Sunteți pe pagina 1din 2

Concurs pentru concursul de ocupare a postului de laborant

30 August, 2019

Proba practică

Pregătiţi o lucrare de laborator pentru:

-determinarea coeficientului de fracare la alunecare

-Verificarea experimentală a legii lui Ohm pentru o porţiune de circuit

-Determinarea experimentală a căldurii specifice a unui corp

Veţi trata la alegere una dintre aceste teme . Timp de lucru 30 minute.

Comisia de examen:

Presedinte

Membrii

Secretar
Fișă de evaluare pentru concursul de ocupare a
postului de laborant
Data concursului: 30.08.2019
NUMELE ȘI PRENUMELE CANDIDATULUI:

………………………………..

Probă de examen Notă 1 Nota 2 Nota 3 Notă finală


Punctaj 1 dosar- (max. 10)
Punctaj 2 lucrare practică ( max. 10)
Punctaj 3 test scris- (max. 10)
A.0.3x10=3, B. 0.20x5=1,
C.1) 0.60x5=3 C. 2)
0.77x4=3; Total 10
Punctaj 4 interviu – (max. 10)

Președinte, Membrii comisiei,

Prof. Mihaela Ursaciuc Prof. Chichifoi Aurel

Prof. Solonaru Elena

Prof. Amalia Isac

S-ar putea să vă placă și