Sunteți pe pagina 1din 1

Judecătoria .........

Dosar nr. ……………/94/…………..

Domnule Preşedinte,

Subsemnatul(a).........................................................,
legitimat cu ..................................................................................
in calitate de reprezentant al Asociaţiei /
Fundaţiei ....................................... ....................... .......... va
solicit eliberarea unui extras din Registrul Special al
Asociaţiilor si Fundaţiilor aflat la Grefa Judecătoriei
Depun alăturat taxa de timbru in valoare de 1 leu/exemplar.
Va mulţumesc.

Data semnătura
……………….

Domnului Preşedinte al Judecătoriei ............

S-ar putea să vă placă și