Sunteți pe pagina 1din 2

VIII.

Costurile
Cheltuielile unităţilor economice suportate pentru a fabrica şi realiza bunuri materiale se
numesc cost de producţie. Preţul de piaţă nu se orientează după cheltuieli , ci după cantitatea de bunuri
cerute şi numărul, comportamentul concurenţilor (firmelor ce produc acelaşi tip de producţie). În
preţul la care se doreşte a fi realizată marfa se includ şi cheltuielile legate de prestarea muncii , şi un
anumit profit destinat dezvoltării întreprinderii. Pentru a reduce costurile, întreprinzătorul trebuie să
aibă un control permanent asupra evoluţiei cheltuielilor, precum şi să întreprindă măsuri de
minimizare a lor. Planul costului unitar al produsului - se elaborează pentru fiecare tip de produs
cuprins în nomenclatorul de fabricaţie, folosind gruparea cheltuielilor pe articole de calculaţie.
Tabelul 8.1.

Cuprinsul planului costului unitar


Nr. Indicatori Lei
Materiale şi materii prime (inclusiv cheltuieli de transport – aprovizionare
1 2.40
şi energie folosită în scopuri tehnologice)
2 Deşeuri recuperabile ( p1 – p2) 0.00
Retribuţii directe
 Dozarea 0.05
3  Divizare, modelare 0.025 0.19
 Coacere 0.069
 Ambalare 0.041
4 Contribuţii la asigurări sociale 0.04
Cheltuieli generale:
5 a) Cheltuieli cu întreţinerea şi funcţionarea utilajului 1.00 1.50
b) Cheltuieli generale ale secţiei (p1 - p2 + p3 + p4) 0.50
6 Costul secţiei (p1 + (-p2) + p3 + p4 + p5) 4.13
7 Cheltuieli generale gospodăreşti ale întreprinderii (CGI) 1.03
8 Cost pe uzină (p6 + p7) 5.16
9 Cheltuieli de desfacere 0.1
10 Cost complet (p8 + p9) 5.26
Cunoscând prețul cu care unitatea economică comercializează pâinea „Basarabia” și
cunoscând și costul complet de producere a pâinii avem posibilitatea de a determina profitul
combinatului „S.A. Cahul – Pan” astfel avem:

Pr  V  Ct  Pr  7.26  5.26  2lei 

Unde:
Pr – Profit
V – Venitul din vânzări
Ct – Costul total
Profitul de 2 lei pe care il are combinatul permite experimentarea sau produceria unui nou
pordus chiar și mai scump dar în același timp și mențineria prețului vechi.

S-ar putea să vă placă și