Sunteți pe pagina 1din 12

GRĂDINIȚA P.P. Nr.

42 CONSTANȚA
B-dul 1 MAI Nr.48
Tel: 0341/427411 0341/440022
e-mail: gradinita42_cta@yahoo.com

B-duL 1 MAI Nr.101-103

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ

- INSPECȚIE CURENTĂ 1 GRADUL DIDACTIC II –

Profesor înv. preșc.: Dascalina Raluca Mihaela

22 ianuarie 2020
GRĂDINIŢA P.P NR. 42 / GRĂDINIȚA P.N. NR 22 - structură, CONSTANŢA
GRUPA: Grupa mare
TEMA ANUALĂ DE STUDIU: ”Cine și cum planifică/ organizează o activitate?”
TEMA SĂPTĂMĂNII: ”Cu ce călătorim?”
TEMA ACTIVITĂȚII: ”Trenulețul cu surprize”
ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE:
ADP: Î.D. ”Cine ne-a vizitat, urmele de le-a lăsat?”
Rutine : ,,Bună ziua! / La revedere! ” – deprinderea de a utiliza formule de
politețe
,,Apa, prietena mea!” - exersarea unor deprinderi igienico-sanitare
,,Astăzi mi-a plăcut...” - deprinderea de a-și exprima părerea
Tranziții - ,,Dimineața, în grădină” / ,,Eu sunt locomotiva”/ ,,Cum se spală
Nicușor” /
Joc de mișcare ,,Trenul a oprit în stații să-și aleagă destinații”
JALA 1: Construcții: ,,Gara din oraș”- cuburi de lemn/lego
Joc de masă: ,,Caută și potrivește” - puzzle
Bibliotecă: ,,Trenul” – semne grafice – Anexa 1
Știință: ,,Așază-mă la locul meu” – Anexa 2
Artă: ,,Trenulețul fermecat” – pictură prin tehnica ștampilării
ADE: DȘ + DOS ,,Numărăm și aranjăm, vagoanele le decorăm” joc didactic –
compunerea numărului 7 / activitate practică
JALA 2: ,,Cursa trenurilor” - întrecere
,,Trenulețul” – joc muzical

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:


- Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viață familiare;
- Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării;
- Sănătate (nutriție, îngrijire, igienă personală) și practici privind securitatea personală;
- Activare și manifestare a potențialului creativ;
- Cunoștințe și deprinderi elementare matematice pentru rezolvarea de probleme și
cunoașterea mediului apropiat.

COMPORTAMENTE VIZATE:
- Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei;
- Își coordonează mișcările în funcție de ritm, cadență, pauză, semnale sonore, melodii;
- Manifestă deprinderi de păstrare a igienei personale;
- Manifestă creativitate în activități diverse;
- Demonstrează simț muzical ritmic, armonic prin cântec, joc cu text și cânt, dans etc.;
- Demonstrează familiarizarea cu conceputul de număr și cu numerația;
- Demonstrează familiarizarea cu informații despre mărime, formă, greutate, înălțime,
volum.

SCOPUL ACTIVITĂȚII:
- Verificarea nivelului de însușire a deprinderii de a număra și de a utiliza corect numerele
și cifrele în limitele 1-7, precum și numeralul ordinal;
- Exersarea deprinderii de a lipi folosind tehnici și materiale cunoscute.

OBIECTIVE:
- Să numere corect în limitele 1-7 în ordine crescătoare;
- Să formeze grupe de obiecte pe baza unui criteriu dat, folosind materialele puse la
dispoziție;
- Să raporteze numărul și cifra la cantitatea corespunzătoare de obiecte și grupele formate.
- Să utilizeze un limbaj matematic adecvat pentru a verbaliza acțiunile efectuate cu
materialul pus la dispoziție;
- Să denumească materialele și ustensilele puse la dispoziție, mânuindu-le cu atenție și
combinându-le în vederea realizării temei propuse;
- Să lipească elementele decupate anterior, încadrându-le corect în spațiul de lucru;
- Să așeze cuburi/piese lego în diferite poziții pentru a realiza efecte și forme diferite;
- Să ducă lucrarea la bun sfârșit fără ajutor;
- Să aprecieze lucrarea proprie și pe ale colegilor.

STRATEGII DIDACTICE:
- Metode și procedee: jocul, jocul didactic, povestirea, conversația, exercițiul, observația,
explicația, demonstrația, problematizarea.
- Resurse materiale: pălărie și paletă de impegat, ,,vagonul cu surprize”, jetoane colorate,
cartoane, fișe de lucru, lipici, puzzle, cuburi de lemn, piese lego, planșă pentru machetă,
locomotive de jucărie.
- Forme de organizare: frontal, pe grupe, individual.

