu mai frecventa școala de aproximativ o lună.
6. R.A. a fost văzută plecând noaptea de acasă în compania a diferiți bărbați.
In urma celor constatate de către asistenții sociali din cadrul Primăriei J., a fost întocmit un plan de
servicii care să ducă la îmbunătățirea situației în familia P.

GENOGRAMA FAMILIEI P.

8
88
R.M.
X

43
P.C. 47
P.O.

23 19 17 12
25
P.I. P.D.V. P.P. P.N P.O.R. -
.

1
P.N.C
.

LEGENDA :

SEX MASCULIN

SEX FEMININ

CASATORIE

CONCUBINAJ

TATA NECUNOSCUT -
PERSOANA DECEDATA X

CAPITOLUL 4

9
PLANUL DE SERVICII

PRIMĂRIA J.
Numele și prenumele copilului R.A.C.
CNP 6151*****
Mama R.A.
Tata NECUNOSCUT
Alt reprezentant legal al copilului P.C.
Domiciliul Sat J. Comuna J. județ Bacău
Data întocmirii: 12.03.2016
Motivul întocmirii planului de servicii – Menținerea minorului în familie
Responsabilul de caz – Asistentul social
Membrii echipei și instituția din care provin
JUDEȚUL BACĂU Asistent medical, consilier psihologic, medic de familie, consilier școală

Prestații

Tipul Cuantumul Autoritatea Locală/ Data de Perioada de


Instituția responsabilă începere acordare
Prestație în bani - 200 RON A.J.P.I.S. 17.06.2015 2 ani
alocație de stat
Prestatii in bani - 2 x 84 RON A.J.P.I.S. 26.04.1999 Până la împlinirea
alocatie de stat 07.11.2004 vârstei de 18 ani
Prestatii in natura - 800 RON Primăria 01.04.2016 o lună
alimente,
îîmbracaminte,
jucarii.

10
Servicii pentru copil

Tipul Instituția Obiective generale Data Perioada de Responsabil


responsabilă începerii desfășurare intervenție/
persoana
responsabilă
Prevenirea S.P.A.S. - Îmbunătățirea 12.03.2016 3 luni Asistent social
separării climatului familial
copilului de - identificarea unor
părinți persoane de sprijin;
Educație Instituție de - Acordarea 12.03.2016 3 luni Asistent social
formală și învățământ
sprijinului necesar
nonformală/ ante-
pentru înscrierea la
informală preșcolară
creșă;
Sănătate Cabinet - Monitorizare 12.03.2016 Permanent Asistent
medical stare de sănătate; medical
Medic de
familie
Reabilitare

Altele

Servicii pentru familie

11
Tipul Instituția Obiective Data Perioada de Responsabil
responsabilă generale începerii desfășurare intervenîie/
persoana
responsabilă
Prevenirea S.P.A.S. - Dezvoltarea 12.03.2016 3 luni Asistent
separării capacității familiei de a social
copilului de depăși situația de criza;
parinți
Educație Instituția de - Prevenirea 12.03.2016 3 luni Consilier
formală și învățământ abandonului școlar; școlar
nonformală/
informală
Sănătate Cabinet - Monitorizarea stării 12.03.2016 3 luni Asistent
medical de sănătate a familiei; medical
Medic de
familie
Reabilitare S.P.A.S. - Reabilitare mama 12.03.2016 3 luni Asistent
minoră; social
Altele

Document confidențial
Responsabil pentru realizare : Asistent social
Nume prenume copil
Data nașterii :
Numele și prenumele parinților : mama -. , tata – natural
Domiciliul : Sat., Comuna., Județ
Program de Intervenție Specifică
Pentru prevenirea separării copilului de părinți

Program de Intervenție Specifică


12
Pentru prevenirea separării copilului de părinți

Obiective Activitati / actiuni Responsabil Termen de Stadiul activității


conform Planului Realizare : data (finalizată, în
de Servicii de start – data de curs de
final finalizare,
replanificată,
etc.)
Îmbunătățirea Consilierea familiei; Asistent social 21.03.2016- În curs de
climatului Consilier 21.06.2016 desfășurare
familial psihologic
Consilier școlar
Identificarea bunicilor Asistent social 21.03.2016- În curs de
Identificarea unor materni și 21.06.2016 desfășurare
persoane de responsabilizarea
sprijin acestora cu privire la
minora R.A.C.;
Dezvoltarea Consilierea familiei Asistentul social 21.03.2016- În curs de
capacității pentru a face față Consilier 21.06.2016 desfășurare
familiei situației; psihologic
de a depăși
situatia de criză

13
Program de Intervenție Specifică

Pentru educație formală și nonformală / informală

Obiectivele Activități/ acțiuni Responsabil Termen de Stadiul activității


conform Planului realizare: data de (finalizată, în curs
de Servicii start – data de de finalizare,
final replanificată, etc.)
Acordarea - Consilierea familiei cu 21.03.2016- În curs de
sprijinului privire la beneficiile 21.06.2016 desfășurare
necesar pentru educației ante-
înscrierea la creșa preșcolare;
- Identificarea unei
instituții de învățământ
ante-preșcolar;
- Sprijin pentru
înscrierea la creșă;
Prevenirea - Încurajarea minorului Asistent social 21.03.2016- În curs de
abandonului P.O.R.de a relua Consilier 21. 06.2016 desfășurare
scolar cursurile școlare; școlar
- Participarea familiei la Învățător
cursuri de educație
parentala;

