Sunteți pe pagina 1din 9

STUDIU DE MARKETING LA SC

AGRICOLA 96 S.A.

STUDENT: IACOMI CIPRIAN


SPECIALIZARE: MONTANOLOGIE
GRUPA: 519

1
CUPRINS
CAPITOLUL I: PREZENTAREA UNITĂȚII ............................................................................... 3
CAPITOLUL II: OBIECTIVELE SOCIETĂȚII PE TERMEN LUNG,MEDIU ȘI SCURT ........ 4
CAPITOLUL III: ANALIZA MEDIULUI EXTERN AL FIRMEI ............................................... 5
CAPITOLUL IV: RELAȚIILE DE CONCURENȚĂ ALE FIRMEI ............................................. 6
CAPITOLUL V: STRATEGIA DE MARKETING A FIRMEI ..................................................... 7
CONCLUZII ................................................................................................................................... 8
BIBLIOGRAFIE ............................................................................................................................. 9

2
CAPITOLUL I: PREZENTAREA UNITĂȚII

S.C. Agricola 96 S.A. Ţigănaşi are sediul în comuna Ţigănaşi, judeţul Iaşi, fiind infiinţată în anul
1997 a ajuns ca în anul 2019 să administreze 5000 hectare de teren cu un număr de 180 de angajaţi
înregistrând în anul 2018 o cifră de afaceri de 57.859.207 lei.

Localitatea Ţigănaşi este situată la 25 de km de municipiul Iaşi în nord-estul judetului, în bazinul


hidrografic al Prutului.

Unitatea noastră se încadrează în zona cernoziomurilor levigate, bine structurate cu textură mijlocie,
permeabile,dând posibilitatea dezvoltarii unei agriculturi intensive moderne.

Principalul obiect de activitate este cultivarea cerialelor (exclusiv orez), plantelor tehnice,
leguminoase şi a plantelor producatoare de seminţe oleaginoase, producerea de seminţe de cereale şi
plante tehnice, creşterea animalelor, prelucrarea şi valorificarea produselor agricole, prestări de
servicii, mica industrie, depozitarea şi păstrarea producţiei şi aprovizionare tehnico-materială.

Domeniile secundare importante sunt: comercializarea cerealelor, plantelor producatoare de seminţe


oleaginoase, comercializarea de seminţe de producţie proprie: Fundulea 376, Olt, Performer şi de la
alte firme: Pioneer, Syngenta, RAGT, KWS, Timac Agro, comercializarea de pesticide: Bayer,
BASF, DuPont, Syngenta, Adama, FMC, Arysta, Summit Agro, etc;, prestarea de servicii în
agricultură, vânzare de piese de schimb Claas, Lemken, Amazone; consultanţă agricolă; prestări
servicii lucrări agricole şi transport.

3
CAPITOLUL II: OBIECTIVELE SOCIETĂȚII PE TERMEN LUNG, MEDIU
ȘI SCURT
Obiectivele pe termen scurt au în vedere creşterea eficienţei economice societăţii dând un plus de
valoare; prin achiziţionarea de utilaje care să înglobeze o serie de avantaje cum ar fi: scăderea
pierderilor de boabe la recoltare, combinatoare cu lătime de lucru mai mare pentru a scădea numarul
de treceri; creşterea eficienţei presei de facut brichete din resturi vegetale;

Pe termen mediu si lung societatea are în vedere creşterea suprafeţei irigate, care în acest moment
este de 3400 ha, dezvoltatea unei ferme de păsări.

4
CAPITOLUL III: ANALIZA MEDIULUI EXTERN AL FIRMEI

5
CAPITOLUL IV: RELAȚIILE DE CONCURENȚĂ ALE FIRMEI
Societatea a înregistrat în anul 2016 o cifră de afaceri de 44 533 221 lei, ceea ce i-a adus în acel an
o cotă de piaţă pe judeţul Iaşi de 9,66%, ceea ce o situa pe locul1.

Loc Nume 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016


1 AGRICOLA 96 SA 6.75% 5.25% 5.12% 5.32% 5.76% 9.5% 9.66%
TIGANASI
2 AGROSOL - 0% 0.01% - - 0% 2.7%
COARNELE
CAPREI SRL
3 NEW PRODUCT - - - - 0.12% 0.31% 0.28%
SRL
4 AGRO SOLUM SRL - - 0.01% 0.34% 0.15% 0.17% 0.13%

5 CRISCOM SRL 0.21% 0.12% 0.31% 0.24% 0.21% 0.21% 0.11%


6 SABANTO - - - - - 0.03% 0.08%
AGRICULTURE
SRL

6
CAPITOLUL V: STRATEGIA DE MARKETING A FIRMEI
5.1 Strategia de produs
5.2 Strategia de piață
5.3 Strategia de distribuție
5.4 Strategia de promovare

7
CONCLUZII

8
BIBLIOGRAFIE