Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI

PROIECT
PROIECTAREA UNUI REDRESOR TRIFAZAT IN PUNTE NECOMANDAT

Student: PANCIU MUGUREL MIHAI Facultatea de Inginerie Electrica Anul II, Grupa 121A Profesor indrumator:
CRISTIAN MIHALACHE

CUPRINS

Etape Tema

de proiectare .............................................................................. 3 de proiect ................................................................................... 4 de proiectare ............................................................................. 6

Datele

Alegerea

diodelor semiconductoare de putere ..................................... 6 - Alegerea diodelor ... 6 - Alegerea sistemului de racire ......................................................... 7 - Verificarea diodei din punct de vedere termic ................................ 8

Calculul

protectiilor la suprasarcina, scurtcircuit si supratensiuni .................................................................................. 8 > Calculul protectiilor la scurtcircuit si suprasarcina ........................ 8 - Stabilirea tensiunii nomnale a sigurantei (Un) ........................ 9 - Stabilirea curentului nominal al sigurantei .............................. 9 - Verificarea sigurantei la suprasarcina de scurta durata ........... 9 - Verificarea protectiei diodei la scurtcircuit ........................... 10 > Calculul protectiei impotriva supratensiunilor care apar in momentul comutatiei diodelor ........................... 11

ETAPE DE PROIECTARE

1. Alegerea diodelor semiconductoare de putere


a) Alegerea diodelor b) Alegerea sistemului de racire c) Verificarea diodei din punct de vedere termic

2. Calculul protectiilor la suprasarcina, scurtcircuit si supratensiuni


2.1. Calculul protectiilor la scurtcircuit sisuprasarcina a) Stabilirea tensiunii nomnale a sigurantei (Un) b) Stabilirea curentului nominal al sigurantei c) Verificarea sigurantei la suprasarcina de scurta durata d) Verificarea protectiei diodei la scurtcircuit 2.2. Calculul protectiei impotriva supratensiunilor care apar in momentul comutatiei diodelor

TEMA DE PROIECT
Tema proiectului consta in proiectarea unui redresor trifazat in punte necomandat (cu diode de siliciu).

Partea de forta a redresorului trifazar in punte

Principiul de functionare al redresorului Primarul transformatorului poate fi conectat in stea sau triunghi. Sarcina redresorului este rezistiv-inductiva. Diodele conduc doua cate doua, pe rand, in functie de variatia tensiunilor din secundar. In orice moment, dintre diodele grupului de comutarie P (D 1, D3, D5) va conduce dioda care are anodul cel mai pozitiv, iar dintre diodele grupului N (D 2, D4, D6) va conduce dioda care are catodul cel mai negativ. Tensiunea redresata ud este egalacu diferenta dintre potrentialul anodului si respectiv potentialul catodului diodelor care conduc, adica diferenta dintre infasuratoarele alternantelor positiva si respectiv negativa ale sistemului trifazat de tensiuni din secundarul transformatorului (u10, u20, u30). Fiecare dioda conduce unn intervalk egal cu o treime dintr-o perioada a tensiunii retelei si este supusa pe durata blocarii la o tensiune inverse maxima uRmax.

Formele de unda caracteristica functionarii redresorului trifazat in punte

DATELE DE PROIECTARE
N=20
Udn =(90+n*100)=900+1600=2400 V Idn =(960+n*40)=960+640=1300 A f=50 Hz Conditii de suprasarcina 400 % timp de 1 min 200 % timp de ore TA=40C IP=5 kA LS=375 H

1. Alegerea diodelor semiconductoare de putere a) Alegerea diodelor


Se face astfel incat sa nu fie depasiti doi parametri: tensiunea inversa repetitiva maxima VRRM; curentul mediu direct maxim I FAVM Pentru stabillizarea acestora trebuei cunoscute formele de unda ale tensiunii inverse pe dioda si curentului direct prin dioda, forma de unda determinate de schema convertorului. Cunoscand formele de unda si valorile impuse pentru curent si tensiune la iesirea convertorului se deduc tensiunea inversa maxima VRM si curentul direct mediu I FAV pe care le va suporta in functionare normala. Concret, pentru redresorul considerat se calculeaza, in prima aproximatie, considerand: 6 sin U dn = U d 0 = U 6 = U dn = 2400 = 2526,315V U 6 6 sin * 0.5 6 Curentul mediu prin fiecare brat al puntii redresoare sa fie: I 1300 I FAV ( brat ) = dn = 541,66 A 3 * ci 3 * 0,8 Se determina apoi valorile minime admisibile pentru VRRM si I FAVM :
VRM =1.1 * c * U