BIBLIOGRAFIE:
- Curriculum pentru educație timpurie 2019;
- Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care optează
Curriculum pentru educație timpurie 2019,
- Scrisoare metodică pentru anul școlar 2019-2020.
SCENARIUL ACTIVITĂȚII

Activitatea zilei debutează cu Întâlnirea de dimineață, unde copiii au posibilitatea de a-


și împărtăși ideile, de a-și manifesta starea de spirit și buna dispoziție. Copiii se aşază pe
scăunele, în semicerc, pentru a putea stabili contact vizual cu toţi membrii grupei. Pentru a
constitui un model de comportament, zâmbesc, îi privesc, transmit căldură şi încurajare prin toate
formele de comunicare verbală, nonverbală.
 Salutul:
,,Dimineața a sosit,
La grădiniță am venit;
În semicerc să ne-adunăm
Cu toți să ne salutăm”.
Copiii se salută între ei dând mâna unul cu celălalt.
 Prezența: Educatoarea va desemna un copil ”ajutorul zilei” care va alege fotografiile
copiilor absenți și le va așeza la rubrica specială, numindu-i.
,,Acum că ne-am adunat colegii i-am întâlnit
și frumos ne-am salutat, cine oare n-a venit?”

 Calendarul naturii: ,, A început o nouă zi


Cum e vremea azi copii?’’
Se lucrează pe calendar: ,,-Când aţi venit la grădiniţă aţi privit cerul?
-Erau nori ? Era soare? Bătea vântul ?
-În ce anotimp suntem ?”
(este așezat acul indicator în dreptul imaginii care indică anotimpul și starea vremii din ziua
respectivă)
 Împărtășirea cu ceilalți: ”Cu cine ați venit azi la grădiniță?”, ”Cine a venit cu mașina? Dar
pe jos?”, ”V-ați întâlnit pe drum cu alți oameni?”
 Noutatea zilei: ”Vagonul cu surprize” – Eu pe drum către grădiniță m-am întâlnit cu domnul
impiegat. Cine știe ce este acela un ”impiegat”? Este persoana care oprește trenurile în gară și
dă semnalul când trebuie să plece. El ar fi vrut să vină azi la noi să ne jucăm impreună, dar a
fost chemat la muncă și mi-a lăsat mie șapca și paleta lui, și un vagon cu câteva indicații
pentru azi. Sunteți pregătiți de lucru?
 Activitatea de grup se va desfăşura printr-un moment de mișcare, pe versurile poeziei
pentru înviorare: Copiii recită și execută mișcările sugerate de text:
”Dimineța, în grădină, 3 și 4 ne-nvârtim,
Pe o floare de sulfină, 5 și 6 arcuim,
Zeci de aripi colorate 7, 8 acum sărim.
Stau frumos aliniate. 9, 10 respirăm,
Au ieșit cu mic, cu mare, Aripile scuturăm
Fluturii la-nviorare. Ne clătim acum cu rouă,
Dă comanda de pe-o floare Gata-ncepe o zi nouă.
O lăcustă antrenoare. Suntem pregătiți de zbor,
1, 2 ne răsucim, Bună ziua tuturor!

Se face trecerea la momentul următor prin tranziția:


”Eu sunt locomotiva
Voi sunteți vagoane,
Așezați-vă în rând
Mâinile-s tampoane.
Trenul face uu-uuu-uuu,
Urcă și coboară
Chiar de-i soare sau e vânt
Trenul parcă zboară!”

