Sunteți pe pagina 1din 10

Universitatea Ștefan cel Mare, Suceava

Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor


Program de studiu: Calculatoare

Proiect la disciplina PNI


Filtre de ordine și rotiri

Profesor coordinator: Sfichi Ștefan Student: Dinu Ana-Maria


Grupa: 3131A
Tema proiectului

Tema aleasă pentru proiect este “Filtre de ordine și rotiri”, proiect ce include
implementarea în C++ Builder a 7 filtre(implementarea culorilor RGB, oglindirea unei imagini,
negativarea, binarizarea, efect de ceață, efect de erodare, efect de desen în cărbune) și a patru
posibilități de rotire(90º, 180º, 270º sau la un unghi oarecare dat de către utilizator și oglindă).
Ceea ce m-a motivat să aleg această temă a fost faptul că urma să învăț să realizez o parte a unui
soft pe care cu toții îl folosim. De asemenea, faptul că am ales să realizez acest lucru cu ajutorul
C++ Builder a fost o provocare, provocare din care am învățat lucruri noi și am înțeles multe
funcționalități ale acestuia care îmi ridicau mari bătăi de cap la prima întâlnire cu mediul de
dezvoltare.

2
Notiuni teoretice

În cadrul acestui capitol sunt prezentate câteva noțiuni teoretice ale celor mai
importante transformări asupra imaginilor din cadrul proiectului.

 Binarizarea
Binarizarea sau praguirea („thresholding") imaginilor este un caz special al
întinderii maxime a contrastului (ce se folosește în general pentru reducerea zgomotului
dintr-o imagine), pentru care a = b. Rezultatul operatiei de binarizare este o imagine care
contine doar doua nivele de gri: alb si negru. Acesta se poate vedea in imaginea de mai jos,
cu mențiunea ca imaginea din dreptul punctul a) este cea originală, iar cea din dreptul
punctului b) este cea binarizată:

 Negativarea imaginilor
Negativul unei imagini se obține prin inversarea ordinii nivelelor de gri. Pentru imaginile
în tonuri de gri, operatia de negativare se face folosind funcția:
φ(x) = (L − 1) – x
3
Negativarea imaginilor este utila pentru afisarea unor imagini medicale sau pentru
realizarea de imagini negative pe suporturi fizice, de exemplu, de tip pelicula.

 Rotatia
Rotația se definește ca fiind operația de modificare după o traiectorie circulară a
coordonatelor unui pixel din imagine.
Rotația este specificată de unghiul Φ. Poziția unui pixel, exprimată în coordonate
carteziene (x; y), se exprimă în coordonate polare (r;θ) astfel:

Noile coordonate carteziene (x’; y’) ale pixelului rotit cu un unghi Φ vor fi:

4
5
 Efect erodare
Efectul Erodare creează impresia că imaginea începe să se erodeze,să se dizolve, într-un mod
uniform. Acest efect a fost obţinut prin schimbul unor linii (sau coloane) de pixeli. Pentru modul
orizontal, cea implementă în proiect, efectul obținut este cel de mai jos:

 Translatia
Translația se definește ca fiind operația de modificare în linie dreaptă a coordonatelor unui pixel
din imagine de la o poziție la alta. Un pixel de coordonate carteziene (x, y) va avea după translație
coordonatele (x’, y’), astfel:

6
unde perechea (Tx, Ty) reprezintă vectorul de translație.
Translatarea unei imagini se realizează prin translatarea fiecărui pixel în parte. Valorile Tx si Ty
sunt numere întregi pozitive sau negative. In cazul în care noile coordonate ale unui pixel depășesc
dimensiunile imaginii, atunci el va poziționat în partea opusă a imaginii, ca în figura de mai jos:

7
 Efect desen in carbune: În realizarea acestui efect, ce oferă privitorului senzaţia că priveşte o
schiţă realizată în creion negru sau cărbune, s-au aplicat succesiv următorii algoritmi : detecţia
muchiilor, nivele de gri şi inversarea culorilor.

 Oglindirea

8
 Oglindirea este operația prin care se produce imaginea în oglindă a unui obiect, relativ la o axă
de oglindire.

9
Concluzii
În concluzie, aplicația nu este una profesională dar își propune să prezinte efectele artistice
menționate, rolul acesteia fiind doar pur didactic.

Bibliografie

Procesarea Imaginilor – Îndrumător de laborator


http://www.miv.ro/books/MIvanovici_PI.pdf

Curs 3 – Prelucrarea Numerică a Imaginilor – Prodan Remus


http://apollo.eed.usv.ro/~remus/arhive/PID/Curs3/Curs_3_ef_art.pdf

Laboratoare PNI – Prodan Remus


http://apollo.eed.usv.ro/~remus/

10