Sunteți pe pagina 1din 4

Nume……………………………………………………

FIŞĂ DE LUCRU-CARACTERIZAREA PERSONAJULUI PRINCIPAL DIN MOARA LUI CĂLIFAR, DE GALA GALACTION

Personajul STOICEA

1. Completează tabelul următor cu informaţiile cerute despre personajul principal al textului narativ fantastic Moara lui Călifar:

Nr. Fragmentul de text Tipul de Caracteristică/însuşire Observaţii


crt caracterizare
.

1.
,,Printre cei voinici era și Stoicea. Stejar în port, oțel în
braț, isteț cât vrei; însă copil din flori, biet Stoicea: nici tu
tată, nici tu mama, nici tu stare părintească.”
2. ,,De atunci sărmanul Stoicea crescuse pe la pragurile
tuturor-copil din flori și de pripas. Și azi era voinicul
Stoicea. Dar cine te vrea ginere, când ai crescut din mila
satului și când păzești vitele celor cu fete de măritat?”

3. «„Adicăte, ce ar fi să fac o încercare?...Ce am ș ice-o să


pierd? Părinți nu, rude nu, drag nu sunt nimănui…În lumea
întreagă sunt eu de capul meu…”»

4.
«„De altă parte, slab de înger nu mă știu; stafii și pricolici
n-am văzut niciodată, de atâta vreme de când pasc eu
cireada satului […]”»

5. «„Moș Călifar-un unchiaș hârbuit! Îl scutur de zilele ce i-au mai


rămas, dintr-o palmă. Iazul care nu face unde-dar astea ce-s?
Vorbe de babe! Să mă spăl și să las copilăriile! […]”»

6. ,, Și iată-l pe Stoicea: boierit de vodă, cinstit de o lumea


întreagă, iubit de nevastă, norocos în copii, norocos în
roadele pământului, norocos în toate celea, ca în poveste."
7. “-Niculceo, Andrei, Zamfire, aduceți-mi, dragii tatei,
hangherul, buzduganul și chimirul cu pistoale. Eu
străjuiesc aici, cu voi, pe la ferestre.”
8. «„-Unde e nevasta mea, Tecla, fata boierului Rovin, copiii
mei, moșia mea, averea mea?..."»

,,Stoicea ascultă gură-căscată și cu ochi de tamp: apoi,


apucându-se cu mâinile de păr, își zgâțână capul ca pe o
tivgă(craniu) din care ai vrea să scoți un gărgăune"

« Stoicea se aplecă și-și luă ciomagul. […]


„-jivină drăcească, vreau să intru în iad legat într-un tei cu
tine!”»

SCHEMA DE CARACTERIZARE A PERSONAJULUI

I. INTRODUCERE

 Locul în operă: tipul personajului, statutul social, relaţia cu alte personaje( tata, fiu/fiică etc);

 Gradul de generalitate: personaj smbolic, reprezentativ al unei clase sociale;

 Gradul de complexitate: personaj simplu/complex; static/ dinamic; liniar/ în evoluţie, transformare;

 Numele personajului;

II. CUPRINS

 Tipuri de caracterizare: directă şi indirectă;

 Portretul fizic: tip de caracterizare (în cazul in care nu este prezent, se va comenta importanţa acestei absenţe);
 Portretul moral: - tip de caracterizare;

-minimum două caracteristici, pornind de la cea dominantă/ importantă;

- susţinerea acestor caracteristici cu exemple din text (citate sau repovestirea unor fragmente sugestive);

 Relaţia cu alte personaje (soţia, copiii, moș Călifar);

 Evoluţia personajului (în contextul evenimentelor care îi afectează viaţa);

III. ÎNCHEIERE

 Concluzii asupra personajului principal

 Părerea despre personaj( ce îți place și de ce/ ce nu-ți place și de ce);

Exemplu descriere

Părintele Trandafir este personajul principal al operei literare Popa Tanda de Ioan Slavici, fiind fiul dascălului Pintilie din Butucani. Deși
ajunge preot în satul natal, părintele Trandafir este mutat la Sărăceni, unde primește porecla de ,,popa Tanda”, care dă și numele operei. Pe tot
parcursul narațiunii, asistăm la o evoluție a personajului principal.
Primul paragraf(introducerea)cuprinde informații despre locul și statutul personajului în text(personaj principal, secundar etc.), numele, porecla, profesia și parcursul
personajului în nuvelă.

Portretul fizic al părintelui Trandafir este creionat în mod direct abia în finalul operei literare, când popa Tanda ni se înfățișează ca un
bătrânel vesel, harnic și apreciat de cei din jur. Prin caracterizarea realizată de narator, aflăm că preotul Trandafir ,,a rămas precum era: verde,
vesel și harnic“, cu ,,părul cărunt și barba căruntă“.
Al doilea paragraf poate include referiri la trăsăturile fizice ale personajului. Pentru fiecare trăsătură se vor da exemple din text, menționându-se mijlocul de caracterizare și,
dacă este cazul, figurile de stil folosite.

Din punct de vedere moral, părintele Trandafir este caracterizat direct de către narator, ca fiind om grijuliu și harnic, om învățat, însă cu un
mare defect și anume sinceritatea aspră:,, ,,este om bun; a învățat multă carte[...] și totdeauna vorbește drept și cumpănit, ca și când ar citi din carte.
Și harnic și grijitor om este părintele Trandafir„ ,,este cam greu la vorbă, cam aspru la judecată”.
Părintele Trandafir este caracterizat și în mod direct, prin prezentarea modului său de a vorbi și de a gândi. El analizează situația cu
luciditate și, cu o energie ieșită din comun, cu o uimitoare tenacitate în atingerea scopului propus, pune în aplicare toate metodele pe care le știe
pentru a-i schimba pe sărăceni: ,, Și apoi porni popa la colindă. Cât e ziua de mare, gura lui nu se oprea. Unde prindea oamenii, acolo îi ținea la
sfaturi,,
Al treilea și următoarele două sau trei paragrafe pot conține prezentarea celor mai importante trăsături morale ale personajului, reieșite din caracterizarea directă și indirectă. Se
vor da exemple din text pentru fiecare trăsătură menționată

Personajul principal intră în conflict cu sărăcenii, care, la început se opuneau felului de a fi al părintelui. Cu toate acestea, se pare că
părintele Trandafir trăiește o perioadă precum sărăcenii, căci nici el nu-și îngrijește gospodăria decât spre final. Deznodământul operei literare ne
dezvăluie un altfel de sat Sărăceni, căci popa Tanda își atinge scopul și, prin puterea propriului exemplu, reușește să-i schimpe pe săteni.
Penultimul paragraf poate include comparații între personajul caracterizat și alte personaje din opera literară studiată sau din alte texte citite.

În opinia mea, părintele Trandafir poate fi considerat un personaj memorabil, întrucât reprezintă un exemplu pentru fiecare din noi. Am
apreciat hotărârea lui și dorința de a-i ajuta pe cei din jur.
Paragraful final( încheierea sau concluzia) poate cuprinde o concluzie referitoare la valorile umane reprezentate de personaj și părerea ta despre personaj.