Sunteți pe pagina 1din 8

Data ___________________________

Numele, prenumele ________________________________


1. Încercuiește litera din dreptul numărului care se citește L 01 2
șapte sute treizeci și șase mii opt sute patru.
A) 736. 408; B) 804.736 C) 736.804
 Scrie predecesorul și succesorul numărului încercuit.

2. Scrie 4 numere de patru cifre care pot fi formate, utilizând L0123


o singură dată cifrele : 0, 3, 6, 8.

 Subliniază numerele pare.


3.Descompune numărul 536.425 după model. L01
Model: 724.839 = 700.000 + 20.000 + 4000 + 800 + 30 + 9

4. Compară numerele: L012


32.704 ___ 32.238 874.213 ___ 875.395
74.539 ___ 74.355 672.834 ___ 675.834
96.543 ___ 96.543 901.602 ___ 901.402
5. Calculează: L0123
2 3 9 1 + 6 4 5 x 1 6 3 5 x
2 4 5 6 3 4

6. Află valoarea necunoscutei: L01234


a) n + 342 = 876 b) a : 4 = 2.643

7. Calculează în lanț. L0123


263 x4 _______ : 2 _______ + 1.632 _________
8. Subliniază axercițiile corecte: L0123
340 : 10 = 34 1.000 x 82 = 82.000
673 x 100 = 6.730 79.000 : 100 = 79
10 x 570 = 5.700 8.100 : 10 = 810
9. Adevărat sau fals? L01234
Pentru a afla un termen, adunăm la sumă celălalt termen. AF
Descăzutul poate fi egal cu scăzătorul. AF
Pentru a afla factorul necunoscut, împărțim produsul la celălalt factor. AF
Restul împărțirii la 5 poate fi egal cu 5. AF
10. Află valoarea numerică a expresiei: L012345
8.978 – ( 4.492 : 4 x 3 ) + 1.436 = _____________
Efectuați calculele în coloană pe rețeaua de pătrățele.

11. La un depozit erau 3.248 saci cu hrișcă și 4.169 de saci cu orez.


S-au vândut 2.143 saci cu hrișcă și 2.087 saci cu orez . Câți saci cu produse au
rămas nerealizați? L 0 1 2 3 4 5 6 78
 Completează schema cu date din problemă.
Erau - ? s. ( ________ și _________ ) s.
S-au vândut - ? s. ( ________ și _________) s.
Au rămas - ? s.
 Rezolvă problema cu plan.
1

Răspuns: _____________________________
12. Completează enunțul problemei de mai jos cu numere, L01234567
conform exercițiului de rezolvare și rezolvă problema cu justifică
2 000 lei – (1 340 lei + 285 lei) = ? lei
Mama a cumpărat un costum de .............. lei și o poșetă de .................. lei. Cât i-a
rămas din ................... lei?
1.

2.

Răspuns: __________
Puncte acumulate __________ Calificativ ________________
Obiective de evaluare:
1. Să scrie, ordoneze, compare numere până la 1.000.000;
2. Să identifice afirmațiile adevărate/false;
3. Să efectueze operații aritmetice respectând modul de calcul;
4. Să indice ordinea efectuării operațiilor în exerciții cu mai multe
operații;
5.Să compare numere, respectând semnul potrivit;
6. Să traseze corespondențe, efectuând operațiile aritmetice;
7. Să rezolve problema, efectuând operațiile corespunzătoare ;
8. Să completeze spațiile libere, respectând datele din condiția
problemei;
9. Să utilizeze termeni și noțiuni matematice.

Conversiunea calificativelor:
100% - 90% - F B / 50 – 45 p. /
89% - 65% - B / 44 – 33 p. /
64% - 34% - S / 32 – 17 p. /

Barem de corectare
Itemul 1
1p. – pentru încercuirea literei corespunzătoare;
1p. – pentru scrierea succesorului, predecesorului;
Itemul 2
2p. – pentru scrierea numerelor corecte;
1p. – pentru sublinierea corectă a numerelor pare;
Itemul 3:
1p. – pentru descompunerea corectă a numărului conform modelului;
Itemul 4:
2p. – pentru compararea corectă a numerelor
Itemul 5
1p. - pentru calcularea corectă a fiecărui exercițiu
Itemul 6:
1p. – pentru aflarea corectă a numărului necunoscut;
1p. – pentru efectuarea corectă a calculelor;
Itemul 7:
1p. - pentru efectuarea corectă a fiecărei operații ce corespunde lanțului;
Itemul 8:
3p. – pentru sublinierea corectă a exercițiilor calculate corect;
Itemul 9:
1p. – pentru fiecare afirmație, indicând A/F;
Itemul 10:
1p. – pentru indicarea corectă a ordinii efectuării operațiilor;
1p. – pentru efectuarea corectă a calculelor în fiecare operație;
Itemul 11:
1p. – pentru completarea corectă a schemei problemei cu numere potrivit
condiției;
1p. – pentru fiecare operație de rezolvare a problemei scrisă corect;
1p. – pentru fiecare operație rezolvată corect;
1p. – pentru răspunsul problemei scris corect;
Itemul 12:
3p. – pentru completarea corectă a propoziției problemei;
1p. – pentru crearea corectă a fiecărei întrebări;
1p. – pentru scrierea corectă a fiecărui exercițiu de rezolvare a problemei;
1p. – pentru răspunsul problemei scris corect;

