Sunteți pe pagina 1din 13

Universitatea Dunarea de Jos Facultatea de Automatica, Calculatoare, Inginerie Electrica si Electronica

Specializarea: Utilizarea Eficienta a Energiei si Surse Regenerabil Disciplina: Proiectare asistata de calculator

Proiectarea unui generator sincron cu flu transversal cu magneti !ermanenti

Indrumator: Prof" Dr" Ing" Fetecau #rigore

Student: $izureanu Cristinel Ci!rian

= 2012 2013 =

Introducere
Este o main electric la care tura ia rotorului este egal cu turaia cmpului magnetic n rtitor indi!erent de ncrcarea motorului" #otoarele sincrone se !olosesc la ac ionri electrice de puteri mari i !oarte mari de pn la zeci de #$" Statorul generatorului sincron este asemntor cu statorul motorului de induc ie %este !ormat dintr&o armtur !eromagnetic statoric i o n!urare tri!azat statoric'" (otorul motorului sincron este !ormat dintr&o armtur !eromagnetic rotoric i o n!urare rotoric de curent continuu" )ot e*ista dou tipuri constructi e de rotoare: cu poli necai i cu poli apareni" (otorul cu poli necai are armtura !eromagnetic crestat spre e*terior i n cresttur este plasat n!urarea rotoric" +cest tip de motor are uzual o perec,e de poli i !uncioneaz la turaii mari %3000 rpm la -0 .z'" (otorul cu poli aparen i are armtura !eromagentic su/ !orma unui /utuc poligonal pe care sunt plasate miezurile polilor rotorici i /o/ine polare concentrate" 0n unele situaii n locul /o/inelor polare concentrate se pot !olosi magne i permaneni" #otorul sincron cu poli apareni are un numr mare de poli i !uncioneaz la turaii mai reduse" +ccesul la n!urarea rotoric se !ace printr&un sistem inel&perie asemntor motorului de induc ie" #otoarele sincrone cu poli apareni pot a ea cuplu c,iar i n lipsa curentului de e*citaie1 motorul reacti !iind cel ce !uncioneaz pe /aza acestui cuplu1 !r n! urare de e*citaie i !r magnei permaneni" 0n!urarea rotoric %de e*citaie' a motorului parcurs de curent continuu creeaz un cmp magnetic !i* !a de rotor" +cest cmp 2se lipe te3 de cmpul magnetic n rtitor statoric i rotorul se rotete sincron cu acesta" Datorit ineriei1 cmpul magnetic rotoric nu are timp s se lipeasc de cmpul magnetic n rtitor i motorul sincron nu poate porni prin conectare direct la reea" E*ist trei metode principale de pornire a motoarelor sincrone:

pornirea n asincron & pe tlpile polare rotorice este pre zut o coli ie asemntoare coli iei motorului de inducie i motorul pornete pe acelai principiu ca al motorului de inducie" pornirea la !rec en aria/il & este posi/il doar atunci cnd este disponi/il o surs de tensiune cu !rec en aria/il sau un con ertor cu !rec en aria/il" 4reterea !rec enei

se !ace lent1 ast!el nct cmpul n rtitor s ai/ iteze su!icient de mici la nceput pentru a putea permite rotorului s se 2lipeasc3 de cmpul magnetic n rtitor"

%egli&area fenomenelor tranzitorii din stator


& la !enomenele tranzitorii o/isnuite cauzate de modi!icarea P si Q1

%d d/dt, d q/dt '55 % d, q' & numai la scurtcircuite1 cele dou componentepot sunt compara/ile

'" (odelul ma)inii sincrone cu curen*i im!u)i !e stator" 6um n considerare modelul ma7inii sincrone n alori pe unitate1 cu timpul e*primat n secunde" Ecua8ia statorului: %1"1'

%1"2' Ecua8ia de e*cita8ie: %1"3' Ecua8ia de amortizare: %1"9'

%1"-'