VRRM VRM cu

VRM =1.1 * 2 * 2526,31 VRM = 5557,88V VRRM 5557,88V

Unde coeficientul 1.1 tine seama de faptul ca se admit variatii ale tensiunii intre 85% si 110%. Coeficientul c = 1.5 2.5 este un coeficient de siguranta si se

considera 2 in cazul aceasta (presupunem cunoasterea naturii si amplitudinii supratensiunilor). I I FAVM FAV ci Unde ci = 0.6 0.9 este un coeficient de siguranta ce tine seama de faptul ca se foloseste racire naturala. Pentru redresorul considerat rezulta cu c =2 si cs=0.6 I 541,66 I FAVM ( brat ) FAV (brat ) = = 902,76 A 0.6 0.6 Consultand catalogul Diode cu siliciu al SC Baneasa SA se aleg 3 diode de tip D630N, cu I FAVM = 902 A si VRRM=5557,88V ce se vor monta in serie.

b) Alegerea sistemului de racire


Din catalog (Anexa 1) se noteaza marimile caracteristice diodei: rezistenta dinamica rT=0.6m ; - tensiunea de prag VT0 = 0.82V. Se calculeaza puterea medie dezolvata in conductie in regim normal pe o dioda: PFAV = VTO * I FAV + rT * I 2 FRMS I PFAV = VTO * Dn + rT * ( I FAV * 3 ) 2 3 1300 1300 PFAV = 0.82 * + 0.6 *103 * ( * 3 )2 3 3 PFAV = 692,532W

RthCA + r 0.12 r = 0.0075 RthCA = 0.1

C W

Alegem un radiator cu urmatoarele caracteristici: L = 150 mm RthJC=0.045 RthCA=0.1

c) Verificarea diodei din punct de vedere termic

TVJ = 40 + 692,532(0.045 + 0.1 + 0.0075) TVJ = 145,264 TC = TA + PFAV + RthCA TC = 40 + 692,532 * 0.1 = 109.253C

Valoarea din catalog TCmax = 125 C este mai mare decat TC din care rezulta un regim termic adecvat.

2. Calculul protectiilor la suprasarcina, scurtcircuit si supratensiuni


2.1. Calculul protectiilor la scurtcircuit si suprasarcina a) Stabilirea tensiunii nomnale a sigurantei (Un) Date nominale: > tensiunea la bornele instalatiei Un instal = 400V, > curentul mediu redresat, nominal I dn =1100 A > conditii de suprasarcina clasa F (conditii grele, conform C.E.I.) - suprasarcina de 150% timp de 2 h (Isupr 1 ) cu valoarea medie
I sup r1 =1.5 I dn I sup r1 =1650 A

- suprasarcina de 300% timp de 1 min (Isupr 2 ) cu valoarea medie


I sup r 2 =3I dn I sup r 2 =3300 A

> frecventa de lucru f = 50 Hz. > tensiunea inversa de varf, maxim admisibila la bornele circuitului
VRM = 2U n instal VRM = 2 * 400 VRM = 565.68V

> inductivitatea totala a circuitului exterior: Ls=375 H > curentul prezumat de scurtcircuit: Ip=4.75 KA Pentru alegerea diodei in curent si tensiune folosim relatiile:
I dn 3 1100 ID = = 366 A 3 VRRM 2 *U n Instal VRRM 2 * 565 =1128V ID =
ID = ID I dn 3 1100 = = 635 A 3

I FAVM = I FAVM

ID 0 .3 366 = 1220 A 0 .3

In urma consultarii catalogului alegem diodele D1300N1400 ce au: VRRM>1128V cu valoarea 1300V ; IFAVM>1220A respectiv 1400V.

Tensiunea nominala a sigurantei trebuie sa fie mai mare sau egala cu tensiunea dintre ornele intre care este conectata (Uninstal). Un > Un instal Un sig=500V b) Stabilirea curentului nominal al sigurantei Curentul nominal al sigurantei se alege in functie de valoarea efectiva a curentului de suprasarcina de lunga durata (Isupr 1). Pentru sigurante in serie cu diodele, curentul prin siguranta va fi acelasi cu cel prin dioda. Valoarea efectiva a curentului de suprasarcina de lunga durata printr-o siguranta IDs va fi:
I Ds = s I dn 1 1100 = 1 .5 * = 952 A 3 n p cs 3