Copiii merg la toaletă si la spălat pe mâini și se întorc în clasă unde vor descoperi prima
surpriză trimisă de domnul impiegat.
In ,,vagonul cu surprize” domnul impiegat ne-a lăsat surprize. Acestea se găsesc în
plicuri colorate. Oare ce au în ele? (Captarea atenției)
In plicuri avem jetoane de diferite forme, mărimi si culori. Ne vom juca cu ele și le vom
lipi pe vagoanele trenulețului trimis pentru a le infrumuseța. Va trebui să așezăm formele
geometrice la căsuța corespunzătoare și să asociem cifra cu numărul de obiecte. (anunțarea
temei și enunțarea obiectivelor)
REGULILE JOCULUI DIDACTIC:
- Jocul începe cu activitatea frontală, copiii selectează jetoanele identice, formeză
mulțimile și asociază cifra cu numărul elementelor;
- Pentru formarea echipelor, preșcolarii aleg câte o bulină colorată și se grupează în funcție
de culoare;
- Împărțiți în 5 echipe, copiii răspund sarcinii didactice.
ELEMENTE DE JOC:
- Alegerea bulinelor, folosirea paletei de impegat, apaluze, recompense.
SARCINA DIDACTICĂ:
Formarea mulțimilor de obiecte identice, numărarea acestora și asocierea cifrei cu
numărul corecpunzător.
Așezați în semicerc, copiii observă planșa-locomotivă pe care vor lucra si ascultă cu
atenție explicarea jocului ,,Numărăm și aranjăm, vagoanele le decorăm” – vor lucra fontal,
formând mulțimi de elemente identice, se vor împărți în 5 echipe și vor decora vagoanele, apoi
frontal vor număra și vor asocia cifra cu numărul elementelor lipite.
Pentru jocul de probă, conținutul primului plic il voi așeza pe măsuță. Preșcolarii vor
veni, în urma unei numărători ”1,2,3,4, la panou vine o fată!” / ”1,2 paleta am ridicat, la panou
vine un băiat!” și vor alege jetoanele ce reprezintă același mijloc de transport, le vor lipi în
spațiul indicat, le vor număra și vor asocia cifra cu numărul de elemente. Vor fi formate mulțimi
de obiecte in limitele 1-7. (Dirijarea învățării-expunerea conținutului)
Pentru executarea propriu-zisă a jocului, copiii sunt invitați să aleagă din coșuleț o
bulină colorată și vor forma echipele în funcție de culoarea aleasă (albastru, roșu, galben, verde,
roz).
Grupați în echipe, cei mici vor observa materialele din plicuri – jetoanele de diferite
forme și culori, dar și planșele- vagon unde le vor lipi, pregătindu-se astfel și pentru activitatea
practică. Se va explica și demonstra modul de lucru – vor alege toate elementele identice
(cercuri, patrate, ovale, inimoare, dreptunghiuri) și le vor lipi pe vagoane, asociind culoarea și
forma jetonului cu locul acestuia.
Preșcolarii vor selecta și vor lipi toate jetoanele, observând astfel compunerea numărului
7. (dirijarea invățării - fixarea cunoștințelor)
La complicarea jocului, se revine la activitate frontală, preșcolarii expunând vagoanele
decorate și asezându-se în semicerc. Conform unei numărători, ”1,2,3,4, la panou vine o fată!” /
”1,2 paleta am ridicat, la panou vine un băiat!”, din fiecare echipă va veni câte un copil care va
număra și va asocia cifra cu numărul elementelor, obținând la sfârșit scheme de compunere a
numărului 7.
Pentru a verifica dacă preșcolarii au fost atenți la modul de compunere al numărului 7,
vom face câteva exerciții de mișcare, cu numărat. Dacă noi facem 5 pași spre stânga, câți
trebuie să mai facem pentru a fi 7? Încă 2. Voi alege câțiva copii care vor executa un număr de
sărituri/ rotiri/ aplecări iar colegii vor număra și vor spune câte trebuie să mai execute pentru a fi
7. (asigurarea feedback-ului si obținerea performanței)
Deoarece activitatea s-a terminat, preșcolarii sunt invitați să ia câte o bulină și s-o ofere
colegului cu care a interacționat bine pe parcursul activității, asigurându-se că toți copiii vor
primi câte una. evaluarea activității.
Urmează jocul de mișcare ”Trenulețul”. Copiii se așază în cerc și este ales un copil care
va fi locomotiva și va recita ”Trenulețul fermecat, către gară a plecat./ Pe sub pod acum tu treci,
/spune, unde vrei să mergi?”. Acesta se va opri în fața unui coleg care va spune numele unei
localități, va trece printre picioarele sale și se va așeza în spatele său, formând un trenuleț. Jocul
se termină când toți copiii s-au ridicat la trenuleț și pornesc spre baie cântând ”Cum se spală
Nicușor/ Cu săpun la spălător/ Și cu apă plici, plici ,plici/ Hai copii veniți aici!”
Copiii se întorc în clasă recitând ”Ca fluturașii să zburăm/ la centre să ne așezăm/ pe