Ecua8ia cuplului electromagnetic: %1":'

+ doua lege a lui ;e<ton: %1"='

>alorile de /az sunt de!inite:

(ela8ia dintre !lu*uri 7i curen8i este dat de: +*a d:

%1"?' +*a q:

%1"@'

Scopul este de a o/8ine un model n care intrrile sunt curen8ii cuplul de sarcin " Ie7irile or !i 1 1 1 1 1 1 1 1

7i 7i

1 tensiunea de e*cita8ie "

7i

6um n considerare ecua8iile pri ind a*a q" Din ecua8ia 1"@: %1"10' (ezult: %1"11'

Ecua8ia 1"- spune c: %1"12'

Alu*ul

a !i dat de:

%1"13'

adic: %1"19'

.
4onsiderm acum ecua8ia pe axa d. E*presia 1"? poate !i scris ca: %1"1-' 5

7i

%1"1:'

4uren8ii

7i

putem sa&i scriem de la !lu*uri 7i curen8i prin intermediul:

%1"1='

Alu*ul

poate !i de asemenea1 calculat de la !lu*urile

7i curentul

%1"1?' cu alte cu inte: %1"1@'

unde:

%1"20'

%1"21'

+" Comanda ma)inii sincrone cu magne*i !ermanen*i 4omanda motorului sincron cu e*cita8ie cu magne8i permanen8i se !ace aplicnd strategia cunoscut a comenzii cu orientare dup cmpul rotoric"

E*ist 7i situa8ii cnd se renun8 la realizarea ortogonalit8ii celor dou componente de cmp 7i respecti de cuplu1 7i anume n cazurile cnd se dore7te m/unt8irea !actorului de putere sau cnd este necesar o sl/ire de cmp pentru cre7terea tura8iei"
n cazul n care cele dou componente nu sunt perpendiculare, rspunsul sistemului este mai lent, cuplul electromagnetic reducndu-se.

0n cazul ma7inii sincrone cu magne8i permanen8i comanda se realizeaz cu orientare dup !lu*ul de e*cita8ie E. Deci curentul de cuplu din stator tre/uie s !ie pe direc8ia a*ei B 7i n consecin8 id=0" ;egliCnd rezisten8a !azei statorice1 se o/8in ecua8iile de regim sta8ionar"

Aig" (eprezentarea !lu*urilor

4uplul:

Aactorul de putere:

6a cre7terea sarcinii1 adic a lui iq1 !actorul de putere scade 7i cre7te energia reacti a/sor/it" )entru men8inerea unei alori accepta/ile a !actorului de putere1 deci a energiei reacti e cerute de motor1 tre/uie s e*iste o component de curent pe direc8ia a*ei d cu caracter demagnetizant " 0n aceast situa8ie cuplul nu mai este ma*im 7i rspunsul motorului este mai lent" ," (odelarea motorului sincron

#odelul mat,ematic al generatorului sincron cu magneti permanenti

Semnal treapta

#asina sincrona cu magneti permanenti

"

)arametrii (64

)arametrii (641 #$

#asurarea tensiunii si a curentului

)arametrii Deneratorului %setarea !rec entei' = :0 .z am luat ca e*emplu un generator de pe o na a %portcontainer'"


##

E/tinerea tensiunii de linie

Fensiunea de !aza

#2

-ibliografie

1" GHrus,less )ermanent&#agnet and (eluctance #otor Dri esG1F"I"E" #iller1 E*!ord Science pu/lications 2011J 2" GHrus,less )ermanent&#agnet #otor DesignG1 Duane 4" .anselman1 Ed #c Dra< .ill1 2009J 3" DS) Solutions !or H6D4 #otors1 Fe*as Instruments1 #arc, 200?1 6iterature ;um/er: H)(+0--J 9" G>ector control o! +4 Dri esG +rpad Kelemen L #aria Imecs1 Ed"D"I" (etter1 200=J

#3