s = coeficient de suprasarcina; s=1.5 np = 1 ,numarul de sigurante in paralel, conectate in serie cu dioda cs = coeficient care tine seama de neuniformitatea repartitiei curentilor prin sigurantele in paralel (daca este cazul). Se alege cs=0.6 0.9 -consideram np*cs=1 Se alege curentul nominal al sigurantei: In > IDs Cu: Un=500V si In=1000A alese din catalog. c) Verificarea sigurantei la suprasarcina de scurta durata Siguranta fuzibila nu trebuie sa se topeasca pe durata supratensiunii de scurta durata. Pentru sigurante in serie cu dispozitivele, valoarea efectiva a curentului de suprasarcina de scurta durata (Isupr 2) va fi:
I Dsd = s I dn I sup r 2 1 1 = 3 n p cs 3 n p cs

unde:

unde: s = Idsd

I sup r 2 I dn
-

- coeficient de suprasarcina de scurta durata

valoarea efectiva a curentului de suprasarcina de scurta durata

Calculam raportul: Din caracteristaica t=f() data in catalogul de sigurante, rezulta tp (timpul de prearc) care verifica conditia tp>tsd ,unde tsd = durata suprasarcinii de scurta durata; pentru conditiile de suprasarcina de tip F, tsd = 1 min. tprearc=500s > 60s d) Verificarea protectiei diodei la scurtcircuit

I Dsd = 1.9 In

Pentru ca dioda sa nu se distruga in timpul regimului de scurtcircuit si siguranta ultrarapida sa-I ofere protectie trebuie indeplinite urmatoarele conditii: 1. Curentul limitat de catre siguranta Il sa fie mai mic decat curentul direct de suprasarcina accidentala la cald al diodei (IFSM = Surge Forward Maximum Current) Il<IFSM cu datele din catalog pentru dioda aleasa avem: 12KA < 17 KA relatia verificandu-se. Din caracteristicile de limitate ale sigurantei fig.5- am ales Il=Ic=12KA . 2. Pentru ca siguranta sa se topeasca inaintea arderii prin efect termic a dispozitivului semiconductor este necesara o corelare a integralelor de curent (Joule) ake sigurantei si diodei. Pentru sigurantele montate in serie cu diodele: k(I2t)totala siguranta < (I2t)la cald a diodei 0.8*1.1*106 A*s < 2000*103 A*s 3. Verificarea la tensiunea de arc Pentru ca tensiunea care apare la arderea sigurantei sa nu distruga dioda trebuie indeplinita conditia: UA<VRRM dioda Din curba Ua=f(U) data in catalogul de sigurante determinam Ua = 850V care este mai mica decat VRRM=1400 V. (A)

2.2. Calculul protectiei impotriva supratensiunilor care apar in momentul comutatiei diodelor Functionarea fiabila a diodelor redresoare impune mentinerea tensiunilor inverse de varf sub valorile limita repetitive specificare in datele de catalog.

10

Supratensiunile de comutatie apar periodic la blocarea diodelor datorita energiei inmaganizate in inductivitatile din circuit. Ele pot depasi VRRM , dar in general, nu au energie mare. De regula, tensiunea nominala a condensatorului trebuie sa fie cel putin egala cu VRRM, iar elementele de protectie trebuiesc montate in imediata vecinatate a diodelor cu fire cat mai scurte. Valorile orientative pentru grupul individula RC de limitate a supratensiunilor se pot calcula cu urmatoarele relatii:
C= C= 2Q S [ F ] VRM 2 750 = 2.65F 564
R= R= Ls [] C 375 = 11.88 2.65

unde: Qs=sarcina staocata la jonctiunea diodei Ls=inductivitatea totala a circuitului exterior diodei VRM=tensiunea inversa maxima care apare la bornele diodei. Sarcina stocata Qs=750 C (din catalog) se afla din caracteristica
di di Qs = f data in catalogul diodei, unde panta de scadere a curentului o dt dt

determina in continuare: 654V di VRM [V ] = = 1.5 A = s dt L [ H ] 375 H s Puterea disipata in rezistenta de amortizare R se calculeaza cu relatia: PR=2 Qs VRM f 10-6 [W] PR=2*750*10-6*564*50=42.3W => PR= 50W

BIBLIOGRAFIE

11

1. F. Ionescu, S. Nitu, D Floricau, Dispozitive semiconductoare de putere, Editura Tempus, Bucuresti, 1997 2. F. Ionescu, S. Nitu, D. Flondor C. Mihalache, Convertoare Statice de putere, Editura Tempus, Bucuresti, 1997 3. F. Ionscu, Convertoare statice de putere. Note de curs 4. Dan P.A. : Diode cu siliciu, Catalog, Editura Tehnica, Bucuresti, 1986 5. Catalogu Diode cu siliciu al SC Baneasa SA

12