Sunteți pe pagina 1din 2

Introducerea televiziunii digitale terestre la nivel mondial se face o dată cu decizia de renunțare la emisia

analogică terestră luată de Uniunea Internaţională a Telecomunicaţiilor (ITU), în cadrul Conferinţei Regionale în
domeniul Radiocomunicaţiilor (2006), de la Geneva, şi a fost asumată de Uniunea Europeană şi de Guvernul
Republicii Moldova.
Țara noastră a semnat și el acordul Geneva, acord prin care a fost adoptat un nou plan de frecvențe pentru
toate statele semnatare, care îl va înlocui pe cel de transmisie în sistem analogic.

Ce este televiziunea digitală?


Televiziunea digitală este televiziunea în care transmisia programelor TV se face prin codarea şi compresia
semnalului în sistem digital. Televiziunea digitală poate fi televiziune prin satelit, prin cablu, prin telefonie mobilă
sau televiziune digitală terestră, prin aer (OTA- over the air / freeview television).

Ce este televiziunea digitală terestră?


În televiziunea digitală terestră transmisia programelor se face prin unde radio emise de tranmsițătoare
amplasate terestru, de regulă pe înălţimi sau turnuri metalice, care pot emite pe un singur canal TV, într-un semnal
unic (multiplex), până la 14 -16 programe TV.
Republica Moldova dispune de 2 multiplexuri la nivel naţional, cu posibilitatea de a transmite un număr
maxim de 70 de programe TV.
Î.S. „Radiocomunicații” deţine 2 multiplexuri, prin
intermediul cărora va transmite 14 -16 programe în format SD sau
combinaţii SD/ HD pentru un multiplex. Standardul adoptat de
Republica Moldova este DVB-T2.

Avantaje majore ale televiziunii digitale terestre


 calitatea mai bună a imaginii şi a sunetului comparativ cu televiziunea analogică;
 posibilitatea de a recepţiona şi canale în formatul High Definition, acces la un ghid electronic de
programe accesibil direct pe televizor (conţine orarul emisiunilor şi informaţii despre conţinutul
acestora) precum şi alte aplicaţii;
 optimizarea utilizării spectrului de frecvenţe, o resursă limitată ce trebuie foarte bine gestionată;

Cum se poate recepționa semnalul digital terestru?


Există două mari posibilități de a recepționa semnalul TV digital terestru, în România. Cu antene bune /
performante și bine degajate / orientate, se pot recepționa și posturile TV din afara țării (ex. Bulgaria, Rep.
Moldova, Ucraina, Ungaria etc.):
1. cu televizor smart, marcat cu sigla DVB-T2 (atenție, smart-TV-urile marcate DVB-T nu vor recepționa
posturile în format DVB-T2!);
2. cu televizor analogic (chiar și cu tub catodic), care nu este smart-TV (deci care este televizor clasic
nedigital) dar care are prevăzută o mufă, de obicei de tip jack 3.5mm, stereo (de căști) denumită AV (Audio-Video)
sau 3 mufe-mamă RCA (codate astfel: „AUDIO-L” - culoare albă, AUDIO-R - culoare roșie, VIDEO-OUT -
culoare galbenă).
Aceste mufe sunt dispuse de obicei în spatele TV-ului sau lateral dreapta sau stânga. În cazul 2, pe lângă
acest televizor, pe care îl veți folosi doar pe post de monitor, veți avea nevoie și de „ televizorul” digital propriu-
zis, denumit set top-box. Acesta se poate achiziționa de la magazine de specialitate sau direct de pe internet, de pe
site-urile clasice care comercializează produse electrocasnice. El se conectează la priză, are telecomandă și toate
cablurile de racordare la televizorul clasic nedigital. Este prevăzut cu mufe de ieșire RCA de tip „mamă” (3 buc.)
codate ca mai sus (pct.2), precum și cu ieșire digitală de tip HDMI. De asmenea, top pe spatele set top-box-ului
este prevăzută și mufa „mamă” de antenă. Are dimensiuni reduse și poate fi comparat ca mărime cu un receptor de
satelit, sau uneori este chiar mai mic. Un smart-TV are însă incorporat în el un asemenea televizor digital sau set-
top box.
În orice caz, în ambele din cele 2 variante enumerate mai sus veți avea nevoie de o antenă TV
corespunzătoare care să fie capabilă să recepționeze posturile digitale emise. Această antenă trebuie să fie cu atât
mai performantă cu cât distanța dintre locația Dvs. (unde se dorește instalarea serviciului de televiziune terestră) și
postul de emisie (antena de emisie) este mai mare.
Antena care însoțește set-top box-ul pe care îl veți achiziționa, este, în cele mai multe cazuri, extrem de
neperformantă și nu va recepționa posturile TV dorite. Motivul este simplu: este proiectată pentru marile
aglomerări urbane unde posturile digitale TV de emisie (DVB-T sau DVB-T2) sunt în orașe (asemănătoare cu
releele de telefonie mobilă) și au puteri mari de emisie. Nu este cazul Republicii Moldova , unde emițătoarele
DVB-T2 sunt amplasate în afara orașelor, pe înălțimi dar la distanțe relativ mari de cel ce dorește recepția
posturilor TV digitale. Excepție face Bucureștiul, care are amplasamente multiple. Situația este însă și mai critică
pentru locuitorii din mediul rural, pentru care recepția posturilor digitale poate fi și mai dificilă. Dar există soluții
pentru fiecare situație.

Măsurători pentru recepția televiziunii digitale terestre. DVB-T sau DVB-T2?


De ce ai avea nevoie de un asemenea serviciu? Începând cu anul 2017, televiziunea digitală terestră este
singura posibilitate de a recepționa, cu antenă de cameră sau exterior (nu antenă de satelit) programele posturilor
publice și comerciale de televiziune, pe teritoriul Republicii Moldova .
Din momentul renunțării Republicii Moldova la serviciul de televiziune terestră analogică, mare parte a
populației a rămas fără acces la televiziunea terestră clasică. Singura soluție este serviciul de televiziune prin cablu.
Totodată, țara noastră are obligația să ofere acces populației în mod gratuit la serviciul de televiziune publică, în
special posturile Societății Române de Televiziune – TVR.
DVB – sau Digital Video Broadcasting este un standard adoptat la nivel mondial pentru transmiterea și
recepționarea televiziunii digitale terestre (nu prin satelit).
Există două mari codări: T – Terestrial și T2 – Terestrial 2.
Republica Moldova a experimentat transmisia în format T (DVB-T), timp de câțiva ani (2005 - 2016), în
mun. Chișinău, iar apoi a trecut la standardul DVB-T2 (2016 - prezent).

Avantajele majore ale televiziunii digitale terestre


posibilitatea de a recepţiona şi canale în formatul High Definition, acces la un ghid electronic de programe
accesibil direct pe televizor (conţine orarul emisiunilor şi informaţii despre conţinutul acestora) precum şi alte
aplicaţii.
 calitatea mai bună a imaginii şi a sunetului comparativ cu televiziunea analogică;
 optimizarea utilizării spectrului de frecvenţe, o resursă limitată ce trebuie foarte bine gestionată;