Sunteți pe pagina 1din 5

Triunghiul isoscel

Triunghiul isoscel este triunghiul cu două laturi congruente ( de lungimi egale).

În figura de mai jos, triunghiul ABC este isoscel, [AB] ≡ [AC], iar BC se numește bază.

Figura 1- Triunghiul isoscel

În continuare o să vedem care sunt proprietățile triunghiului isoscel.

Proprietățile triunghiului isoscel


Proprietatea 1. Într-un triunghi isoscel, unghiurile alăturate bazei sunt congruente.

În figura de mai sus, triunghiul ABC isoscel ⟹ ∡B ≡ ∡C.

Următoarea proprietate se referă la liniile importante în triunghi. Pentru a înțelege mai bine
această proprietate, am desenat mai întâi un triunghi oarecare MNP în care am construit cele
patru linii importante (vezi figura 2):

 MO- bisectoarea unghiului M


 ME -înălțime
 MF- mediană (F- mijloc)
 LF- mediatoare
Figura 2- Triunghi oarecare-linii importante

Figura 3- Triunghi isoscel-linii importante

În figura 3, avem triunghiul isoscel ABC, în care am construit de-asemenea, cele patru linii
importante: bisectoarea unghiului A, înălțimea din A, mediana și mediatoarea
corespunzătoare bazei. Cu toate acestea, se vede doar o singură linie: AO. De ce? Pentru că
ele coincid (se suprapun). Așadar, putem formula următoarea proprietate a triunghiului
isoscel:

Proprietatea 2. Într-un triunghi isoscel, bisectoarea unghiului opus bazei este și înălțime,
mediană și mediatoare.

Conform acestei proprietăți, putem demonstra că un triunghi este isoscel dacă două linii
importante coincid (mediana este și înălțime, sau bisectoarea este și mediană, etc.).

Să vedem în continuare și alte proprietăți ale triunghiului isoscel. Acestea se pot demonstra
folosind metoda triunghiurilor congruente.

Proprietatea 3. Într-un triunghi isoscel, bisectoarele unghiurilor congruente sunt congruente.


BE și CD sunt bisectoare, [BE] ≡[CD]

Proprietatea 4. Într-un triunghi isoscel, medianele corespunzătoare laturilor congruente sunt


congruente.

BG și CF sunt mediane, [BG] ≡ [CF ]

Proprietatea 5. Într-un triunghi isoscel, înălțimile corespunzătoare laturilor congruente sunt


congruente.

BN și CM sunt înălțimi, [BN] ≡ [CM]


Probleme rezolvate cu triunghiul isoscel

Problema 1
Fie ABC un triunghi isoscel cu baza BC. Dacă unghiul B are măsura de 50°, aflați celelalte unghiuri.
Rezolvare:
Unghiurile de la bază sunt congruente, prin urmare ∡C=∡B=50°.
∡A=180°-(50°+50°)=80°.

Problema 2
Fie ABC un triunghi isoscel cu baza BC=6 cm. Știind că perimetrul triunghiului este de 20 cm, aflați
lungimile laturilor AB și AC.
Rezolvare:
Dacă baza este BC, atunci AB=AC.
P=AB+AC+BC=2AB+BC=20 cm
2AB+BC=20
2AB+6=20
2AB=20-6=14
AB=14:2=7 cm
AC=AB=7 cm.

Problema 3
Fie ABC un triunghi dreptunghic în B și fie M simetricul punctului A față de B. Arătați că triunghiul
ACM este isoscel.
Rezolvare:
Haideți să vedem mai întâi ce este simetricul unui punct față de un punct. Punctul M este simetricul
punctului A față de B, dacă B este mijlocul segmentului AM. Așadar, pentru a construi simetricul lui A
față de B, vom prelungi segmentul AB cu un alt segment MB congruent cu AB.

Metoda 1
Putem arăta că un triunghi este isoscel dacă două linii importante coincid. În cazul de față, observăm
că CB este înălțime, pentru că CB⊥AM și CB este și mediană, deoarece punctul B este mijlocul
segmentului AM, conform construcției făcute. Prin urmare, triunghiul CAM este isoscel.
Metoda 2
Am fi putut rezolva problema și prin metoda triunghiurilor congruente: se arată că triunghiurile
dreptunghice CAB și CMB sunt congruente (caz C.C.), de unde rezultă că CA ≡ CM, așadar triunghiul
CAM este isoscel (pentru că are două laturi egale).
TEMA!!!!

Demonstrați proprietățile triunghiului dreptunghic

P1. Fie triunghiul ABC isoscel(AB=AC) și AM bisectoarea ∢ A , M ∈ BC


Demonstrați că:
a)AM este mediana;
b)AM⊥BC;
c)AM este mediatoarea lui BC.

P2. Fie triunghiul ABC isoscel(AB=AC) și AM este mediană, M ∈ BC


Demonstrați că:
a)AM este bisectoarea ∢ A ;
b)AM⊥BC;
c)AM este mediatoarea lui BC.

P3. Fie triunghiul ABC isoscel(AB=AC) și AM este mediatoarea lui BC, M ∈ BC


Demonstrați că:
a)AM este bisectoarea ∢ A ;
b)AM⊥BC;
c)AM este mediană;

P4. Fie triunghiul ABC isoscel(AB=AC) și AM⊥BC, M ∈ BC


Demonstrați că:
a)AM este bisectoarea ∢ A ;
b) AM este mediatoarea lui BC;
c)AM este mediană;

P5.Fie triunghiul ABC isoscel(AB=AC) și BN⊥AC, N ∈ AC , CP⊥AB, P∈ AB .


Demonstrati că BN=CP.

P6. P5.Fie triunghiul ABC isoscel(AB=AC) și BE mediană, E ∈ AC , CF mediană F ∈ AB .


Demonstrati că BE=CF

P7.Fie triunghiul ABC isoscel(AB=AC) și BT=bisectoarea ∢ B ,T ∈ AC , CR=bisectoarea ∢ C , R ∈ AB.


Demonstrati că BT=CR.

S-ar putea să vă placă și