impiegat să-l ajutăm” și se îndreaptă spre centrele de interes. La oprirea în fiecare centru
educatoarea explică activitatea care urmează a fi desfășurată, sub forma unei scrisori lăsate de
domnul impiegat.
Dragii mei,
Astăzi la centrul CONSTRUCȚII veți realiza gara din oraș, la centrul ARTĂ veți picta
vagoanele pentru a completa macheta, la centrul JOC DE MASĂ veți căuta piesele și le veți
așeza astfel încât să formați imaginea, la centrul BIBLIOTECĂ veți trasa pe contur și veți
obține diferite trenuri, iar la centrul ȘTIINȚĂ veți colora, veți decupa și veți așeza mijloacele de
transport la locul potrivit.
Cu drag, domnul impiegat!
Din vagonul cu surprize, copiii sunt invitați să aleagă un jeton (metoda “Mâna oarbă”).
La fiecare centru este aplicat pe masă, un jeton care reprezintă simbolul mesei de lucru.
Fiecare copil, parcurge sarcinile fiecărui centru. Cei care sunt mai îndemânatici şi
finalizează mai repede tema vor putea să îşi aleagă un nou centru de interes.
La centrul Joc de masă, copiii vor avea de rezolvat un puzzle.
La centrul Bibliotecă vor unii punctele si vor obține imaginile unui tren de marfă și al
unui tren de călători. Înainte de începerea lucrului preșcolarii execută mișcări de încălzire a
musculaturii mâinilor ,,Mișcăm degețelele/ Batem tare palmele/ Răsucim încheietura/ Și dăm
mingea dura-dura.”
La centrul Știință preșcolarii vor colora, vor decupa și vor așeza imaginile cu diferite
mijloace de transport la locul potrivit.
La centrul Artă copiii vor avea pregătite vagoane pe care le vor picta prin tehnica
ștampilării. Vagoanele terminate le vor așeza pe macheta pregătită.
La centrul Construcții se vor folosi piese Leggo și cuburi de lemn. Preşcolarilor le
propun să construiască gara din oraș. Copiii vor avea libertatea să construiască după libera
alegere a pieselor iar la final vor alege o construcție pe care o vor așeza pe machetă alături de
trenulețul realizat la centrul Artă.
În timp ce copiii lucrează, educatoarea îi va îndruma și urmări îndeaproape. Va relua
explicațiile necesare, va pune întrebări ajutătoare și acolo unde aceștia întâmpină dificultăți, va
interveni. Se reamintește copiilor comportamentul așteptat (regulamentul) în cadrul acestor
activități: vorbim în șoaptă pentru a nu-i deranja pe ceilalți, colaborăm și apreciem munca
colegilor, terminăm activitățile propuse.
După ce sarcinile vor fi rezolvate se va aprecia și încuraja implicarea copiilor și
maniera de lucru a acestora.
Prin tranziția ,,După ce-am lucrat,/ mâinile ni le-am spălat! Cu apă și săpun,/ de microbi
le-am curățat!” copiii merg către baie pentru exersarea deprinderilor de igienă.
Trecerea către activitatea JALA 2 se face prin versurile: ,,Noi cu toții am lucrat/ și lucrul
am terminat/ bucuroși să ne-nvârtim/ să cântăm acum pornim.”
Activitatea desfăşurată pe tot parcursul zilei se va încheia cu un joc de mișcare ,, Cursa
trenurilor” și cu un moment joc muzical: ,,Trenulețul”.
Voi prezenta jocul de mișcare ,,Cursa trenurilor”, explic copiilor regulile și demonstrez
modul în care ne vom juca.
Copiii sunt dispuşi în 4 echipe, câte 2 față în față. Între echipe voi așeza câte un drum în
zig-zag. Primii copii de la echipele alăturate vor manipula locomotiva pe drumul în zig-zag până
ajung la cealaltă echipă, bat palma, lăsând locomotiva pe sol și merg la coada rândului. Copilul
cu care a bătut palma întoarce locomotiva și o plimbă până la cealaltă echipă, bate palma și
merge la capătul șirului. Jocul se termină când toți copiii au plimbat locomotiva și ambele echipe
au făcut schimb de locuri.
,, Trenulețul” – joc muzical
Copiii, se grupează conform echipelor de la începutul zilei, după culori și primesc
vagoanele decorate. Grupați în vagoane, trenulețul își începe plimbarea în timp ce preșcolarii
intonează versurile cântecelului ”Trenulețul”.
”Ce se-aude-n depărtare ”cinci vagoane are-n spate
Parc-ar fi un trenuleț Ce-i așteaptă pe copii
Roșu cu buline albe Vrea să-i ducă la plimbare
Foarte vessel și cochet” Să le spună poezii.”

”noi ne plimbăm ”Trenulețul zice-n grabă


Și ne distrăm Dragi copii hai să plecăm
Noi ne plimbăm Până nu se lasă seară
Cu trenulețul ne plimbăm!” Și pe drum să innoptăm.”

Se va reaminti tema zilei, după care copiii vor fi recompensaţi cu buline de la domnul impiegat
(finalitatea zilei).
Anexa 1
Anexa 2