Program de Intervenție Specifică

14
Pentru sănătate

Obiectiv Activități / acțiuni Responsabil Termen de Stadiul activității


conform Planului realizare : data (finalizată, în curs
de Servicii de start- data de de finalizare.
final Replanificată, etc.)
Monitorizarea - Informare privind Asistent 21. 03.2016- În curs de
stării de sănătate planificarea familiala și medical 21. 06.2016 desfășurare
contracepție; Medic de
- Consiliere cu privire la familie
un stil de viață sănatos;
- Consiliere privind
promovarea practicilor
nutriționale sănătoase;

Program de Intervenție Specifică

Pentru rebilitare

Obiectiv Activități /acțiuni Responsabil Termen de Stadiul activității


conform realizare : (finalizată, în curs
Planului de data de start- de finalizare
Servicii data de final replanificată, etc.)
Reabilitare - Consilierea psihilogică a Asistent social 21.03.2016- În curs de
mama minora mamei minore; Consilier 21.06.2016 desfășurare
- Consilierea psihologică a psihologic
familiei; Consilier școlar

Data întocmirii

21.03.2016

15
CAPITOLUL 5

CONCLUZII

Unul din obiectivele Planului de servicii întocmit în urma evaluării situației din familia P. a
fost ,,identificarea unor persoane de sprijin”, care să poată ajuta la îmbunătățirea situației în familie și
menținerea minorei R.A.C. în familie.
Asistentul social din cadrul Primăriei din localitatea J. împreună cu un reprezentant al
Poliției din localitate au reușit să ia legătura cu bunica maternă P.C. și să o convingă să revină în țară.
S-a apelat la sprijinul actorilor locali (asistent social, preot, mediator școlar, cadre didactice, medic de
familie), cazul fiind dezbătut în cadrul Structurii Comunitare Consultative unde au fost invitați atât
bunica maternă P.C. cât și bunicul matern și a fost pusă în discuție situația familiei. În urma discuțiilor
purtate, aceștia și-au luat angajamentul de a se ocupa împreună de copii minori, cât și de nepoata lor
R.A.C..
Un alt obiectiv al planului de servicii a fost ,, prevenirea abandonului școlar pentru minorul
P.O.R.”. Copilul P.O.R. elev în clasa a VI-a nu a mai frecventat cursurile școlare de aproximativ o
lună. Asistentul social împreună cu mama P.C. au purtat discuții cu consilierul școlar și cu dirigintele
acestuia. În urma discuțiilor purtate s-a reușit reluarea cursurilor pentru P.O.R. și implicarea în diferite
activități școlare.
De asemenea familia P. a participat la cursurile de educație parentală organizate în cadrul
instituției de învățământ unde minorul P.O.R. este elev.
Alt obiectiv atins din Planul de Servicii a fost acordarea sprijinului necesar înscrierii la
creșă a minorei R.A.C.. În urma consilierii familiei cu privire la educația și îngrijirea antepreșcolară,
aceasta a acceptat că minora R.A.C. să fie înscrisă la creșa ,,” din localitatea. aflată la trei kilometri de
localitatea.
Situația familiei s-a îmbunătățit, aceasta fiind în continuare monitorizată și consiliată.
Pentru ca un adolescent să aibă o conduită și un comportament sănătos în cadrul unei
societăți, este important să se vegheze de la început asupra acestuia, din copilarie. Neglijarea copiilor
de către parinți, educația sexuală și contracepția predată sporadic și ineficient în școli, sărăcia și
familiile dezorganizate precum și presiunea anturajului și a ,,modei” de a face sex cât mai de timpuriu,
sunt principalii factori care duc la o sarcină nedorită la o vârstă fragedă.
Din păcate situația în care a fost familia P. la un moment dat este una întâlnită frecvent în
societatea de azi. Este important ca atunci când o familie se confruntă cu o situație ca cea de mai sus,
16
comunitatea din care face parte să nu rămână indiferentă , să nu stigmatizeze, ci dimpotrivă să o ajute
să depășească situatia .

17
BIBLIOGRAFIE

1. Legea 292 din 20.12.2011- Legea asistenței sociale;


2. Legea 272 din 2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului;
3. Mitulescu, Sorin , coordonator - Formarea deprinderilor de viață independentă, Ed. Ro Media,
București;
4. Adrian, Neculau, Psihologie socială. Aspecte contemporane, Editura Polirom, Iași, 1996;
5. Stoica, Tudor - Sexologie și educație sexuală;
6. Facultatea de Sociologie și Asistență Socială, Universitatea din București în colaborare cu
Editura Polirom - Revista de Asistență Socială;
7. Andrei Cristian, Lecții particulare. Cum sa trăiești primii ani de viață sexuala, Humanitas, 2001;
8. Nicoleta - Adriana Florea, Cosmina Florentina Surlea - Școala și consilierea părinților Ed Arves
2006;

18