Sunteți pe pagina 1din 2

......................................... ..................................

.............................................
FIŞĂ DE LUCRU
1.Colorează:
a) Obiectul mai greu b) Obiectul cu volumul mai mare

2. Completează tabelul cu denumirile următoarelor corpuri în funcţie de proprietatea acestora de a


avea sau de a nu avea viaţă:
lalea, piatră, băiat, apă, tigru, albină, bancă, stejar, soare, melc, acoperiş, aer
CORPURI CU VIAŢĂ CORPURI FĂRĂ VIAŢĂ

3.Uneşte denumirea corpurilor date cu starea de agregare în care se află:


 laptele
 aerul
 apa mării * stare solidă
 lemnul *stare lichidă
 benzina *stare gazoasă
 gazul de la aragaz
 gheaţa

4. Uneşte prin săgeţi ceea ce se potriveşte:


Corpuri solide curg
nu au formă proprie
Corpuri lichide au formă proprie
se împrăştie
Corpuri gazoase ocupă un anumit spaţiu
iau forma vasului în care sunt puse
5. Completează enunţurile:

Metalele sunt bune conducătoare de _________________şi ___________________.

Metalul care este cel mai greu şi nu rugineşte se numeşte ……………………….. .

Orice magnet are doi ................... : ................................... şi .................................... ....................

Aurul şi argintul sunt metale........................... ...............

Un magnet ………………..atrage agrafele de birou.

Aluminiul se foloseşte la fabricarea ...................................