Sunteți pe pagina 1din 4

LUCRARE DE LABORATOR PUNTEA TRIFAZATA COMPLET

COMANDATA

Consideraţii generale
Apariţia circuitelor integrate şi larg integrate a dus la reconsiderarea organizării comenzii
punţii tiristoarelor.
Puntea trifazată cu şase tiristoare poate funcţiona în regim de redresor şi de invertor.

Fig.5.1 Schema electrică de forţă a redresorului comandat în punte trifazată

Fiecare tiristor din cadrul punţii trebuie comandat separat.Impulsurile să fie


defazate între ele cu 120 de grade.La fel şi impulsurile de comandă pentru tiristoarele din
grupa a II-a.
Între cele două grupe de impulsuri, trebuie să existe un defazaj de 180 de grade.

Figura 5.2.Formele de undă ale curentului şi tensiunii pentru diferite valori ale unghiului
de aprindere α
în care: e1, e2, e3 – sigurante fuzibile;
Co – contactor de alimentare
T I – transformator de adaptare;
R1 – C1 – retea protectie supratensiune.
PD – punte protectie
E01 – E06 – sigurante ultrarapide pentru protectia individuala a tiristoarelor.
T1 – T6 – tiristori normali.
UxTT2 – traductor de tensiune
R – rezistor de sarcina
S – sertar cu blocurile de comanda care contine
m1 – trafo pentru alimentare blocuri stabilizatoare
m2 – trafo de sincronizare
IST – bloc stabilizator
IBCG – 3y – bloc de comanda pe grila
IAE-X – bloc amplificator de impulsuri
BP – bloc prescriere
PS – bloc protectie si semnalizare

In figura 5.10 se prezinta schema electronica a blocului de stabilizarea tensiunii


realizat cu circuite integrate BA723 si care realizeaza tensiunile diferentiale necesare
alimentarii blocurilor din sertarul de comanda.
In figura nr. 5.4 se prezinta schema electrica a blocului de comanda pe grila a
tiristorului realizat cu circuite integrate BAA145 si care produce 6 impulsuri de tensiune.
In figura nr5.5 se prezinta schema electronica a amplificatorului de impulsuri
realizat cu tranzistoare BC171 B si 2N 2891.
Figura nr.5.6 contine schema electronica a blocului integrator realizat cu circuite
integrate BA 741 J.
Figurile 5.7 si 5.8 contin schemele electrice ale blocului de protectie si ale
traductorului de tensiune continua.
Reteaua trifazata 3x380 V; 50 Hz conectata la bornele de intrare R,S,T
alimenteaza redresorul trifazat in punte PT prin intermediul unor sigurante fuzibile
e1,e2,e3 si a contactului Co.
Convertizorul PT este format dintr-o punte trifazata cu tiristoare T1...T6.
Impulsurile de comanda pe grila a tiristoarelor, formate si amplificate de blocurile
electronice aferente sunt separate galvanic şi adaptate caracteristicii de comandă pe grilă
a tiristoarelor prin transformatoare de impuls şi circuite de grilă (realizate cu diodă şi
rezistenţă).(fig.5.9). Impulsurile de comandă pe grilele tiristoarelor sunt fazate între ele
corespunzător funcţionării unei punţi trifazate complet comandate şi de asemenea sunt
sincronizate cu reţeaua de alimentare prin intermediul transformatorului m2.
Din această cauză la pornirea schemei c â t ş i la funcţionarea în regim de curent
întrerupt fiecare tiristor trebuie să primească pe lângă impulsul principal şi un impuls
secundar decalat lă 6o° electrice în urmă. Tactarea impulsurilor de aprindere se face în
acest mod.
Protecţia tiristoarelor împotriva supracurenţilor de defect este realizată prin siguranţele
ultrarapide E01...E06, montate în serie cu fiecare tiristor.
Protecţia tiristoarelor împotriva supratensiunilor de conectare datorate reţelei de
alimentare şi comutării anormale a tiristoarelor este realizată prin grupurile R1-C1
(montate
în secundarul transformatorului) precum şi prin puntea cu diode P.D. Protecţia acestui
subansamblu se realizează prin siguranţele ultrarapide E10,E20,E30.
Circuitele de curenţi slabi (sunt alimentate prin intermediul transforatorului m1 cu mai
multe înfăşurări în secundar 13).
Alimentarea acestui transformator se face după întreg lanţul de siguranţe fuzibile
precizate în schema de forţă încât se permite suprareglarea electronică a tuturor
fuzibilelor cuprinse în convertizor. Arderea oricărei siguranţe din lanţ este detectată de
blocul de protecţie care dă comanda de oprire a instalaţiei şi semnalizează optic
deranjamentul.
Tensiunea de prescriere se aplică printr-un potenţiometru pinilor 8 ai circuitelor BAA145.
Între (O-lo) V.c.c.
Valoarea măsurată a tensiunii continue de la ieşirea redresorului se poate aplica la
intrarea blocului de prescriere (BP-bloc regulator).
Măsurarea acestei tensiuni se face prin intermediul traductorului Ux TT2 (fig.5.8).
Acest traductor furnizează la ieşire (contactele 7-8) un semnal proporţional cu tensiunea
de la intrare (0-5ooV)cc şi separate galvanic de acesta.Semnalul de ieşire este reglabil.
Valoarea măsurată se paote aplica la regulator în cazul când redresorul
funcţionează în regim automat.
Convertizorul este prevăzut cu circuite de limitare a tensiunii de ieşire precum şi a
curenţilor de intrare.