Sunteți pe pagina 1din 3

Marinica Gabriel Grupa 941

TEMA 4 - Studiul Evolut iilor Aeronavelor

Numarul de ordine din grupa n := 16


2
Suprafata aripii S := 28 m

Anvergura b := 10 m
2
Momentul de inertie al avionului Ix := 11400kg
 m
fata de axa Ox
Inaltimea la care se
H := 1000 m + 500 m ( n - 1) H = 8500m
efectueaza zborul
J
Constanta universala a aerului R := 287
kg K

Exponentul adiabatic k := 1.4

Tem peratura la nivelul solului T0 := 288 K

Temperatura de la inaltim ea -5 1
T( H) := T0  1 - 2.25610
   H
la care se efectueaza zborul  m 
a := 4 deg
 0.6
Numere Mach la care  0.8
se efectueaza zborul  
M :=  0.9
 1.6
 
 1.8
m
Viteza sunetului a := k R T( H) a = 305.824
s

Viteza de zbor V := M  a
 183.494 
 244.659 
 m
V =  275.241 
 489.318  s
 
 550.483 
kg
Densitatea aerului la nivelul marii 0 := 1.225 3
m

4.256
Densitatea la inaltimea la care -5 1
( H) := 0   1 - 2.256 10   H
se efectueaza zborul  m 
Eficacitatea eleroanelor si
 -0.267   0.123 
coeficientul derivatei  -0.298   0.131 
m omentului de ruliu    
Clp :=  -0.314  Cl a :=  0.138 
 -0.208   0.079 
   
 -0.172   0.063 

Timpul considerat t := 0 s , 0.01 s .. 5 s

 ( H)  V 2 S b  Cl   1   ( H) 2  
 2 ( 0) a0
 V0 S  b  Cl p   t

p0( t) :=
    e Ix  4 0
- 1

a
 ( H)  V  S b 2 Cl 
 4 0 p 0
 

 ( H)  V 2 S b  Cl   1   ( H) 2  

 2
( 1) a1
   e Ix  4
 V1 S  b  Cl p   t
1

p1( t) := a - 1
 ( H)  V  S b 2 Cl 
 4 1 p 1
 
 ( H)  V 2 S b  Cl   1   ( H) 2  
 2 ( 2) a2
 V2 S  b  Cl p   t

p2( t) :=
    e Ix  4 2
- 1

a
 ( H)  V  S b 2 Cl 
 4 2 p 2
 

 ( H)  V 2 S b  Cl   1   ( H) 2  
 2 ( 3) a3
 V3 S  b  Cl p   t

p3( t) :=
    e Ix  4 3
- 1

a
 ( H)  V  S b 2 Cl 
 4 3 p 3
 

 ( H)  V 2 S b  Cl   1   ( H) 2  
 2 ( 4) a4
 V4 S  b  Cl p   t

p4( t) :=
    e Ix  4 4
- 1

a
 ( H)  V  S b 2 Cl 
 4 4 p 4
 
Raspunsul la o comanda de tip treapta de eleroane
3

2
p [rad/s]

1
Mach 0.6
Mach 0.8
Mach 0.9
Mach 1.6
Mach 1.8
0
0 1 2 3 4 5

t [s]

p - viteza unghiulara in jurul axei Ox a avionului