Sunteți pe pagina 1din 3

UNIVERSITATEA DE STAT “B.P.

HASDEU” DIN CAHUL


FACULTATEA DE ECONOMIE, INGINERIE ȘI ȘTIINȚE APLICATE
DEPARTAMENTUL DE INGINERIE ŞI ŞTIINŢE APLICATE

REFERAT
ANALIZA LEGII ,,LAPTE ȘI PRODUSE LACTATE”

Domeniul: Inginerie și activități inginerești


Specialitatea: Inginerie şi Management în Industria Alimentară

Autor: Munteanu Eugeniu

CAHUL 2019
Analiza legii,,Lapte și Produse Lactate”

I. Tipul legii și organul emitent.

Legia ,,Lapte și Produse Lactate” este o reglementare tehnică care a fost aprobată de către
GUVERNUL Republicii Moldova în data de 05.07.2010 cu nr. 611.

Această lege este o reglementare tehnică deoarece este o specificaţie inclusă într-un
document care stabileşte caracteristicile unui produs (în cazul dat laptele și produsele din lapte),
cum ar fi dimensiunile, etichetarea, ambalarea, nivelele de calitate, procedurile pentru evaluarea
conformităţii etc.

II. Justificarea necesității legii (Scopul)

Aceasta lege este necesară pentru a preveni contrafaceria produslor lactate, pentru a
regelementa prelucrarea lor, transportul și conservarea acestora. Toate aceste lucruri se fac
pentru siguranța și sănătatea populației țării cât și asigurarea acesteia cu produse lactate de
calitate. Un alt motiv este motivul economic adică acela de a fi acceptate ca produse alimentare
pe plan internațional ce va permite importul și exportul laptelui și produselor lactate.

III. Prezentarea structurii legii

Legia dată conține un numar de 14 capitole ce însumează un totatl de 76 de articole.

IV. Prezentarea fiecărui capitol.

Prezentarea fiecarui capitol în parte nu este necesară deoarece fiecare denumire este
foarte sugestivă și se înțelege de la la denumirea capitolului despre ce se vorbește în fiecare
capitol în parte, de aceia voi întroduce mai jos numai denumirile capitolelor.

1. Domeniul de aplicare
2. Terminologie
3. Cerinţe generale
4. Cerinţe de comercializare
5. Cerinţe de calitate pentru laptele fermentat
6. Cerinţe de calitate pentru brînzeturi
7. Cerinţe de calitate pentru brînza nematurată, inclusiv brînza proaspătă
8. Cerinţe de calitate pentru smîntîna dulce preparată şi smîntîna fermentată
9. Cerinţe de calitate pentru unt şi pasta de unt
10. Cerinţe de calitate pentru laptele concentrat şi laptele concentrat cu zahăr
11. Cerinţe de calitate pentru laptele praf şi smîntîna dulce praf
2
Munteanu Eugeniu
12. Cerinţe de calitate pentru zerul praf
13. Cerinţe de calitate pentru componentele funcţionale utilizate la fabricarea
produselor lactate
14. Evaluarea conformităţii
V. a. Subiecții de drept

Această lege se adresează producătorilor, distribuitorilor, ministerul agriculturii ,


ministerul învațământului, cât și altor ministere, la fel această lege se adreazează tuturor
consumatorilor, adică practic tuturor persoanelor Repubulicii Moldova.

b. Cine pune în aplicare această lege?

Aceste legi sunt puse în aplicare de către:

1. ANSA,
2. Organismului Naţional de Standardizare,
3. Sistemului Naţional de Evaluare a Conformităţi,
4. Institutul sanitaro-epidemiologic de stat.

c. Sancțiuni în cazul nerespectării legii.

Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage după sine răspunderea administrativă, civilă
şi penală, în conformitate cu legislaţia în vigoare astfel, litigiile apărute între agenţii economici
din sectorul alimentar şi organele de control şi supraveghere de stat ca urmare a activităților de
control și de supraveghere se soluţionează conform procedurii prevăzute de Legea nr. 131/2012
privind controlul de stat al activității de întreprinzător. Alte litigii decît cele apărute ca urmare a
activităților de control și supraveghere se soluționează în procedura contenciosului administrativ.
[Art.28 în redacția LP185 din 21.09.17, MO371-382/27.10.17 art.632; în vigoare 27.10.17]

VI. Interdependența legii dintre sistemul legislativ național și internațional.

Interdependența acestei legi cu alte legi de nivel național și internațional este constituția RM,
Legia sănătății publice, legia în domeniul învățământului, legia privind drepturile internaționale
ale omului, legile privind Organizația Mondială a Sănătății

3
Munteanu Eugeniu

S-ar putea să vă placă și