Matrice de specificații

Conținut Unități de competență Total


de

învățare
Domenii
cognitive

Cunoaștere și 1.Scrierea predecesorului, succesorului


înțelegere numărului încercuit.
4.Compararea numerelor până la 3 itemi
1000000. 25%
9. Indicarea afirmațiilor adevărate/false.

Aplicare 2.Formarea numerelor din patru cifre cu


cifrele indicate
3.Descompunerea numărului după model. 5 itemi
5.Efectuarea calculelor . 42%
6.Aflarea valorii necunoscutei, efectuând
calculele corespunzătoare.
10. Aflarea valorii numerice a expresiei.
Efectuarea corectă a calculelor.

7.Completarea lanțului, conform calculelor.


8.Selectarea calculelor efectuate corect.
Integrare 11.Rezolvarea problemei cu suma a două
diferențe/diferența a două sume. 4 itemi
12. Rezolvarea problemei și completarea datelor 33%
problemei
Total 12 itemi (100%
Raport de analiză a rezultatelor probei de evaluare la matematică
2.18 decembrie 2019

3.Clasa a IV-a,Gimnaziul Coșernița

4.Scop: stabilirea nivelului calitativ și cantitativ atins de elevi la momentul finisării


semestrului I

5.Principiile care au stat la baza elaborării testului de evaluare au fost:principiul


accesibilității,principiul legăturii teoriei cu practica, principiul științific,etc.

6.Matricea se anexează.

7.Total elevi:17

Au scris:17 elevi

Număr de itemi în test-15/12

Punctaj maxim:0 elevi

Scoruri nule:0 elevi

Scor minim pe test 17

Scor maxim pe test 49

Mediana 23

Modul 23

Calificativul mediu Bine

Procentul de realizare 100%

8.Gradul de realizare a itemilor:mediu

Concluzii:În urma aplicării evaluarii sumative finale pot să afirm că în marea


majoritate elevii cunosc /pot efectua exerciții ce presupun proprietățile operațiilor
aritmetice învățate,întâlnesc dificultăți la rezolvarea de probleme și efectuarea
exercițiilor ce presupun 3-4 operații aritmetice

Propuneri și recomandări:Utilizarea metodelor,tehnicilor și procedeelor ce mi-ar


crește sporirea nivelului calitativ și cantitativ al învățării.

DECIZII:A utiliza metode,tehnici și procedee ce mi-ar crește sporirea nivelului


calitativ și cantitativ al învățării.
Gimnaziul Coșernița

Evaluare sumativă
la Matematică
la sfârșitul semestrului I
în clasa a IV – a

Anul școlar 2019 – 2020

Învățător: Dogotari Svetlana


Raport privind rezultatele
evaluării sumative la matematică
Clasa a IV-a
Au % % Calificatvul Din ei au scris pe calificativele:
Elevi scris Reuşitei Calităţii mediu FOARTE BINE SUFICI INSUFICIENT
pe listă BINE ENT

17 17 100 35,29 Bine 6 4 7 0

Constatări: elevii reușesc să identifice dintr-un șir dat numărul natural,să


compare numerele, să identifice variatele corecte de răspuns , să scrie 4 numere
de patru cifre cu cifrele date, posedă cunoștințe în rezolvarea exercițiilor de
adunare și înmulțire respectând proprietățile lor, dar întâmpină greutăți la
rezolvarea problemelor, au comis greșeli la aflarea valorii numerice a expresiei
date și la aflarea valorii de adevăr a unor propoziții matematice.
CES Elevul a reușit să formeze mulțimi, să identifice numărul necunoscut, să
compare numerele naturale în concentrul 0-10, să identifice cel mai mare număr
natural din șirul dat, dar nu reușește independent să efectueze calcule cu
numerele 0-10.

Concluzii, propuneri:
Utilizarea explicațiilor necesare, identificarea nivelului individual de dezvoltare a
fiecărui elev.Realizarea mai multor activități ce ar da posibilitate elevilor să-și
dezvolte gândirea logică.
Se va insista pe încurajarea lucrului individual și ghidat la realizarea sarcinilor la
care întâmpină greutăți, la aflarea valorii de adevăr a unor propoziții matematice.

Învățător Dogotari Svetlana


Gimnaziul Coșernița

Evaluare sumativă
la Limba și literatura română
la sfârșitul semestrului I
în clasa a IV – a

Anul școlar 2019 – 2020

Învățător: Dogotari Svetlana

S-ar putea să vă placă și